نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان شامل:

 • کلیه فروشگاه‌های تجاری
 • تعمیرگاه‌ها
 • بیمارستان‌ها
 • اماکن عمومی
 • ساختمان‌های اداری
 • بنگاه‌های معاملاتی
 • مراکز پخش دارو
 • فروشگاه‌های مواد غذایی و پروتئینی
 • آموزشگاه‌ها
 • مراکز خدماتی

و سایر موارد مشابه می‌باشد.

بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان

 • ساختمان
 • تأسیسات
 • موجودی
 • اثاث ثابت و دکوراسیون

مراکز غیر صنعتی را در مقابل خطرهای اصلی آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی زیر در کمترین زمان ممکن بیمه نمود:

 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب
 • طوفان، گردباد و تندباد
 • ترکیدگی لوله آب و فاضلاب
 • ضایعات ناشی از برف و باران
 • سرقت با شکست حرز
 • سقوط هواپیما و چرخ‌بال و قطعات آنها
 • شکست شیشه به هر علت
 • آشوب و بلوا و شورش
 • ریزش و رانش زمین
 • برخورد جسم خارجی
 • هزینه پاک‌سازی و جمع آوری ضایعات
 • سنگینی برف
 • مسئولیت مالی خطر حریق انفجار و ترکیدگی لوله در مقابل همسایگان

راهنمای پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان

در صورت بروز حادثه بیمه‌گذار که می تواند مالک‌،‌ذینفع و یا نماینده حقوقی بیمه‌گذار باشد‌،‌می بایست حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه را به صورت کتبی و با تکمیل فرم اعلام خسارت به واحد صدور بیمه‌نامه اعلام خسارت نماید .

ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان

 • در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
 • قیمت واقعی مورد بیمه در زمان بروز خسارت بر این اساس که بیمه را نباید وسیله انتفاع قرار داد، محاسبه خواهد شد.

در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد، بیمه‌گر و بیمه‌گذار حق دارند درخواست تعیین میزان خسارت وارده را به وسیله هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

 • هر یک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتبا‌ به طرف دیگر معرفی می نماید. کارشناس منتخب متفقا‌ نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود. در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.
 • هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.
 • هر یک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.

وظایف بیمه‌گذار در صورت وقوع حادثه

براساس ماده 23 شرایط عمومی بیمه نامه‌های آتش سوزی در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است :

 • حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع نماید.
 • حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیا نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد.
 • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
 • بدون اجازه بیمه‌گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
 • ضمن همه گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسب دیده و در صورت درخواست بیمه‌گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد

فرآیند پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان

 • اعلام کتبی خسارت از طرف بیمه‌گذار ‌در فرم مربوطه
 • ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر
 • جمع آوری مدارک اولیه جهت تشکیل پرونده و بررسی آن
 • تعیین و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتی که خسارت جزو تعهدات بیمه‌گر باشد .
 • رسیدگی و ارزیابی خسارت پس از کارشناسی و تکمیل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه‌گر
 • محاسبه خسارت
 • صدور حواله خسارت

زمان‌بندی پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان بعد از تشکیل پرونده

براساس ماده 26 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مراکز غیرصنعتی سامان بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف چهار هفته پس از دریافت کلیه اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله آن حدود مسئولیت خود و میزان خسارت وارده را تشخیص دهد باید اقدام به تسویه و پرداخت خسارت نماید .

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *