نام شرکت: بیمه پاسارگاد
تعداد نیرو: 880
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 118
سال تاسیس: 1385
تعداد شعب: 79
تعداد نماینده: 2144

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد ، مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می‌نماید.

 • از بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده می‌شود.
 • پوشش این بیمه جبران هزینه های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو براساس دیه می‌باشد.
 • ملاک محاسبه حق بیمه
  • مدت بیمه
  • کل متراژ زیر بنا
  • تعداد طبقات ساختمانی در دست احداث می‌باشد.
 • جهت فعالیت‌های عمرانی مدت بیمه و ضریب نیروی کار شاغل در پروژه‌ها می‌باشد.

راهنمای اعلام و رسیدگی به خسارات بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد

با توجه به اینکه در انواع بیمه‌های مسئولیت، بر اساس قانون بیمه مسئولیت حقوقی بیمه‌گذار (که باید طبق قوانین جاری کشور مقصر شناخته شود تا ملزم به جبران خسارت وارده به دیگران گردد) محدود به شرایط مندرج در بیمه‌نامه در پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

اقداماتی که بیمه‌گذار باید بلافاصله انجام دهد:

 1. به محض اطلاع از هرگونه حادثه و ادعا علیه خود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج (۵) روز از تاریخ حادثه به صورت کتبی به بیمه پاسارگاد اعلام نماید.
 2. شرح حادثه و ادعا علیه خود را به تفصیل و کتبا به بیمه پاسارگاد اظهار نماید.
 3. به لحاظ اینکه تشخیص مسئولیت و تعیین مقصر در حادثه باید مبتنی بر قوانین باشد و این موضوع مستلزم بررسی های کارشناسی است، لذا بیمه‌گذار باید تعیین مقصر را موکول به کارشناسی نماید و شرح حادثه را اظهار و از قبول و اقرار به مسئولیت خودداری نماید.
 4. کلیه مدارک و مستندات موجود را در اختیار بیمه پاسارگاد قرار دهد.
 5. از سازش با زیان‌دیده بدون اطلاع بیمه‌گر خودداری نماید.
 6. چنانچه در روند رسیدگی به مدارک دیگری نیاز باشد؛ بیمه‌گر مراتب را جهت تهیه آن ها اطلاع خواهد داد.
 7. در صورت شکایت زیان‌دیده، بیمه‌گذار باید مدارک مربوطه و همچنین آرا مراجع قضایی را بلافاصله به بیمه‌گر ارائه نماید.
 8. با کارشناسان اعزامی بیمه پاسارگاد هنگام بازدید و بررسی خسارت همکاری نماید.
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *