بیمه آتش سوزی دی

ظهور بیمه‌های اموال نتیجه طبیعی و منطقی نیاز انسان به حصول اطمینان و آرامش فکری در مقابل انواع خطراتی است که اموال او را در زندگی تهدید می‌نماید. بر این اساس وظیفه شرکت‌های بیمه جبران خسارت وارده به بیمه‌گذاران می‌باشد. آتش سوزی از جمله خطرات بالقوه ای است که همواره انسان و فعالیت‌های او را تهدید می‌کند. بیمه آتش سوزی دی آمادگی دارد تا اطمینان خاطر شما هموطنان گرامی را در صورت بروز حوادث تأمین نماید.

انواع خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی دی:

خطرات تحت پوشش بیمه آتش سوزی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند.

خطرات اصلی

خطرات اصلی که بطور کلی تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار دارند عبارتند از:

  • آتش سوزی
  • صاعقه و انفجار

خطرات تبعی (اضافی)

خطرات تبعی که می‌توان با پرداخت حق بیمه در بیمه آتش سوزی دی تحت پوشش قرارداد عبارت است از:

زلزله و آتشفشان:

خسارت‌هایی که مستقیما در اثر وقوع زلزله و آتشفشان و یا آتش سوزی همزمان با حوادث مزبور ایجاد شده باشد در این پوشش قابل تأمین می‌باشند. همچنین کلیه خسارتهای ایجاد شده ظرف 48 ساعت متوالی در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه یک حادثه تلقی می‌گردد. خسارتهای غیرمستقیم (مانند بی خانمانی‌،‌ تعطیلی موسسات بازرگانی‌،‌ قطع آب و برق و گاز‌، ‌بیکاری و…) تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند

سیل و طغیان آب:

هرگونه تغییر مسیر آب در رودخانه و یا خارج از مسیر اصلی که در اثر بارندگی و یا طغیان و یا هر دو آنها و یا شکستن سد باشد در اصطلاح بیمه ای سیل محسوب می‌شود. معمولا باران‌های بسیار شدید در نقاط کوهستانی که دارای شیب تند می‌باشند باعث جاری شدن سیل می‌گردد. این بارندگی‌ها در نقاط پست باعث بوجود آمدن تنداب شده که از نظر ماهیت با سیل متفاوت می‌باشد.

طوفان و گردباد:

طوفان بعلت خاصیت تهاجمی و فاجعه آمیزی که دارد‌،‌ همواره زیان‌های هنگفتی به بیمه‌گران تحمیل کرده است. بیمه‌گران‌،‌ یا طوفان را بر مبنای تعریف مندرج در شرایط خصوصی و یا بر مبنای عرف و مقررات علوم هواشناسی تعهد می‌نمایند.

تعریف طوفان: بادهای نسبتا شدید که معمولا با شن‌،‌ باران‌، ‌رگبار‌،‌ برف و تگرگ همراه بوده و در مواردی منجر به تخریب می‌گردد را طوفان می‌گویند مشروط بر اینکه سازمان هواشناسی وقوع آنرا تأیید نماید.

ترکیدگی لوله آب:

خسارت‌های آبدیدگی وارد به مورد بیمه ناشی از:

  • ترکیدن و لبریز شدن تانک‌ها‌،
  • جداشدن اتصالات لوله‌های آب و فاضلاب
  • تأسیسات و سایر دستگاههای آبرسانی و یا لوله کشی که در محل مورد بیمه نصب شده باشد.

ضایعات ذوب برف و آب باران:

خسارات ناشی از باران یا ذوب برف و تگرگ در محل مورد بیمه مشروط بر آنکه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله‌های فاضلاب و یا لبریز شدن آب روشیروانی و یا ناودان‌ها به محل مورد بیمه نفوذ کرده باشد.

سقوط هواپیما و هلی کوپتر:

تعهد بیمه‌گر جبران خسارت‌های وارده ناشی از سقوط هواپیما یا پرتاب اشیا و قطعاتی از هواپیماست.

آشوب‌،‌ بلوا‌،‌ اعتصاب و قیام:

تعهد بیمه‌گر پرداخت خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از شورش و آشوب است.

هزینه پاکسازی:

معمولا پس از بروز آتش سوزی‌،‌ سیل یا زلزله‌،‌ هزینه ای بابت پاکسازی محل توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌گردد که در مورد واحد‌های صنعتی رقم قابل توجهی را شامل می‌شود. این هزینه اگر جزئی باشد و مبلغ بیمه شده تکافو کند بیمه‌گر پرداخت می‌نماید ولی اگر سنگین باشد فقط در صورت قید در بیمه‌نامه و پرداخت حق بیمه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

برخورد جسم خارجی:

خطر برخورد ناشی از هرگونه اجسام خارجی که در تملک بیمه‌گذار نباشد با مورد بیمه را تحت پوشش قرار می دهد.

شکست شیشه:

شکستن عبارت است از ترکی که کلیه ضخامت شیشه را در بر گرفته باشد.

ترکیدگی ظروف تحت فشار صنعتی:

یکی از خطرات منجر به خسارت‌،‌ به ویژه در مراکز صنعتی‌،‌ مربوط به ترکیدگی ظروف تحت فشار است. ظروف تحت فشار انواع دیگ بخار‌،‌ مخزن هوای فشرده‌،‌ دیگ آب داغ‌،‌ مخازن گاز مایع‌،‌ کپسول اکسیژن و نیتروژن و مانند آنها را در بر می‌گیرد. در اثر انفجار آن خسارات وارده به سایر نقاط واحد صنعتی پرداخت شده و خسارات وارده به ظروف تحت فشار جزء استثنائات است. در صورت خرید این پوشش بیمه ای خسارت وارده به خود ظروف نیز در اثر ترکیدگی و تلاشی آن پرداخت می‌گردد.

سرقت با شکست حرز:

بیمه سرقت از این لحاظ با شکست حرز محدود و مقید شده است که هدف آن جبران زیان ناشی از سرقت‌هایی است که اشخاص کاملا خارج از محل مورد بیمه و تقریبا بدون ارتباط نزدیک با بیمه‌گذار انجام می‌دهند.

رانش‌،‌ ریزش و فروکش زمین:

ریزش‌،‌ به معنی حرکت و لغزش قطعه زمینی کوچک تحت تأثیر قوه گرانش.

رانش‌،‌ به معنی حرکت لایه‌های رسوبی غیرمتراکم و متراکم بر روی سطح شیبدار که به دلایلی مانند زمین لرزه و یا راهسازی به سمت پایین حرکت کرده و یا ناپایدار شده اند.

و سایر خطرات تبعی که به فراخور نیاز بیمه‌گذار با بررسی بیمه‌گر تحت شرایط خاص قابل ارائه خواهد بود مانند سنگینی برف‌،‌ تگرگ‌،‌ شرایط جایگزینی یا بازسازی‌،‌ نوسانات برق.

انواع بیمه آتش سوزی دی از لحاظ سرمایه:

بیمه‌نامه قطعی (‌سرمایه ثابت)

در این نوع بیمه‌نامه‌ها‌،‌ بیمه‌گذار مبلغ ثابتی را بعنوان مبلغ بیمه شده پیشنهاد می‌کند و بیمه‌گر خسارت احتمالی وارده به اموال مورد بیمه را حداکثر تا سقف مندرج در بیمه‌نامه جبران می‌نماید.

بیمه‌نامه اظهارنامه ای (سرمایه شناور)

شرایط فوق برای متناسب کردن حق بیمه با میزان موجودی کالا در انبار تهیه شده است به عبارت دیگر با توجه به اینکه میزان موجودی کالا در انبارها و فروشگاهها در نوسان است برای جلوگیری از بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه یا کم بیمه شدگی بیمه‌نامه به صورت اظهارنامه ای صادر می‌گردد. در واقع این شرط باعث می‌شود که بیمه‌گذار متناسب با میزان موجودی کالای خود در طی مدت بیمه‌نامه حق بیمه پرداخت نماید

انواع بیمه آتش سوزی دی از لحاظ ذی‌نفع:

بیمه‌نامه عادی:

که در آن ذی‌نفع بیمه‌نامه بیمه‌گذار می‌باشد و یا هر شخصی که در فرم پیشنهاد نام او بعنوان ذی‌نفع درج شده باشد مشروط به اینکه در مورد بیمه دارای نفع بیمه ای باشد.

بیمه‌نامه مرهوناتی:

که در آن بانک وام دهنده بعنوان ذی‌نفع وثیقه ای که در رهن بانک قرار می‌گیرد معرفی می‌گردد.

تعیین ذی‌نفع در بیمه‌نامه در واقع شناسایی گیرنده وجه خسارت می‌باشد.

الحاقیه:

الحاقیه سندی است که به موجب آن قرارداد بیمه تکمیل و یا تغییر می‌یابد. بعبارت دیگر هر نوع تغییری در مفاد قرارداد باید با موافقت بیمه‌گر و با صدور الحاقیه صورت گیرد. الحاقیه جزء لاینفک بیمه‌نامه تلقی شده و معتبر خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا