بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می‌دهد؛ که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می‌باشد. براساس بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، افرادی که در واحدهای صنعتی ،تولیدی و یا در بخش […]

ادامه مطلب...


بیمه حوادث پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

بیمه حوادث در گروه بیمه‌های اشخاص قرار دارد‌. موضوع بیمه حوادث پاسارگاد تأمین سرمایه بیمه در صورت فوت‌، نقص عضو و از کار افتادگی دایم (‌کلی یا جزئی)‌ شخص بیمه‌شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از کارافتادگی موقت بر اثر حادثه و جبران هزینه پزشکی و درمان در صورت جرح و صدمه ناشی از […]

ادامه مطلب...


بیمه باربری پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

شرکت بیمه پاسارگاد کلیه کالاهایی که به مقصد کشور وارد و یا به کشورهای دیگر صادر می‌گردند و یا در محدوده داخلی کشور، از شهری به شهر دیگر جابجا و یا از کارخانه به انبار حمل می‌شوند را تحت پوشش بیمه باربری پاسارگاد قرار می‌دهد. در واقع بیمه باربری پوششی است برای جبران خسارت‌ها و […]

ادامه مطلب...


بیمه آتش سوزی پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

قرارداد بیمه آتش سوزی پاسارگاد ، توافقی است بین بیمه‌گذار از یکسو و بیمه‌گر از سوی دیگر که بر اساس آن بیمه گر متعهد می‌گردد در قبال دریافت حق بیمه، خسارت وارد به مورد بیمه (اموال بیمه شده) را در صورت وقوع خطرات بیمه شده، که منجر به وارد آمدن خسارت به مورد بیمه شود، […]

ادامه مطلب...