بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

به موجب بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا پاسارگاد ، بیمه‌گر متعهد می‌شود که خسارات جانی یا مالی وارد به مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و یا عیب و نقص کالای تولید و عرضه شده توسط بیمه‌گذار است را جبران نماید. این بیمه‌نامه هرگز جایگزین گارانتی یا ضمانت‌نامه کالا نمی‌گردد و به عبارتی […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت حرفه‌ای پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه مسئولیت حرفه‌ای پاسارگاد ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد است. انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ای پاسارگاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان جبران غرامت فوت و نقص عضو بیماران […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد ، مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می‌نماید. از بیمه مسئولیت سازندگان ابنیه پاسارگاد بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه ساختمانی استفاده می‌شود. پوشش این بیمه جبران هزینه های پزشکی […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت عمومی پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

بیمه مسئولیت عمومی پاسارگاد به منظور پوشش خسارت واردشده به اشخاص ثالث صادر می‌شود. در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و آن را مسئولیت عمومی می‌نامند. در مواردی که امکان آسیب رساندن به […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می‌دهد؛ که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می‌باشد. براساس بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پاسارگاد ، افرادی که در واحدهای صنعتی ،تولیدی و یا در بخش […]

ادامه مطلب...