بیمه مستمری و بازنشستگی معلم

بیمه مسافرین خارج از کشور معلم

این بیمه جزئی از بیمه عمر می‌باشد و هر فرد شاغل و غیر شاغل می‌تواند بیمه مستمری و بازنشستگی معلم را خریداری نماید. پوشش‌ها و تعهدات بیمه مستمری و بازنشستگی معلم : امکان دریافت سود ذخیره شده بصورت یکجا در انتهای قرارداد امکان انتخاب سرمایه فوت عادی تا مبلغ 400 میلیون تومان امکان انتخاب سرمایه […]

ادامه مطلب...


بیمه عمر معلم

بیمه مسافرین خارج از کشور معلم

بیمه عمر یکی از انواع ‌بیمه‌های اشخاص است. در این بیمه فرد بیمه‌گذار بر اساس قرارداد، مبلغی تعیین شده را در اقساط مشخص پرداخت ‌می‌کند. این پرداخت‌ها تا زمان معین ادامه خواهد داشت و در صورت بروز اتفاقاتی مثل: مرگ، بیماری لاعلاج یا احتیاج شخص به مراقبت‌های ویژه پزشکی، شرکت بیمه وظیفه دارد سرمایه بیمه‌شده […]

ادامه مطلب...


بیمه عمر گروهی معلم

بیمه مسافرین خارج از کشور معلم

در بیمه عمر گروهی معلم که به صورت قراردادی با سازمان‌ها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و موسسات خصوصی و دولتی و … منعقد‌ می‌گردد، بیمه‌گذار کارکنان خود را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر زمانی (فوت به هر علت) قرار می‌دهد (حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن تا سقف ۷۰ سالگی است). […]

ادامه مطلب...