الحاقيه بیمه آتش سوزی

ضرورت دریافت الحاقيه بیمه آتش سوزی و بیمه بدنه برای بیمه گذاران بیمه آسیا

به گزارش سایت رسمی بیمه آسیا، مسعود بادین، عضوهیات مدیره و معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا با اشاره به افزایش ارزش وسایل نقلیه ، گفت: با توجه به لزوم پیشگیری از تبعات کم بیمه‌گی در هنگام وقوع حادثه و بروز خسارت  از بیمه گذاران بیمه بدنه اتومبیل بیمه آسیا در خواست می‌شود برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل به شعبه یا نماینده صادر کننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.

عضو هیات مدیره بیمه آسیا در ادامه افزود: هم چنین با توجه به افزایش ارزش ساختمان‌ها و تاسیسات، ضروری است بیمه گذاران بیمه‌های آتش سوزی بیمه آسیا به شعبه یا نماینده صادر کننده  بیمه‌نامه خود مراجعه کرده و برای دریافت الحاقیه افزایش سرمایه مورد بیمه و بروز رسانی و اخذ پوشش‌های کامل به منظور پیشگیری از تبعات عدم کفایت سرمایه بیمه شده در هنگام وقوع آتش سوزی و خسارات تبعی، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش و در نتیجه، با توجه به افزایش ارزش وسایل نقلیه و ساختمان‌ها، تاسیسات و اموال، بیمه گذاران بیمه آسیا باید برای دریافت الحاقيه بیمه آتش سوزی و بیمه بدنه به واحد صادر کننده بیمه‌نامه خود مراجعه کنند.

معاون بیمه‌های اموال بیمه آسیا در پایان بیان داشت: یکصد شعبه و بیش از سه هزار نمایندگی بیمه آسیا در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بیمه ای به ویژه صدور الحاقیه افزایش سرمایه بیمه‌نامه بدنه اتومبیل و بیمه‌های آتش سوزی  به بیمه گذاران هستند.

منبع خبر: سایت رسمی شرکت بیمه آسیا