بيمه موتورسيکلت ثالث

بیمه خودرو ثالث

بيمه لوازم الکترونيک

بيمه درمان تکميلی

بیمه خودرو بدنه

بيمه عمر

بیمه آتش سوزی

بیمه مسافرتی

بيمه موتورسيکلت ثالث

بیمه خودرو ثالث

بيمه لوازم الکترونيک

بيمه درمان تکميلی

بیمه خودرو بدنه

بيمه عمر

بیمه آتش سوزی

بیمه مسافرتی

چرا باید بیمه موتورسیکلت داشته باشیم؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

تصور کنید شما در هنگام رانندگی با موتور سیکلت به شخص یا اشخاصی خسارت وارد کنید، و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، طبق قانون شما مسئول جبران این خسارت به زیان‌دیدگان هستید. ممکن است این خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد. بنابراین نیاز به پشتوانه‌ای دارید تا در هنگام بروز این حوادث در جبران خسارت در کنار شما باشد.
بیمه موتورسیکلت در واقع یک بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) که زیر گروه بیمه‌های اموال قرار دارد.
بر اساس قانونمالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست باید اقدام به تهیه بیمه موتورسیکلت نماید. (در این صورت این شخص بیمه‌گذار نامیده میشود)

منظور از خسارت بدنی در بیمه موتورسیکلت چیست؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

به هر نوع دیه یا ارش (دیه جراحت) که درصورت بروز آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، گفته می‌شود؛ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، جبران خواهد کرد.

کدام حوادث مشمول قوانین بیمه موتورسیکلت است؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

حوادث شامل هرسانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه است که مطابق با شرایط بیمه‌نامه باشد و موتورسیکلت باعث به وجود آمدن این حوادث غیرمترقبه شده باشد.

وظیفه بیمه‌گر هنگام تصادف ناشی از تخلف رانندگی چیست؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد از خسارت‌های بدنی و دو درصد از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند؛ علاوه بر آن در این صورت گواهی‌نامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهی‌نامه است.

وظیفه بیمه‌گر هنگام طبیعی نبودن تصادف چیست؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد یا گواهی‌نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به نیابت از زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

چه خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه موتورسیکلت نیستند؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

 • خسارت وارد شده به موتورسیکلت وقتی مسبب حادثه باشد (راننده مقصر)
 • خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرائم

ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه چگونه است؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

مطابق قانون، ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد موتورسیکلت، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آن را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

عواقب نداشتن و یا دیرکرد تمدید بیمه موتورسیکلت چیست؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

در صورت دیرکرد تمدید بیمه موتورسیکلت، علاوه بر عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که موجب صرف زمان زیادی می شود. از عواقب نداشتن بیمه موتورسیکلت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در صورت شناسایی موتور فاقد بیمه موتورسیکلت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، موتور متوقف شده و به پارکینگ منتقل می‌شود. در این حالت شخص خاطی برای ترخیص موتورسیکلت، باید بیمه‌‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت معتبر ارائه نماید و باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته (تا حداکثر یک سال) را بپردازد، و همچنین علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.
در صورت نداشتن بیمه موتورسیکلت در حوادث، اگر مالک موتور مقصر باشد، هیچ شرکت بیمه‌ای خسارت را پرداخت نمی‌کند، باید کلیه هزینه‌ها را شخصا بپردازد.
طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث، در شرایطی که راننده مقصر بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نداشته باشد و در صورت بروز حوادث منجر به فوت یا خسارات بدنی، جبران این گونه خسارت‌ها به عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است؛ و پرداخت دیه را برای راننده مقصر حادثه به صورت قسطی خواهد بود. این قانون برای حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است. امکان خرید و فروش موتوری که تحت پوشش بیمه موتورسیکلت نیست وجود ندارد.
اگر موتور متعلق به دوست من باشد و بیمه داشته باشد و من راننده آن باشم و تصادف کنم آیا بیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند؟ بله؛ بیمه موتورسیکلت وابسته به موتور است و در صورتی که شما گواهی‌نامه معتبر متناسب با وسیله نقلیه (گواهی‌نامه موتورسیکلت) داشته باشید، حتی اگر موتور متعلق به شما نباشد، بیمه خسارت وارد شده را جبران خواهد نمود.

شخص ثالث در بیمه موتورسیکلت به چه کسانی گفته می‌شود؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

به همه کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که توسط موتورسیکلت دچار زیان مالی و یا بدنی شوند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه، شخص ثالث گفته می‌شود.
اشخاص ثالث شامل جنین داخل رحم و همچنین سرنشین‌ موتور نیز می‌شود حتی اگر بیشتر از تعداد نفرات مجاز درج شده بر روی کارت موتورسیکلت باشد.

اگر در یک حادثه به بیشتر از یک نفر زیان جانی برسد چگونه است؟ آیا بیمه دیه افراد دیگر را هم پوشش می‌دهد؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

بله؛ بر اساس قانون شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت تمام دیات است.

آیا دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان برابر است؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

بله؛ در قوانین جدید بیمه موتورسیکلت دیه زن و مرد و همچنین شخص مسلمان و غیر مسلمان (اهل کتاب) برابر است.

بیمه‌نامه شخص ثالث در حکم وثیقه است؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

دادگاه‌ها موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتبا مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

چرا هر سال حق بیمه موتورسیکلت تغییر می‌کند؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

حق بیمه موتورسیکلت و میزان پوشش مالی و بدنی آن بر اساس دیه کامل یک انسان در ماه حرام تعیین می‌گردد. این مبلغ در ابتدای هر سال با انتشار بخشنامه‌ای توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود؛ همین موضوع باعث تغییر حق بیمه در هر سال است.

آیا حق بیمه موتورسیکلت مطابق با قیمت موتور تغییر می کند؟

نمایش پاسخ بستن پاسخ

خیر؛ در تعیین حق بیمه موتورسیکلت ارزش موتور تاثیری ندارد. ملاک‌های تعیین حق بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث عباتند از:

 • حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی (تعداد سیلندر وسیله نقلیه)
 • تخفیف عدم خسارت بیمه موتورسیکلت
 • کاربری موتور
 • جریمه دیرکرد بیمه موتورسیکلت
 • میزان پوشش مالی مورد درخواست
 • مدت اعتبار بیمه‌نامه
 • بیمه حوادث راننده که با بیمه موتورسیکلت صادر می شود، چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان‌های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهد؛ بیمه حوادث راننده مسئولیت جبران خسارت‌های فوت و نقص عضو راننده مقصر را به عهده دارد و همچنین شامل پرداخت هزینه‌‌های درمان راننده است.

  حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین‌نامه ابلاغ شده به شرکت‌های بیمه (بر اساس دیه در ماه عادی) تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه‌نامه درج و به حق بیمه اضافه می‌شود. این حق بیمه با توجه به نوع کاربری تغییر میابد و برای گروه موتور سیکلت 884.700 ریال است.

  اگر وسیله نقلیه بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موتورسیکلت‌های بدون بیمه‌نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می‌کنند.

  در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه‌نامه سال بعد به چه شکل تمدید می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بر روی بیمه نامه شخص ثالث آیتمی تحت عنوان تخفیف عدم خسارت (به اختصار ت.ع.خ) وجود دارد. موتوری که در طول مدت بیمه‌نامه خود خسارتی دریافت نکرده باشد، در زمان تمدید خود شامل تخفیف تشویقی از سمت شرکت بیمه‌گر می‌شود. در صورتی که اگر موتوری تصادف کند و از کوپن‌های بیمه‌نامه خود استفاده کند، تخفیف‌های عدم خسارت او به صورت پلکانی کاهش میابند.

  آیا می‌توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف‌های بیمه موتورسیکلت را به موتور جدید انتقال داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ در صورتی که تقاضای بیمه‌گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه‌نامه باشد، امکان انتقال تخفیف‌ها به موتور جدید وجود دارد.

  آیا در بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت هزینه‌های درمانی نیز پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت‌های بیمه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می‌پردازند.

  اگر راننده مقصر حادثه گواهی‌نامه رانندگی نداشته باشد آیا به راننده دیه تعلق می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  با توجه به این که در مدارک لازم برای پرداخت خسارت داشتن گواهی‌نامه رانندگی متناسب با نوع کاربری اتومبیل قید شده است امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.

  ماه‌های حرام كدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ماه‌های حرام هستند. در این ماه‌ها دیه افزایش می‌یابد.

  تفاوت ماه‌های حرام با ماه‌های عادی چيست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چنانچه حادثه رانندگی و فوت زيان‌ديده هر دو در ماه‌های حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، ميزان ديه يک سوم بيشتر از ماه‌های عادی خواهد بود.

  چرا باید بیمه شخص ثالث داشته باشیم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تصور کنید شما در هنگام رانندگی با اتومبیل و یا موتور سیکلت به شخص یا اشخاصی خسارت وارد کنید، و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، طبق قانون شما مسئول جبران این خسارت به زیان‌دیدگان می‌باشید. بنابراین نیاز به بیمه ای دارید تا در هنگام بروز این حوادث در جبران خسارت پشتوانه شما باشد. ممکن است این خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد.

  بیمه شخص ثالث در واقع یک بیمه مسئولیت می‌باشد (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) که زیر گروه بیمه های اتومبیل قرار دارد.
  بر اساس قانون  مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست باید اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث نماید. (در این صورت این شخص بیمه گذار نامیده میشود)

  منظور از خسارت بدنی در بیمه شخص ثالث چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به هر نوع دیه یا ارش (دیه جراحت) که درصورت بروز آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، گفته می‌شود؛ بیمه شخص ثالث خودرو تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، جبران خواهد کرد.

  کدام حوادث مشمول قوانین بیمه شخص ثالث است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  حوادث شامل هرسانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه است که در اثر وسایل نقلیه و محموله‌های آنها بر اثر حوادث غیرمترقبه رخ می‌دهد.

  وظیفه بیمه‌گر هنگام تصادف ناشی از تخلف رانندگی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد، بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد از خسارت‌های بدنی و دو درصد از خسارت‌های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه کند؛ علاوه بر آن در این صورت گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

  وظیفه بیمه‌گر هنگام طبیعی نبودن تصادف چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کرده و پس از آن می‌تواند به نیابت از زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند.

  چه خسارت‌هایی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیستند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • خسارت وارد شده به وسیله نقلیه مسبب حادثه (راننده مقصر)
  • خسارت وارد شده به محموله‌های وسیله نقلیه مسبب حادثه
  • خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
  • خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم

  ارائه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع است.
  دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

  عواقب نداشتن و یا دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورت دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث، علاوه بر عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که موجب صرف زمان زیادی می شود. از عواقب نداشتن بیمه شخص ثالث می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در صورت شناسایی خودروی فاقد بیمه شخص ثالث توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، خودرو متوقف شده و به پارکینگ منتقل می‌شود. در این حالت شخص خاطی باید بیمه‌ نامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند و باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته (تا حداکثر یک سال) را بپردازد، و همچنین علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.
  • در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث در حوادث، اگر مالک خودرو مقصر باشد، هیچ شرکت بیمه ای خسارت را پرداخت نمی کند، باید کلیه هزینه ها را شخصاً بپردازد. طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث، در شرایطی که راننده مقصر بیمه شخص ثالث نداشته باشد و در صورت بروز حوادث منجر به فوت یا خسارات بدنی دیگر، جبران این گونه خسارت‌ها به عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است؛ و پرداخت دیه را برای راننده مقصر حادثه به صورت قسطی خواهد بود. این قانون برای حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است.
  • امکان خرید و فروش خودرویی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست وجود ندارد. 

  اگر خودرو متعلق به دوست من باشد و بیمه داشته باشد و من راننده آن باشم و تصادف کنم آیابیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ بیمه شخص ثالث وابسته به خودرو است و در صورتی که شما گواهینامه معتبر متناسب با وسیله نقلیه داشته باشید، حتی اگر خودرو متعلق به شما نباشد، بیمه خسارت وارد شده را جبران خواهد نمود.

  شخص ثالث در بیمه شخص ثالث به چه کسانی گفته می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به همه کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که توسط وسیله نقلیه موتوری دچار زیان مالی و یا بدنی شوند به جز خود راننده‌ی مقصر حادثه، شخص ثالث گفته می‌شود.

  اشخاص ثالث شامل جنین داخل رحم و همچنین تمام سرنشین‌های خودرو می‌شود حتی اگر بیشتر از تعداد نفرات مجاز درج شده بر روی کارت اتومبیل باشد.

  اگر در یک حادثه به بیشتر از یک نفر زیان جانی برسد چگونه است؟ آیا بیمه دیه افراد دیگر را هم پوشش میدهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ بر اساس قانون شرکت بیمه‌گر مکلف به پرداخت تمام دیات است.

  آیا دیه زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان برابر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ در قوانین جدید بیمه شخص ثالث دیه زن و مرد و همچنین شخص مسلمان و غیر مسلمان (اهل کتاب) برابر است.

  بیمه‌نامه شخص ثالث در حکم وثیقه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  دادگاه‌ها موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط کتباً مورد تأیید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه‌نامه به عنوان وثیقه قبول کنند.

  چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می‌کند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  حق بیمه شخص ثالث و میزان پوشش مالی و بدنی آن بر اساس دیه کامل یک انسان در ماه حرام تعیین می‌گردد. این مبلغ در ابتدای هر سال با انتشار بخشنامه‌ای توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود؛ همین موضوع باعث تغییر حق بیمه در هر سال است.

  آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ در تعیین حق بیمه شخص ثالث ارزش خودرو تاثیری ندارد. ملاک‌های تعیین حق بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث عباتند از:

  • حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی (تعداد سیلندر وسیله نقلیه)
  • تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث
  • کاربری خودرو
  • جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
  • میزان پوشش مالی مورد درخواست
  • مدت اعتبار بیمه‌نامه

  بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود، چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان‌های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، با دریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهد؛ بیمه حوادث راننده مسئولیت جبران خسارت‌های فوت و نقص عضو راننده مقصر را به عهده دارد و همچنین شامل پرداخت هزینه‌‌های درمان راننده است .

  حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین‌نامه ابلاغ شده به شرکت‌های بیمه (بر اساس دیه در ماه عادی) تعیین شده است؛ حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده در هر سال هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث در بیمه‌نامه درج و به حق بیمه اضافه می‌شود. این حق بیمه با توجه به نوع کاربری تغییر میابد:

  گروه سواری: 1.617.000 ریال

  گروه بارکش: 2.772.000 ریال

  گروه موتور سیکلت : 884.700 ریال 

  اگر وسیله نقلیه بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتور سیلکت و انواع خودرو) اجباری است؛ حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است 
  مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می‌کنند.

  در صورت دریافت خسارت از شرکت بیمه، بیمه‌نامه سال بعد به چه شکل تمدید می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بر روی بیمه نامه شخص ثالث آیتمی تحت عنوان تخفیف عدم خسارت (به اختصار ت.ع.خ) وجود دارد. خودرویی که در طول مدت بیمه‌نامه خود خسارتی دریافت نکرده باشد، در زمان تمدید خود شامل تخفیف تشویقی از سمت شرکت بیمه‌گر می‌شود. در صورتی که اگر خودرویی تصادف کند و از کوپن‌های بیمه‌نامه خود استفاده کند، تخفیف‌های عدم خسارت او بصورت پلکانی کاهش میابد.

  آیا می‌توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیف‌های بیمه‌نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ در صورتی که تقاضای بیمه‌گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه‌نامه باشد، امکان انتقال تخفیف‌ها به خودرو جدید وجود دارد.

  آیا در بیمه‌نامه شخص ثالث هزینه‌های درمانی نیز پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش کند. برای این منظور شرکت‌های بیمه از محل بیمه‌نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می‌پردازند.

  اگر راننده مقصر حادثه گواهی نامه رانندگی نداشته باشد آیا به راننده دیه تعلق می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  با توجه به این که در مدارک لازم برای پرداخت خسارت داشتن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع کاربری اتومبیل قید شده است امکان پرداخت خسارت وجود ندارد.

  ماه‌های حرام كدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ماه‌های حرام هستند. در این ماه‌ها دیه افزایش می‌یابد.

  تفاوت ماه‌های حرام با ماه‌های عادی چيست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چنانچه حادثه رانندگی و فوت زيان‌ديده هر دو در ماه‌های حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، ميزان ديه يک سوم بيشتر از ماه‌های عادی خواهد بود.

  آیا بیمه عمر را می‌توان به فرد دیگری انتقال داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  طبق ماده 13 شرایط عمومی بیمه عمر، یمه‌گذار می‌تواند با موافقت کتبی بیمه‌شده و بیمه‌گر، با صدور الحاقیه توسط بیمه‌گر، بیمه‌نامه را به بیمه‌گذار دیگری منتقل نماید. کلیه دیون بیمه‌نامه تا تاریخ انتقال، به عهده انتقال دهنده میباشد. 

  تبصره1: در صورت انتقال بیمه نامه، بیمه شده قابل تغییر نمی باشد.

  تبصره2: در شرایطی که بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، در صورتی که بیمه نامه بیمه را به دیگری منتقل نماید، چنانچه منتقل الیه تعهدات بیمه گذار به موجب  بیمه نامه بیمه را اجرا کند، بیمه نامه معتبر باقی می ماند. با این  حال ، منتقل الیه می تواند بیمه نامه را طبق شرایط عمومی بیمه نامه فسخ نمایند.

  تبصره3: در صورت انتقال بیمه نامه، اگر منتقل الیه متعدد باشند، هر یك از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.

  آیا این بیمه‌نامه هزینه تعویض موبایل ، تبلت و لپ تاپ (جایگزینی با نو) را پرداخت می‌نماید؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  خسارت در این بیمه‌نامه به دو شکل کلی و جزئی است.
  • در خسارت جزئی به تعمیرگاه مجاز مراجعه کرده یا به بیمه‌گر اطلاع می‌دهیم تا برای تعمیر دستگاه اقدام نمایند (بستگی به شرکت بیمه دارد)
  • در خسارت کلی در صورت تایید کارشناس بیمه و یا تعمیرکار مجاز پس از کسر فرانشیز (بسته به شرکت بیمه، معمولا 30%) هزینه دستگاه به قیمت روز پرداخت می‌شود.

  خسارت‌های تحت پوشش بیمه موبایل ، تبلت و لپ تاپ چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • شکست و ضربه فیزیکی
  • نفوذ مایعات و آب خوردگی
  • نوسانات ولتاژ برق
  • آتش سوزی
  • بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و ...
  • سرقت (با شکست حرز)

  خسارت‌های خارج از پوشش بیمه موبایل ، تبلت و لپ تاپ چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • عیوب ذاتی دستگاه (مواردی که تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرند(
  • خسارت‌های عمدی
  • قاب دستگاه
  • لوازم جانبی (مانند باطری، شارژر، هندزفری، قلم (
  • عملکرد دکمه اثر انگشت (تاچ آی دی( قبل و بعد از تعمیر
  • هرگونه تعمیرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خارج از مراکز مجاز شرکت بیمه (حتی باز شدن پیچ دستگاه)
  • مشکلات ناشى از عدم رجیستر (ثبت سریال دستگاه) در شبکه داخلى

  اگر برای موبایل ، تبلت و لپ تاپ حادثه‌ای رخ دهد و یک‌بار از بیمه‌نامه برای جبران خسارت استفاده نمایم، آیا بیمه‌نامه باطل می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  خیر، بسته به نوع بیمه‌نامه و طرحی که خریداری نموده باشید می‌توانید از یک تا چند بار از بیمه‌نامه استفاده نمایید (طبق شرایط بیمه‌نامه). در برخی از شرکت‌های بیمه طرح‌های مختلف با حق بیمه و پوشش‌های متفاوت وجود دارد. ابطال این بیمه با توجه به شرایط مندرج در بیمه‌نامه رخ می‌دهد و با یک‌بار استفاده باطل نمی‌شود..

  آیا هنگام پرداخت خسارت، هزینه استهلاک از ارزش دستگاه کسر می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  در برخی از طرح های بیمه‌ای خسارت بر اساس ارزش روز دستگاه پرداخت می‌شود و هزینه استهلاک و کهنگی از آن کسر نمی‌شود؛ اما در برخی از شرکت‌های بیمه تا 20 درصد استهلاک برای هر ماه کسر می‌شود. هنگام محاسبه خسارت، کسر فرانشیز مطابق با شرایط مندرج در بیمه‌نامه صورت می‌گیرد.

  معمولا مدت زمان تعمیر دستگاه چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  مراکز خدمات فنی طرف قرارداد با شرکت‌های بیمه همواره سعی دارند تا تعمیر و تحویل دستگاه‌ها در کمترین زمان ممکن انجام شود، این زمان در مراکز مختلف متفاوت است و مدت زمان دقیق انجام تعمیرات به نوع خسارت و قطعات مورد نیاز بستگی دارد. اما معمولا بین یک هفته تا 10 روز است.

  آیا پوشش بیمه موبایل ، تبلت و لپ تاپ مختص دستگاه‌های نو است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  خیر‌ در صورتی که سلامت دستگاه توسط کارشناسان فنی شرکت بیمه، تایید شود؛ دستگاه‌های کارکرده و دست دوم و هم تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.

  مدت اعتبار بیمه موبایل ، تبلت و لپ تاپ چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  مدت اعتبار این بیمه‌نامه از تاریخ شروع آن به مدت یک سال است.

  در صورت تعویض قطعات یا تعویض گوشی تکلیف قطعه یا گوشی معیوب (داغی) چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  قطعه یا گوشی معیوب (داغی) دستگاه خسارت دیده متعلق به بیمه‌گر است.

  مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه موبایل ، تبلت و لپ تاپ چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • کارت گارانتی و بیمه‌نامه (در صورتی که دستگاه قابل تعمیر باشد با مراجعه به مراکز طرف قرارداد بیمه‌گر و ارائه کارت گارانتی و بیمه‌نامه، دستگاه تعمیر و در اسرع وقت تحویل داده می‌شود.)
  در صورتی که دستگاه قابل تعمیر نباشد مدارک زیر برای دریافت خسارت الزامی ‌است:
  • کارت گارانتی و بیمه‌نامه
  • گزارش تائید شده تعمیرگاه مجاز
  • اصل گوشی و جعبه و تجهیزات جانبی آن

  بیمه درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه درمان شاخه‌ای از بیمه‌های اشخاص است که در آن افراد به صورت گروهی تحت پوشش بیمه‌ای قرار میگیرند تا در صورت بستری شدن و یا انجام عمل‌های جراحی، هزینه معالجات مازاد بر سهم بیمه‌گر اول (خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی)و تا مبلغ معین و توافق‌شده پرداخت شود.

  موضوع بیمه در بیمه تکمیلی درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مطابق آیین‌نامه 74 بیمه مرکزی، موضوع بیمه درمان تکمیلی جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه‌شدگان است که در تعهد بیمه‌گر پایه نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

  تعریف حادثه در بیمه تکمیلی درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  هر واقعه ناگهانی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده و در اثر یک عامل خارجی اتفاق افتاده باشد و منجر به جرح، نقص عضو، ازکارافتادگی و یا فوت بیمه‌شده شود.

  تعریف بیماری در بیمه تکمیلی درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به هر گونه عارضه جسمی و اختلال در عملکرد طبیعی و اعضای مختلف بدن طبق تشخیص پزشک، بیماری گفته می‌شود.

  پوشش‌ها بیمه تکمیلی درمان شامل چه مواردی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • جبران هزینه‌های بستری و جراحی بیمه‌شدگان در بیمارستان و مراکز جراحی محدود (Day Care) با بیشتر از 6 ساعت بستری.
  • آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکن
  • جبران هزینه زایمان به صورت طبیعی یا سزارین
  • پرداخت هزینه‌های مربوط به جابجایی بیمار با آمبولانس در موارد شهری و بین شهری و ...

  هزینه‌های پاراکلینیکی (تشخیصی) شامل چه مواردی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  انواع سونوگرافی، ماموگرافی، رادیوتراپی، اکوکاردیوگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، تست ورزش، نوارعضله، نوارعصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم و ...

  جراحی های مجاز سرپایی شامل چه مواردی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  گچگیری، بخیه، ختنه، شکستگی‌ها، کرایوتراپی، اکزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی و ...

  هزینه عمل‌های جراحی مهم شامل چه جراحی‌هایی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • جراحی قلب، مغز و اعصاب.
  • پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان، پیوند کبد و پیوند ریه
  • هزینه رفع عیوب انکساری چشم.

  موارد خارج از تعهد بیمه تکمیلی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می‌گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه‌شده در طی مدت بیمه باشد.
  • عیوب مادرزادی که قبل از انعقاد قرارداد بیمه مشخص بوده و بیمه‌گذار از آن مطلع شده باشد.
  • سقط جنین مگر در موارد ضروری با تشخیص پزشک.
  • ترک اعتیاد.
  • خودکشی، قتل و جنایت.
  • حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشفشان مگر اینکه در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.
  • جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
  • فعل و انفعالات هسته ای.
  • اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج.
  • بیماری روانی یا سایکوتیک؛ منظور از بیماری‌های سایکوتیک آن دسته از بیماری‌های است که بیمار نسبت به بیماری خویش بینش نداشته باشد.
  • دندانپزشکی مگر جراحی فک به علت وقوع حادثه تحت پوشش.
  • زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر.
  • وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس، لنز و سمعک، شکم بند و لوازم بهداشتی و آرایشی که جنبه دارویی و درمانی نداشته باشد.
  • کلیه موارد مازاد از تعهدات مندرج در بیمه نامه.

  دوره انتظار بیمه تکمیلی درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به مدت زمانی از قرارداد بیمه درمان تکمیلی درمان که شرکت بیمه هیچ تعهدی ندارد و پوشش‌های بیمه‌ای غیرفعال است، دوره انتظار می گویند.

  علت وجود دوره‌ انتظار در بیمه تکمیلی درمان چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  برای کنترل ضریب خسارت در سال اول قرارداد بیمه‌ تکمیلی درمان، دوره‌ انتظار اِعمال می‌شود. برای اینکه بین ارائه خدمات و حفظ منافع بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعادلی بوجود آید، وجود دوره‌ انتظار، الزامی است.

  دوره انتظار به کدام بخش از پوشش‌های بیمه تکمیلی تعلق می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بیمه‌ تکمیلی انفرادی و گروهی پوشش خدمات پاراکلینیکی سه ماه دوره‌ انتظار دارد.
  دوره‌ انتظارِ پوشش پاراکلینیکی را هم می‌توان با افزایش تعداد نفرات بیمه‌شده در بیمه تکمیل درمان گروهی و با توافق با بیمه‌گر، به کم‌تر از 3 ماه کاهش داد.

  رابطه دوره انتظار و تعداد افراد گروه در بیمه تکمیلی گروهی چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  دوره انتظار و تعداد افراد گروه در بیمه تکمیلی گروهی رابطه عکس دارد؛ هرچه تعداد افراد در قرارداد تکمیلی بیشتر باشه دوره انتظار کاهش میابد.

  دوره انتظار زایمان در بیمه درمان تکمیلی چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  از آنجایی که بیمه زایمان به تنهایی وجود ندارد، این پوشش بعنوان یکی از پوشش‌های بیمه تکمیلی درمان ( به صورت گروهی و انفرادی) ارائه می‌شود.

  • این طرح بصورت گروهی دارای دوره انتطار به اَشکال زیر می‌باشد:
  • در گروه‌های کمتر از پانصد نفر 9 ماه
  • در گروه‌های پانصد تا هزار نفر 6 ماه
  • در مورد گروه‌های بیشتر از هزار نفر فاقد دوره انتظار است.

  مدت دوره انتظار برای بیماری‌های مزمن در بیمه تکمیلی چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مدت دوره‌ انتظار بیماری‌های مزمن در حالت عادی 3 ماه است. منظور از بیماری‌های مزمن در بیمه‌ تکمیلی، آن دسته از بیماری‌هایی هستند که سابقه‌ آن‌ها به قبل از صدور بیمه‌نامه‌ تکمیلی درمان مربوط باشد.

  هزینه درمان در بیمه تکمیلی به چه شکل پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  شرایط در شرکت‌های مختلف بیمه مقداری متفاوت است اما به صورت کلی شرایط بیمه تکمیلی درمان به شکل زیر است.
  اگر بیمه‌شده در مراکز و یا بیمارستان‌های طرف قرارداد بیمه‌گر بستری شود، باید در اسرع وقت به بیمه‌گر اطلاع دهد. بعد از محاسبه سهم بیمه‌گر اول (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و ...) و کسر فرانشیز، مابه التفاوت هزینه بیمارستانی مورد تعهد توسط بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
  در صورتی که بیمه شده در مراکز و بیمارستان‌های طرف قرارداد با بیمه‌گر بستری نشود، تمام هزینه‌ها و فاکتورهای مربوطه، توسط کارشناسان و پزشک معتمد بیمه‌گر بررسی شده و بعد از تایید به حساب بیمه‌شده واریز می‌گردد.

  آیا زالودرمانی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ به دلیل اینکه درمان از طریق طب سنتی علی‌الخصوص زالودرمانی، معمولا در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مجهز صورت نمی‌گیرد و عمدتا در مراکز غیررسمی و یا به صورت خانگی صورت می‌گیرد، متاسفانه تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار نمی‌گیرد.

  در بیمه تکمیلی منظور از بیمه‌گر اول یا بیمه‌گر پایه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مطابق ماده 2 آیین‌نامه 74 بیمه مرکزی در مورد بیمه درمان تکمیلی بیمه‌گر پایه یا بیمه‌گر اول سازمان‌هایی از قبیل سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه نیروهای مسلح و... که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه‌اند را در بر می‌گیرد.

  در بیمه درمان تکمیلی بیمه‌گذار کیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مطابق ماده 2 آیین‌نامه 74 بیمه مرکزی در بیمه تکمیلی درمان، بیمه‌گذار شخصی است که مشخصات وی در بیمه‌نامه درمان ذکر شده و متعهد به پرداخت حق‌بیمه است.

  پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی شامل چه مواردی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  پوشش‌های مختلف بیمه تکمیلی طبق توافق بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر انتخاب می‌شوند؛ از آنجایی که پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی پوشش گران‌قیمتی است، ممکن است کارفرمایان تمایلی به خرید آن داشته باشند و این پوشش باید با توافق بیمه‌شدگان و بیمه‌گذار خریداری شود.
  اگر بیمه تکمیل درمان شما پوشش دندانپزشکی را هم شامل شود، شرایط آن منطبق با شرایط بیمه‌نامه و جدول هزینه‌های بیمه تکمیلی خواهد بود که بیمه‌گر در اختیار بیمه‌گذار و متعاقبا بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.
  پوشش دندانپزشکی شامل هزینه‌های دندانپزشکی (بجز ایمپلنت، ارتودنسی، جراحی لثه، دندان مصنوعی و هر عمل زیبایی بر روی دندان و لثه) است.
  نکته: در صورتی که جرم‌گیری در خلال درمان دندان صورت بگیرد جزو پوشش دندانپزشکی بیمه تکمیلی درمان است؛ اما اگر صرفا جرم‌گیری (scaling and polishing teeth) صورت گیرد زیرمجموعه زیبایی قرار گرفته و بیمه‌گر تعهدی در جبران آن ندارد.

  تعداد بیمه‌شدگان چه تاثیری بر حق بیمه درمان تکمیلی دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  هرچه تعداد بیمه‌شدگان در یک گروه بیشتر باشد حق بیمه کمتری پرداخت می‌نمایند، این کاهش حق‌بیمه در گروه‌های بیشتر از 1000 نفر می‌تواند تا 50 درصد کمتر از حق‌بیمه عادی باشد.

  تعداد بیمه شدگان چه تاثیری بر دوره انتظار و شرط سنی بیمه‌شدگان دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تعداد بیمه‌شدگان در گروه‌های بیشتر از 1000 نفر می‌تواند دوره انتظار را به صفر برساند و شرط سنی بیمه‌شدگان را از بین ببرد.

  امکان خرید بیمه تکمیلی درمان به‌صورت انفرادی (فقط یک نفر) وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  درصورتی‌که فردی از طریق ارگان و یا طرح خانوار تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار نگیرد. با ارائه معرفی‌نامه (حاوی تایید اشتغال به کار و پوشش بیمه‌گر پایه) از محل کار خود می‌تواند تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار گیرد.

  آیا بیمه تکمیلی هزینه سمعک را پرداخت می‌کند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورتی که در طرح انتخابی بیمه‌گذار و در تعهدات بیمه‌گر مندرج در قرارداد ثبت شده باشد، قابل پرداخت است .

  آیا هزینه ویزیت و دارو شامل بیمه تکمیلی می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مطابق با مفاد قرارداد و با رعایت تعرفه‌های مصوب تحت پوشش است.

  آیا یک نفر می‌تواند در ۲ دو بیمه تکمیلی مختلف داشته باشد؟ آیا هر دو بیمه خسارت درمان را پرداخت می‌کنند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  می‌توان همزمان دو بیمه تکمیلی مختلف داشت، اما نمی‌توان همزمان از هر دو بیمه‌گر هزینه‌های یکسان را دریافت نمود.
  مثلا شما در ارگان خود تحت پوشش بیمه تکمیلی هستید که پوشش دندانپزشکی ندارد؛ و به صورت انفرادی اقدام به خرید بیمه تکمیلی با پوشش دندانپزشکی نموده‌اید، در این حالت هزینه‌های درمانی خود را از بیمه تکمیلی اول و هزینه‌های دندانپزشکی خود را از بیمه تکمیلی دوم دریافت می‌نمایید.

  آیا دربیمه درمان تکمیلی هزینه جراحی دیسک بیرون زده شده ستون فقرات پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛

  • چنانچه براثر حادثه باشد هزینه‌ها پرداخت می‌شود.
  • چنانچه سابقه بیماری قبل از عقد قرارداد بیمه تکمیلی باشد و جزو بیماری‌های مزمن محسوب شود دارای دوره انتظار (حداقل 3 ماه) است.
  • در بیمه‌های تکمیلی انفرادی، بیماری‌های مزمن در تعهد شرکت بیمه نیست

  در شرایطی که اصل مدارک و صورت حساب‌های بیمارستانی به بیمه‌گر اول تحویل داده شده، برای دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌ها، چه مدارکی را باید بیمه‌گر ارائه داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • فتوکپی برابر اصل شده مدارک و صورتحساب توسط بیمه‌گر اول
  • رسید مبلغ دریافتی بابت هزینه درمان بیمه‌شده که به تایید بیمه‌گر اول رسیده باشد یا تصویر چک دریافتی بابت هزینه درمان بیمه‌شده از بیمه‌گر .

  آیا هزینه لوازم مصرفی (مانند انواع پروتزها) که توسط بیمه‌شده از خارج بیمارستان خریداری می‌شود، قابل پرداخت است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  با ارائه فاکتور معتبر و تایید پزشک معالج بر لزوم استفاده از آن پس از تایید پزشک معتمد بیمه‌گر قابل پرداخت است. (تا سقف معادل قیمت عرف بازار)

  وظایف پزشک معتمد بیمه‌گر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • معاینه پزشکی متقاضیان پوشش بیمه‌ای.
  • اظهار نظر در خصوص از کارافتادگی موقت و دائم بیمه‌شدگان.
  • تعیین میزان نقص عضو بیمه‌شدگان.
  • محاسبه و تایید هزینه‌های قابل پرداخت.
  • اظهار نظر در خصوص تمام موارد ارجاع شده از سوی کارشناسان بیمه‌گر.

  تا چه زمانی می‌توانم هزینه‌های درمانی خود را از بیمه تکمیلی دریافت کنم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مدت اعتبار و مهلت دریافت هزینه‌های درمان، در شرکت‌های مختلف متفاوت است و نهایتا مطابق با شرایط اعلام شده در مفاد قرارداد اعمال خواهد شد.

  نحوه دریافت هزینه عینک به چه صورت است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌شدگان برای دریافت هزینه عینک با در دست داشتن عینک، فاکتور خرید عینک، دستور پزشک و نیز تاییدیه اپتومتریست معتمد به مراکز پرداخت خسارت بیمه‌گر مراجعه نمایند.

  بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه بدنه نوعی از بیمه خودرو است که خسارت‌های وارد شده به خودروی بیمه‌گذار را تحت پوشش قرار می‌دهد. خرید بیمه بدنه برای وسیله نقلیه اجباری نیست.

  بیمه بدنه چه خطراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خطرات اصلی

  • بر خورد دو خودرو
  • برخورد خودرو با یک جسم ثابت یا متحرک
  • برخورد اشیا به خودرو (خودرو در حال حرکت یا ساکن)
  • واژگون شدن خودرو
  • سقوط خودرو

  خطرات فرعی

  • بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش‌ فشان
  • استفاده از خودرو در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت
  • حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی به خودرو وارد میشود (مگر آن که کاربری خودرو حمل مواد اشتعال‌زا و … باشد)
  • پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه خودرو
  • سرقت لوازم و قطعات خودرو که به عنوان سرقت جزئی
  • خسارت های ناشی از کاهش ارزش خودرو
  • پوشش هزینه توقف خودرو
  • پوشش ترانزیت
  • نوسانات بازار 
  • شکسته شدن شیشه
  • پوشش حذف فرانشیز
  • پوشش هزینه ایاب و ذهاب
  • کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه

  از نظر شرکت بیمه چه موقع خودرو به طور کامل از بین رفته محسوب می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • هنگامی که هزینه تعمیر و تعویض قسمت‌های آسیب دیده از 75 درصد مبلغ بیمه شده بیشتر باشد.
  • هنگامی که خودروی سرقت شده تا 60 روز پس از اعلام سرقت به مراجع قضایی و انتظامی پیدا نشده باشد.

  آیا بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه بدنه خودروی خود را به خودروی دیگری انتقال دهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله، بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را از هر خودرویی، به خودرو دیگر که به نام خود او و یا همسرش باشد، انتقال دهد و تخفیفات آن را نیز منتقل کند. ولی به خودروی دیگری که به نامش نیست قابل انتقال نمی‌باشد.

  منظور از فرانشیز در بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در کل منظور از فرانشیز بخشی از خسارت است که به عهده بیمه‌گذار است. و در حوادث به شرح زیر است:

  • فرانشیز خسارت‌های جزیی ناشی از حادثه و آتش سوزی جهت کلیه وسایط نقلیه در مورد خسارت اول 10% مبلغ خسارت  و در مورد خسارت دوم و خسارت‌های بعد 20% مبلغ خسارت تعیین می‌گردد.
  • در صورتی که سابقه رانندگی راننده اتومبیل موضوع بیمه نامه بدنه در تاریخ حادثه کمتر از 3سال باشد و یا سن راننده در تاریخ حادثه کمتر از 25 سال باشد، 10% به فرانشیز های اعلام شده فوق الاشاره اضافه میگردد.
  • فرانشیز خسارت کلی ناشی از حادثه و آتش سوزی 10% مبلغ خسارت تعیین می‌گردد.
  • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزیی و کلی 20% مبلغ خسارت تعیین می‌گردد.

  منظور از ماده ده بیمه یا همان "قاعده نسبی" در بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خودرو در زمان صدور بیمه نامه باید به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه شود. در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت، مبلغ خسارت با توجه به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌شود و شامل اعمال قاعده نسبی سرمایه می‌گردد.

  قاعده نسبی، شرطی در بیمه ‌نامه است که متقاضی بیمه را از کم‌ بیمه‌گی باز می‌‌دارد. نرخ حق بیمه را بیمه‌‌گر معمولا، با این فرض تعیین می‌‌کند که مبلغ بیمه پیشنهاد شده برای خودروی مورد نظر با ارزش واقعی آن خودرو برابر باشد. اما بیمه‌‌گذاران، معمولا مبلغ بیمه را کمتر از ارزش واقعی خودروی بیمه شده اعلام می‌‌کنند. در صورت نپرداختن حق بیمه متناسب با ارزش خودرو، ساز و کار بیمه درست عمل نخواهد کرد.

  در خسارت‌های بیمه‌ای اختلاف بر سر میزان مبلغ خسارت چگونه حل و فصل میشود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • معرفی به مراکز و نمایندگی‌های مجاز
  • در صورت عدم توافق مراجعه به مراجع قضایی

  مدت زمان لازم برای اعلام خسارت بیمه بدنه چه مدت است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  غیر از خسارت‌های جانی، زیان‌دیده حداکثر می‌تواند پس از پنج روز از وقوع حادثه بوسیله فکس یا تلفن به بیمه‌گر اطلاع دهد.

  تخفیفات عدم خسارت در بیمه بدنه چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • یکسال عدم خسارت 25%
  • دو سال عدم خسارت 35%
  • سه سال عدم خسارت 45%
  • چهار سال عدم خسارت و بیشترشامل 60% تخفیف

  در صورت استفاده مکرر از بیمه‌نامه بدنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  درصورت استفاده مکرر از بیمه‌نامه و عدم رعایت قوانین ضمن ابطال بیمه‌نامه از ارائه پوشش در کلیه شعب و نمایندگی‌های بیمه جلوگیری خواهد شد.

  حق بیمه بدنه به چه عواملی بستگی دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • ارزش خودرو
  • حجم موتور (سیلندر)
  • شخصیت راننده (منظور رعایت قوانین و خطرساز نبودن راننده است)

  در بیمه بدنه چه خطراتی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • جنگ، شورش، انقلاب، اعتصاب، تهاجم وخسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تشعشعات هسته‌ای
  • زمین لرزه، سیل وآتشفشان
  • خسارت‌های ناشی از عمد بیمه‌گذار
  • نداشتن گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه
  • حادثه ناشی از شرب خمر و استعمال مواد مخدر
  • خسارت‌هایی که در جریان مسابقات اتومبیل‌رانی، شرط بندی، آزمایش سرعت و یا آموزش رانندگی روی دهد
  • خسارت‌هایی که متوجه کالاها یا محموله وسیله نقلیه شود
  • خسارت‌های ناشی از حمل مواد سریع الاشتعال

  در صورتی که مقصر حادثه مشخص نیست و یا خود بیمه‌گذار مقصر است چه باید کرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  اولین کاری که بیمه‌گذار باید انجام دهد تماس با پلیس 110 جهت دریافت گزارش پلیس است. سپس مراجعه به مراجع حل اختلاف جهت تایید گزارش پلیس و سپس تهیه مدارک لازم خواهد بود.

  مزایای بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • شما می‌توانید با خرید بیمه‌نامه بدنه، چنانچه مقصر حادثه باشید، خسارت وارده به خودروی خود را جبران نمایید.
  • شما می‌توانید حتی در صورتی که مقصر حادثه نیستید و بیمه‌نامه شخص ثالث طرف حادثه امکان پرداخت کل خسارت شما را ندارد، از بیمه‌نامه بدنه خود برای دریافت مابقی خسارت استفاده نمایید.

  آیا صدور بیمه‌نامه به صورت کوتاه مدت امکان پذیر می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر، متاسفانه صدور بیمه‌نامه بدنه کمتر از یکسال امکان پذیر نمی‌باشد.

  آیا در موارد تصادفی که بیمه بدنه شامل آن می‌باشد، کروکی افسر الزامی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله، حتما.

  چنانچه بیمه بدنه سال قبل از بیمه دیگری باشد، اکنون می‌توان تخفیف عدم خسارت را انتقال داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله، قطعا. برای این کار تنها کافیست از شرکت بیمه استعلام گرفته شود.

  امکان صدرو بیمه بدنه برای خودروهای قدیمی وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خرید بیمه نامه برای خودروهایی که بیش از 20 سال از سال ساخت آنها می‌گذرد بدلیل فرسودگی بدنه امکان پذیر نیست؛ ضمن اینکه از خودروهایی که بیش از 10 سال از سال ساخت آنها می‌گذرد بابت هر سال مازاد بر 10 سال 5% حق بیمه اضافی دریافت می‌شود.

  در بیمه بدنه چه مبالغی از خسارت کسر می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  فرانشیز و استهلاک

  در صورت فروش خودرو امکان فسخ بیمه‌نامه بدنه وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ از طرف بیمه‌گذار امکان فسخ بیمه‌نامه وجود دارد.

  اعلام تشدید خطر در بیمه‌نامه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  یعنی اگر تغییر در کاربری خودرو ایجاد شود که ریسک موضوع بیمه را افزایش دهد مثلا خودرویی با کاربری شخصی بیمه شده و مالک آن تصمیم میگیرد از این به بعد در آژانس یا اسنپ یا ... مسافرکشی کند این مصداق تشدید خطر بوده و باید راننده موضوع را به شرکت بیمه اطلاع دهد که بدیهی است در صورت پذیرش موضوع از طرف شرکت بیمه، حق بیمه اضافی دریافت خواهد شد.

  مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • اصل و کپی بيمه‌نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه‌های صادره احتمالی
  • اصل و کپی بيمه نامه شخص ثالث وسيله نقليه
  • ارائه گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
  • اصل و کپی گواهينامه راننده
  • اصل و کپی کارت ملی بيمه‌گذار و راننده
  • اصل و کپی شناسنامه مالکيت خودرو و بنچاق
  • اصل فاکتور هزينه‌های حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حرکت بودن
  • اصل فاکتور رسمی لوازم - داغی قطعات تعويضی با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه

  نکته مهم: امکان تغییر در مدارک مورد نیاز برای پرداخت خسارت، بستگی به نوع خسارت و میزان آن و همچنین نظر کارشناسان بیمه خواهد داشت.

  مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • مراجعه بيمه گذار / مالک / نماينده قانونی به بخش پذيرش شرکت بیمه جهت اعلام خسارت و تشکيل پرونده
  • مراجعه به بخش ارزيابی خسارت شرکت بیمه به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
  • مراجعه به بخش پذيرش شرکت بیمه جهت اقدامات بعدی و دريافت رسيد مربوطه
  • اقدام جهت انجام تعميرات خودرو توسط بيمه‌گذار
  • دريافت پرونده از بايگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت شرکت بیمه جهت رويت سلامت وسيله نقليه و ارائه فاکتور و همچنین تحویل داغی لوازم در صورت نياز
  • مراجعه به بخش محاسبه خسارت شرکت بیمه جهت تعيين مبلغ نهايی خسارت قابل پرداخت
  • مراجعه به بخش مالی شرکت بیمه‌گر و دريافت خسارت
  • در خصوص سرقت کلی خودرو دریافت خسارت منوط به انتقال سند خودرو به شرکت بیمه‌گر می‌باشد.

  مدارک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه‌ای که پوشش ترانزیت را خریداری نموده، کدام است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • اصل و کپی بيمه‌نامه بدنه وسيله نقليه به همراه الحاقيه‌های صادره احتمالی
  • اصل و کپی بيمه‌نامه شخص ثالث وسيله نقليه
  • اصل و کپی گواهينامه راننده
  • اصل و کپی کارت ملی بيمه‌گذار و راننده
  • اصل و کپی شناسنامه مالکيت خودرو و بنچاق
  • اصل فاکتور هزينه های حمل و نجات وسيله نقليه در صورت غير قابل حرکت بودن
  • اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعويضی با نظر کارشناس ارزياب و رويت سلامت وسيله نقليه
  • اصل و کپی الحاقيه مربوط به پوشش بيمه‌ای ترانزيت به همراه شرايط خصوصی مربوطه
  • برگ کاپيتاژ (خروج و ورود وسيله نقليه از پايانه‌های مرزی)
  • ترجمه رسمی گزارشات پليس بين الملل (اينترپل)
  • تأیيد کنسولگری ايران در کشور محل حادثه وسيله نقليه

  امکان پرداخت خسارت بدنه بدون کروکی وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ بستگی به سقف آن دارد و فقط یک بار در طول مدت بیمه‌نامه.

  بازدید سلامت خودرو به چه صورت انجام می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بازدید سلامت خودرو پس از هر بار دریافت خسارت برای ادامه اعتبار بیمه‌نامه الزامیست.

  هدف از بازدید اولیه در بیمه بدنه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  برای تعیین هویت و اصالت خودرو، تایید سلامت خودرو و ارزش گذاری خودرو می‌باشد.

  آیا تخفیفات بیمه بدنه‌ای که گم شده باشد برای تمدید آن اعمال می‌گردد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ با استعلام از آن شرکت بیمه و همچنین در صورتی که مالک خودرو عوض نشده باشد.

  در تصادف هایی که به صورت 50/50 رخ داده است خسارت بیمه بدنه چگونه اعمال می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

      فقط 50% خسارت را بیمه بدنه جبران می‌کند.

  آیا می‌توان بیمه بدنه را بازخرید کرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ ولی حق بیمه برگشتی به صورت کوتاه مدت حساب می‌شود. یعنی میزان حق بیمه برگشتی کمتر از روزشمار خواهد بود.

  آیا در بیمه بدنه سند باید به نام باشد؟ قول‌نامه قابل قبول است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

      بله؛ سند باید به نام باشد. قول‌نامه قابل قبول نیست.

  اگر پس از دریافت خسارت بیمه بدنه خودروی سرقتی، خودرو پیدا شود، چه اتفاقی میفتد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورتی‌که خودروی سرقت شده بعد از دریافت خسارت از شرکت بیمه پیدا شود، خودرو متعلق به شرکت بیمه یا همان بیمه‌گر است. شرکت بیمه بعد از فروش خودرو درصدی از ارزش خودرو که به دلیل فرانشیز، پرداخت آن بر عهده بیمه‌گذار بوده است را به وی باز می‌گرداند.

  مناسب‌ترین مدل بیمه عمر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  عمر و ‌سرمایه‌گذاری به شکل مرکب،مناسب ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست نگران آینده خود و خانواده خود هستند. بطور کلی این بیمه‌نامه چهار محور اساسی زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:

  • پس انداز
  • عمر و حوادث
  • از کار افتادگی
  • وام و مزایای خاص

  مهمترین پوشش‌های اضافی بیمه عمر کدام است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  پوشش بیمه فوت در اثر حادثه: در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد.
  پوشش از کار افتادگی: این پوشش به افرادی که شاغل هستند تعلق می‌گیرد. در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه‌شده (که حداقل تا یکسال ادامه داشته باشد) تا پیش از سن 60 سالگی، شرکت بیمه، حق‌بیمه عمر را تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه پرداخت می‌نماید .
  پوشش بیماری‌های خاص :این طرح بیمه‌شده را در برابر هزینه‌های بیماری‌های سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان، پیوند اعضا اصلی بدن و جراحی قلب باز (کرونر قلبی) پوشش می‌دهد.

  برای گرفت وام چه ضمانت‌هایی لازم است و مدت زمان وام و بازپرداخت آن چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  شرایط دریافت وام در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است و در برخی از آنها برای دریافت وام باید حداقل سه ماه از مدت بیمه‌نامه گذشته و حداقل موجودی 200 هزار تومان باشد که و برخی از شرکت‌ها این مدت حداقل 2 سال است.
  در این صورت بیمه‌گذار بدون هیچ تشریفات اداری، فقط با ارائه بیمه‌نامه و کارت شناسایی وام را دریافت می‌نماید. باز پرداخت وام می‌تواند حداکثر تا 36 ماه باشد و همچنین می‌توان بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جدید نمود.

  در صورت تاخیر در پرداخت اقساط بیمه عمر چگونه عمل می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چنانچه بیمه‌گذار بیش از یک ماه از پرداخت حق‌بیمه خودداری نماید از پایان یک ماه دیگر تحت پوشش بیمه نمی‌باشد.
  چنانچه خودداری از پرداخت حق‌بیمه قبل از شش ماه باشد، بدون استرداد هیچ مبلغی و با اخطار کتبی بیمه‌نامه باطل خواهد شد و اگر بعد از شش ماه و پرداخت شش قسط چنین اتفاقی بیافتد در صورت فوت ارزش باز خریدی و یا ارزش سرمایه مخفف (هر کدام بیشتر باشد) به بازماندگان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات، ارزش باز خریدی بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد.
  اما اگر بیمه‌گذار قبل از اتمام آن سال اقدام به پرداخت اقساط معوق و هزینه دیر کرد نماید بلافاصله و بدون هیچ تشریفاتی شرایط بیمه‌نامه به شرایط قبلی باز خواهد گشت و درصورتی که این اتفاق بعد از یکسال بیافتد ادامه بیمه‌نامه منوط به آزمایشات پزشکی و تایید پزشک خواهد شد .

  اقساط بیمه عمر چگونه پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تعیین نحوه پرداخت در شرکت‌های مختلف متفاوت است. قبلا دفترچه‌ای برای پرداخت به بیمه‌گذار داده میشد تا در موعد مقرر به پرداخت اقساط اقدام نماید. اما در حال حاضر برگه‌ای حاوی تاریخ سررسید پرداخت اقساط و شناسه پرداخت به بیمه‌گذار تحویل داده می‌شود. در روش‌های مدرن‌تر پرداخت اقساط از طریق پرداخت اینترنتی و یادآوری پرداخت اقساط در سایت ازکیـ صورت میگیرد.

  آیا می‌توان شرایط بیمه‌نامه را تغییر داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ در طول مدت قرارداد بیمه عمر و در سررسید هر یک از سنوات بیمه ای، می‌توان شرایط بیمه‌نامه را تغییر داد.

  آیا بیمه‌های عمر معاف از مالیات است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ مطابق ماده 136 قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از ‌سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، به کل از پرداخت مالیات معاف هستند.

  در صورت انحلال و ورشکستگی شرکت بیمه، سرمایه مشتری چه می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  طبق ماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مصوبه سال 1350، اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگى مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.
  مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مرکزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
  دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏ را در سند منعکس کنند.
  طبق ماده 36 مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یک‏صد میلیون ریال تشکیل مى‏شود که باید 50 درصد آن به صورت نقدی پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى که عندالاقتضا براى هر یک از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى که از طرف بیمه مرکزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.
  طبق ماده 46 مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى که به پیشنهاد بیمه مرکزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یک از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریک از دو موردمذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانک‏مرکزى‏ایران‏ کمترنخواهد بود.
  هر یک از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏ به ‏سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.
  افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

  موارد استثنا در بیمه‌نامه عمر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .
  • مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی.
  • خودکشی قبل سه سال و 36 قسط کامل مگر اینکه ثابت شود خودکشی غیر ارادی بوده.
  • در ‌صورتی‌که استفاده کننده یا بیمه‌گذار مسبب مرگ بیمه‌شده باشند.

  مزایای بیمه عمر نسبت به نظام بانکی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در نظام بانکی با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی سود بانکی تغییر می‌کند، اما در بیمه عمر و سرمایه‌گذاری سود متعلقه تحت هیچ شرایطی کاهش نمی‌یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش می‌یابد .
  بیمه عمر و سرمایه‌گذاری، پس اندازی منظم و البته اجباری‌ست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد .
  در یافت وام از طریق بیمه عمر در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی صورت می‌گیرد، و بیمه‌نامه تنها ضامن بازپرداخت وام است. اما در نظام بانکی برای دریافت وام تشریفات و بروکراسی اداری بسیاری را باید طی کرد و چندین ضامن با شرایط مختلف نیاز دارد.

  شرایط وام بیمه عمر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بیمه‌های عمر بیمه‌گذار می‌تواند طبق شرایط زیر وام دریافت نماید:

  • وام تا سقف 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه‌نامه عمر در پایان ماه ششم به بیمه‌گذار پرداخت می‌شود.
  • باز پرداخت وام دریافت شده حداکثر طی 36 قسط و سه سال است.
  • سود تعلق گرفته به وام بیمه عمر حداکثر 4 درصد بیش از سود تضمینی است که به اندوخته این بیمه‌نامه تعلق می‌گیرد.

  در صورت دریافت وام آیا پوشش‌های بیمه ای تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر ، استفاده از وام بیمه عمر تاثیری بر پوشش‌های این بیمه‌نامه نمی‌گذارد و پوشش‌ها در طی مدت بازپرداخت اقساط وام ادامه خواهد داشت.

  آیا برای دریافت وام نیاز به ضامن، چک و یا سند است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر، از آنجایی که پرداخت وام از اعتبار صندوق بیمه‌نامه خود بیمه‌گذار تهیه می‌شود، نیاز به هیچ تضمینی ندارد و بدون هیچگونه تشریفاتی طی چند روزه کاری به حساب بیمه‌گذار واریز می‌شود.

  آیا اشخاص بیمار هم می‌توانند تحت پوشش بیمه عمر قرار بگیرند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در مورد برخی از بیماری‌ها با نظر پزشک و دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن است، اما بیماری‌های لاعلاج قابل بیمه شدن نیستند.
  در عین حال برای اینکه بیمه‌گر و بیمه‌گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش‌نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردد، و یا از مشاوران ازکیـ در زمینه بیمه عمر کمک بگیرید.

  شرایط بازنشستگی بیمه عمر چه تفاوتی با حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در مدت 20 سال حقوق دریافتی از بیمه عمر بیش از حقوق دریافتی با سابقه 30 ساله تأمین اجتماعی است.
  جمع حق‌بیمه پرداختی 20 ساله بیمه عمر بسیار کمتر از 30 سال تأمین اجتماعی است.
  نیاز به اشتغال در محل یا تایید بازرس تامین اجتماعی نیست، و برای خانم‌های خانه‌دار یا کودکان و نوزادان بسیار مناسب است.

  چه مدارکی برای پوشش از کار افتادگی لازم است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذیصلاح
  • نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه‌گر (این مدارک در شرکت‌ها مختلف و بسته به نوع آسیب متفاوت است)

  مدارک لازم برای دریافت سرمایه را نام ببرید؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • بیمه‌نامه و ضمایم آن
  • قبض رسید حق‌بیمه‌های پرداختی
  • کارت شناسایی و کپی آن
  برای پرداخت سرمایه فوت، استفاده کننده یا بیمه‌گذار در اولین فرصت و حداکثر تا یک ماه، به صورت کتبی دلایل فوت را به اطلاع بیمه‌گر برساند و علاوه بر مدارک ذکر شده مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه‌گر قرار دهد:
  • گواهی رسمی فوت.
  • گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری شرح داده شده باشد
  • در ‌صورت فوت بر اثر حادثه، گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
  • در ‌صورتی‌که استفاده کنندگان مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراثت.

  آیا بیمه عمر از نظر شرعی اشکالی ندارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  یکی از ابهاماتی که معمولا در مورد بیمه‌های عمر و اندوخته ساز مورد سوال قرار می‌گیرد، مباحث شرعی آن است در این بخش پاسخ حضرت آیت الله خامنه‌ای را در مورد حکم بیمه عمر را می‌بینیم.
  سؤال: بیمه عمر چه حکمى دارد؟
  پاسخ: شرعاً مانعى ندارد.
  منبع: سایت حضرت آیت الله خامنه‌ای

  پرداخت سرمایه و یا مستمری به چه شکل صورت می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  پرداخت سرمایه در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است، اما به صورت کلی، پرداخت سرمایه بیمه‌نامه عمر و ‌سرمایه‌گذاری به انقضای بیمه‌نامه (فوت بیمه‌شده و یا پایان مدت بیمه‌نامه) بستگی دارد به دو صورت زیر صورت می‌گیرد:
  1. فوت بیمه‌شده طی مدت بیمه‌نامه.
  2. حیات بیمه‌شده در انتهای مدت بیمه‌نامه.
  اندوخته ناشی از حق‌بیمه پرداختی در انقضای بیمه‌نامه به یکی از حالت‌های زیر قابل پرداخت است:
  • به صورت یکجا
  • به صورت پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین
  • به صورت پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات)
  • به صورت پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین
  • به صورت پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین
  • به صورت پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین

  ذی‌نفع در بیمه عمر کیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی و دارای رابطه منطقی با بیمه‌شده هستند که نام آن‌ها در بیمه‌نامه ذکر شده و به عبارتی منافع مادی حاصل از بیمه‌نامه برای آنان پیش بینی شده است.

  سرمایه فوت بیمه عمر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  عبارت است از مبلغ توافق شده ای که بیمه‌گر مکلف است در صورت فوت بیمه‌شده در هر سال بیمه‌ای، مطابق جدول پیش بینی تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به ذی‌نفعان بیمه‌نامه پرداخت نماید.

  ارزش بازخریدی بیمه عمر چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورتی که بیمه‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد تمایلی به ادامه بیمه‌نامه نداشته باشد، بیمه‌گر مکلف است ارزش بازخرید بیمه‌نامه را طبق شرایط بیمه‌نامه و ضمائم آن محاسبه و پرداخت نماید.

  بیمه عمر معلق چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به بیمه‌نامه‌ای گفته می‌شود که حق‌بیمه آن در سررسید تعیین شده پرداخت نشده و مبلغ اندوخته ‌سرمایه‌گذاری بیمه‌نامه صفر باشد.

  غرامت فوت به چه کسی پرداخت می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌گذار موظف است درهنگام تکمیل فرم پیشنهاد، ذینفع/ذینفعان را در دو حالت فوت و حیات بیمه‌شده تعیین نماید؛ در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه‌نامه به نسبت مساوی به وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.
  توجه داشته باشید، در صورت حیات بیمه شده صرفا یک نفر (بیمه‌گذار یا بیمه‌شده) به عنوان ذی‌نفع تعیین می‌گردد و در صورت فوت می توان حداکثر 6 نفر با سهم‌ها و اولویت‌های متفاوت به عنوان ذی‌نفع تعیین نمود.

  وراث از نظر قانون به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

  • طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
  • طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها
  • طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن‌ها

  پوشش معافیت از پرداخت حق‌بیمه در صورت از کارافتادگی به چه شخصی تعلق می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  این پوشش تنها به یک نفر، بیمه‌گذار (در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه) یا بیمه‌شده (در صورت ازکارافتادگی ناشی از حادثه یا بیماری) تعلق می‌گیرد، البته این پوشش شرط سنی دارد و در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است.

  آیا یک شخص می‌تواند چند بیمه عمر از شرکت‌های مختلف بیمه‌ای خریداری کند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ خرید چندین بیمه عمر از شرکت‌های مختلف بیمه، مشروط بر اینکه مجموع سرمایه‌های خریداری شده از 5.000.000.000 ریال تجاوز نکند امکان پذیر است. بنابرین بیمه‌شده باید اطلاعات بیمه‌نامه‌های قبلی خریداری شده را در اختیار شرکت بیمه جدید قرار دهد.

  در صورت ارائه اطلاعات نادرست در پرسش‌نامه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • در صورتی که اطلاعات نادرست به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار یا بیمه‌شده درفرم پیشنهاد ارائهشود، بیمه‌نامه باطل خواهد شد و حق‌بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود.
  • در صورتی که این اظهارات از روی سهو و ناآگاهی باشد، اندوخته بیمه‌نامه پرداخت و در صورت بروز خسارت بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت تمام و یا بخشی از تعهدات خود، خودداری نماید.

  در بیمه عمر راه‌های مقابله با تورم و کاهش ارزش پول و سرمایه در آینده چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  • به منظور کاهش اثرات تورم در بیمه‌نامه‌های عمر و ‌سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود برای حق‌بیمه پرداختی و سرمایه فوت، ضریب تعدیل مناسب و مطابق با شرایط مالی بیمه‌گذار تعیین گردد.
  • ضریب تعدیل حق‌بیمه می‌تواند 0، 5، 10، 15، 20 درصد انتخاب شود.
  • ضریب تعدیل سرمایه فوت می‌تواند 0، 5، 10، 15، 20 درصد انتخاب شود.
  • برای اثرگذاری هر چه بهتر، لازم است ضریبتعدیل حق‌بیمه همواره بزرگتر یا مساوی ضریبتعدیل سرمایه فوت انتخاب شود.
  • توجه داشته باشید این ضرایب نیز در شرکت‌های بیمه مختلف متفاوت است.

  آیا بیمه عمر علاوه بر سرمایه‌گذاری بلندمدت، مزایای دیگری هم دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه عمر شامل پوشش‌هایی از جمله: پرداخت وام بدون ضامن، پوشش خطر فوت در اثر حادثه، پوشش خطر طبیعی، پوشش بیماری های خاص (شامل: سکته قلبی، سکته مغزی، انواع سرطان ها، پیوند اعضا و جراحی قلب و عروق)، پوشش نقص عضو، پوشش ازکارافتادگی و پرداخت هزینه های پزشکی می‌باشد.

  2)پس از پایان مدت بیمه‌نامه عمر، بازنشستگی به چه صورت می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  پس از پایانپس از پایان طول مدت بیمه‌نامه، بیمه‌گذار می‌تواند کل پرداختی خود را به صورت یکجا و یا به صورت مستمری دریافت کند. طول مدت بیمه‌نامه، بیمه‌گذار می‌تواند کل پرداختی خود را به صورت یکجا و یا به صورت مستمری دریافت کند.

  در صورت ورشکستگی شرکت بیمه، پرداخت اندوخته بیمه‌گذار و عمل به تعهدات شرکت بیمه بر عهده‌ی چه کسی خواهدبود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

    تمام شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی ضمانت می‌شوند و طبق ماده 32 بیمه مرکزی درصورت ورشكستگي بيمه‌گر، بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول، حق تقدم با معاملات بيمه عمر است

  دوره‌های پرداختی حق‌بیمه عمر چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  حق‌بیمه عمر می‌تواند در دوره‌های ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا حتی سالانه پرداخت شود.

  بهترین بیمه عمر از نظر مردم کدام است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  برای افرادی ممکن است بیمه عمر با پوشش‌های بیشتر، بهترین بیمه عمر باشد و برای برخی دیگر انتخاب کمترین میزان پوشش و زیاد کردن میزان اندوخته اهمیت بیشتری دارد، پس انتخاب بهترین بیمه عمر به هدف هر فرد بستگی دارد.

  آیا میتوانیم تعداد سال های سرمایه‌گذاری در بیمه عمر را تغییر دهیم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  یکی از ویژگی های بیمه عمر انعطاف‌پذیری آن است و بیمه‌گذار می‌تواند میزان حق‌بیمه، بازه ی زمانی پرداخت حق‌بیمه و تعداد سال‌های بیمه‌نامه خود را تغییر دهد.

  سرمایه‌گذاری در بیمه عمر بهتر است یا در بانک؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  براساس معیارهای زیر، سرمایه‌گذاری در خرید بیمه عمر برای افرادی که هدف آن‌ها از خرید بیمه عمر صرفا سرمایه‌گذاری است نسبت به سرمایه‌گذاری در بانک، بهتر است:

  • بدون نیاز به سپرده‌گذاری مبلغ اولیه و تنها با پرداخت یک قسط از بیمه، وارد روند سرمایه‌گذاری می‌شوند.
  • روند نرخ سود در سرمایه‌گذاری بیمه عمر بر خلاف بانک‌ها ثابت می‌باشد.
  • برخلاف سرمایه‌گذاری در بانک، طبق قوانین بیمه در صورت بروز هرگونه مشکل برای دارنده بیمه عمر، طلبکارانِ وی اجازه‌ی تصرف بر اندوخته‌ی او را ندارند.

  مقدار حق‌بیمه عمر چقدر می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  میزان حق‌بیمه قابل پرداخت در هر شرکت بیمه متفاوت می‌باشد و با توجه به میزان توان مالی افراد می‌تواند متفاوت باشد.

  آیا می‌توان خدمات ارائه‌دهنده این رشته از بیمه را در بین چند شرکت مقایسه کرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  سایت ازکی این امکان را برای شما ایجاد کرده است.

  با مراجعه به سایت ازکی، فعالیتِ چند شرکت بیمه را در این رشته از بیمه می‌توانید مقایسه کنید و از خدمات مشاوره‌ای کارشناسان ازکی برای انتخاب بهتر کمک بگیرید.

  سود بیمه عمر چقد می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  سود بیمه عمر به دوصورت تضمینی و مشارکتی محاسبه می‌شود. میزان سود تضمینی در سال اول 16 درصد و براي دو سال بعد ۱۳ درصد و براي مدت اضافه بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد می‌باشد.

  سود مشارکتی نیز متغیر است.

  بیمه آتش‌سوزی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه آتش‌سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارت‌ها‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین خطرهای جانبی که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

  چه مواردی در بیمه بیمه آتش‌سوزی می‌شوند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  موارد زیادی می‌تواند تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسایل نقلیه و ... بیمه‌نامه عمومی آتش‌سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

  خطرات اصلی تحت پوشش بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی کدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خطرهای اصلی: آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

  خطرات اضافی که به همراه خطرات اصلی (حریق، انفجار و صاعقه) می‌توانند تحت پوشش قرار گیرند کدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • زلزله و آتشفشان
  • سیل و طغیان آب دریا و رودخانه
  • ترکیدگی لوله آب
  • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
  • سنگینی برف
  • سقوط هواپیما، چرخبال و یا قطعات آنها
  • آشوب، بلوا، قیام، اغتشاش داخلی
  • هزینه پاکسازی
  • برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
  • شکست شیشه
  • عدم النفع ناشی از آتش‌سوزی
  • انفجار ظروف تحت فشار (دیگ‌های بخار، کمپرسورها، …)
  • سقوط بهمن
  • رانش زمین
  • ریزش و فروکش کردن چاه
  • نشت گاز درسردخانه‌ها
  • خودسوزی
  • سقوط قطعات منفصله خودرو
  • خسارتهای ناشی از نوسانات برق
  • مسئولیت ناشی ازآتش‌سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان
  • سرقت

  آیا پوشش خطرات اضافی (تبعی) بدون داشتن پوشش خطرات اصلی میسر است ؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ در اختیار داشتن هرکدام از پوشش‌های خطرات اضافی (تبعی) تنها در صورت خریداری پوشش خطرات اصلی امکان پذیر است.

  در صورت خرید بیمه آتش‌سوزی برای منزل، چه چیزهایی تحت پوشش قرار می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بیمه‌نامه ساختمان مسکونی، بنای ساختمان و لوازم منزل می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند. همچنین فرد می‌تواند به صورت جداگانه تنها لوازم منزل یا تنها بنای ساختمان خود را بیمه کند.

  مدت بیمه‌نامه آتش‌سوزی چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی در ‌شرایط بیمه ‌نامه مشخص ‌می‌شود؛ معمولا مدت بیمه آتش‌سوزی یکسال است، برای زمان‌های کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای زمان بیشتر یک یکسال با تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود.

  خطرات خارج از تعهد در بیمه‌نامه آتش‌سوزی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خطرات زیر خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

  • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات انتظامی و نظامی
  • زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق زیرزمینی (در اثر نشر گازهای زیرزمینی و ...) و یا بلایای آسمانی (مانند ریزش شهاب‌سنگ و ...)
  • انفجار مواد منفجر همانند دینامیت، تی ان تی و باروت
  • فعل و انفعالات هسته‌ای
  • مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی نیز تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی نیستند، مگر آنکه در بیمه‌نامه قید شده باشد.

  مفهوم آتش در محدوده كنترل شده چیست ؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بعضی مشاغل، به دلیل ماهیت شغل از کوره‌های ذوب استفاده میکنند؛ آتش موجود در این کوره ها را اصطلاحا آتش در محدوده كنترل شده می‌نامند. طبق ماده 34 شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی آتش در محدوده كنترل تحت پوشش نمی‌باشد مگر اینكه صریحا در بیمه‌نامه قید شده باشد.

  منظور از كم بیمه‌گی و اعمال قاعده نسبی سرمایه در محاسبات چیست ؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  اموال در زمان صدور بیمه‌نامه باید به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه شوند. در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت، مبلغ خسارت با توجه به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی اموال در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌شود و شامل اعمال قاعده نسبی سرمایه (ماده 10 قانون ‌بیمه) می‌گردد. اگر مورد بیمه به قیمت کمتر از ازرش واقعی خود بیمه شود در بیمه اصطلاحاً به این امر کم‌بیمه‌گی گفته می‌شود.

  آیا امکان خرید بیش از یک بیمه‌نامه برای یک محل وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بیمه‌نامه‌ها، اصلی وجود دارد به نام اصل غرامت و براساس این اصل، بیمه نباید برای بیمه‌گذار سودآور باشد؛ یعنی دریافت خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهد، بنابراین بیمه مضاعف (بیمه نمودن یک محل مشخص در برابر خطرات معین نزد دو یا چند شرکت بیمه) امکان پذیر نیست.

  آیا امکان صدور بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای مدت کمتر یا بیشتر از یکسال نیز وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ برای بیمه‌نامه با زمان‌ کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای بیمه‌نامه با زمان بیشتر یک یکسال با تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود.

  در مکان‌هایی مانند انبارها که میزان موجودی ثابت نبوده و دائم در حال تغییر است، چگونه می‌توان این تغییرات سرمایه را پوشش داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  برای مکان‌هایی از این قبیل می‌توان موجودی‌ها را براساس شرایط اظهارنامه‌ای (شناور) بیمه نمود. در این صورت بیمه‌گذار در پایان هر ماه میزان موجودی ماه قبل را کتباً به بیمه‌گر اعلام می‌نماید. در صورت افزایش سرمایه، الحاقیه اضافی صادر و حق بیمه مربوطه نیز از بیمه‌گذار دریافت می‌گردد. ولی در صورت کاهش سرمایه موجودی، اظهارنامه در پرونده بایگانی شده و در پایان دوره معدل گیری شده و طبق ضوابط عمل می‌گردد.

  اگر در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه آتش‌سوزی تغییراتی نظیر افزایش یا کاهش سرمایه ایجاد گردد، چه اقدامی باید صورت گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌گذار موظف است هرگونه تغییرات طی دوره را کتباً به بیمه‌گر اعلام نماید. بیمه‌گر پس از دریافت نامه بیمه‌گذار با صدور الحاقیه اقدام به تغییرات مورد نظر و لازم در بیمه‌نامه می‌نماید.

  آیا بیمه‌گذار با این تفکر که «در صورت وقوع خسارت امکان از بین رفتن کل اموال وجود ندارد»، می‌تواند اموال مورد بیمه را کمتر از قیمت واقعی آنها بیمه نماید؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ در اینصورت اگر خسارتی بوجود آید بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت کامل خسارت خودداری نموده و براساس ماده ۱۰ قانون بیمه، بعد از اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را محاسبه و پرداخت نماید. (به همان نسبتی که بیمه‌گذار اموال را کمتر از قیمت واقعی آنها بیمه نموده، بیمه‌گر نیز خسارت وارده را کمتر محاسبه و پرداخت می‌نماید)

  فسخ بیمه‌نامه آتش‌سوزی به چه صورتی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند؛ در این صورت:

  • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
  • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان براساس تعرفه روز شمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

  توجه: هنگامی که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مد نظر است.

  آیا امکان ابطال بیمه‌نامه طی مدت اعتبار بیمه‌نامه وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  امکان ابطال بیمه‌نامه وجود ندارد. ولی در صورت درخواست بیمه‌گذار امکان فسخ بیمه‌نامه از تاریخ درخواست وی وجود دارد. در این صورت حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه‌نامه تا زمان درخواست فسخ، براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و از کل حق بیمه کسر و مابقی حق بیمه به بیمه‌گذار عودت می‌گردد.

  فرانشیز خسارات قابل تامین از محل بیمه نامه‌های آتش‌سوزی چقدر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  فرانشیز: درصدی از هر خسارت است که بعهده بیمه‌گذار بوده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می‌گردد.

  در صورتی‌که علت حادثه یکی از خطرات آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار باشد مبلغی بعنوان فرانشیز از خسارت کسر نمی‌گردد مگر در مواردی که بیمه‌گر در شرایط خصوصی بیمه‌نامه صادره صراحتاً به آن اشاره نموده باشد. ولی چنانچه حادثه در نتیجه وقوع یکی از خطرات اضافی باشد، ۱۰% مبلغ هر خسارت بعنوان فرانشیز از خسارت قابل پرداخت کسر می‌شود.

  منظور از بازیافت و استهلاک در بیمه آتش‌سوزی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بازیافت: آن بخش از اموال بیمه‌شده مانند موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جای دیگری می‌باشد را کالای قابل بازیافت می‌گوییم که ارزش آن توسط کارشناس خسارت ارزیابی شده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می‌گردد.

  استهلاک: اموال و اشیاء براثر کارکرد و استفاده از آنها به مرور زمان کهنه می‌شوند و کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند، کارشناس ارزیاب خسارت باید با توجه به نوع کاربری و میزان استفاده و بسته به درصد کهنگی اموال نسبت به تعیین استهلاک اقدام نماید. استهلاک شامل تمام کالاها و اموال مصرفی اعم از ساختمان، ماشین آلات، اثاثیه و لوازم مصرفی و ... می‌باشند. فلسفه وجودی استهلاک در بیمه اموال اصل غرامتی بودن آن می‌باشد، بدین معنی که با پرداخت خسارت بیمه‌گذار نباید در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار بگیرد.

  نحوه پرداخت حق بیمه در بیمه نامه‌های آتش‌سوزی به چه صورت است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را به دو صورت نقدا و یا اقساط به بیمه‌گر پرداخت نماید؛ در صورت پرداخت اقساطی حداقل ۳۰ درصد حق بیمه پیش پرداخت بوده و مابقی مبلغ باید در ۸ قسط تسویه شود.

  اگر بعد از صدور بیمه نامه، بیمه‌گذار خواست محل مورد بیمه را به جایی دیگر منتقل کند چه اقدامی بایستی انجام دهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  باید مراتب را بلافاصله به بیمه‌گر اطلاع داده تا در صورت بازدید از محل جدید و قبلی، طی الحاقی نشانی محل مورد بیمه در بیمه‌نامه را عوض کرده و نشانی جدید را به عنوان محل مورد بیمه قید نماید.

  لازم است بدانید که هرگونه تغییری در بیمه‌نامه مانند افزایش سرمایه، تغییر نشانی، تغییر بیمه‌گذار، کم یا زیاد شدن اموال و تغییر فعالیت باید به بیمه‌گر اطلاع داده شود؛ تا آن را با الحاقیه تایید نماید، در غیر این صورت بروز حادثه بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت تمامی یا قسمتی از خسارت خودداری نماید.

  برای آتش‌سوزی منزل مسکونی نیازی به بازدید اولیه برای صدور بیمه‌نامه هست یا خیر؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بازدید اولیه ازموارد مسکونی به سیاست‌های فنی هر شرکت بستگی دارد. با این وجود در اکثر موارد درصورتی‌که:

  • سرمایه بیشتر از 100 میلیون تومان باشد؛
  • پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه داشته باشد؛ نیاز به بازدید اولیه دارد.

  با توجه به اینکه واحدهای مسکونی از طرف شرکت گاز بیمه حوادث شده اند نیازی به بیمه آتش‌سوزی می‌باشد یا خیر؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  قرارداد شرکت گاز مربوط به بیمه‌های مسئولیت است؛ بنابراین اگر علت حادثه غیر از گاز باشد خسارت پرداخت نخواهد شد. علاوه بر آن قرارداد بیمه مسئولیت شرکت گاز دارای سقف تعهد معینی است و اگر خسارت وارد شده بیشتر از سقف تعهدات آن بیمه‌نامه باشد، غرامت آن تا سقف قرارداد پرداخت خواهد شد، و باقی آن را پوشش نخواهد داد.

  در بیمه مسکونی اگر منزل اجاره ای باشد چه تاثیری در نرخ سرمایه و حق بیمه آن دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تاثیری در نرخ و حق بیمه نخواهد داشت ولی خسارت ساختمان به مالک پرداخت می‌گردد.

  آیا می‌شود یک ساختمان را درمقابل خسـارت‌هایی که در اثر استهلاک خود ساختمان بوجود می‌آید بیمه کرد؟ معیوب شدن سیستم آب وفاضلاب و خسارت ناشی از آن به خود ساختمان قابل بیمه شدن است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  سوال شما دو بخش دارد:

  1) استهلاک در ساختمان قابل بیمه شدن نیست و در موقع خسارت از ارزش ساختمان کسر می‌گردد.

  2) آسیب‌های وارد به ساختمان بر اثر معیوب شدن سیستم آبرسانی درصورتی که خطر ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته باشد قابل پرداخت میباشد.

  در صورت آتش‌سوزی منزل مسکونی بیمه شده آیا هزینه ساخت منزل هم جزو بیمه خواهد بود یا خیر؟ فقط لوازم موجود جزو بیمه خواهد بود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بسته به بیمه‌نامه می‌توان ساختمان و اثاث منزل را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد؛ اگر در بیمه‌نامه فقط اثاثیه درج شده باشد تنها خسارت اثاثیه پرداخت می‌شود، اگر ساختمان و اثاثیه درج شده باشد خسارت هر دو پرداخت می‌شود، با پرداخت حق بیمه بیشتر می‌توانید دامنه پوشش اموال خود را بیشتر کنید.

  موارد تحت پوشش بیمه‌ی آتش‌سوزی غیر صنعتی (تجاری) کدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در این نوع بیمه نامه‌ها، کلیه مراکز تجاری از قبیل فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و ... را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرد. دامنه بیمه نامه‌های تجاری، گسترده تر از بیمه نامه‌های دیگر می‌باشد.

  موارد تحت پوشش بیمه‌های آتش‌سوزی صنعتی کدامند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در بیمه‌نامه آتش‌سوزی صنعتی تمامی دارایی‌ها و اموال شامل ساختمان‌ها، ماشین آلات، تاسیسات، موجودی مواد اولیه و ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره تحت پوشش قرار می‌گیرند. در واقع این بیمه‌نامه تمام ریسک‌های صنعتی، که ممکن است در یک کارخانه بوجود آید را تحت پوشش قرار می‌دهد.

  آیا آتش‌سوزی‌های (صنعتی و غیر صنعتی و مسکونی) نیاز به گزارش بازدید اولیه دارند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • موارد صنعتی نیاز به بازدید دارند.
  • مواردمسکونی، تجاری و اداری که پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه نداشته باشند، نیاز به بازدید ندارند.

  آیا مکان‌های روباز مثل نمایشگاه کامیون‌های باری و یا تعمیرگاه‌ها و یا دامداری‌های روباز تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار می‌گیرند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  مکان‌های روباز، بسته به نوع مورد بیمه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

  در صورتی که بعد از حادثه آتش‌سوزی به دلیل سهولت دسترسی به محل، از مورد بیمه سرقت شود، آیا این خسارت در تعهد بیمه‌گر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ سرقت بعد از حادثه جزو تعهدات بیمه‌گر نیست و فقط آندسته از خسارت‌هایی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه بوجود می‌آید، قابل جبران است.

  در صورتی‌که نشانی محل مورد بیمه تغییر کند، آیا خسارات وارد به محل جدید در تعهدات بیمه‌گر می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورتی‌که تغییر نشانی به اطلاع بیمه‌گر رسیده و الحاقیه مربوط به آن صادر شده باشد، تعهدات بیمه‌نامه نسبت به محل قبلی به نشانی جدید منتقل شده و خسارات احتمالی با درنظر گرفتن خطرات تحت پوشش و تعهدات بیمه‌نامه قابل جبران است. در صورتی که بیمه‌گر از تغییر نشانی محل مورد بیمه بی اطلاع باشد، متعهد به پرداخت هیچگونه خسارتی نمی‌باشد.

  در صورتی‌که بیمه‌گذار اموال مورد بیمه را بیش از قیمت واقعی بیمه نموده باشد، در صورت بروز خسارت تعهد بیمه‌گر بر چه اساسی می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  الف) در صورتی که ثابت شود بیمه‌گذار به قصد تقلب و عمداً اموال را بیشتر از قیمت واقعی بیمه نموده، قرارداد بیمه باطل، حق بیمه‌های دریافتی توسط بیمه‌گر غیر قابل برگشت بوده و هیچ گونه خسارتی نیز قابل پرداخت نمی‌باشد. همچنین بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه‌های مانده تا انتهای قرارداد را از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

  ب) در صورتی که بیمه‌گذار سهواً اموال را بیش از قیمت واقعی بیمه نموده باشد، سقف تعهد بیمه‌گر از قیمت واقعی اموال در روز حادثه (پس از کسر استهلاک، بازیافت و سایر کسورات قانونی) بیشتر نخواهد بود.

  بخشی از خسارت وارده به بیمه‌گذار را هزینه تخلیه ضایعات تشکیل می‌دهد. تکلیف این خسارت چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه پوشش هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات را خریداری نموده و این هزینه‌ها تا سقف سرمایه معینی که در بیمه‌نامه درج می‌گردد، قابل ارائه می‌باشد.

  در صورتی که افتادن آتش سیگار یا کبریت باعث سوختگی فرش یا موکت گردد، و این اقلام جزء موارد بیمه باشند، آیا این خسارت در تعهد بیمه‌نامه آتش‌سوزی می‌باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ منظور از آتش‌سوزی، آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل‌ناپذیر سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک نماید. همچنین لازم است آتش‌سوزی همراه با شعله بوده و با نیروی حرارتی خود توسعه و گسترش یابد.

  اگر خسارت وارد شده به اموال مورد بیمه در نتیجه تقصیر اشخاص دیگری باشد، آیا بیمه‌گر خسارت وارد شده را جبران می‌نماید؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ در این صورت بیمه‌گر خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت می‌نماید، اما تمام حقوق بیمه‌گذار علیه شخص مسئول در ایجاد حادثه به بیمه‌گر منتقل می‌گرد؛ و بیمه‌گر می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و خسارت خود را از آن شخص مطالبه نماید.

  همسر و بستگان درجه اول بیمه‌گذار و همچنین شرکا و کارکنان وی از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی‌گردند، مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

  آیا خسارت وارد شده به موتورها و ماشین‌های برقی که به علت اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق بوجود می‌آید، تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار می‌گیرد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  براساس ماده ۳۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی خسارت وارد شده به موتورها و ماشین‌های برقی در صورتی که در اثر اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شده‌ هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی در داخل موتورها و ماشین‌های برقی بوقوع بپیوندد، تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی نمی‌باشد؛ اما خسارت‌هایی که در نتیجه اتفاقات ذکر شده در سایر قسمت‌های مورد بیمه رخ دهد، تحت پوشش خواهد بود .

  در صورت وقوع خسارت، اگر بیمه‌گذار به منظور جلوگیری از توسعه خسارت هزینه‌هایی را متقبل گردد، چگونه می‌توان این هزینه‌ها را پوشش داد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  براساس ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمه نامه‌های آتش‌سوزی هزینه‌هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌پذیرد، از محل بیمه‌نامه آتش‌سوزی قابل جبران می‌باشد. ولی در هر صورت، مجموع خسارت پرداختی به بیمه‌گذار از کل سرمایه تحت پوشش بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

  اگر بیمه‌گذار در موعد مقرر حق بیمه را پرداخت ننماید، آیا در صورت وقوع خسارت، بیمه‌گر خسارت وارده را جبران خواهد نمود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  چنانچه نحوه پرداخت حق بیمه به صورت نقدی بوده و بیمه‌گذار هیچ مبلغی را پرداخت نکرده باشد، بیمه‌گر در خصوص جبران خسارت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت. اما اگر نحوه پرداخت حق بیمه اقساطی بوده و برخی از اقساط در زمان خود پرداخت نشده باشند، بیمه‌گر خسارت وارد شده را پس از اعمال قاعده نسبی حق بیمه جبران می‌نماید. یعنی به همان نسبتی که بیمه‌گذار حق بیمه کمتری پرداخت نموده خسارت کمتری را نیز دریافت می‌نماید.

  چه فرقی بین ابطال و فسخ بیمه‌نامه وجود دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • ابطال یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه‌نامه از تاریخ شروع و برگشت کل حق بیمه.
  • فسخ یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه‌نامه از تاریخ درخواست بیمه‌گذار و برگشت حق بیمه از تاریخ فوق تا انقضای بیمه‌نامه براساس محاسبات تعرفه کوتاه مدت.

  در صورتی‌که سند محلی به نام دو نفر باشد، آیا در صورت بروز خسارت احتمالی، هر دو می‌توانند از تعهدات بیمه‌نامه استفاده نمایند یا خیر؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  نام و میزان سهم شرکا از اموال بیمه‌شده باید در زمان صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام گردد تا در بیمه‌نامه صادر شده مشخص شود. در اینصورت هنگام بروز خسارت به نسبت سهم هر کدام، مبلغ خسارت محاسبه و در وجه ایشان پرداخت می‌گردد.

  بیمه‌گر در خصوص خسارت‌های وارد به ساختمان، چگونه مبلغ خسارت را محاسبه و پرداخت می‌نماید؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در خسارات مربوط به ساختمان هزینه بازسازی بنا (یعنی گچ کاری، رنگ کاری، سیم کشی و …) ملاک محاسبات بیمه‌گر را تشکیل می‌دهد ضمن اینکه استهلاک نیز از مبلغ محاسبه شده کسر می‌گردد. بنابراین در هنگام صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای محاسبه سرمایه مورد بیمه فقط هزینه ساخت بنا (یعنی هزینه ساخت هر متر مربع مساحت کل بنا با احتساب مشاعات و…) را به عنوان سرمایه مورد بیمه اعلام نماید نه قیمت کل بنا با احتساب ارزش زمین و موقعیت محلی یا تجاری آن .

  در صورتی که بیمه‌گر و بیمه‌گذار بر روی میزان خسارت پرداختی به توافق نرسند تکلیف چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در این صورت هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل خواهد شد که یک نفر نماینده بیمه‌گر و دیگری نماینده بیمه‌گذار خواهد بود و کارشناسان منتخب به اتفاق نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود و این هیئت کارشناسی نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهند نمود.

  در بیمه آتش‌سوزی منزل با پوشش سیل و زلزله، اگر سیل یا زلزله اتفاق بیفتد ولی آتش‌سوزی رخ ندهد (منظور هر کدام از پوشش‌ها به تنهایی است) دریافت خسارت امکان پذیر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش‌سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت است؛ این امر برای هر خطر اضافی مثل طوفان، رانش زمین، سقوط هواپیما و ضایعات برف و باران نیز صدق می‌کند.

  اگر نوسانات جریان برق از طریق وسایل برقی منجر به آتش‌سوزی شود، تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی خواهد بود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  فقط در صورتی که نوسانات برق منجربه آتش‌سوزی با شعله گردد خسارت قابل پرداخت خواهد بود. البته در بیمه آتش‌سوزی یک پوشش اضافی بنام خطر نوسانات برق ارائه می‌شود که در این حالت چنانچه وسایل برقی منزل بر اثر نوسانات جریان برق بسوزد حتی اگر منجر به شعله هم نشود خسارت پرداخت می‌شود.

  آیا عدم رعایت توصیه‌های ایمنی توسط بیمه‌گذار نقشی در پرداخت خسارت دارد یا خیر؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  توصیه‌های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت می‌شود؛ درصورتی‌که بیمه‌گذار توصیه‌های ایمنی را انجام ندهد و اثبات شود علت حادثه و بروز خسارت عدم رعایت توصیه‌های ایمنی توسط بیمه‌گذار بوده است، بیمه گر مطابق ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه‌گذار خودداری نماید.

  اگر محلی که بیمه آتش‌سوزی دارد دچار خسارت ناشی از حریق شد برای دریافت خسارت چه مدارکی توسط بیمه‌گذار باید به بیمه‌گر ارائه شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  اسناد و مدارک شامل فاکتور‌های خرید و انواع بارنامه و دیگر مدارک معمولا در محل مورد بیمه (مانند فروشگاهها و کارگاه‌های کوچک) نگهداری می‌شود؛ مطابق شرایط بیمه‌نامه اثبات میزان موجودی به عهده بیمه‌گذار است بنابراین اگر بیمه‌گذار مدارک و اسناد کامل برای اثبات ادعای میزان خسارت داشته باشد کار رسیدگی و پرداخت خسارت در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت؛ درغیراین صورت نظر کارشناس بیمه‌گر در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود. توصیه می‌شود از اسناد و مدارک خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و در محلی امن نگهداری فرمایید.

  در صورتی که حریق در اثر سهل انگاری ایجاد شده باشد، مثل روشن ماندن وسیله‌هایی که تولید گرمای زیاد میکند، پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بر اساس ماده 27 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌گر می‌تواند مبلغ خسارت را پرداخت ننماید و یا به نسبت تقصیر بیمه‌گذار آن را کاهش دهد.

  به طور کلی منظور از بیمه مسافرتی چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه مسافرتی صدمات بدنی، بیماری و حوادثی که برای شخص بیمه‌شده در خارج از کشور اتفاق می‌افتد تحت پوشش قرار می‌دهد و باعث درخواست کمک از طرف شخص بیمه‌گذار یا نماینده قانونی وی می‌شود. شرکت‌های بیمه با همکاری شبکه‌های ‌کمک‌رسان بین‌المللی، خدمات بیمه مسافرتی (بیمه مسافران خارج از کشور) را به مسافران محترم ارائه نموده و کلیه خسارت‌های ناشی از حادثه، صدمات بدنی، تاخیر یا گم شدن بار و ... را پرداخت می‌نمایند.

  چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • به دلیل تامین امنیت در سفر
  • پرداخت هزینه‌های بالای درمانی در خارج از کشور

  آیا بیمه‌نامه درمان مسافرتی محدودیت سنی دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ بیمه‌نامه محدودیت سنی ندارد اما سن مسافر به دلیل مشخص شدن ریسک شرکت بیمه، باید معین شود.

  مدت بیمه درمان مسافرتی چند روز باید باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  طبق تعداد روزهای سفر مسافر (ولی بر اساس آیین‌نامه بیمه مرکزی کشور مدت اقامت نباید بیشتر از 92 روز متوالی باشد).

  آیا مبدأ سفر باید ایران باشد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ برای استفاده از بیمه‌نامه مسافرتی، حتماً باید به هنگام خروج از کشور مهر خروج از کشور در پاسپورت مسافر درج شود. به همین دلیل مبدأ سفر باید ایران باشد. مسافری که بیمه‌نامه مسافرت خریداری کرده، نمی‌تواند برای شروع سفر کشور دیگری را بعنوان مبدأ سفر انتخاب کند.

  جهت دریافت بیمه درمان مسافرتی چه مدارکی لازم است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  اصل و کپی پاسپورت معتبر و تکمیل فرم پیشنهاد کتبی طبق مشخصات پاسپورت.

  آیا داشتن بیمه مسافرتی الزامی است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در شرایط عادی خرید بیمه‌نامه مسافرتی بجز برای گرفتن ویزا، اختیاری است.

  داشتن بیمه مسافرتی برای گرفتن ویزا از سفارت خانه کشورها الزامی است. بخصوص کشورهای عضو شینگن.

  همچنین در صورتی که مسافر ویزای چند ساله داشته باشد و یا اقامت کشوری را دارد، خرید بیمه مسافرتی برای سفر به خارج از کشور الزامی نیست.

  آیا تاریخ شروع بیمه درمان مسافرتی از تاریخ صدور آن است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛  تاریخ شروع بیمه‌نامه مسافرتی از تاریخ آغاز سفر خواهد بود. (بیمه شدگان بلافاصله بعد از شروع سفر به خارج از ایران، می‌توانند از مزایای بیمه مسافرتی در سراسر جهان استفاده کنند؛ یعنی از زمانی که مهر خروج از کشور در پاسپورت درج می‌گردد).

  حق‌بیمه مسافرتی به چه عواملی بستگی دارد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • منطقه مقصد
  • مدت سفر
  • میزان تعهدات مالی
  • تاریخ تولد
  • پوشش‌های بیمه‌ای شرکت بیمه

  آیا بیمه مسافرتی برای سفر‌های داخلی هم صادر می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ در این موارد می‌توان بیمه مسئولیت (بیمه مسئولیت مدنی تورها) و بیمه حوادث خریداری کرد.

  پوشش در بیمه مسافرتی به چه معناست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  به تعهداتی که بیمه مسافرتی در برابر حوادث و بیماری‌ها ارائه می‌دهد‌، پوشش گفته می‌شود. مانند پوشش سرقت و گم شدن مدارک یا بار‌، پوشش بستری در بیمارستان و ... اگر هر یک از این اتفاق‌ها در سفر برای شما بیافتد شرکت بیمه جبران خسارت می‌کند.

  به صورت کلی بیمه مسافرتی چه پوشش‌هایی را ارائه می‌دهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • پذیرش و انتقال بیمه‌شده با نظارت پزشکی به نزدیک‌‌ترین بیمارستان یا مراکز درمانی مجهز، در کوتاه­ترین زمان ممکن و به هر طریق.
  • پرداخت هزینه‌‌های پزشکی و بستری بر اساس نرخ ارز مندرج در بیمه‌‌نامه و با استناد به گواهی پزشک.
  • انتقال یکی از اعضای خانواده بیمه‌شده از ایران به کشور مقصد در صورت بستری شدن بیمه‌شده و پرداخت هزینه‌های اقامت وی.
  • هزینه بازگشت بیمه‌گذار به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده (تا بستگان درجه دوم).
  • هزینه متعارف بازگشت غیرمنتظره بیمه‌شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشکی.
  • پرداخت هزینه‌های فوریتهای دندانپزشکی شامل معالجه صدمات ناشی از حوادث، دندان درد، درمان عفونت و کشیدن دندان.
  • تهیه و ارسال اضطراری داروهای خاص برای بیمه‌شده.
  • پرداخت هزینه‌های متعارف مربوط به بازگرداندن جسد متوفی.
  • پرداخت هزینه‌های لازم برای بازیابی مدارک شناسایی (از جمله گذرنامه و ویزا) بیمه‌شده‌، در صورت سرقت یا گم شدن.
  •  پرداخت هزینه‌های متعارف جهت بازگرداندن کودکان بی سرپرست زیر ۱۵ سال همراه فرد بیمه‌شده که در اثر این حادثه بی سرپرست مانده‌اند.
  • پرداخت هزینه‌های ناشی از تاخیر در تحویل بار.
  • همکاری و ارائه مشاوره حقوقی مورد نیاز در صورت بروز مشکلات قانونی در کشور مقصد.

  آیا پس از صدور ویزا بیمه درمان مسافرتی قابل استرداد است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ با درخواست کتبی بیمه‌گذار و مراجعه حضوری وی به دفتر نمایندگی بیمه امکان استرداد بیمه مسافرتی وجود دارد.

  بیمه‌نامه مسافرتی چه مواردی را پوشش می‌دهد؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تمامی حوادث و بیماری‌ها مشروط به اینکه بیمه‌گذار سابقه بیماری خاصی نداشته باشد. 

  اگر مدت سفر متوالی نباشد، آیا بیمه‌نامه معتبر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورت خرید بیمه‌نامه گروهی (Multiple) اعتبار بیمه‌نامه محفوظ خواهد ماند.

  اما اگر بیمه‌نامه انفرادی (Single) باشد با اولین خروج از کشور اعتبار آن بیمه‌نامه از بین می‌رود.

  بیمه‌نامه انفرادی (Single) و گروهی (Multiple) چیست و تفاوت آنها چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • بیمه‌نامه انفرادی (Single) برای یک بار خروج از کشور می‌باشد و پس از خروج از کشور و انقضای مدت زمان بیمه‌نامه، منقضی می‌شود.
  • بیمه‌نامه گروهی (Multiple) برای چند بار خروج از کشور می‌باشد و از زمان اولین خروج از کشور مدت زمان بیمه‌نامه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

  آیا شرکت‌های ‌کمک‌رسان مسلط به زبان فارسی هستند؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  تمام شرکت‌های ‌کمک‌رسان در تمام ساعات شبانه‌روز و به زبان فارسی  پاسخگوی مسافران هستند. 

  آیا بیمه‌نامه مسافرتی قابل تمدید است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  خیر؛ بیمه‌نامه مسافرتی قابل تمدید نیست و مدت اعتبار آن از تاریخ خروج از کشور به مدت خریداری شده می‌باشد. بیمه‌نامه مسافرتی در صورت اتمام زمان خریداری شده باطل می‌شود و مسافر باید مجدداً بیمه‌نامه مورد نظر را خریداری کند.

  حداکثر مدت زمان بیمه درمان مسافرتی چند روز است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ
  • در بیمه‌نامه‌های گروهی (Multiple) یک سال
  • در بیمه‌نامه‌های انفرادی (Single) نود و دو روز
  • در بیمه‌نامه‌های دانشجویی شش ماهه و یک ساله

  اگر قصد سفر به چند کشور را داشته باشیم، می‌توان از بیمه درمان مسافرتی استفاده کنیم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ بیمه‌نامه مسافرتی برای سفر به کشور خاصی صادر نمی‌شود. فقط در زمان خرید باید مرز ورودی مشخص شود.

  آیا می‌توانم این بیمه‌نامه را به سفارت خانه برای اخذ ویزا ارائه دهم؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

   بله

  بیمه مسافرتی برای سفر حج یا دیگر سفرهای زیارتی قابل استفاده است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله

  در صورت اختلاف زمانی ویزای صادر شده، آیا مدت بیمه درمان مسافرتی قابل تغییر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ با باطل نمودن بیمه‌نامه خریداری شده و صدور بیمه‌نامه جدید قبل از سفر و با درخواست کتبی و مراجعه حضوری به دفتر نمایندگی بیمه قابل تغییر است.

  بر روی بیمه‌نامه تاریخ شروع ذکر نشده، آیا این بیمه‌نامه معتبر است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بله؛ تاریخ شروع بیمه‌نامه از تاریخ خروج از کشور محاسبه می‌شود. بر اساس تعداد روز سفر خریداری شده.

  قوانین ابطال بیمه‌نامه چیست؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در سه حالت امکان ابطال بیمه‌نامه وجود دارد:

  • در صورت عدم ارائه ویزا از جانب سفارت مربوطه به بیمه‌شده؛ در این صورت بیمه‌گذار باید با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن کلیه نسخ بیمه‌نامه و نامه سفارت اقدام به ابطال بیمه‌نامه نماید، بیمه‌گر در این شرایط با کسر 10% بیمه‌نامه را باطل می‌نماید.
  • در صورت لغو مسافرت قبل از صدور ویزا، بیمه‌گذار باید با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن کلیه نسخ بیمه‌نامه اقدام به ابطال بیمه‌نامه نماید، بیمه‌گر در این شرایط با کسر 10% بیمه‌نامه را باطل می‌نماید.
  • در صورت لغو مسافرت بعد از صدور ویزا تا اتمام مهلت ویزا امکان ابطال بیمه‌نامه فراهم نیست و بعد از پایان یافتن مدت ویزا بیمه‌گذار باید با مراجعه حضوری به دفتر بیمه و با به همراه داشتن اصل گذرنامه بیمه‌شده (جهت کنترل عدم درج مهر خروج از کشور در مدت اعتبار ویزا) و کلیه نسخ بیمه‌نامه اقدام به ابطال بیمه‌نامه نماید، بیمه‌گر در این شرایط با کسر 20% بیمه‌نامه را باطل می‌نماید.

  نحوه ی درخواست کمک در بیمه مسافرتی در وقوع حادثه چگونه است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  در صورت نیاز به خدمات و در هنگام وقوع حادثه، بیمه شده قبل از هر اقدام شخصی با شماره‌های درج شده بر روی بیمه‌نامه خود تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:

  • نام کامل بیمه شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه ‌نامه مسافرتی، شماره گذرنامه.
  • نشانی محل اقامت در ایران و شماره تماس.
  • شرح مختصر حادثه، بیماری و نوع کمک مورد درخواست.
  • در موارد بستری حداکثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستری شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه‌گر اعلام نماید.
  • از هر عملی که اقدام بیمه‌ گر را علیه مسئول حادثه (در صورت وجود) مشکل و نامقدور سازد، خودداری نماید.

  کلیه مدارک و مستندات لازم برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در صورت درخواست بیمه‌ گر تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

  شرکت‌های ‌کمک‌رسان کدامند و نحوه ی دریافت خسارت به چه صورت است؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  شرکت‌های بیمه‌ای موجود در ایران نمی‌توانند در خارج از ایران شعبه داشته باشند، بنابراین با یک یا چند شرکت ‌کمک‌رسان در خارج از کشور قرارداد بسته و در صورت بروز حادثه به بیمه‌گذار کمک میرساند. شرکت‌هایی مانند Mideast , Allianz , Evasan  و...

  بیشتر این شرکت‌ها در صورت بروز حادثه، در همان لحظه به جبران هزینه خسارت می‌پردازند اما بعضی از آنها نیز این امکان را ندارند و بیمه‌گذار باید هزینه حادثه را پرداخت نموده و بعد از برگشت به کشور محل اقامت بر اساس صورت حساب‌های موجود، خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کند.

  نداشتن بیمه مسافرتی در خارج از کشور باعث چه مشکلاتی می‌شود؟

  نمایش پاسخ بستن پاسخ

  بیمه مسافرتی برای محافظت شما را در برابر صدمات و حوادث احتمالی صادر می‌شود. اگر شما بیمه مسافرتی نداشته باشید و در سفر دچار حادثه (سرقت و گم شدن بار‌، بستری در مراکز درمانی و فوریت‌های پزشکی و ...) شوید نه تنها مجبور به پرداخت هزینه‌های زیادی هستید بلکه در صورت آشنا نبودن با زبان آن منطقه با مشکلات بسیاری مواجه خواهید شد.