نام شرکت: بیمه رازی
تعداد نیرو: 636
سهم از بازار: 2.6
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 48
تعداد نماینده: 882

بیمه باربری رازی

در این بیمه اگر در جریان حمل کالا در اثر وقوع حوادث و خطرات، خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارد شده توسط شرکت بیمه جبران می‌شود. در ادامه به بیمه باربری رازی خواهیم پرداخت.

انواع بیمه باربری رازی:

1) شرط تلف کامل کالا(total loss):

در این بیمه خسارت‌هایی که در آن کل کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی، غرق شدن کامل و یا مفقود شدن از بین می‌رود، توسط شرکت بیمه جبران می‌شود.

همچنین اگر خسارت وارد شده در حدی باشد که هزینه تعمیر یا نجات آن بیشتر از ارزش کالا بشود، جبران خسارت به عهده بیمه باربری رازی خواهد بود.

2) بیمه‌نامه باربری با شرایط C :

در این بیمه خطرات تحت پوشش بیمه باربری رازی شامل موارد زیر است:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به گل نشستن و زمین گیر شدن
 • غرق شدن یا واژگون شدن کشتی یا شناور
 • واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
 • تخلیه کالا در بندر اضطراری
 • تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 • فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن کالا برای سبک کردن کشتی

3) بیمه باربری با شرایط B :

علاوه بر همه خطرات مربوط به شرایط C ، در این بیمه خطرات زیر هم تحت پوشش بیمه رازی قرار می‌گیرند:

 • زلزله، آتشفشان و صاعقه
 • ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل
 • تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در زمان بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور
 • خطرات اضافی مثل: عدم تحویل، دزدی، پارگی، سائیدگی، زنگ زدگی، آبدیدگی، قلابزدگی، روغن زدگی، شکست، خراشیدگی و ضربه دیدگی، کج شدگی، ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور کردن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز .
بیمه باربری رازی

بیمه باربری رازی

4) بیمه باربری با شرایط A :

این نوع از بیمه باربری رازی را می‌توان کامل ترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست.

این بیمه بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر استفاده می‌شود و همه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبداٌ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را، بدون کسر فرانشیز جبران می‌کند. مگر اینکه خسارت پیش آمده ناشی از موارد استثناء این بیمه‌نامه باشد.

5) بیمه حمل داخلی :

در این بیمه محموله‌هایی که مبداً ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می‌باشد، در برابر خسارت‌های ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل، تحت پوشش بیمه باربری رازی قرار می‌گیرد.

همچنین می‌توان با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات دیگری مثل: سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری، پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با محموله را هم به بیمه‌نامه اضافه کرد.

6) قرارداد بیمه باربری بصورت OPEN COVER :

OPEN COVER نوعی قرارداد کلی بیمه برای پروژ ه‌های بزرگ است.

در این بیمه‌نامه ارزش کل پروژه مورد بیمه، اصول خرید، نوع وسیله حمل و دیگر موارد در قرارداد ذکر می‌شود. و بیمه‌گذار بسته به اندازه پروژه، مبلغی را به عنوان سپرده به بیمه‌گر پرداخت می‌کند و با دریافت سپرده و امضاء قرارداد توسط بیمه‌گر، تمام حمل و نقل‌های تدریجی در طول چند سال، تحت پوشش بیمه رازی قرار می‌گیرد.

7) بیمه مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی :

شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی بر اساس قانون وظیفه دارند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا برای حمل به مقصد مورد نظر به آن‌ها واگذار می‌شود را، صحیح و سالم به مقصد برسانند.

همچنین خسارت‌های وارد شده به محمولات در طول مسیر به عهده موسسات حمل و نقل می‌باشد.

با بیمه مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل داخلی، خطرات متعدد در جاده‌های بین شهری مثل تصادف، واژگونی ، آتش سوزی و …. تحت پوشش بیمه باربری رازی قرار می‌گیرد.

این بیمه‌نامه به صورت قرارداد سالیانه تنظیم می‌شود و نرخ حق بیمه آن هم بسیار ناچیز است.

بیمه باربری رازی

بیمه باربری رازی

استثنائات بیمه باربری رازی با شرایط B, C و A :

 • خسارت ناشی از اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اکتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای
 • عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه‌گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور وارد کننده کالا
 • سوء عمل ارادی بیمه‌گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
 • نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آن‌ها مثل کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی
 • خسارت ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه
 • خسارت ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
 • خسارت ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اکتیو کارکند.
 • آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی کشتی یا کرجی
 • خسارت‌های ناشی از خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم (مگر با توافق قبلی بیمه‌گر و بیمه‌گذار)

پرداخت خسارت بیمه‌ باربری رازی:

اسناد و مدارک لازم برای بررسی و دریافت خسارت بیمه‌ باربری رازی:

 • نامه اعلام بیمه‌گذار
 • بارنامه
 • فاکتور خرید
 • صورت بسته‌بندی
 • گواهی مبدا
 • گواهی بازرسی کالا
 • راه‌ نامه C.M.R در حمل‌های زمینی
 • تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
 • تصویر پشت و روی پروانه خروجی کالا (برای کالای صادراتی)
 • قبوض انبار گمرکی
 • صورتمجلس گمرکی یا بندری
 • بارنامه حمل داخلی
 • گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا)
 • گزارش بازدید کارشناس خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
 • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت‌های ناشی از حادثه)
Print Friendly, PDF & Email