بیمه شخص ثالث دانا

در بیمه شخص ثالث دانا ، خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (اعم از جانی یا مالی) تحت پوشش قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث، در واقع بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه است.

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار‌افتادگی (جزیی یا کلی / موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه می‌باشد.

منظور از خسارت‌های مالی، زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه به اموال شخص ثالث وارد شود (خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد شده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود، منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه در صد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال مشخص می‌شود باشد)

بیمه شخص ثالث دانا در اغلب كشورهای جهان اجباری است و در ایران نیز از سال 1347 اجباری شده است و علاوه بر پوشش‌های اجباری (تعیین شده بموجب قانون) پوشش جبران خسارت‌های مالی‌ مازاد بر آن نیز به صورت اختیاری به متقاضیان ارائه می‌شود.

[showbanner2 link=’https://www.azki.com/?utm_source=dana-mtpl-insurance&utm_medium=linkbox&utm_campaign=ordibehesht98′ icon=’https://www.azki.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/thirdparty-insurance-icon-w.png’ background=’b30086′ pretext=’برای استعلام قیمت، مقایسه و صدور’ text=’بیمه شخص ثالث دانا’ aftertext=’اینجا کلیک کنید.’]

مشتریان بیمه شخص ثالث دانا

طبق ماده 2 قانون شخص ثالث، تمامی دارندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی ملزم به خرید بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشند. (دارنده اعم از مالک یا متصرف خودرو میباشد)

خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث دانا

هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبه.

خسارت‌های خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث دانا

 • خسارت‌های وارد شده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
 • خسارت‌های وارد شده به محمولات وسائل نقلیه مسبب حادثه.
 • خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تششعات اتمی و رادیو اكتیو.
 • جریمه یا جزای نقدی
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می‌افتد مگر اینكه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
 • خسارت‌هایی که مسبب حادثه متعهد باز پرداخت آن است.

در موارد ذیل بیمه‌گر خسارت زیاندیده را پرداخت میکند اما برای بازیافت آن به مسبب حادثه رجوع مینماید:

 • اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه.
 • رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان.
 • در صورتی که راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
 • همچنین در حوادث منجر به فوت یا جرح که علت حادثه یکی از تخلفات حادثه ساز باشد در اولین حادثه 2.5%، در دومین حادثه 5% و در حوادث بعدی 10% خسارت پرداختی از مسبب حادثه بازیافت میگردد.
 • اثبات قصد زیاندیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث دانا

حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه‌گر مطابق تعرفه‌های مصوب تعیین و اعمال می‌شود. به منظور تشویق بیمه‌گذاران به دقت در رانندگی و رعایت مقررات، به آن دسته از بیمه‌گذارانی كه در یكسال بیمه‌ای هیچگونه خسارتی ایجاد نکرده باشند به هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیف اعطا می‌شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال‌های بعد معاف خواهند بود (سالانه پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد)

حق بیمه آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت افزایش می‌یابد. (حداقل 20 و حداکثر 100 واحد)

 • کهنگی: وسایل نقلیه‌ای که بیش از 15 سال از سال ساخت آنها گذشته باشد مشمول اضافه نرخ کهنگی (به ازای هر سال مازاد بر 15 سال دو درصد و حداکثر تا 20 درصد) می‌باشند.
 • معاینه فنی: وسایل نقلیه‌ای که حسب مقررات ملزم به داشتن معاینه فنی بوده و فاقد آن باشند مشمول پنج در صد اضافه نرخ می‌باشند.

بیمه حوادث راننده دانا

پوشش بیمه حوادث راننده فقط برای جبران خسارت‌های بدنی (معادل دیه جراحات و نقص عضو و فوت) وارد به راننده اتومبیل مسبب حادثه که به لحاظ قانونی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدارک لازم جهت خرید بیمه شخص ثالث دانا و بیمه حوادث راننده:

 • مدارک شناسایی خودرو (کارت یا سند مالکیت) و ‌کپی آن.
 • بیمه‌نامه سال قبل. (در صورت دارا بودن آن)
 • تکمیل فرم پیشنهاد در واحدهای صدور بیمه‌نامه.
 • مدارک شناسایی راننده خودرو.

مراحل دریافت غرامت حواث راننده:

 • تکمیل فرم اعلام خسارت حوادث راننده
 • تحویل مدارک مورد نیاز
 • بازخوانی مدارک
 • بررسی اصالت حادثه
 • بررسی و تعیین میزان غرامت توسط پزشک معتمد بیمه‌گر
 • صدور حواله خسارت
 • پرداخت خسارت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده:

 • یک برگ اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده مقصر
 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودروی ایشان و کارت ملی راننده
 • کروکی تصادف
 • گزارشات وصورتجلسات نیروی انتظامی
 • اوراق بازجویی از طرفین حادثه
 • گواهی‌های پزشکی قانونی
 • آرای دادگاه در صورت سیر مراحل قضایی و صدور رای
 • شناسنامه مصدوم و یا متوفی و کارت ملی ایشان
 • کپی شناسنامه و کارت ملی وراث و یا ذی‌نفعان خسارت در حوادث منجر به فوت.
 • در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت وفات و شناسنامه ابطال شده راننده متوفی.
 • کپی خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.

نکات مهم بیمه شخص ثالث دانا

 • به منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در رسیدگی و پرداخت خسارت لازم است فرم پیشنهاد بدقت و بر اساس مندرجات کارت مورد بیمه و نوع استفاده آن و پوشش‌های مورد نیاز (درخواستی) بیمه‌گذار تکمیل گردد.
 • جهت تمدید بیمه شخص ثالث دانا ، حداقل 72 ساعت (اداری) قبل از اتمام مهلت بیمه‌نامه اقدام فرمائید. چنانچه بیمه‌نامه قبلی نداشته و یا از تاریخ اتمام اعتبار بیمه‌نامه یکسال یا بیشتر گذشته باشد معادل صددرصد حق بیمه شخص ثالث اجباری و کمتر از یکسال به نسبت مدت تأخیر در حق بیمه‌نامه جدید جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعمال می‌گردد.

پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث دانا بدون گزارش پلیس (كروكی)

شركت بیمه دانا به منظور رفاه بیمه‌گذاران محترم و زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه‌های ترافیك كه پس از این گونه حوادث ایجاد می‌شود، خسارت مالی خودروهایی را که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی اجباری مندرج در این قانون بدون أخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت می‌نماید.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث (مالی)

 • تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت.
 • اصل کوپن (برش) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.
 • اصل بیمه‌نامه شخص ثالث زیان دیده.
 • اصل گواهینامه‌های رانندگی مقصر و زیان دیده و کارت شناسایی ملی ایشان.
 • اصل کارت شناسایی خودروی مقصر حادثه.
 • اصل کارت شناسایی و سند مالکیت خودروی زیاندیده و کارت شناسایی ملی مالک.
 • ارائه اصل کروکی سازشی و اصل و یا ‌کپی برابر اصل کروکی‌های قضایی و گزارشات مرتبط تصادف در خسارت‌هایی که بیش از سقف تعهدات اجباری مالی بیمه‌نامه میباشد و یا نیاز به ارائه کروکی دارند.
 • در خسارت فاقد کروکی مراجعه خودروهای مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناسی بیمه‌گر الزامی است.
 • در خسارت‌های داری کروکی بالاتر از مبلغ چهل میلیون ریال مراجعه هر دو خودرو مقصر و زیان‌دیده قبل از بازسازی جهت بازدید کارشناس بیمه‌گر الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت شخص ثالث جانی (بدنی):

 • تکمیل و امضا برگ اعلام خسارت.
 • اصل کوپن (برش) بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر.
 • اصل گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودروی ایشان و کارت شناسایی ملی راننده.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل کروکی تصادف.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل اوراق بازجویی از مقصر و زیان دیدگان.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل گواهی‌های سازمان پزشکی قانونی .
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل آرای صادره دادگاه.
 • اصل شناسنامه‌های مصدومین، متوفیان، ذینفعان دریافت خسارت و کارت شناسایی ملی ایشان.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل مدارک پرونده بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس از حادثه.
 • در صورتی که در حادثه زیان دیده فوت نموده باشد، اصل یا ‌کپی برابر اصل گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت وفات و اصل شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت غرامت حوادث راننده در بیمه شخص ثالث دانا :

 • تکمیل و امضاء برگ اعلام خسارت.
 • اصل کوپن (برش) بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده خودروی مقصر.
 • اصل گواهینامه رانندگی مقصر حادثه و کارت شناسایی خودروی ایشان و کارت شناسایی ملی راننده.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل کروکی تصادف.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل گزارشات و صورت جلسات نیروی انتظامی.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل اوراق بازجویی
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل گواهی‌های پزشکی قانونی .
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل آرای صادره دادگاه در صورت وجود.
 • اصل یا ‌کپی برابر اصل مدارک پرونده بالینی مصدوم و یا متوفی در صورت بستری شدن در مراکز درمانی پس از حادثه.
 • اصل شناسنامه راننده و ذی‌نفعان دریافت خسارت و کارت شناسایی ملی ایشان.
 • در صورتی که در حادثه راننده فوت نموده باشد، اصل یا ‌کپی برابر اصل گزارش معاینه جسد، جواز دفن، خلاصه رونوشت وفات و اصل شناسنامه ابطال شده متوفی نیز مورد نیاز است.
 • در صورتی که راننده مصدوم شده باشد مراجعه ایشان (با ارائه کارت شناسایی معتبر) به شرکت بیمه جهت معاینه پزشک معتمد بیمه‌گر الزامی است.

2 دیدگاه

 1. من یک ساله کللل مدارک رو برا بیمه ی دانا بردم ولی پول دیه رو بهم نمیدن چکار کنم

  1. سلام دوست عزیز.
   بهتره که اول شما از بیمه دانا پیگیری کنید و علت این تأخیر رو جویا بشید. اگه باز هم بهتون پرداخت نشد میتونید از مراجع قانونی پیگیری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 6 =

دکمه بازگشت به بالا