نام شرکت: بیمه نوین
تعداد نیرو: 551
سهم از بازار: 3.1
توانگری مالی: 33
سال تاسیس: 1384
تعداد شعب: 35
تعداد نماینده: 1167

بیمه باربری نوین

در این بیمه اگر در جریان حمل کالا در اثر وقوع حوادث و خطرات، خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارد شده توسط شرکت بیمه جبران می‌شود. در ادامه به بیمه باربری نوین خواهیم پرداخت.

انواع بیمه باربری نوین:

بیمه باربری نوین شامل بیمه حمل داخلی و بیمه های حمل و نقل بین المللی است:

 • بیمه حمل داخلی نوین:

این بیمه محموله‌هایی که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن‌ها در محدوده جغرافیایی ایران قرار دارد را در مقابل خطرهای ناشی از حادثه وارد به وسیله نقلیه، آتش‌سوزی، انفجار، پرت و واژگون شدن تحت پوشش قرار می‌دهد.

در صورت درخواست بیمه‌گذار با دریافت حق بیمه اضافی، خسارت‌های ناشی از عملیات تخلیه و بارگیری، سرقت کل محموله، شکست و ریزش و آب دیدگی و … را نیز می‌توان به بیمه‌نامه اضافه کرد.

 • بیمه‌های حمل و نقل بین المللی نوین:

شامل انواع محموله‌های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی است و براساس شرایط استاندارد مؤسسه بیمه‌گران لندن، با هر یک از شرایط A, B, C و … که مورد تأیید بیمه‌گران و مراجع حقوقی بین المللی است، صادر می‌شود.

بیمه باربری نوین

بیمه باربری نوین

انواع پوشش‌ها در بیمه باربری نوین

 • از بین رفتن کامل کالا (TOTAL LOSS)
 • خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط (A)
 • خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (B)
 • خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (C)

1) پوشش از بین رفتن کامل کالا (TOTAL LOSS):

بیمه باربری نوین ، خسارت کلی کالا در یک مرحله در نتیجه آتش‌سوزی وسیله نقلیه و یا غرق شدن کامل آن، تحت پوشش خواهد بود.

2) خطرات تحت پوشش مجموعه شرایط (A):

این بیمه همه ‌خطرهایی را که منجر به تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه می‌شود به جز موارد استثنا شده در متن کلوز راپوشش می‌دهد.

3) خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (B):

این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده‌ در متن کلوز را پوشش می‌دهد.

تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به‌ گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی یا به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینریا محل انبار
 • تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به‌علت افتادن به‌هنگام بارگیری و یا تخلیه کشتی یا شناور.

4) خطرات مشمول بیمه مجموعه شرایط (C)

این بیمه خطرات زیر به جز موارد استثنا شده در متن کلوز را پوشش می‌دهد. تلف شدن یا آسیب دیدن مورد بیمه که به طور منطقی مرتبط با یکی از موارد زیر باشد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به‌گل نشستن ، زمینگیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به‌غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری.

تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:

 • فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.
بیمه باربری نوین

بیمه باربری نوین

استثنائات در کلوزهای B , A و C :

بیمه باربری نوین به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی‌شود:

 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه قابل انتساب به سوء عمل ارادی بیمه‌گذار
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای‌ مورد بیمه.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه (مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده یا به‌ وسیله بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشند و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد)
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای ‌مورد بیمه.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ای‌که علت آن تاخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از اعسار یا ورشکستگی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا کوتاهی در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن‌ها. (به شرط اینکه بیمه گذار در هنگام بارگیری کالای مورد بیمه در کشتی، از این امر مطلع بوده باشد)
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت یا ناشی از کاربرد هر نوع سلاح‌ یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی ‌یا شکست هسته‌ای و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیو اکتیو کار کند.
 • عدم قابلیت دریانوردی‌کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل ایمن کالای مورد بیمه، (مشروط بر اینکه هنگام بارگیری کالای مورد بیمه به وسیله حمل، بیمه گذار از نبودن قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن کشتی یا شناور آگاه باش.)
 • نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل‌ جهت حمل سالم مورد بیمه، (مشروط بر اینکه بارگیری کالا درون یا بیرون این وسائط و قبل از شروع این بیمه نامه انجام شده باشد یا توسط بیمه گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و آنها از نامناسب بودن وسائل مذکور در زمان بارگیری کالای مورد بیمه اطلاع داشته باشند.)

پرداخت خسارت بیمه‌ باربری نوین:

اسناد و مدارک لازم برای بررسی و دریافت خسارت بیمه‌ باربری نوین:

 • نامه اعلام بیمه‌گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته‌بندی
 • گواهی مبدا
 • گواهی بازرسی کالا
 • راه‌ نامه C.M.R در حمل‌های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • تصویر پشت و روی پروانه خروجی کالا (برای کالای صادراتی)
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورتمجلس گمرکی یا بندری
 • بارنامه حمل داخلی
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید کارشناس خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت‌های ناشی از حادثه)
Print Friendly, PDF & Email