بیمه درمان ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه درمان می‌تواند پوشش مناسبی برای تأمین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه‌های بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و …باشد. در این بخش به بیمه درمان ملت خواهیم پرداخت. مبلغ حق بیمه درمان ملت بر اساس سقف و نوع تعهدات و تعداد بیمه شدگان تعیین می‌شود. پوشش‌های بیمه درمان ملت: 1) […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت ملت

بیمه حوادث ملت

در بیمه مسئولیت که نسبت به سایر رشته‌ها، بیمه‌ای جدید است، بیمه‌گذار در برابر خسارت‌های ناشی از ادعای قانونی دیگران تحت پوشش قرار می‌گیرد و خسارت‌های وارد شده توسط او به اشخاص ثالث جبران خواهد شد. در ادامه به بیمه مسئولیت ملت می‌پردازیم. مسئولیت مدنی به معنی تعهد و التزامی است که شخص نسبت به […]

ادامه مطلب...


بیمه مسافرتی ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه مسافرتی حوادث و خطراتی که ممکن است درطول سفر برای افراد رخ دهد را پیش بینی کرده و هزینه‌های مربوط به آن را پرداخت خواهد کرد. در این بخش به بیمه مسافرتی ملت خواهیم پرداخت. انواع بیمه مسافرتی ملت : 1) بیمه حوادث مسافران عازم به خارج از کشور ملت: در این بیمه‌نامه صدمات […]

ادامه مطلب...


بیمه حوادث ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه حوادث به منظور تأمین مورد نیاز بیمه‌گذار در زمان فوت ناشی از حادثه، نقص عضو (کلی و جزئی)، از کار افتادگی دائم، کامل یا جزئی و هزینه‌های پزشکی ارائه شده است. در این بخش به بیمه حوادث ملت می‌پردازیم. خسارت‌های تحت پوشش در بیمه حوادث ملت : غرق شدن مسمومیت تأثیر گاز، بخار و […]

ادامه مطلب...


بیمه باربری ملت

بیمه حوادث ملت

در بیمه باربری بیمه‌گر متعهد می‌شود تا در مقابل حق بیمه‌ای که از بیمه‌گذار دریافت می‌کند، خسارات وارد شده به کالای مورد بیمه را در جریان عادی حمل و نقل جبران کند. در این بخش به بیمه باربری ملت خواهیم پرداخت. انواع بیمه باربری ملت: 1) بیمه باربری داخلی ملت: در این بیمه مبدا و […]

ادامه مطلب...


بیمه آتش‌سوزی ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه آتش‌سوزی خسارت‌های مالی که بر اثر آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار به بنای ساختمان و اموال و دارایی‌های آن وارد شده را تحت پوشش قرار می‌دهد. در ادامه به بیمه آتش‌سوزی ملت می‌پردازیم. خطرات تحت پوشش در بیمه آتش‌سوزی ملت : 1) خطرات اصلی: آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه 2) خطرات اضافی: سیل و طغیان آب […]

ادامه مطلب...