نام شرکت: بیمه دی
تعداد نیرو: 395
سهم از بازار: 0.84
توانگری مالی: 71
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 536

بیمه درمان تکمیلی دی

بیمه درمان تکمیلی دی یک نوع بیمه مازاد است که جنبه اختیاری دارد و معمولا به صورت گروهی بوده و کارکنان یک مؤسسه را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. حق بیمه آن توسط بیمه گذار و شرکت مورد نظر (با کسر از حقوق پرسنل) پرداخت‌ می‌شود.

آئین نامه شماره 74 شورای عالی بیمه، در خصوص شرایط عمومی بیمه مازاد درمان گروهی دی مصوب 1391/5/24‌ می‌باشد که موضوع این بیمه نامه پرداخت آن بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و نیز سایر هزینه‌های اضافی تحت پوشش است که توسط بیمه گر اول (مانند سازمان‌های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است.

هزینه‌های درمانی قابل پرداخت شامل هزینه‌های بیمارستانی، درمانی و جراحی طی دوره بستری در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، هزینه‌های مربوط به سایر پوشش‌های اضافی توافق شده در بیمه درمان تکمیلی دی ، هزینه‌های آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی‌ می‌باشد.

مخاطبین بیمه درمان تکمیلی دی

واجدین شرایط جهت خرید بیمه درمان تکمیلی دی

 • کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه گذار و اعضای خانواده شان که بیمه گذار آنها را به عنوان اعضای گروه معرفی نموده است و حداقل پنجاه درصد آنها باید همزمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
  • بیمه گر‌ می‌تواند کارکنان بازنشسته بیمه گذار را صرفا در ابتدای قرارداد و یا در زمان تمدید قرارداد به اتفاق کلیه اعضای خانواده تحت تکفل آنان بیمه کند.
 • ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها) به این شرط مجاز است که با هدفی غیر از اخذ پوشش بیمه موضوع این بیمه نامه تشکیل شده باشند پرداخت حق بیمه سالیانه تسط بیمه گذار تضمین شده باشد و بیش از 50 درصد اعضای گروه به طور همزمان بیمه شوند.
 • اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی است.
 • منظور از افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی افرادی هستند که از طرف بیمه شده اصلی دارای بیمه گر اولیه  (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی و .. ) باشند
 • حداکثر سن بیمه شده برای گروه‌های کمتر از 1000 نفر، 60 سال است و برای سن بیش از 60 سال، بیمه گر‌ می‌تواند با دریافت حق بیمه اضافی، پوشش بیمه درمانی را ادامه دهد.
 • مشمولین سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابع این حکم نبوده و پوشش درمان آنان با پرداخت حق بیمه اضافی امکان پذیر است.
 • در صورتی که سن بیمه شده در شروع قرارداد کمتر از 60 سال باشد پوشش بیمه ای تا پایان مدت قرارداد ادامه خواهد یافت.

خسارات تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی دی

پوشش‌های اصلی بیمه درمان تکمیلی دی

 • جبران هزینه‌های بستری‌، جراحی، شیمی درمانی‌، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف و انواع سنگ‌شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و.Day Care
 • هزینه همراه افراد زیر 7 سال و بالاتر از 70 سال (در بیمارستان‌ها)
 • هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار برای مراقبت‌های بعد از عمل در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج

پوشش‌های اضافی بیمه درمان تکمیلی دی

بیمه گر‌ می‌تواند با دریافت حق بیمه اضافی موارد ذیل را حسب توافق با بیمه گذار تحت پوشش قرار دهد:

 • افزایش سقف تعهدات برای اعمال جراحی مربوط به سرطان مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانیف، قلب، پیوند ریه ، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان.
 • هزینه‌های زایمان اعم از طبیعی و سزارین، تا پنجاه درصد سقف تعهد سالیانه سقف تعهد بیمه گر در این پوش نباید از بالاترین هزینه توافق شده با بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه گر تجاوز کند.
 • در صورت اخذ پوشش زایمان، ارائه پوشش هزینه‌های مربوط به درمان نازایی و ناباروری شامل اعمال جراحی مرتبط، IUI، ZIFT، GIFT، میکرواینجکشن و IVF حداکثر معادل سقف تعهد زایمان و به صورت یک پوشش مستقل از آن مجاز است.
 • دوره انتظار جهت استفاده از پوشش این بند برای گروه‌های بالای 1000نفر فاقد دوره انتظار است.
 • هزینه‌های پاراکلینیکی به این ترتیب قابل پوشش است:
 • جبران هزینه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی استرس اکو، دانسیتومتری تا حداکثر 20 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده.
 • جبران هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی ، تست تنفسی اسپیرومتری، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم  با سقف تعهد 10 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده.
 • جبران هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی با سقف تعهد 10 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده.

سایر پوشش‌های اضافی بیمه درمان تکمیلی دی

 • جبران هزینه‌های ویزیت، دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور صرفا مازاد بر سهم بیمه گر اول)
 • خدمات اورژانس در موارد غیر بستری تا سقف 5 درصد تعهد پایه سالیانه.
 • جبران هزینه‌های دندانپزشکی حداکثر تا میزان 10 درصد سقف تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده.
  • هزینه‌های دندان پزشکی بر اساس تعرفه ای محاسبه و پرداخت‌ می‌شود که سالیانه سندیکای بیمه گران ایران با هماهنگی شرکت‌های بیمه، تنظیم و به شرکت‌های بیمه ابلاغ‌ می‌کند.
 • جبران هزینه‌های مربوط به خرید عینک طبی و لنز تماس طبی تا سقف 2 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده
 • جبران هزینه‌های مربوط به خرید سمعک تا سقف 5 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده
 • جبران هزینه‌های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات) 3 دیوپتر یا بیشتر باشد، حداکثر تا 10 درصد تعهد پایه سالیانه برای هر چشم هر بیمه شده.
 • جبران هزینه اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف 10 درصد تعهدات پایه سالیانه برای هر بیمه شده.
 • جبران هزینه تهیه اعضای طبیعی بدن (صرفا برای گروه‌های بالای 1000 نفر) حداکثر به میزان تعهد پایه سالیانه برای هر بیمه شده.
 • هزینه تهیه اوروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحی به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر مورد نیاز باشد حداکثر تا 2 درصدسقف تعهد پایه سالیانه.
 • هزینه تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان حداکثر تا 50 درصد تعهد زایمان به عنوان پوشش مستقل.

مدت بیمه درمان تکمیلی دی

مدت بیمه نامه یکسال تمام شمسی است. تاریخ شروع و انقضای آن با توافق طرفین در بیمه نامه درج‌ می‌شود.

دوره انتظار بیمه درمان تکمیلی دی

مدت زمانی است که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

 • دوره انتظار جهت استفاده از پوشش زایمان و سزارین:
  • برای گروه‌های زیر 250 نفر، 9 ماه
  • برای گروه‌های از 250 نفر الی 1000 نفر، 6 ماه
  • برای گروه‌های بالای 1000 نفر فاقد دوره انتظار است.
 • دوره انتظار برای بیماری‌های مزمن (ذکر شده در شرایط خصوصی) 3 ماه‌ می‌باشد.

فرانشیز در بیمه درمان تکمیلی دی

 • فرانشیز هزینه‌های بیمارستانی، جراحی، زایمان و سایر هزینه‌های تحت پوشش در صورت عدم استفاده از بیمه درمانی بیمه گر پایه حداقل 30 درصد کل هزینه‌های درمانی مربوط و در غیر این صورت معادل سهم بیمه گر پایه و حداقل 30 درصد خواهد بود.
 • بیمه گر‌ می‌تواند فرانشیز هزینه‌های تحت پوشش را با دریافت حق بیمه اضافی کاهش دهد. در هر صورت حداقل فرانشیز 10 درصد خواهد بود.

خطرات خارج از تعهد بیمه درمان تکمیلی دی

 • اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام‌ می‌شود، مگر اینکه ناشی از وقوع حادثه در طی مدت بیمه باشد.
 • عیوب مادرزادی مگر اینکه طبق تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر، رفع این عیوب جنبه درمانی داشته باشد.
 • سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج
 • ترک اعتیاد
 • خودکشی و اعمال مجرمانه بیمه شده
 • حوادث طبیعی مانند سیلف زلزله و آتشفشان
 • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا
 • اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و عملیات خرابکارانه بنا به تأیید مقامات ذی صلاح.
 • فعل و انفعالات هسته ای
 • هزینه اتاق خصوصی مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر.
 • هزینه همراه بیماران بین 7 سال تا 70 سال مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد بیمه گر
 • جنون
 • جراحی لثه
 • لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی ندارند. مگر به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر
 • جراحی فک مگر انکه به علت وجود تومور و یا وقوع حادثه تحت پوشش باشد.
 • هزینه‌های مربوط به معلولیت ذهنی و از کار افتادگی کلی.
 • رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به اضافه نصف آستیگمات) کمتر از 3 دیوپتر باشد.
 • کلیه هزینه‌های پزشکی که در مراحل تحقیقاتی بوده و تعرفه درمانی آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و اعلام نگردیده است.

مراحل صدور بیمه درمان تکمیلی دی

مشتریان محترم که متقاضی خرید بیمه نامه مازاد درمان شرکت بیمه دی هستند‌ می‌توانند تقاضای خود را مطابق فرم پیشنهاد پیوست تکمیل و با مراجعه به شعب و نمایندگان این شرکت در سراسر کشور نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند.

فرایند خرید بیمه درمان تکمیلی دی

 1. ارائه پیشنهاد و تعهدات درخواستی از سوی مشتری
 2. بررسی پیشنهاد و ارائه نرخ از طرف شرکت بیمه دی (طبق تعهدات سال‌های گذشته و یا تعهدات پیشنهادی بیمه گذار)
 3. توافق طرفین مبنی بر صدور بیمه نامه با شرایط و ضوابط توافقی
 4. صدور بیمه نامه

استفاده از معرفی نامه بیمارستانی و مراکز درمانی طرف قرارداد

که ضرورت دارد پس از برقراری تماس اطلاعات زیر را شامل:

 • نام و نام خانوادگی بیمه شده و بیمار
 • نام شرکت متبوع
 • شماره عضویت
 • تلفن تماس
 • خدمات مورد نیاز شامل:
  • نوع بیماری یا درمان
  • نام بیمارستان و تاریخ بستری

اعلام فرمائید تا معرفی نامه صادر گردد.

مدارک خسارت بیمه درمان تکمیلی دی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه‌های بیمارستانی:

 • اصل و تصویر کارت بیمه تکمیلی شرکت بیمه دی
 • اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی و بیمار
 • کپی کارت ملی بیمه شده اصلی
 • اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان ممهور به مهر بیمارستان
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان‌های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور به مهر پزشک معالج)
 • گواهی سایرپزشکان معالج مبنی بر نوع درمان‌های انجام شده ممهور به مهر پزشکان
 • برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک (جراح و یا جراحان) و متخصص بیهوشی
 • اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان ممهور به مهر واحد مربوطه
 • اصل ریز آزمایشات و رادیولوژی و ……… ممهور به مهر واحد مربوطه
 • برگه شرح حال بیمار، خلاصه پرونده
 • سایر موارد مندرج درصورتحساب بیمارستانی
 • ارئه گواهی مبلغ پرداختی سازمان‌های بیمه گر پایه در صورتیکه اصل سند درمانی به بیمه گر اول ارائه شده باشد.
 • در صورتی که بیمه شده خود نسبت به تهیه تجهیزات مورد استفاده در اعمال جراحی اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح، اتاق عمل الزامی‌ می‌باشد.

مدارک لازم جهت دریافت هزینه‌های سرپایی:

 • اصل و تصویر کارت بیمه تکمیلی شرکت بیمه دی
 • اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه (بیمه شده اصلی و بیمار)
 • کپی کارت ملی بیمه شده اصلی
 • دستور پزشک معالج
 • اصل قبض پرداختی
 • اصل و تصویر گزارش خدمت انجام شده (جواب آزمایش، گزارش MRI و …)
Print Friendly, PDF & Email

94 دیدگاه در “بیمه درمان تکمیلی دی

  • سلام وقت شما بخیر
   شما میتونین از بیمه درکان تکمیلی انفرادی استفاده بفرمایین. در این قسمت دو لینک برای مطالعه بیشتر بیمه های تکمیلی انفرادی براتون قرار میدیم
   https://www.azki.com/blog/saman-health-insurance/
   https://www.azki.com/blog/asmari-heath-insurance/
   شرایط و طرح های مختلفی برای ارائه با قیمت های متفاوت و مناسبی دارند. فقط شرط خرید بیمه تکمیلی داشتن یک بیمه به عنوان بیمه پایه هست مثل تامین اجتماعی یا سلامت یا خدمات درمانی

 1. با سلام
  لطفا توضيح بفرمائيد كه آيا جانبازان و خانواده ايشان كه تحت پوشش بيمه تكميلي دي مي باشند در هنگام حضور در مراكز درماني تحت پوشش نياز به ارائه كارت بيمه تكميلي دارند يا نه در ضمن آيا تمام موارد بيمه تكميلي دي شامل حال ايشان مي شود

  • سلام وقت شما بخیر
   خیر در هنگام حضور اولیه در مراکز طرف قرارداد نیازی به ارائه کارت بیمه نیست. کارت بیمه تکمیلی و یا معرفی نامه صرفا در هنگام ترخیص و تسویه حساب لازم است.

   • سلام وقت شما بخیر
    جراحی پروتز سینه به دلیل اینکه جزو جراحی های زیبایی هست و عدم انجام اون ضرر جانی نداره جزو تعهدات بیمه تکمیلی درمان نیست. اما باز هم به شرایط خصوصی طرح و قرارداد شما با شرکت بیمه بستگی داره

  • با سلام.من جانباز هستم و تحت پوشش بیمه تکمیلی دی.می خواهم عمل پیر چشمی به دلیل ضعف بینایی انجام دهم ایا مشمول بیمه دی قرار می گیرم ؟چه اقداماتی باید انجام دهم؟

   • سلام وقت شما بخیر
    درمورد اینکه طرح شما چه مواردی رو پوشش میده میتونین به صورت 24 ساعته از شماره 0212313 پاسخ سوالات خودتون رو دریافت بفرمایین.

 2. سلام.فرزند شهید هستم.من و مادرم از طرف بنیاد شهید بیمه تکمیلی دی هستیم.میخواستم همسرم رو هم بیمه کنم.لطفا راهنمایی کنید.بیمه پایه تامین اجتمایی هم داریم.

  • سلام وقت شما بخیر
   مدارک همسرتون به همراه مدارک مرتبط با ازدواجتون رو به مرکز مربوطه در بنیاد شهید تحویل بدین تا مراحل بیمه تکمیلی همسرتون هم انجام بشه.

 3. سلام
  من عضو بیمه تکمیلی دی SOS هستم.
  میخوام دماغم رو بخاطر عدم تنفس درست عمل کنم. آیا میتوانم از بیمه تکمیلی استفاده کنم. با تشکر فراوان

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر عمل شما جنبه زیبایی نداشته باشه و پزشک معتمد شرکت بیمه مشکل تنفس شما رو تایید کنه بیمه تکمیلی هزینه ها رو پرداخت میکنه. اگر هم جنبه پزشکی و هم جنبه زیبایی داشته باشه اون بخش از هزینه ها که مرتبط با مشکل تنفس هست رو پرداخت میکنه.

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که جراحی جزو جراحی های زیبای محسوب نشه، بله پرداخت میشه.

 4. با سلام
  برای مشکل گوارشی به متخصص گوارش مراجعه کردیم. آندسکوپی و کلونوسکوپی در یک بیمارستان که طرف قرارداد بیمه دی نیست را تجویز کردند که هزینه آن یک میلیون و دویست می شود.
  چقدر از این هزینه از طرف بیمه دی قابل پرداخت است؟
  با تشکر

  • سلام وقت شما بخیر
   آندسکوپی و کلونوسکوپی جزو هزینه های پاراکلینیکی نوع اول هست. باید ببینید طبق مفاد و شرایط طرح بیمه درمان تکمیلی شما پوشش داده میشه یا خیر

 5. سلام خسته نباشید

  من بیمه تکمیلی دی ایثارگران دارم

  میخوام جراحی بسته لیزری دیسک کمر انجام بدم

  آیا هزینه اش تحت پوشش و اگر هست چقدر یا چند درصد کل هزینه تحت پوشش میباشد ؟؟؟

  • سلام وقت شما بخیر
   تا اونجا که بنده اطلاع دارم حراحی ها و هزینه های بیمه تکمیلی دی برای ایثارگران و جانبازان و خانواده هاشون بدون سقف هست و تمام هزینه پرداخت میشه! اما برای اطمینان بیشتر به قراردادتون مراجعه کنین

 6. سلام .
  تمام مدارک لازم برای هزینه پیوند کلیه را که برای همسرم خریده ام را تحویل بیمه دی نموده ام ولی هنوز هزینه ای پرداخت نشده است. پی گیری هم کردیم جواب درست حسابی دریافت نکردیم . چگونه پیگیری کنیم ؟؟ خواشمندم بررسی کنیدممنون .

  • سلام وقت شما بخیر
   دو حالت وجود داره: یکی اینکه مدارکتون ناقص بوده یا اصل مدارک رو تحویل ندادید
   دوم اینکه پروسه اداری هنوز مراحلش تکمیل نشده .
   به نماینده بیمه‌تون مراجعه کنین تا پیگیری کنن . معمولا در بیمه تکمیلی بیمه‌ها به صورت شخصی جوابگو نیستن

 7. سلام خسته نباشید ،من دختر شهید هستم ایا امکانش هست فرزند وشوهرم رو بیمه تکمیلی کنم از طریق بنیاد

  • سلام وقت شما بخیر
   بستگی به طرحی داره که تحت پوشش اون هستین. بعضی طرح‌ها این امکان رو میدون که اعضای خانواده هم تحت پوشش قرار بگیرن و بعضی طرح‌ها اجازه نمی‌دن

 8. با عرض سلام،
  من فرزند جانباز ۱۰درصد هستم و از طریق بنیاد مشمول بیمه تکمیلی دی هستم، میخواستم بدونم بعد از ازدواج از پوشش این بیمه خارج میشم؟!

  • سلام وقت شما بخیر
   بستگی به طرحتون داره اما بعید میدونم شما از پوشش بیمه تکمیلی خارج بشین!! معمولا کسانی که ازدواج میکنن همسر خودشون رو هم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار میدن ( البته اگر طرح تکمیلی که تحت پوشش اون هستین این امکان رو داشته باشه)

 9. سلام من فرزند جانباز هستم و تحت پوشش بیمه میخواستم در مورد هزینه های ارتودنسی بدونم ممنونم

  • سلام وقت شما بخیر
   کاملا بستگی به طرح شما داره بعضی از طرح‌های بیمه تکمیلی دی تمام هزینه‌های درمان رو بدون سقف پوشش میدن اما بعضی از طرح ها این امکان رو نداره

   • خیلی ممنون بعد با توجه به اینکه از طرف بنیاد بیمه شدیم از کجا باید بفهمیم چه طرح بیمه ای داریم؟

    • سلام وقت شما بخیر
     از خود بنیاد شهید به صورت تلفنی و با کد ملی پاسخگو هستن

 10. سلام خسته نباشین پدرم ایثارگر هستند ولی هیچ بیمه ای نداریم میخواستم بدونم چطور و از کجا میتونیم اقدام به بیمه کنیم؟

  • سلام وقت شما بخیر
   به همراه مدارک پدرتون و مدارک تمام تفراد تحت تکفل ایشون به بنیاد شهید مراجعه کنین تا تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار بگیرید.

 11. سلام خسته نباشین ما رفتیم بنیاد تا بیمه بشیم گفتن برای ایثارگران تعلق نمیگیره یا باید شهید باشن یا جانباز ?

 12. سلام ؛ آیا بیمه ی تکمیلیتون هزینه های فیزیوتراپی رو هم شامل میشه یا نه ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بستگی به طرحی که خریداری کردین داره. اگر طرح شما هزینه های پاراکلینیکی رو هم پوشش میده فیزوتراپی رو ه مشامل میشه

 13. با سلام
  آیا میزان خسارت دریافتی بابت بیمه تکمیلی درمان توسط یک گروه درتعیین میزان حق پرداختی بیمه تکمیلی همان گروه با شاریط یکسان درسال بعد تاثیر دارد وچطور ویا چند درصد وآیا فرمول دارد؟

  • سلام وقت شما بخیر
   کاملا بستگی به شرایط داره . در صورتی که ضریب خسارت بیشتر از 100 باشه حتما در سال بعد تاثیر زیادی روی حق بیمه پرداختی خواهد داشت حتی گاهی ممکنه تا 50 درصد افزایش حق بیمه داشته باشه

 14. با سلام

  ايا براي عمل سرپايي تزريق چشم در بيمارستان طرف قرارداد بايد معرفي نامه از طرف شما برد؟ من قبلا بيمه ايران بودم و معرفي نامه نياز نبود و فقط فرانشيز دريافت ميشد

  • سلام وقت شما بخیر
   در مراکز طرف قرارداد فقط کد ملی کافی هست که اعلام بفرمایید

 15. با سلام وقتتون بخیر همسرم فرزند شهید هست آیا هزینه مربوط به آزمایش ژنتیکی جنین شناسی جزء تعهدات هست در ضمن سقف تعهداش چقدر است

  • سلام وقت شما بخیر
   تعهدات بیمه تکمیلی دی برای خانواده شهدا معمولا بدون سقف هست و آزمایش ژنتیکی جنین شناسی هم در پوشش هزینه های ناباروری و زایمان پرداخت میشه

 16. در زایمان سزارین اگه بیمه ی دی با بیمارستان طرف قرارداد نباشه بعد از تسویه از بیمارستان و ارسال مدارک به بیمه؛بیمه چند درصد از هزینه های کل رو پرداخت و چند درصد کسر میکنه؟ممنون میشم خیلی جای سواله واسمون

  • سلام وقت شما بخیر
   بستگی به سقف پوشش طرح شما و درصد فرانشیز داره
   معمولا سقف پرداخت هزینه های زایمان 5 میلیون هست و 30 درصد فرانشیز هم داره

 17. با سلام و خسته نباشید ،عذر میخام مادر من رماتیسم مفصلی داره و تنها راهش تعویض مفاصلش هست یعنی خریداری پروتز مفصل پا در فیر اینصورت راهیی نداره چون مفاصلش تخریب شدن و نمیتونه راه بره از اونجا که سنی هم‌نداره همچنین بیمه ما بیمه تکمیلی هست و دفترچه ایثارگران و خدمات درمانی هم داریم خواستم بپرسم بیمه تکمیلی چند درصد هزینه عمل جراحی و خرید پروتز رو متقبل میشه و فرانشیز ما چقدر هست تشکر .

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر پزشک معتمد بیمه عمل و استفاده از پروتز رو تایید کنن هزینه های جراحی و خرید پروتز تا سقف پوشش و تعهدات پرداخت میشه
   طرح های ایثارگران و خانواده شهدا معمولا بدون سقف هست

 18. سلام.
  چرا بیمه sosکه قراداد دندانپزشکی دارد.نباید با چند نرکز تصویر برداری دندانپزشکی قراداد داشته باشد.و ما باید برای گرفتن عکسopgیا تک دندان خودمان هزینه را پرداخت کنیم؟؟؟؟؟؟

 19. مدیریت محترم اکثر داروخانه های شهرستان میاندوآب استان آغ که با ایثارگران قرار داد دارند ( بخصوص داروخانه دکتر ( دزد ) یوسف زاده واقع در خیابان طالقانی کمتر از 10 درصد دارو ها را می دهد و 100 درصد هزینه را بنام جانباز از بیمه دی دریافت می کند لطفا رسیدگی کنید .

 20. كارمند هستم كل سازمان با اين بيمه قرار داد بيمه تكميلي پرسنل رو منعقد كرده ولي توي اكثر بيمارستان هاي خصوصي براي بستري و اعمال جراحي پوشش نداره!!متاسفانه راه به هيچ جايي نبرديم نه. سازمان بيمه نه سازمان دولتي كه استخدامش هستيم.در اين صورت پوشش بيمه به چه دردي مي خوره؟!؟

  • سلام وقت شما بخیر
   کاملا حق با شماست اما میتونین از مراکز درمانی که طرف قرارداد نیستند استفاده کنین و هزینه ها رو خودتون پرداخت کنین . بعد از طریق ارائه فاکتور و هزینه پزشکی از بیمه دریافت کنین

   • خوب اين مستلزم اينه كه مريض مبلغ بالايي در اختيار داشته باشه كه بابت هر بستري يا عمل جراحي بتونه پرداخت كنه،كه اين خودش مشكل بزرگيه از طرفي بازپرداخت اول بايد از طريق ارايه مدارك به بيمه پايه صورت بگيره بعد از صدور حواله از بيمه پايه كه زمان فوق العاده زبادي رو صرف مي كنه تازه بايد به بيمه تكميلي ارايه بديم كه اينم بلاخره زمانبره اينجوري به هيچ وجه به نفع بيمه شده نيست و فقط سازمان ما و سازمان بيمه كه اينجا بيمه دي هستش ذينفع از اين روند هستن.و متاسفانه هيچ گونه حمايتي اين وسط از بيمار نميشه.

    • کاملا حق با شماست اما بیمه دی مراکز طرف قرارداد زیادی داره و شما میتونین از طریق لینک زیر مراکز مورد نظر خودتون رو سرچ کنین
     http://hc.dayins.com/

 21. سلام
  وقتتون بخیر،بنده فرزنده جانباز هستم و مشکل ناهنجاری فک دارم،آیا بیمه هزینه های از جراحی رو تقبل میکنه،جنبه درمانی داره نه زیبایی

  • سلام وقت شما بخیر
   هر هزینه ای که پزشک معتمد بیمه تایید کنه قابل پرداخت هست . مخصوصا در جراحی های مرتبط با جانبازان که کمتر پیش میاد جنبه زیبایی داشته باشن پرداخت میشه

 22. با سلام و وقت بخیر
  بنده مشکل انحراف زانو (پرانتزی ) و همچنین درد شدید در ناحیه زانو دارم آیا بیمه تکمیلی دی هزینه عمل جراحی را پوشش میدهد ؟ به چه میزان ؟ با تشکر

  • سلام وقت شما بخیر
   عیوب مادرزادی جزو پوشش بیمه درمان تکمیلی نیست مگر اینکه پزشک معتمد بیمه لزوم جراحی رو تایید کنن و پرداخت تا سقف جراحی درج شده در طرح انتخابی شماست.

   • پای پرانتزی از عیوب مادرزدی نمی باشد و بیمه تکمیلی من از نوع طلایی اسا . یعنی می فرمایید برای اینکه بیمه هزینه عمل جراحی من را پوشش دهد ابتدا باید تایید پزشک معتمد را بگیرم ؟

 23. سلام من فرزند شهيد هستم
  ميخام بدونم براى ليزر چشم هم بيمه دى ميشه استفاده كرد تو بيمارستان نور؟

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر طرح شما هزینه جراحی عیوب انکساری چشم رو پوشش بده ، بله میشه استفاده کرد.
   عموما طرح های مرتبط با بنیاد امور شهدا و ایثارگران طرح های کامل و بدون سقف داره

   • سلام انحراف سپتوم بيني داريم دكتري كه برا عمل انتخاب كردم هزينه هاشون بالاس بيمه تكميلي از طرف جانبازان هم دارم خواستم ببينم در صورت تشخيص هر هزينه اي كه از طرف دكترم خواسته ميشه بيمه تكميلي ميده؟؟؟ تو كارت طلايي هزينه عمل بدون سقف نوشته

    • سلام وقت شما بخیر
     در صورتی که پزشک معتمد بیمه لزوم جراحی رو تایید کنه و جزو جراحی های زیبایی محسوب نشه ، پرداخت میشه.

 24. سلام وقت شما بخیر مادرم همسر جانبازه و داره شیمی درمانی انجام میده وعمل کردن وفاکتورای بیمارستان ودکتروتحویل میدیم چهار ماهه هنوز هیچ وجهی نریختن از کجا باید پیگیری کنم ممنون میشم راهنمایی کنین

  • سلام وقت شما بخیر
   از اونجایی که بیمه‌گذار مادرتون بنیاد شهید و امور ایثارگران محسوب میشه اقدام از طریق بنیاد شهید بهترین کاره

 25. تنها بیمه ای که در تمام بیمارستانها و مراکز درمانی و داروخانه ها هیچگونه اعتباری نداشته و در صورت مراجعه خانواده شهدا وجانبازان با بی توجه ای با انان برخورد می شود و پول خدمات بصورت تمام و کمال از انها اخذ می شود بیمه بی اعتبار دی است و مهم تر اینکه در صورت تحویل مدارک جهت دریافت وجه متاسفانه بیش از سه الی چهار ماه بطول می انجامد …………………ایا این قشر بیمه شده بیمه دی این قدر بی ارزشند

 26. چراهیچ بیمارستان یامراکزدرمانی دراهواز بیمه نامه دی را نمی پذرند

  • سلام وقت شما بخیر
   قطعا مسئولین بیمه دی و بنیاد شهید که بیمه دی رو به عنوان بیمه تکمیل درمان ایثارگران و خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفتن باید در این زمینه پاسخگو باشن.

 27. با عرض سلام خدمت شما میخواستم بپرسم که آیا لیزر موهای زائد صورت شامل این بیمه میشه یا نه؟!

  • سلام وقت شما بخیر
   چون جنبه زیبایی داره و جنبه درمانی نداره پرداخت نمیشه.

 28. با سلام و خسته نباشید
  ایا بیمه تکمیلی دی با بیمارستان بهمن قرارداد دارد ؟و اگر دارد : برای عمل جراحی پا شرایط چگونه است ؟ باید معرفی نامه از نمایندگی بیمه گرفت و فقط هزینه فرانشیز پرداخت شود ؟ و یا اینکه ابتدا باید هزینه کامل پرداخت شود ؟

  • سلام وقت شما بخیر
   بله بیمارستان دی طرف قرارداد هست
   در بیمارستانهای طرف قرارداد هزینه جراحی تا سقف بیمه درمانی شما توسط بیمه پرداخت میشه و نیازی نیست شما هزینه ای بجز فرانشیز پرداخت کنین.

   • با سلام و وقت بخیر
    در جواب پاسخی که دادید باید بگم در تماسی که بیمارستان بهمن داشتم کاملا حرف شما رو نقض کردن و گفتن که دیگر با بیمه دی قرارداد ندارن و هزینه عمل کامل باید پرداخت شود.
    حالا من موندم و این سوال که باید چیکار کنم ؟

 29. سلام
  حدود۵ماه پیش تمام مدارک پزشکی ک شامل نسخه دارو و ویزیت و هزینه بیمارستان غیره بودن رو به بیمه دادم و اوناهم گفتن ک تادوهفته دیگه همه هزینه رو واریزمیکنیم اما دوهفته شده ۵ماه
  میخواستم ببینم هزینه رو کی واریز میکنن.
  بیمه ما بیمه تکمیلی دی
  ایثارگران هستش

  • سلام وقت شما بخیر
   در حالت عمومی و عرفا پرداخت هزینه ها نباید بیشتر از 45 روز طول بکشه . برای پیگیری میتونین از طریق بیمه گذارتون که بنیاد شهید هست اقدام بفرمایین.

 30. سلام .مراکزی هستن که کارای مربوط به دندون رو با بیمه دی (جانبازان )انجام بدن؟
  برای بیمه های دیگه من دیدم که هست
  واقعا هزینه دندون پزشکی خیلی زیاده

 31. با سلام

  ایا بیمه تکمیلی دی با بیمارستان کسری قرارداد دارد ؟
  و اگر دارد هزینه عمل به چه صورت پرداخت میشود ؟
  ممنون

  • سلام وقت شما بخیر.
   بله، بیمه دی با بیمارستان کسری قرارداد داره.
   بهترین روش برای دریافت هزینه هاتون اینه که قبل از عمل، به شعبه یا نمایندگی بیمه دی مراجعه و برای بیمارستان معرفی نامه دریافت کنید.

 32. سلام ما سه نفریم بچه دو ساله خودم و خانووم 35 ساله چقدر هزینش میشه ؟ طرح هاش چقدره؟

  • سلام وقتتون بخیر.
   لطفا شماره تماستون رو بفرمایید تا همکاران ما برای ارائه توضیحات کامل با شما تماس بگیرن.

 33. با سلام . من کارمندی هستم که تحت پوشش بیمه ملت هستم ولی الان میخوام با بیمه دی قرارداد ببندم میخوام بدونم وضعیت از ملت به دی بهتر میشه یا بدتر ؟ ممنون

  • با سلام.
   بر اساس سالنامه آماری سال 96 که به تازگی از طرف بیمه مرکزی منتشر شده مجموعا عملکرد شرکت بیمه دی بهتر بوده اما پیشنهاد میکنیم برای مشاوره و انتخاب بهتر با ازکی تماس بگیرید و یا به لینک زیر مراجعه کنید:
   https://www.azki.com/health-insurance-info

 34. سلام خسته نباشید.
  علیرغم اینکه از طریق آموزش و پرورش اعلام شد که قرارداد بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش وپرورش برقرارشده دیروز ۱۲ دیماه به مناطق اعلام شد ولی به هر دارو خانه ای که مراجعه میکنیم میگن فعلاً خبری نیست.الان بیش از ۲ ماه است بین زمین و اسمان گیر کردیم.!!!

  • با سلام.
   با توجه به اخبار منتشر شده قرار است این مسئله تا پایان ماه جاری حل شود. امیدواریم هر چه زودتر مسئولین به این موضوع رسیدگی کنند.

 35. سلام خسته نباشید بیمه جانبازان شاغل قطع شده وقرار بود تمدید بشه چند ماه قرار داد نبستن نمی تونیم بریم دکتر خرم اباد پیگیری کنید

 36. سلام وقت شما بخیر
  ما ایثار گر شاغل در آموزس و پرورش هستیم که جدیداً بیمه تکمیلی با بیمه دی منعقد کردند،ولی فعلاً اجرایی نشده .آیا بیمه دی مانند سایر بیمه ها سامانه ای ندارد که خودمون با وارد کردن مشخصات بدونیم در چه وضعیتی هستیم؟

  • با سلام.
   بله در سایت بیمه دی میتونید شرایط بیمه نامه خودتون رو استعلام کنید. وارد وبسایت بیمه دی میشید و در پایین صفحه اصلی استعلام انلاین رو بزنید تا وارد سامانه بشید.
   لینک مرتبط: http://symab.dayins.com/Inquiry/

 37. سلام. وقت بخیر
  میخواستم بدونم هزینه بیمه تکمیلی برای یک فرد مجرد که زیر نظر بیمه تامین اجتماعی هست تقریبا چقدر میشه!؟
  باتشکر..

  • با سلام. در حال حاضر تعداد شرکت های محدودی بیمه تکمیلی انفرادی ارائه میکنند. بیمه سامان یکی از این شرکت هاست. هزینه برای افراد 16 تا 50 سال از 150 هزارتومان تا 1,700,000 تومان در شرکت بیمه سامان متغیر است. از طریق این لینک https://www.azki.com/supplementary-health-insurance و یا با شماره گیری 02154864 و مشاوره با مشاوران ازکی، برای خرید ان اقدام کنید.

 38. باسلام و عرض خسته نباشید
  1-خواستم بدونم هزینه درمان نازایی روهم بیمه میده 2-هزینه عمل جراحی پارگی رباط زانو رو چطور من باید زانوم عمل بشه آیا ب محض بیمه شدن هزینه رو بیمه میده؟
  3-قیمت خرید بیمه چقدره؟

  • سلام وقت شما بخیر.
   منظورتون بیمه تکمیلی گروهی هست یا انفرادی؟ این مواردی که میفرمایید به طرح و پوشش هایی که انتخاب میکنید بستگی داره و در بیمه های مختلف متفاوته. اگه قصد خرید بیمه تکمیلی انفرادی رو دارید، باید خدمتتون عرض کنم که فقط بیمه سامان این بیمه رو ارائه میده و شما میتونید از سایت azki.com قیمت اون رو مشاهده و خریداری کنید.

 39. باسلام و سپاس از مدیریت و کارکنان دلسوز بیمه دی شعبه زاهدان که باروی خوش و برخوردی شایسته با اینجانب عباسعلی خانی مشکل بنده رادرسریعترین زمان ممکن حل نمودند تشکر و قدردانی می کنم ازخداوندمنان ارزوی سلامتی و موفقیت برایشان دارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *