نام شرکت: بیمه ایران
تعداد نیرو: 4195
سهم از بازار: 45.22
توانگری مالی: 40
سال تاسیس: 1314
تعداد شعب: 203
تعداد نماینده: 8962

بیمه درمان ایران

بیمه درمان یکی از زیرمجموعه های بیمه اشخاص است. که در آن بیمه‌گر متعهد می‌شود که همه هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ بیمه‌شدگان‌ را پرداخت کند. در این بخش به بیمه درمان ایران خواهیم پرداخت.


شرکت بیمه ایران سال‌هاست بیمه درمان را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. بیمه درمان ایران شامل 3 رشته می‌شود.

انواع بیمه درمان ایران:

 • بیمه درمان گروهی تمام درمان

در بیمه تکمیل درمانی ایران، افراد شاغل دریک سازمان و خانواده آن‌ها به‌صورت گروهی (حداقل ۵۰ نفر ) تحت پوشش قرار می‌گیرند

در این بیمه، بیمه ایران همه هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ بیمه‌شدگان‌ شامل هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌، هزینه‌های‌ دارو، دندان‌پزشکی، زایمان‌ ‌و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ در قرارداد بیمه درمان ذکر شده باشد.

 • بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور

در این بیمه‌نامه که عضوی از بیمه درمان ایران است، بیمه ایران اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. همه خدمات این بیمه‌نامه ، مطابق با شرایط عمومی شرکت‌های کمک رسانی آکسا و یا مفری ارائه می‌شود.

همچنین خسارت‌های وارد شده در محل و به شکل ارز قابل پرداخت می‌باشد .

 • بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشور(irha)

بر اساس این بیمه تمامی اتباع خارجی و ساکنین خارج ازکشور که قصد مسافرت به ایران را دارند، با استفاده از این بیمه، تحت پوشش قرار گرفته و از مزایای آن استفاده خواهند نمود.

در حال حاضر مرکز خدمات رسانی و پاسخگوی تلفنی بیمه مسافری”ایرها” (IRHA CALL CENTER) در تهران به ارائه خدمات می‌پردازد.

بیمه درمان ایران

بیمه درمان ایران

دریافت خسارت بیمه درمان ایران:

برای دریافت خسارت دو روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد:

 • روش مستقیم:

بیمه ایران برای اولین بار در صنعت بیمه کشور، با راه اندازی سیستم آنلاین “سدا” و فراهم کردن امکان دسترسی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد به اطلاعات بیمه شدگان و شرایط قراردادها، این امکان را برای بیمه شدگان خود فراهم کرده است که می‌توانند با مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد به صورت شبانه‌روزی و ارائه کارت ملی و بدون نیاز به ارائه معرفی‌نامه و بدون پرداخت هزینه، به طور مستقیم از خدمات درمانی بیمه ایران استفاده کنند .

 • روش غیر مستقیم:

در این روش در صورتی که بیمارستان یا مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه ایران نباشند، شما باید هزینه‌ها را شخصاً پرداخت کرده و با ارائه مدارک به شرکت بیمه خسارت خود را دریافت کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت در شرایط گفته شده به شرح زیر است:

 • خلاصه‌ایی از پرونده بیمارستانی
 • شرح عمل و نظریه پزشك معالج در مورد علت بیماری و شرح معالجات انجام شده
 • اصل صورت‌حساب بیمارستانی بیمه‌گذار
 • اصل قبض‌های پرداختی
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمه شده
 • فاکتور خرید تأیید شده در صورت استفاده از پروتز یا هرگونه جسم خارجی در عمل

مدارك بیمارستانی جهت پرداخت خسارت بیمه درمان ایران، باید حداكثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برای شرکت بیمه ارسال شود.

Print Friendly, PDF & Email