بیمه عمر پاسارگاد

بیمه درمان مسافران خارج از کشور پاسارگاد | شرکت کمک رسان ایران

در بیمه عمر، شرکت بیمه متعهد می‌شود در برابر دریافت حق‌بیمه‌ی مشخص، بعد از فوت بیمه‌گذار مبلغی به‌عنوان سرمایه یا مستمری به خانواده‌ی او پرداخت کند. حمایت‌های بیمه عمر فقط به بعد از فوت محدود نمی‌شود. مزایایی مثل اخذ وام بدون ضامن، امکان سرمایه‌گذاری، مستمری نقص عضو و ازکارافتادگی وپوشش امراض خاص از مواردی است […]

ادامه مطلب...