نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه عمر زمانی سامان

بیمه عمر زمانی سامان ، به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه عمر زمانی سامان بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در بیمه عمر زمانی چنانچه بیمه شده در خلال مدت بیمه فوت کند و حق بیمه‌ها را تا تاریخ فوت پرداخت کرده باشد، شرکت بیمه سامان سرمایه توافق شده در بیمه‌نامه را به ذی‌نفعان آن پرداخت خواهد کرد. ولی اگر بیمه‌گذار در پایان مدت در قید حیات باشد بیمه‌گر تعهدی برای استرداد حق بیمه‌ها ندارد.این نوع بیمه‌نامه به صورت انفرادی و گروهی (برای کارکنان کارخانه‌ها،شرکت‌ها، سازمان‌ها و …) صادر می‌گردد.

مدارک لازم برای‌ دریافت خسارت بیمه عمر زمانی سامان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت فوت ناشی از حادثه یا فوت به هر علت:

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار(که توسط ذی‌نفع تکمیل می‌گردد)
 • اصل بیمه‌نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن
 • گواهی فوت تأیید شده از ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری‌های سفارت ایران در خارج از کشور(اصل یا کپی برابر اصل)
 • گواهی سازمان ثبت احول (اصل یا کپی برابر اصل)
 • گواهی انحصار وراثت (در مواردیکه منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می‌گیرد). (اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی/فوتی
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و ذی‌نفعان

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش امراض خاص:

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی(اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • اصل صورتحساب هزینه‌های درمانی

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش ازکارافتادگی ناشی از حادثه:

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)
 • اصل مدارک مربوط به وقوع حادثه

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه:

 • تکمیل فرم درخواست بیمه‌گذار
 • نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *