بیمه مسئولیت ‌شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آسیا (CMR)

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه‌نامه مسئولیت حمل و نقل بین المللی آسیا ، پوشش بیمه مسئولیت ‌بیمه‌گذار‌ است درمقابل صاحبان کالا و یا سایر دارندگان حق، طبق مقررات کنوانسیون  CMR در رابطه با راهنامه‌های (way Bill) حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده که توسط ‌بیمه‌گذار صادر‌ می‌شود . مدارک لازم ‌برای صدور ‌بیمه‌نامه مسئولیت حمل و نقل بین […]

ادامه مطلب...


‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

شرکت‌ها و موسسات ‌حمل و نقل داخلی بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه موظفند محمولاتی را که توسط ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا ‌برای حمل به مقاصد مورد نظر به آنها واگذار‌ می‌شود صحیح و سالم به مقصد برسانند . ‌بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی آسیا پوشش جبران خسارت‌هایی است که […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

با توجه به اینکه هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه مسئولیت‌های بسیاری داریم،‌ می‌توان بیمه مسئولیت را به شاخه‌های بسیار متنوعی تقسیم کرد. اما با توجه به میزان استقبال و استفاده مردم از تعداد نسبتا محدودی از بیمه‌های مسئولیت و عدم آشنایی با شاخه‌های دیگر آن، شرکت‌های بیمه هم به طور معمول تعداد […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

موضوع بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌‌ای ‌بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو وفوت کارکنان ‌بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه. تعهدات بیمه‌گر در بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی آسیا : جهت صدور بیمه‌نامه، حداقل و […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی عمومی آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه مسئولیت مدنی عمومی آسیا عبارت است پوشش از خسارت‌های جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد و یا ترک فعل افراد ایجاد و به موجب قانون عامل زیان شناخته می‌شوند . در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد،  خسارت و زیان جانی و مالی به […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان آسیا | واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل کارکنان آسیا ، پوشش مسئولیت مدنی ‌بیمه‌گذار در جبران خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث کار وارد شده به کارکنان در حین انجام وظیفه و در محل کار است؛ مشروط بر اینکه مسئولیت ‌بیمه‌گذار از طرف مراجع ذی‌صلاح قانونی احراز گردد. تعهدات بیمه‌گر بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه‌های عمرانی در مقابل کارکنان آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

از انواع بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان میتوان به بیمه مسئولیت مدنی مجریان پروژه‌های عمرانی در مقابل کارکنان آسیا اشاره نمود؛ در این بیمه‌نامه مسئولیت پیمانکاران در ارتباط با ‌‌زیان‌های جانی و مالی وارد به کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی مانند نیروگاه‌ها، سدها، پل‌ها، تونل‌ها، کانال‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب، خطوط گاز، مترو و… تحت […]

ادامه مطلب...


بیمه‌ مسئولیت مدنی خسارات مالی اشخاص ثالث آسیا ، ناشی از عملیات ساختمانی

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه‌ مسئولیت مدنی خسارات مالی اشخاص ثالث آسیا ؛ مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با ‌‌زیان‌های مالی وارد شده به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد. مدت بیمه‌نامه بیمه‌ مسئولیت مدنی خسارات مالی اشخاص ثالث آسیا : مدت این بیمه‌نامه ‌‌یکسال است؛ اما در صورت درخواست ‌بیمه‌گذار و با توافق بیمه‌گر قابل […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای آسیا

بیمه آتش سوزی آسیا

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای آسیا عبارت است از مسئولیتی که به موجب قانون برای صاحبان حرف و مشاغل مختلف در برابر کسانی که در رابطه با حرفه یا شغل آنها دچار خسارت‌‌ می‌شوند به وجود‌‌ می‌آید . هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است موجب بروز خسارت جانی و یا مالی برای […]

ادامه مطلب...