بیمه تمام خطر نصب ملت

بیمه حوادث ملت

پروژه‌های احداثی تأسیساتی و کارخانجات که ارزش اقلام مورد نصب در آن‌ها بیشتر از مصالح و کارهای ساختمانی باشد، تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب ملت  (E.A.R) قرار می‌گیرد. بیمه‌نامه تمام خطر نصب جنبه‌های مشترک زیادی با بیمه‌نامه تمام خطر مقاطعه کاری دارد. در واقع شرایط هر دو بیمه‌نامه تقریبا مشترک است و تنها در […]

ادامه مطلب...


بیمه مهندسی ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه افراد در بخش خصوصی و عمومی است.‌این بیمه همه افراد مرتبط در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و ک صنعتی، از جمله صاحبکار، پیمانکار و مهندسین‌ مشاور را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های مادی‌ پیش آمده را جبران خواهد کرد. در‌این به بخش به بیمه […]

ادامه مطلب...


بیمه ماشین آلات پیمانکاری ملت

بیمه حوادث ملت

بیمه ماشین آلات پیمانکاری ملت (C.P.M) تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) را در طول مدت به کارگیری آن‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی پوشش می‌دهد. مدت این بیمه‌نامه که یکی از انواع بیمه مهندسی ملت است، به طور معمول یک ساله می‌باشد مگر اینکه همراه با بیمه نامه مقاطعه کاری […]

ادامه مطلب...


بیمه شکست ماشین آلات ملت

بیمه حوادث ملت

تمام موضوعات بیمه‌ای که در زمان احداث می‌توانستند تحت پوشش بیمه تمام خطر نصب باشند، درزمان بهره برداری می‌تواند تحت پوشش بیمه شکست ماشین آلات ملت (M.B) قرار بگیرند . مدت این بیمه‌نامه که یکی از انواع بیمه مهندسی ملت است، یک سال می‌باشد، که بنا به درخواست بیمه‌گذار امکان تمدید آن وجود دارد. بیمه […]

ادامه مطلب...


بیمه تمام خطر پیمانکاران ملت

بیمه حوادث ملت

در بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R) کلیه پروژه‌های در حال احداث عمرانی و ساختمانی از قبیل سد ، جاده، پل، سیلوها، باند، ترمینال، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی ، اداری ، تجاری ، پزشکی ، آموزشی و ورزشی به عنوان موضوع مورد بیمه تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران ملت قرار می‌گیرد و کلیه خسارت‌های وارد شده […]

ادامه مطلب...