بیمه درمان گروهی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه درمان آسیا شاخه‌‌‌ای از بیمه‌های اشخاص است و در حال حاضر به صورت بیمه درمان گروهی آسیا و بیمه درمان تکمیلی (مازاد بر پوشش سازمان‌های ‌بیمه‌گر پایه نظیر سازمان ‌تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و بیمه‌های مشابه) عرضه می‌شود. بیمه درمان گروهی آسیا ‌بیمه‌نامه بیمه درمان گروهی آسیا ، شامل موارد زیر است: پرداخت هزینه‌های […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت ‌شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آسیا (CMR)

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه‌نامه مسئولیت حمل و نقل بین المللی آسیا ، پوشش بیمه مسئولیت ‌بیمه‌گذار‌ است درمقابل صاحبان کالا و یا سایر دارندگان حق، طبق مقررات کنوانسیون  CMR در رابطه با راهنامه‌های (way Bill) حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط ‌بیمه‌گذار صادر‌ می‌شود . مدارک لازم ‌برای صدور ‌بیمه‌نامه مسئولیت حمل و نقل بین […]

ادامه مطلب...


‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

شرکت‌ها و موسسات ‌حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ‌برای حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار‌ می‌شود صحیح و سالم به مقصد برسانند . ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی آسیا پوشش جبران خسارت‌هایی است که […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

با توجه به اینکه هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه مسئولیت‌های بسیاری داریم،‌ می‌توان بیمه مسئولیت را به شاخه‌های بسیار متنوعی تقسیم کرد. اما با توجه به میزان استقبال و استفاده مردم از تعداد نسبتا محدودی از بیمه‌های مسئولیت و عدم آشنایی با شاخه‌های دیگر آن، شرکت‌های بیمه هم به طور معمول تعداد […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

موضوع بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو وفوت کارکنان ‌بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه. تعهدات بیمه‌گر در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا : جهت صدور بیمه‌نامه، حداقل و […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی عمومی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه مسئولیت مدنی عمومی آسیا عبارت است پوشش از خسارت‌های جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد ایجاد و به موجب قانون عامل زیان شناخته می‌شوند . در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد،  خسارت و زیان جانی و مالی به […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان آسیا | واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان آسیا ، پوشش مسئولیت مدنی ‌بیمه‌گذار در جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد شده به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار است؛ مشروط بر اینکه مسئولیت ‌بیمه‌گذار از طرف مراجع ذی‌صلاح قانونی احراز گردد. تعهدات بیمه‌گر بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در […]

ادامه مطلب...


بیمه حوادث آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

هر شخصی حقیقی و حقوقی می‌تواند با خرید بیمه حوادث آسیا برای مدت معین، خود و یا اعضا خانواده، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطرات: فوت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم […]

ادامه مطلب...


بیمه باربری آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه باربری آسیا یا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا بیمه‌ای است‌ كه‌ بیمه‌گر‌، درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ از بیمه‌گذار‌، تعهد می‌كند که چنانچه‌‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ ‌از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌‌، به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرهای ‌تحت پوشش ‌بیمه‌نامه‌، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شود و یا […]

ادامه مطلب...


بیمه آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

شـركت سهامی بیمه آسیا در 30 ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد. در سال 1388 بر اساس سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در زمره شركت‌های مشمول واگذاری بخش خصوصی قرار گرفت و به عنوان بزرگترین شـرکت بیمه خصوصی كشور به فعالیت‌های خود ادامه داد. این […]

ادامه مطلب...