نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان ، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران را بیمه می‌نماید.

چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌ صورت غیر عمدی، یعنی بعلت:

 • خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه
 • تجویز نادرست
 • اعمال جراحی

موجب صدمات جسمانی یا روانی یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، شرکت بیمه سامان آن را جبران خواهد نمود.

موارد تحت پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

 • غرامت نقص عضو (در مواردی که بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان نقص عضوی برای بیمه‌گذار وارد آید بیمه‌گر موظف به جبران خسارت می‌باشد).
 • غرامت فوت (در صورت فوت بیمه‌گذار بر اثر خطا و یا قصور پزشکان و یا پیراپزشکان ورثه وی مستحق دریافت غرامت می‌باشند).

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

 • انجام هر اقدامی خارج از حدود وظایف شغلی و صنفی پزشک و پیرا پزشک.
 • پزشک یا پیراپزشک به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور تمرکز و هوشیاری لازم برای مداوای بیمار را نداشته باشد و باعث صدمه جسمی او می‌شود.
 • انجام اقداماتی خارج از ضوابط پزشکی و یا بر خلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
 • هر نوع خسارتی که منشاً آن تشعشات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرژی هسته‌ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل مواد جهت معالجه بیمار ضروری باشد.
 • هر نوع خسارت ناشی از عدم النفع

راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

زیان دیده بیمه مسئولیت مدنی سامان ، برای اعلام خسارت باید:

 1. فرم اعلام خسارت را دانلود نموده
 2. سپس آن را تکمیل نموده
 3. و به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستان‌ها ارسال نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

پس از تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر موظف خواهد بود ظرف مهلت 15 روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

بیمه‌گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه‌گر را انجام دهد.

فرآیند پرداخت خسارت بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه گذار در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه‌گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتی که خسارت جزو تعهدات بیمه‌گر باشد .
 • بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد در صورتی که خسارت منجر به نقص عضو و یا فوت شده باشد.
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

مدارک عمومی برای خسارت‌های جانی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

 • شرح كامل حادثه همراه با تکمیل فرم اعلام حادثه .
 • قرارداد کار یا مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه‌گذار.
 • تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (همراه با کد پستی) حادثه دیده .
 • لیست تأمین اجتماعی ماه حادثه کارکنان
 • قرارداد کار زیان دیده با کارفرما یا پیمانکار
 • گزارش نیروی انتظامی یا استشهادیه
 • ارائه گزارش بازرس وزارت کار و اموراجتماعی، در صورت موجود بودن

خسارت‌های پزشکی

 • گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن .
 • برگ اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار ممهور به مهر مرکز درمانی.
 • اصل صورت‌حساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‌های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی .

مدارک درخواستی در خصوص نقص عضو و فوت

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان در خصوص نقص عضو:

 • درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو.
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه.
 • اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشكی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و درصد نقص عضو
 • اصل یا برابر با اصل شده گزارش اداره کار و امور اجتماعی
 • اصل رای دادگاه (بدوی و نهایی)

مدارک درخواستی بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان در خصوص فوت:

 • گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت .
 • گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
 • گزارش معاینه جسد .
 • برگه اورژانس و صورت‌حساب بیمارستان .
 • جواز دفن .
 • رای دادگاه .
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هر یک از وراث .
 • کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه ابطالی
 • کارت ملی فوت شده و تمامی وراث قانونی متوفی .
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *