بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان

بیمه سامان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان سامان ، مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان (مجموعه‌ای از متخصصان که کادر درمانی را تکمیل می‌نمایند، اصطلاحا پیراپزشک نامیده می‌شوند) در قبال بیماران را بیمه می‌نماید. چنانچه پزشک و یا پیراپزشک به‌ صورت غیر عمدی، یعنی بعلت: خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور در انجام معالجه تجویز نادرست اعمال جراحی […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت سازندگان بنا سامان

بیمه سامان

اگر شما تصمیم به ساخت منزل مسکونی و یا پروژه تجاری را دارید قبل از شروع کار بهتر است از خطرات و راه‌های جبران خسارت‌های احتمالی آن آگاه شوید زیرا مسئولیت اتفاقات و حوادث، متوجه شما نیز خواهد بود. نوع دیگری از بیمه‌نامه مسئولیت، بیمه مسئولیت سازندگان بنا سامان در قبال كارگران ساختمانی و اشخاص […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان

بیمه سامان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان سامان ، خسارات جانی وارد به کارکنان، در محیط کار و در حین انجام کار را که کارفرما مسئول آن شناخته می‌شود را تحت پوشش قرار می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل: پرداخت هزینه‌های پزشکی غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. انواع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال […]

ادامه مطلب...


بیمه مسئولیت مدنی سامان

بیمه سامان

شرکت بیمه سامان مسئولیت‌های ناشی از وقوع خسارت‌های غیرعمدی را که طبق قانون مشمول جبران خسارت حقوق فرد زیاندیده می‌شود تحت عنوان “بیمه مسئولیت سامان” تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه مسئولیت مدنی سامان از زیرمجموعه‌های بیمه‌های سامان است که در این قسمت به آنها اشاره می‌نماییم. انواع بیمه مسئولیت مدنی سامان مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌ها […]

ادامه مطلب...