نام شرکت: بیمه پارسیان
تعداد نیرو: 854
سهم از بازار: 3.6
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 62
تعداد نماینده: 1950

بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان

بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان زیرمجموعه‌ای از بیمه باربری پارسیان است.

در بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان ، کالاهایی که از ایران به مقصد کشورهای خارجی حمل می شوند و بر اساس شرایط فروش نیاز به بیمه‌نامه صادراتی دارند، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

خطرات تحت پوشش در بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان:

1) خسارت کلی (Total Loss) :

خسارت‌هایی که به دلیل از بین رفتن کل محموله، در یک مرحله در اثر آتش سوزی به وجود می‌آید.

2) کلوز C :

این کلوز خطرات زیر را در مورد کالاهای وارداتی تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • آتش‌سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن، زمین‌گیر شدن و برخورد با کف دریا، غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگون‌شدن و از راه (از خط) خارج‌ شدن وسیله حمل زمینی
 • تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تلف شدن یا آسیب دیدن کالای مورد بیمه که علت آن یکی از امور زیر باشد:
  • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
  • به دریا انداختن کالا برای سبک کردن کشتی

3) کلوز B :

این کلوز خطرات زیر را به همراه کلیه خطرات تحت پوشش کلوز C پوشش می‌دهد:

 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
 • ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، شناور ، محفظه کالا ، کانتینر و محل انبار
 • تلف شدن کلی هر بسته کالا در کشتی یا شناور و یا تلف شدن کلی هر بسته به علت افتادن در زمان بارگیری و تخلیه کشتی یا شناور

علاوه بر موارد گفته شده، خطرهای زیر با منظور کردن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز (سهم بیمه‌گذار از خسارت وارده) تحت پوشش این کلوز قرار می‌گیرند:

 • دزدی، دله دزدی و قلاب زدگی
 • آب‌دیدگی، روغن‌زدگی، پارگی، شکست و ریزش
 • خسارت ناشی از کالای مجاور

4) کلوز  A :

این کلوز در بیمه‌های باربری وارداتی پارسیان کامل‌ترین پوشش‌ها را دارد و برای کالاهای حساس و آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند. (کلیه خطرات به استثنای مخاطرات ناشی از اقدامات عمدی بیمه‌گذار یا سوء نیت او)

بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان

بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان

مواردی که تحت پوشش کلوزهای  B , A و C قرار نمی‌گیرند:

 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که به شکل عمدی یا با سوء نیت توسط بیمه‌گذار رخ داده باشد.
 • نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و فرسودگی و پوسیدگی عادی کالای مورد بیمه
 • تلف شدن، آسیب دیدن و هزینه ناشی از کافی نبودن یا نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی کالای مورد بیمه برای حمل (مشروط بر اینکه بسته بندی یا آماده سازی قبل از شروع این بیمه انجام شده، یا بوسیله بیمه‌گذار یا کارکنان او انجام شده باشد و تحمل مقابله با حوادث معمول در سفر بیمه شده را نداشته باشد)
 • تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه به علت عیب ذاتی یا ماهیت کالای مورد بیمه
 • تلف شدن ، آسیب دیدن یا هزینه ای که علت آن تاخیر باشد (حتی اگر این تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد)
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا ناتوانی مالکان، مدیران، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی در پرداخت، و یا کوتاهی در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آن‌ها.
 • تلف شدن، آسیب دیدن یا هزینه‌ای که مستقیم یا غیر مستقیم به علت استفاده از هر نوع سلاح یا وسیله‌ای باشد که با انرژی اتمی یا شکست هسته‌ای، ترکیب هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر با نیرو و ماده رادیواکتیو کار کنند.
 • عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا شناور یا نامناسب بودن کشتی یا شناور برای حمل کالای مورد بیمه.
 • نامناسب بودن کانتینر یا وسیله حمل برای حمل سالم مورد بیمه.
 • جنگ و اعتصاب

پرداخت خسارت بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان :

اسناد و مدارک لازم برای بررسی و دریافت خسارت بیمه‌ باربری صادراتی پارسیان :

 • نامه اعلام بیمه‌گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته‌بندی
 • گواهی مبدا
 • گواهی بازرسی کالا
 • راه‌ نامه C.M.R در حمل های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • تصویر پشت و روی پروانه خروجی کالا (برای کالای صادراتی)
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورت مجلس گمرکی یا بندری
 • بارنامه حمل داخلی
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید کارشناس خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت های ناشی از حادثه)
Print Friendly, PDF & Email