زمان تمدید بیمه نامه

بهترین زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث چه زمانی است؟

لطفا دقیقه نودی نباشید و بیمه‌نامه شخص ثالث خود را به موقع تمدید کنید! چون اگر با تاخیر این کار را انجام بدهید، دردسرهای زیادی برایتان به وجود می‌آید.

در ادامه بیشتر این موضوع را توضیح می‌دهیم.

 

اعتبار بیمه نامه ثالث چه زمانی شروع و تمام می‌شود؟

 

اعتبار بیمه شخص ثالث شما از ساعت 12 شب (ساعت 24) روزی که صادر می‌شود، شروع شده و تا ساعت 12 شب (ساعت 24) آخرین روز بیمه نامه اعتبار دارد.

یعنی مثلا اگر تاریخ تمام شدن بیمه شما 20 آذر باشد، اعتبار این بیمه ساعت 12 شب روز 20 آذر به پایان می‌رسد.

حالا اگر بخواهید بعد از ظهر همان روز برای تمدید بیمه اقدام کنید، ریسک بزرگی کرده اید.

چون ممکن است فرآیند صدور به شکلی پیش برود که بیمه شما روز بعد یعنی 21 آذر صادر شده و اعتبار آن از ساعت 12 شب 21 آذر شروع شود.

در این حالت یک روز فاصله بین بیمه ثالث قبلی و تمدید بیمه جدید به وجود می‌آید.

برای این یک روز شما باید جریمه پرداخت کنید اما موضوع مهم تر از جریمه دیرکرد هم هست…

اگر خدای ناکرده حادثه یا تصادفی در این روز برای شما اتفاق بیفتد و مقصر باشید، بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. در واقع شما بیمه‌ای ندارید که بخواهید از آن استفاده کنید.

همچنین اگر در این روز از ماشین خود استفاده کنید، ممکن است پلیس شما را جریمه کند.

 

بیمه خود را یک هفته زودتر تمدید کنید!

 

با توجه به موضوعاتی که گفتیم، بهتر است تمدید بیمه ثالث را قبل از روز آخر اعتبار آن انجام دهید تا مشکلی برایتان ایجاد نشود.

بهترین زمان تمدید بیمه نامه شخص ثالث، چند روز یا یک هفته قبل از تاریخ تمام شدن اعتبار آن است.

البته حتی اگر بیمه‌نامه خود را چند روز زودتر تمدید کنید، بیمه جدیدتان از روزی که اعتبار بیمه قبلی تمام می‌شود، فعال خواهد شد.

 

Print Friendly, PDF & Email