نام شرکت: بیمه ایران
تعداد نیرو: 4195
سهم از بازار: 45.22
توانگری مالی: 40
سال تاسیس: 1314
تعداد شعب: 203
تعداد نماینده: 8962

بیمه‌ هواپیما ایران

هواپیما‌ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می‌شوند: هواپیماهای سبک وفوق سبک و هواپیما عای سنگین و فوق سنگین. بیمه ایران پوشش‌‌های مورد نیاز بیمه گذاران را در برابر ریسک‌‌های مربوط به فعالیت‌‌های مالکیت ، بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و یا فروش آن را ارائه می‌کند. در ادامه به بیمه هواپیما ایران می‌پردازیم.

انواع بیمه هواپیما ایران:

رشته‌ها و زیر رشته‌‌های بیمه هواپیما ایران شامل موارد زیر است:

1) بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر(HULL)

این بیمه موارد زیر را پوشش می‌دهد:

 • آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه
 • هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما
 • هزینه‌های امداد و نجات هواپیما
 • هزینه‌های پاکسازی باند فرودگاه
 • هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده

2) بیمه فرانشیز بدنه هواپیما و هلی کوپتر

این بیمه هزینه مربوط به فرانشیز بیمه‌ بدنه را پوشش می‌دهد.

3) بیمه جنگ بدنه هواپیما و هلی کوپتر(Hull War)

این بیمه بخشی از خسارت‌‌های ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

4) بیمه خسارات کلی هواپیما و هلی کوپتر(Total Loss)

این بیمه پوشش تسویه حساب بدنه هواپیما در مواقعی که خسارت به صورت کلی اتفاق افتاده و کل هواپیما از بین رفته باشد را در بر می‌گیرد .

5) بیمه تجهیزات فرودگاهی (Ground Handling Equipment)

بیمه تجهیزات فرودگاهی کلیه تجهیزات فرودگاهی و ماشین آلات فرودگاهی را در برابر حوادث تحت پوشش قرار می‌دهد.

6) بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکت‌‌های هواپیمایی(Spar Parts)

این بیمه پوششهای زیر را دربر می‌گیرد :

 • موتور هواپیما
 • قطعات لوازم یدکی (شامل لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده)
 • دستگاه‌های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما
 • تجهیزات موجود در کار کارگاهها
 • دستگاه‌های لازم جهت جابجایی زمینی
 • دستگاه‌های کامپیوتری
 • سیستم‌های شبیه‌ساز
 • دستگاه‌های الکتریکی، مکانیکی حفاظتی در برابر آتش
 • اقلام تجاری و موادغذایی
بیمه هواپیما ایران

بیمه هواپیما ایران

7) بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر

در این بیمه صدمات بدنی ناشی از حادثه که به مسافرین وارد می‌شود، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

8) بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)

بیمه فوق پوشش خسارت وارد به بار همراه مسافران را دربر می‌گیرد.

9) بیمه مسئولیت قانونی شخص ثالث (Third Party Legal Liability)

در این بیمه از انواع بیمه هواپیما ایران ، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث که ناشی از برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص یا اشیا باشد تحت پوشش قرار می‌گیرد.

10) بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)

این بیمه پوشش خسارت وارد شده به کالا که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می‌گردد را شامل می‌شود.

11) بیمه مسئولیت ناشی از جنگ(War Liability)

بیمه فوق پوشش خسارات مالی و جانی ناشی از جنگ و عملیات جنگی به اشخاص ثالث را دربر می‌گیرد .

12) بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی غرامت ناشی از صدمات بدنی و یا فقدان و یا خسارت به اموال ایجاد شده از کار و فعالیت بیمه‌گذار را به عنوان متصدی حمل و نقل پوشش می‌دهد.

13) بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)

این بیمه پوشش صدمات جانی یا آسیب‌های مالی وارد شده به تولیدات ساخته شده در زمانی که از مالکیت یا تحت کنترل بیمه‌گذار خارج شده باشد را شامل می‌شود.

14) بیمه مسئولیت خدمات زمینی

این بیمه پوشش‌‌های زیز را در بر می‌گیرد :

 • کنترل ترافیک هوایی- آشیانه
 • جابجایی مسافر و بار
 • تامین سوخت و غذا
 • تجهیزات و نگاهداری هواپیما
 • یدک کشیدن هواپیما
 • آتش‌نشانی و امداد فرودگاهی

15) بیمه حوادث سرنشین

این بیمه صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد شده به مسافرین که منجر به فوت و یا نقص عضو دائم آن‌ها شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

16) بیمه  از دست دادن گواهی پرواز خلبانان

این بیمه خسارات منافع مالی وارد به خلبانان، کمک خلبانان و مهندسین پرواز را در صورت ازدست دادن گواهینامه پروازی (بطور دائم یا موقت) تحت پوشش قرار می‌دهد.

17) بیمه تجهیزات ولوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی

در این بیمه از انواع بیمه هواپیما ایران ، شرکت‌‌های هواپیمایی می‌توانند انواع تجهیزات مربوط به بدنه هواپیما شامل موتور، قطعات یدکی، دستگاه‌‌های زمینی و تجهیزات در کارگاه‌ها را در زمانی که در انبار بوده و یا در حال حمل و نقل باشند را بیمه نمایند.

Print Friendly, PDF & Email