عکس-بیمه-مسئولیت-مهد

بيمه مسئوليت مدني مديران مهدكودك در قبال كودكان


۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | مقالات بیمه مسئولیت | نظرات 0 | بهاره احمدی


مدیران مهدکودک‌ ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند، در صورت بروز حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، اگر خسارت وارد شده به دلیل عواملی که زیر مجموعه مسئولیت مدیران مهدکودک و یا مربیان باشد، این خسارت از طریق بیمه ‌نامه مسئوليت مدني مديران مهدكودك در قبال كودكان جبران خواهد شد.

 

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی

 

موضوع قرارداد:

 جبران خسارت های ناشي از مسئوليت مدني ‌بيمه‌گذار طبق موضوع مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه در مقابل اشخاص ثالث (که در این بیمه نامه شامل کودکان تحت مراقبت در مهدکودک می­باشد) است.

 

خطرهای موضوع این بيمه نامه شامل خسارت­های بدني وارد شده به كودكان ناشي از مسئوليت مدني بيمه گذار در محوطه مهدكودك، مشروط بر آنکه مسئوليت بيمه گذار طبق رأی مراجع ذيصلاح قضايي برای بيمه­‌گر محرز شود .

 

خسارت‌ هایی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار نمی گیرند: 

 

خسارت هایی که به دلیل عوامل زیر رخ دهد حتی اگر بیمه گذار مسئول آنها شناخته شود، شامل تعهدات بیمه‌­گر نخواهد بود :

 

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی
 • حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله، نشست ساختمان، طوفان و غيره
 • خسارات وارده به بيمه گذار، كليه سهامداران و مربيان و كاركنان بيمه گذار
 • خسارات مربوط به مسئوليت مدني ناشي از قراردادهايي كه بيمه گذار با ديگران منعقد نموده است.

 

 

تعهدات بیمه گذار:

 

 • بیمه گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، موظف است اطلاعات خود را در مورد کیفیت خطر بیمه شده به طور کامل در اختیار بیمه گذار قرار دهد، درصورتی‌که بیمه‌ گذار عمداً از بیان مطلبي که موضوع خطر را تغيير دهد خودداري کند و يا اظهار خلاف واقع بنمايد، حتی اگر مطلب کتمان ‌شده یا خلاف واقع اظهار شده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود.
 • پرداخت حق بیمه باید پس از انعقاد قرار داد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتماً صورت بگیرد در غیر این صورت بیمه گر تعهدی در جیران خسارت ندارد (پرداخت حق بیمه باعث رسمیت یافتن قرار داد بیمه است نه صدور آن).
 • اگر در طول مدت بيمه تغييراتي در كيفيت و يا وضعيت موضوع بیمه به وجود آيد كه باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، ‌بيمه‌گذار موظف است این موضوع را به اطلاع ‌بيمه‌گر برساند.
 • ‌بيمه‌گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و افزایش خسارت وارده به موضوع بیمه، اقدامات و احتياط‌ هاي لازم را كه هركس عرفاً از مال خود ‌مي‌كند به عمل آورد. در صورتی که ثابت شود كه ‌بيمه‌گذار عمداً از انجام اين اقدامات خودداري کرده، ‌بيمه‌گر ‌مي‌تواند به نسبت تاثير اهمال ‌بيمه‌گذار، خسارت پرداختي را کاهش دهد.
 • مطابق قانون، بيمه‌گذار موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن، وقوع حادثه را اعلام نمايد، همچنين ‌بيمه‌گذار موظف است مدارك مورد نیاز و ساير اطلاعات مربوط به حادثه و تعيين ميزان خسارت را در اختيار ‌بيمه‌گر قراردهد.
 • بیمه گذار باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
 • كليه كاركنان و مربيان بيمه گذار باید متناسب با وظايف خود دارای تجربه، تخصص و مهارتهای لازم باشند.

 

تعهدات بیمه گر:

 

 • مهمترین تعهد بیمه گر که اصولا بیمه برای آن تهیه می شود، پرداخت خسارت به طور کامل و در سریع ترین زمان ممکن به بیمه گذار زیان­‌دیده است.
 • بیمه گر موظف است تمام تعهدات و تکالیف بیمه گذار را در زمینه وظایف او هنگام بروز حوادث، تشدید خطر و کلا در تمام مدت اعتبار بیمه نامه و … در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، آشنا نماید تا هیچ گونه حق و حقوقی از وی ضایع نشود.
 • مواردی که موجب از بین رفت حق و حقوق بیمه گذار می شود به طور واضح و دقیق در قرارداد بیمه قید کند.
 • در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، بیمه گذار ممکن است اطلاعاتی به بیمه گر بدهد که در حکم اسرار زندگی و کار او تلقی شود، بیمه گر موظف است این اسرار را نزد خود حفظ کند و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
 • سایر تعهداتی که به موجب قانون به عهده طرفین معامله است و در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.

 

شرایط جبران خسارت:

 

 • منظور از جبران خسارت بدني، پرداخت غرامت آسیب وارد شده بر اساس جدول مشخص شده در این بيمه نامه است؛ و همچنین تأمين و جبران غرامت فوت، نقص عضو و هزينه های پزشکي وارد شده به كودكان موضوع اين بيمه نامه مي باشد.
 • درصدهای نقص عضو بدن با نظر پزشك معتمد بيمه‌­گر تعيين ميگردد. در صورتي كه بيمه گذار با زيان­ديده نسبت به نظر پزشك معتمد بيمه­‌گر معترض باشد، موضوع در كمسيوني متشکل از دو پزشك منتخب توسط بيمه­‌گر و بيمه­‌گذار يا زيان­ديده و يك نفر پزشك به انتخاب پزشك نامبرده مطرح می­شود و نظر اكثريت اعضای این كمسيون برای طرفين در موارد اعتراض لازم الاجرا خواهد بود. غرامت نقص عضو بر مبنای درصدهای مشخص شده و اعمال آن برسرمايه بيمه مندرج درشرايط بيمه نامه و يا معادل ريالي حداقل ديه رايج (هر كدام كه كمتر باشد) تعيين مي­گردد.
 • جمع مبالغ پرداختي در مدت بيمه، بابت هزينه های پزشکي و غرامت فوت و نقص عضو به هريك از زيان­ديدگان موضوع اين بيمه نامه نمي تواند از حداكثر تعهد بيمه­‌گر، مذكور در شرايط خصوصي بيمه نامه تجاوز نمايد.
 • محکوميت نقدی به نفع دولت و همچنين مجازات­های قابل خريد بيمه­‌گذار از دایره تعهدات بيمه­‌گر خارج است.
 • قبول هر گونه مسئوليت و سازش در مورد خسارت­های مالي و بدني از طرف بيمه­‌گذار بدون موافقت كتبي بيمه­‌گر فاقد اعتبار است، مگر اينکه عمل او موجب جلوگيری از تشديد خطر و به مصلحت بيمه­‌گر باشد، در غير اينصورت بيمه­‌گر مي­تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و يا خسارت پرداختي را از بيمه گذار مطالبه نمايد.
 • حق سازش و حق تعقيب تا ميزان تعهد بيمه­‌گر در كليه مراجع و مراحل قضايي با بيمه­‌گر است و بيمه­‌گذار به موجب اين بيمه نامه بيمه­‌گر را وكيل با حق توكيل غير ولوكراراً مي نمايد، كه پرونده های مربوط را در مراجع قضايي با استفاده از كليه اختيارات دادرسي تا ميزان تعهد اين بيمه نامه تعقيب نمايد و در طول مدت جريان دعوی نبايد اقدامي به عمل آورد كه به حق بيمه­‌گر در تعقيب دعوی لطمه وارد آورد ولي نسبت به مازاد تعهدات اين بيمه نامه بيمه­‌گذار حق هرگونه اقدامي خواهد داشت.
 • بيمه­‌گر مي­تواند با پرداخت حداكثر مبلغي كه مطابق اين بيمه نامه، برای هر حادثه متعهد به پرداخت آن است، و يا اين كه اگر مبلغي قبلاً پرداخت نموده و يا پرداخت مابه التفاوت آن تا ميزان حداكثر سقف تعهد، اقدامات خود را بر هر يك از مراجع قضايي متوقف و از خود سلب مسئوليت نمايد؛ و در آن صورت رهبری و كنترل مذاكرات و جريان­های حقوقي و اقدامات قانوني مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع اين بيمه نامه را به بيمه­‌گذار واگذار نموده و از ادامه مداخله خودداری نمايد. بنابراين بيمه­‌گر در برابر هرگونه ادعای بعدی مسئوليتي نخواهد داشت.

 

 فسخ و بطلان بیمه نامه

 

این بیمه نامه را می توان قبل از انقضای مدت آن با اخطار قبلی کتبی، از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ نمود :

 

 از طرف بیمه گر:

 

 • درصورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسید های مقرر.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

 

 از طرف بیمه گذار :

 

 • در صورتی که تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته باشد و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

 

 

سایر شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی

 

 • در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.
 • در صورت تعدد بیمه مسئولیت، به این معنا که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد، در این صورت تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.
 • خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیان­‌دیده و یا ذی نفع وی پرداخت خواهد شد.
 • بیمه گذار موظف است در صورت تغییر نشانی و محل اقامت قانونی خود فورا مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند. در صورت تغییر نشانی و عدم اعلام آن به بیمه گر، نشانی و محل اقامت قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.
 • بیمه گر و بیمه گذار سعی خواهند کرد کلیه اختلافات ناشی از این بیمه نامه طریق داوری حل و فصل کنند. در اینصورت هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به طرف دیگر معرفی می کند. در صورتی که داوران نامبرده به توافق نرسند یک نفر را به عنوان سر داور انتخاب می کنند. سر داور و داوران مبادرت به صدور حکم داوری می نمایند. در صورت عدم توافق در موارد داوری، رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیت‌دار خواهد بود.

 

 

نظرات