خسارت‌‌هایی که بیمه بدنه پوشش می‌دهد چیست؟ پوشش‌های اضافی بیمه بدنه

پوشش‌های اضافی بیمه بدنه

در بیمه بدنه یک سری خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار‌ می‌گیرد. ما در مطالب قبلی پوشش‌های اصلی را بررسی کردیم و در این مطلب‌ می‌خواهیم پوشش‌های اضافی بیمه بدنه را توضیح بدهیم. خطرات اضافی بخش مهمی از پوشش‌های بیمه بدنه است که در محافظت از ماشین شما نقش بسیار مهمی دارد. پوشش‌های اضافی […]

ادامه مطلب...