بیمه شخص ثالث را در یک دقیقه یاد بگیریم | چرا بیمه ثالث اجباری است؟

بیمه ثالث

وقتی شما راننده ماشینی هستید، باید مسئولیت همه اتفاق‌های مربوط به آن را به عهده بگیرید. مثلا اگر خدای ناکرده با ماشینتان تصادف کنید و مقصر هم باشید، قطعا شما مسئول پرداخت خسارت‌های پیش آمده هستید. چه خسارت جانی باشد چه مالی. فرض کنید در تصادفی که مقصر هستید فردی فوت کند. آن وقت شما […]

ادامه مطلب...