نام شرکت: بیمه پاسارگاد
تعداد نیرو: 880
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 118
سال تاسیس: 1385
تعداد شعب: 79
تعداد نماینده: 2144

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد | شرایط بیمه عمر پاسارگاد

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد ، قراردادی است که بین یک شرکت بیمه و یک شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود و به موجب آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهداتی را در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی (بیمه‌گذار) بر عهده می‌گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه‌شده) بستگی دارد. بیمه‌گر متعهد است که در انتهای مدت بیمه، چنانچه بیمه‌شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه‌نامه بیمه عمر پاسارگاد را به بیمه‌گذار و چنانچه در طول مدت بیمه‌نامه، بیمه‌شده فوت نماید سرمایه بیمه‌نامه را به وراث و یا ذی‌نفع بیمه‌نامه پرداخت نماید. بیمه‌گذار هم متقابلا تعهد می‌نماید که مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه‌گر بپردازد.

معرفی طرح بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد :

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد به منظور تأمین منابع لازم برای تشکیل سرمایه‌ای ‌در آینده و همچنین امکان برخورداری از پوشش بیمه عمر طراحی و اجرا شده است؛ علاوه بر آن بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد ، پوشش بیمه‌شده در مقابل خطر فوت را نیز در بر می‌گیرد.

بیمه‌ی عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می‌شود، طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می‌تواند مورد استقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه:

 • بیمه‌شده را در مقابل خطر فوت بیمه می‌کند.
 • مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه‌گذاری می‌نماید.
 • نرخ سود آن سرمایه‌گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می‌نماید.
 • چنانچه سود بیشتری از محل سرمایه‌گذاری بدست آورد بخش عمده از آن را به عنوان مشارکت در منافع به بیمه‌گذار می‌دهد.

هدف از ارائه طرح بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد :

بررسی وضعیت مالی اکثر صندوق‌های بازنشستگی نشان‌دهنده این واقعیت است که میزان پرداختی این نوع صندوق‌ در دوران بازنشستگی، حتی کفایت لازم برای یک زندگی متوسط را نیز ندارد. با توجه به اینکه عده کثیری از افراد جامعه با این مشکل مواجه هستند طراحی بیمه‌نامه‌ای ‌با تشکیل سرمایه در صورت حیات می‌تواند تأمین‌کننده سرمایه‌ای ‌یکجا در سنین بالا بوده و تاثیر مهمی در افزایش قدرت خرید افراد در دوران بازنشستگی خواهد داشت.

شرایط ویژه بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد :

 1. در این بیمه‌نامه سرمایه بیمه عمر ضریبی از میزان قدرت پرداخت حق بیمه، بیمه‌گذار در ماه خواهد بود.‌ این ضریب می‌تواند ۲۱۰، ۱۸۰، ۱۵۰، ۱۲۰، ۹۰، ۶۰، ۲۴۰، ۲۷۰ و ۳۰۰ برابر انتخاب گردد.
 2. حق بیمه این قرارداد می‌تواند به روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت گردد.
 3. در نحوه پرداخت حق بیمه، پیش بینی شده است که بیمه‌گذار بتواند حق بیمه را به صورت تلفیقی از روش یکجا (به صورت سپرده گذاری نزد بیمه‌گر) و اقساطی پرداخت نماید.
 4. مدت بیمه‌نامه می‌تواند از ۵ سال تا ۳۰ سال درخواست گردد.
 5. برای مقابله با تورم به درخواست بیمه‌گذار با افزایش حق بیمه به میزان ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد در هر سال نسبت به سال قبل، سرمایه بیمه نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت.
 6. اندوخته حاصل شده از محل بیمه‌نامه متعلق به بیمه‌گذار است و در طول مدت بیمه‌نامه وی حق دارد این اندوخته را به طور کامل برداشت (بازخرید) و یا به صورت وام دریافت نماید.‌ ( پس از سپری شدن ۶ ماه از زمان صدور و پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه).
 7. بیمه‌گر متعهد است سود ناشی از مشارکت در منافع حاصل از سرمایه خود را علاوه بر سرمایه بیمه به بیمه‌گذار پرداخت نماید.
 8. چنانچه بیمه‌گذار درخواست افزایش پرداخت حق بیمه را در سال‌های بعد بنماید می‌تواند به میزان افزایش حق بیمه درخواستی (حداکثر ۱۰ درصد) سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد. لازم به ذکر است که می‌توان افزایش حق بیمه را درخواست کرد ولی سرمایه بیمه عمر را ثابت نگه داشت و افزایش سرمایه درخواست نگردد.‌ این امر باعث می‌شود اندوخته ریاضی بیشتری در بیمه‌نامه ایجاد شود.‌

پوشش‌های تکمیلی بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد :

درصورت تقاضای بیمه‌گذار، پرداخت حق بیمه پوشش مورد‌نظر و درج پوشش در بیمه‌نامه بیمه عمر پاسارگاد امکان استفاده از پوشش‌های زیر فراهم است:

فوت در اثر حادثه

چنانچه بیمه‌شده طی مدت بیمه‌نامه به‌ علت حادثه فوت نماید معادل ۲، ۳ و یا ۴ برابر سرمایه بیمه عمر، به استفاده کنندگان از قرارداد پرداخت می‌شود.

نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه

در صورتی که بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه به علت حادثه دچار نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم و قطعی شود بیمه‌گر متعهد است غرامت مربوط را بر اساس جداول نقص عضو بیمه حوادث شخصی و سرمایه بیمه ازکارافتادگی پرداخت نماید.

هزینه پزشکی در اثر حادثه

پرداخت صورتحساب درمانی هزینه‌هی ناشی از حادثه، تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در هر سال بیمه‌ای.

معافیت از پرداخت حق بیمه

با دریافت این پوشش چنانچه بیمه‌شده به هر علت از کارافتاده کلی و دائم گردد و قادر به انجام هیچ‌گونه فعالیتی نباشد بیمه‌ گر از دریافت حق بیمه صرف‌نظر نموده و بیمه‌نامه را به اعتبار خود باقی نگه می‌‌دارد.

پرداخت سرمایه از کارافتادگی دائم و کلی

بیمه‌شده درصورت ازکارافتادگی کلی و دائم به هرعلت، علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه فوق غرامتی معادل سرمایه مندرج در قرارداد حداکثر تا سقف ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از بیمه پاسارگاد دریافت می‌‌نماید.

بیماری‌های خاص

درصورتی که بیمه‌شده در طول مدت بیمه‌نامه به هر یک از بیماری‌های:

 • سرطان
 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • جراحی عروق قلب
 • پیوند اعضای بدن

طبق تشخیص پزشک معتمد شرکت مبتلا گردد، بیمه عمر پاسارگاد معادل سرمایه بیمه تحت پوشش و حداکثر تا مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر یک از بیماری‌ها به بیمه‌شده پرداخت می‌نماید.

بیمه آتش‌ سوزی منزل مسکونی

 • بیمه‌شده می‌‌تواند به همراه بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد ، پوشش بیمه آتش‌سوزی برای منزل مسکونی خود تهیه نماید.
 • بیمه‌گذار/ بیمه‌شده می‌‌تواند مالک ساختمان مورد بیمه بوده و یا ملک موردنظر به صورت استیجاری در اختیار وی باشد.‌
 • سرمایه آتش ‌سوزی بیمه‌‌نامه ضریبی به میزان ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ و یا ۱۵۰۰ برابر حق بیمه ماهانه خواهد بود.
 • سقف تعهد جهت پوشش بیمه آتش‌سوزی در سال اول ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.
 • در سال‌های بعد با افزایش ۵ % و یا ۱۰ % تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قابل افزایش می‌باشد.

تخفیف‌های ویژه برای بیمه‌گذاران بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد :

 • دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد ، ۱۰ تا ۴۰ درصد تخفیف ویژه دارند.
 • دارندگان بیمه‌نامه عمر و تأمین آتیه می‌توانند در زمان خرید بیمه‌نامه‌های:
  • بدنه اتومبیل
  • آتش سوزی منزل مسکونی
  • بیمه حوادث انفرادی
  • بیمه درمان مسافرتی از تخفیف‌های ویژه برخوردار شوند.
 • گفتنی است خریداران این بیمه‌نامه‌ می‌توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور، از این فرصت مناسب بهره‌مند شوند.

طبقه بندی بیمه‌گذاران بر مبنای ذخیره ریاضی و سپرده

طبقه۱۲۳۴۵۶
جمع ذخیره و سپرده۰ تا ۳ میلیون ریال۳ تا ۱۰ میلیون ریالبیش از ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریالبیش از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریالبیش از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون ریالبیش از ۲۰۰ میلیون ریال

جدول تخفیف بر اساس طبقه بندی بیمه‌گذاران

رشته


طبقه
بدنهآتش سوزی منزل مسکونیحوادث انفرادیدرمان مسافرتی
۱۱۰ %۲۰ %۲۰ %۱۰ %
۲۱۵ %۲۰ %۲۰ %۱۵ %
۳۲۰ %۳۰ %۳۰ %۲۰ %
۴۲۵ %۳۰ %۳۰ %۲۵ %
۵۳۰ %۳۵ %۳۵ %۳۰ %
۶۳۵ %۴۰ %۴۰ %۳۵ %

بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد | شرایط بیمه عمر پاسارگاد
۴٫۷ (۹۳٫۳۳%) ۳ votes
Print Friendly, PDF & Email

7 دیدگاه در “بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد | شرایط بیمه عمر پاسارگاد

 1. سلام من ۴ ساله دارم بیمه عمر پاسارگارد پیش یک نفر میریزم الان اگه بخوام پیش دوست خودم که نمایندگی پاسارگارد داره ببرم بریزم میتونم همه پول از اون نفر اولی بگیرم یا نه ؟ شرایطش چطوره

  • سلام وقت شما بخیر
   باید یه نامه درخواست برای شعبه بیمه پاسارگاد که نمایندگی فعلیتون تحت نظر اونها هست بزنین ( حتما امضا و اثر انگشت شما باشه) و کد نمایندگی دوسستون که تمایل دارین با اون کار کنین رو هم قید کنین و مراحلش انجام میشه

  • سلام وقت بخیر
   شما در صورتی می تونی اینکار رو انجام بدی که یکسال حق بیمه پرداخت نشه و این خود به ضرر شماست پس نتیجتا این کار رو انجام ندین بهتره من پیشنهاد میدم یه بیمه عمر دیگه از دوستتون بخرید.

   • سلام وقت شما بخیر
    ممنون از شما دوست عزیز اما انتقال معرف (همون نماینده بیمه) اصلا ربطی به پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه نداره و در صورت پر شدن فرم درخواست و امضا اون از طرف هر سه نفر یعنی بیمه‌گذار، نماینده فعلی و نماینده بعدی انتقال ممکن هست و مشکلی هم برای بیمه و بیمه‌گذار ایجاد نمیکنه.

  • سلام دوست گرامی :
   انتقال بیمه ی شما فرقی در میزان سود دهی و یا پوشش های داده شده نخواهد داشت ، چون نهایتا چیزی که مهمه شرکت بیمه پاسارگادهست که موقع بیماری و حوادث پشتیبان شما خواهد بود. موفق و سربلند باشین.

 2. باسلام و روز بخیر
  مواردی که برای معرفی و توضیح بیمه عمر و تأمین آتیه پاسارگاد اشاره کردین خوبه و نسبتأ کامله.بااین حال در پاره ای از موارد نیاز به اصلاح و به روز رسانی داره.در صورت تمایل میتونم تو این زمینه کمکتون کنم.
  ضمنا در بخش تغییر نمایندگی نظر آقای مرادپور درسته.شرط اصلی و مهم شرکت بیمه پاسارگاد برای تغییر نمایندگی اینه که از تاریخ آخرین پوشش شما نه آخرین پرداخت حق بیمه(باتوجه به نحوه پرداخت حق بیمه) حداقل یکسال گذشته باشه.به بیان ساده تر با توجه به نحوه پرداختتون باید حداقل یکسال حق بیمه پرداخت نکرده باشین!!البته جزئیات دیگه ای هم هست که در این مقال نمیگنجه.
  موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *