عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث

عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث | چرا باید بیمه شخص ثالث داشته باشیم؟

در قانون بیمه شخص ثالث، داشتن این بیمه برای همه دارندگان ماشین اجباری شده است.

به همین دلیل حرکت وسایل نقلیه بدون داشتن این بیمه ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

بر اساس این قانون همه افرادی که بیمه شخص ثالث دارند، باید آن را موقع رانندگی همراه خود داشته باشند.

از آن طرف هم پلیس‌های راهنمایی و رانندگی وظیفه دارند ماشین‌های بدون بیمه ثالث را شناسایی کرده و  طبق قانون با آن‌ها برخورد کنند.

به یاد داشته باشید که تمدید نکردن ‌بیمه‌نامه شخص ثالث فرقی با نداشتن آن ندارد.

چه می‌شود اگر بیمه شخص ثالث نداشته باشیم؟

  • یکی از عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث و یا تمدید نکردن به موقع آن، این است که پلیس شما را جریمه می‌کند و همچنین ماشین شما به پارکینگ منتقل می‌شود. بعد از این شما باید ‌بیمه‌نامه شخص ثالث را به همراه جریمه دیرکرد آن بخرید تا بتوانید ماشین خود را از پارکینگ نیروی انتظامی بیرون بیاورید.
  • به جز جریمه پلیس، شما باید جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث را هم پرداخت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع اینجا کلیک کنید.
  • سخت ترین عاقبتی که نداشتن بیمه برای شما به همراه دارد، در زمان حادثه و پرداخت خسارت است. اگر شما بیمه ثالث نداشته باشید یا آن را تمدید نکرده باشید و در حادثه ای شما مقصر شناخته شوید، تمام خسارت‌ها را باید خودتان از جیب پرداخت کنید. چه خسارت جانی باشد چه مالی.

حتی اگر در همین شرایط شما مقصر حادثه نباشید، باز هم نمی‌توانید خسارت خود را از بیمه بگیرید.

پس اگر این بیمه را ندارید، هرچه زودتر برای خرید آن اقدام کنید تا گرفتار عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث نشوید.

Print Friendly, PDF & Email