نام شرکت: بیمه ملت
تعداد نیرو: 284
سهم از بازار: 3.1
توانگری مالی: 232
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 2
تعداد نماینده: 1038

بیمه مهندسی ملت

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه افراد در بخش خصوصی و عمومی است.‌این بیمه همه افراد مرتبط در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و ک صنعتی، از جمله صاحبکار، پیمانکار و مهندسین‌ مشاور را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های مادی‌ پیش آمده را جبران خواهد کرد. در‌این به بخش به بیمه مهندسی ملت خواهیم پرداخت.

بیمه‌ مهندسی ملت با ارائه پوشش‌های “تمام خطر” نه فقط برای پروژه‌های در حال ساخت و نصب، پوشش‌های بیمه‌ای کاملی را ارائه می‌دهد، بلکه در زمان بهره برداری از کارخانجات تولید آهن و فولـاد، خودروسـازان، نیروگاه‌ها، کارخانجات سیمان و موارد مشابه هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بیمه ملت با اســتفاده از فـناوری اطلاعـات پیشـرفته (IT) تـوانســته اسـت با سریع کردن فرآیـنـدهای اجـرایی، پوشش‌های VIP خـود را به مaـتریان بیمــه‌هـای مهـندسی ارائه نماید.

انواع بیمه مهندسی  ملت:

1) بیمه‌های دوره احداث (Construction) :

 • بیمه تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه تمام خطر نصب
 • بیمه‌نامه جامع پروژه

2) بیمه‌های دوره بهره‌برداری(Operation) :

 • بیمه‌نامه ماشین آلات پیمانکاری
 • بیمه‌نامه جامع ماشین آلات
 • بیمه‌نامه سازه های تکمیل شده
 • بیمه فساد کالا (محصول) یا بیمه فساد کالا در سردخانه
 • بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه‌نامه شکست ماشین آلات
 • بیمه‌نامه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
 • بیمه تضمین کیفیت ساختمان (بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

پرداخت خسارت بیمه مهندسی ملت:

مراحل دریافت خسارت بیمه مهندسی ملت شامل موارد زیر است:

 • باید بعد از وقوع حادثه بلافاصله به صورت کتبی در مورد حادثه، نوع آن و حدود خسارت به شرکت بیمه‌گر اطلاع رسانی کنید.
 • کلیه اقدام‌های لازم را برای جلوگیری از گسترش زیان و آسیب دیدگی انجام دهید.
 • قسمت‌های خسارت دیده را به همان حالت حفظ کنید و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده و یا کارشناس بیمه‌گر قرار دهید.
 • همه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را تهیه کنید و در اختیار شرکت بیمه ملت قرار دهید.
 • در صورتی که خسارت وارد شده به علت سرقت به وجود آمده باشد، مقام‌های انتظامی را مطلع کنید.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه مهندسی ملت شامل موارد زیر است:

 • شرح چگونگی وقوع خسارت ، ساعت و روز و محل دقیق حادثه
 • علت حادثه
 • چند قطعه عکس از مواضع آسیب دیده
 • ریز اقلام خسارت دیده با قیمت آن‌ها (اصل یا کپی برابر اصل)
 • اقلام بازیافتی و ارزش آن‌ها

بعد از جمع آوری ، تکمیل و ارسال مدارک به اداره خسارت بیمه‌های مهندسی و مسئولیت، مبلغ خسارت تعیین و تأیید می‌شود و در نهایت وجه آن به حساب ذینفع یا ذینفعان واریز می‌شود.