خرید بیمه آتش سوزی و زلزله

بیمه آتش‌سوزی پوششی‌ است‌ که‌ خسارت‌ها‌ و زیانهای‌ ناشی‌ از وقوع‌ آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین خطرهای جانبی که‌ به‌ اموال‌ مورد بیمه‌ وارد می‌شود را بر اساس‌ شرایط‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ جبران‌ می‌کند.

موارد زیادی می‌تواند تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار گیرد مانند خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه، دام، ماشین و وسایل نقلیه و ... بیمه‌نامه عمومی آتش‌سوزی انسان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.

خطرهای اصلی: آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار

 • زلزله و آتشفشان
 • سیل و طغیان آب دریا و رودخانه
 • ترکیدگی لوله آب
 • ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف
 • سنگینی برف
 • سقوط هواپیما، چرخبال و یا قطعات آنها
 • آشوب، بلوا، قیام، اغتشاش داخلی
 • هزینه پاکسازی
 • برخورد جسم خارجی به استثنای شکست شیشه
 • شکست شیشه
 • عدم النفع ناشی از آتش‌سوزی
 • انفجار ظروف تحت فشار (دیگ‌های بخار، کمپرسورها، …)
 • سقوط بهمن
 • رانش زمین
 • ریزش و فروکش کردن چاه
 • نشت گاز درسردخانه‌ها
 • خودسوزی
 • سقوط قطعات منفصله خودرو
 • خسارتهای ناشی از نوسانات برق
 • مسئولیت ناشی ازآتش‌سوزی وترکیدگی لوله آب دربرابرهمسایگان
 • سرقت

خیر؛ در اختیار داشتن هرکدام از پوشش‌های خطرات اضافی (تبعی) تنها در صورت خریداری پوشش خطرات اصلی امکان پذیر است.

در بیمه‌نامه ساختمان مسکونی، بنای ساختمان و لوازم منزل می‌توانند تحت پوشش قرار بگیرند. همچنین فرد می‌تواند به صورت جداگانه تنها لوازم منزل یا تنها بنای ساختمان خود را بیمه کند.

شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی در ‌شرایط بیمه ‌نامه مشخص ‌می‌شود؛ معمولا مدت بیمه آتش‌سوزی یکسال است، برای زمان‌های کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای زمان بیشتر یک یکسال با تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود.

خطرات زیر خارج از تعهد بیمه‌گر است؛ مگر آنکه صراحتاً خلاف آن در بیمه‌نامه قید شده باشد:

 • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات انتظامی و نظامی
 • زمین‌لرزه، آتش‌فشان، ریزش زمین، سیل، طغیان رودخانه‌ها، حریق زیرزمینی (در اثر نشر گازهای زیرزمینی و ...) و یا بلایای آسمانی (مانند ریزش شهاب‌سنگ و ...)
 • انفجار مواد منفجر همانند دینامیت، تی ان تی و باروت
 • فعل و انفعالات هسته‌ای
 • مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هر شکل، جواهرات، مروارید و سنگ‌های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی نیز تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی نیستند، مگر آنکه در بیمه‌نامه قید شده باشد.

در بعضی مشاغل، به دلیل ماهیت شغل از کوره‌های ذوب استفاده میکنند؛ آتش موجود در این کوره ها را اصطلاحا آتش در محدوده كنترل شده می‌نامند. طبق ماده 34 شرایط عمومی ‌بیمه‌نامه آتش‌سوزی آتش در محدوده كنترل تحت پوشش نمی‌باشد مگر اینكه صریحا در بیمه‌نامه قید شده باشد.

اموال در زمان صدور بیمه‌نامه باید به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه شوند. در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت، مبلغ خسارت با توجه به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی اموال در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌شود و شامل اعمال قاعده نسبی سرمایه (ماده 10 قانون ‌بیمه) می‌گردد. اگر مورد بیمه به قیمت کمتر از ازرش واقعی خود بیمه شود در بیمه اصطلاحاً به این امر کم‌بیمه‌گی گفته می‌شود.

در بیمه‌نامه‌ها، اصلی وجود دارد به نام اصل غرامت و براساس این اصل، بیمه نباید برای بیمه‌گذار سودآور باشد؛ یعنی دریافت خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار دهد، بنابراین بیمه مضاعف (بیمه نمودن یک محل مشخص در برابر خطرات معین نزد دو یا چند شرکت بیمه) امکان پذیر نیست.

بله؛ برای بیمه‌نامه با زمان‌ کمتر از یک سال تعرفه کوتاه مدت و برای بیمه‌نامه با زمان بیشتر یک یکسال با تعرفه روزشمار محاسبه می‌شود.

برای مکان‌هایی از این قبیل می‌توان موجودی‌ها را براساس شرایط اظهارنامه‌ای (شناور) بیمه نمود. در این صورت بیمه‌گذار در پایان هر ماه میزان موجودی ماه قبل را کتباً به بیمه‌گر اعلام می‌نماید. در صورت افزایش سرمایه، الحاقیه اضافی صادر و حق بیمه مربوطه نیز از بیمه‌گذار دریافت می‌گردد. ولی در صورت کاهش سرمایه موجودی، اظهارنامه در پرونده بایگانی شده و در پایان دوره معدل گیری شده و طبق ضوابط عمل می‌گردد.

بیمه‌گذار موظف است هرگونه تغییرات طی دوره را کتباً به بیمه‌گر اعلام نماید. بیمه‌گر پس از دریافت نامه بیمه‌گذار با صدور الحاقیه اقدام به تغییرات مورد نظر و لازم در بیمه‌نامه می‌نماید.

خیر؛ در اینصورت اگر خسارتی بوجود آید بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت کامل خسارت خودداری نموده و براساس ماده ۱۰ قانون بیمه، بعد از اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را محاسبه و پرداخت نماید. (به همان نسبتی که بیمه‌گذار اموال را کمتر از قیمت واقعی آنها بیمه نموده، بیمه‌گر نیز خسارت وارده را کمتر محاسبه و پرداخت می‌نماید)

بیمه‌گر و بیمه‌گذار هر زمان که بخواهند می‌توانند تقاضای فسخ قرارداد بیمه را بکنند؛ در این صورت:

 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گذار باشد حق‌بیمه قرارداد تا آن زمان بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.
 • اگر تقاضای فسخ از طرف بیمه‌گر باشد حق بیمه قرارداد تا آن زمان براساس تعرفه روز شمار محاسبه می‌شود و مابقی مسترد خواهد شد.

توجه: هنگامی که تعرفه کوتاه مدت در مورد حق بیمه اعمال می‌گردد منافع بیمه‌گر مدنظر است و هنگامی که تعرفه روزشمار مورد استفاده قرار می‌گیرد منافع بیمه‌گذار مد نظر است.

امکان ابطال بیمه‌نامه وجود ندارد. ولی در صورت درخواست بیمه‌گذار امکان فسخ بیمه‌نامه از تاریخ درخواست وی وجود دارد. در این صورت حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه‌نامه تا زمان درخواست فسخ، براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و از کل حق بیمه کسر و مابقی حق بیمه به بیمه‌گذار عودت می‌گردد.

فرانشیز: درصدی از هر خسارت است که بعهده بیمه‌گذار بوده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می‌گردد.

در صورتی‌که علت حادثه یکی از خطرات آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار باشد مبلغی بعنوان فرانشیز از خسارت کسر نمی‌گردد مگر در مواردی که بیمه‌گر در شرایط خصوصی بیمه‌نامه صادره صراحتاً به آن اشاره نموده باشد. ولی چنانچه حادثه در نتیجه وقوع یکی از خطرات اضافی باشد، ۱۰% مبلغ هر خسارت بعنوان فرانشیز از خسارت قابل پرداخت کسر می‌شود.

بازیافت: آن بخش از اموال بیمه‌شده مانند موجودی کالا یا ماشین آلات و لوازم که از حادثه سالم مانده و یا قابل استفاده در جای دیگری می‌باشد را کالای قابل بازیافت می‌گوییم که ارزش آن توسط کارشناس خسارت ارزیابی شده و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر می‌گردد.

استهلاک: اموال و اشیاء براثر کارکرد و استفاده از آنها به مرور زمان کهنه می‌شوند و کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهند، کارشناس ارزیاب خسارت باید با توجه به نوع کاربری و میزان استفاده و بسته به درصد کهنگی اموال نسبت به تعیین استهلاک اقدام نماید. استهلاک شامل تمام کالاها و اموال مصرفی اعم از ساختمان، ماشین آلات، اثاثیه و لوازم مصرفی و ... می‌باشند. فلسفه وجودی استهلاک در بیمه اموال اصل غرامتی بودن آن می‌باشد، بدین معنی که با پرداخت خسارت بیمه‌گذار نباید در وضعیت بهتری نسبت به قبل از حادثه قرار بگیرد.

بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را به دو صورت نقدا و یا اقساط به بیمه‌گر پرداخت نماید؛ در صورت پرداخت اقساطی حداقل ۳۰ درصد حق بیمه پیش پرداخت بوده و مابقی مبلغ باید در ۸ قسط تسویه شود.

باید مراتب را بلافاصله به بیمه‌گر اطلاع داده تا در صورت بازدید از محل جدید و قبلی، طی الحاقی نشانی محل مورد بیمه در بیمه‌نامه را عوض کرده و نشانی جدید را به عنوان محل مورد بیمه قید نماید.

لازم است بدانید که هرگونه تغییری در بیمه‌نامه مانند افزایش سرمایه، تغییر نشانی، تغییر بیمه‌گذار، کم یا زیاد شدن اموال و تغییر فعالیت باید به بیمه‌گر اطلاع داده شود؛ تا آن را با الحاقیه تایید نماید، در غیر این صورت بروز حادثه بیمه‌گر می‌تواند از پرداخت تمامی یا قسمتی از خسارت خودداری نماید.

بازدید اولیه ازموارد مسکونی به سیاست‌های فنی هر شرکت بستگی دارد. با این وجود در اکثر موارد درصورتی‌که:

 • سرمایه بیشتر از 100 میلیون تومان باشد؛
 • پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه داشته باشد؛ نیاز به بازدید اولیه دارد.

قرارداد شرکت گاز مربوط به بیمه‌های مسئولیت است؛ بنابراین اگر علت حادثه غیر از گاز باشد خسارت پرداخت نخواهد شد. علاوه بر آن قرارداد بیمه مسئولیت شرکت گاز دارای سقف تعهد معینی است و اگر خسارت وارد شده بیشتر از سقف تعهدات آن بیمه‌نامه باشد، غرامت آن تا سقف قرارداد پرداخت خواهد شد، و باقی آن را پوشش نخواهد داد.

تاثیری در نرخ و حق بیمه نخواهد داشت ولی خسارت ساختمان به مالک پرداخت می‌گردد.

سوال شما دو بخش دارد:

1) استهلاک در ساختمان قابل بیمه شدن نیست و در موقع خسارت از ارزش ساختمان کسر می‌گردد.

2) آسیب‌های وارد به ساختمان بر اثر معیوب شدن سیستم آبرسانی درصورتی که خطر ترکیدگی لوله آب و فاضلاب در بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته باشد قابل پرداخت میباشد.

بسته به بیمه‌نامه می‌توان ساختمان و اثاث منزل را تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی قرار داد؛ اگر در بیمه‌نامه فقط اثاثیه درج شده باشد تنها خسارت اثاثیه پرداخت می‌شود، اگر ساختمان و اثاثیه درج شده باشد خسارت هر دو پرداخت می‌شود، با پرداخت حق بیمه بیشتر می‌توانید دامنه پوشش اموال خود را بیشتر کنید.

در این نوع بیمه نامه‌ها، کلیه مراکز تجاری از قبیل فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و ... را در مقابل خطرات اصلی و اضافی تحت پوشش قرار می‌گیرد. دامنه بیمه نامه‌های تجاری، گسترده تر از بیمه نامه‌های دیگر می‌باشد.

در بیمه‌نامه آتش‌سوزی صنعتی تمامی دارایی‌ها و اموال شامل ساختمان‌ها، ماشین آلات، تاسیسات، موجودی مواد اولیه و ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره تحت پوشش قرار می‌گیرند. در واقع این بیمه‌نامه تمام ریسک‌های صنعتی، که ممکن است در یک کارخانه بوجود آید را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 • موارد صنعتی نیاز به بازدید دارند.
 • مواردمسکونی، تجاری و اداری که پوشش سرقت، ترکیدگی لوله آب و شکست شیشه نداشته باشند، نیاز به بازدید ندارند.

مکان‌های روباز، بسته به نوع مورد بیمه تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

خیر؛ سرقت بعد از حادثه جزو تعهدات بیمه‌گر نیست و فقط آندسته از خسارت‌هایی که در اثر وقوع خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه بوجود می‌آید، قابل جبران است.

در صورتی‌که تغییر نشانی به اطلاع بیمه‌گر رسیده و الحاقیه مربوط به آن صادر شده باشد، تعهدات بیمه‌نامه نسبت به محل قبلی به نشانی جدید منتقل شده و خسارات احتمالی با درنظر گرفتن خطرات تحت پوشش و تعهدات بیمه‌نامه قابل جبران است. در صورتی که بیمه‌گر از تغییر نشانی محل مورد بیمه بی اطلاع باشد، متعهد به پرداخت هیچگونه خسارتی نمی‌باشد.

الف) در صورتی که ثابت شود بیمه‌گذار به قصد تقلب و عمداً اموال را بیشتر از قیمت واقعی بیمه نموده، قرارداد بیمه باطل، حق بیمه‌های دریافتی توسط بیمه‌گر غیر قابل برگشت بوده و هیچ گونه خسارتی نیز قابل پرداخت نمی‌باشد. همچنین بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه‌های مانده تا انتهای قرارداد را از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ب) در صورتی که بیمه‌گذار سهواً اموال را بیش از قیمت واقعی بیمه نموده باشد، سقف تعهد بیمه‌گر از قیمت واقعی اموال در روز حادثه (پس از کسر استهلاک، بازیافت و سایر کسورات قانونی) بیشتر نخواهد بود.

بیمه گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه پوشش هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات را خریداری نموده و این هزینه‌ها تا سقف سرمایه معینی که در بیمه‌نامه درج می‌گردد، قابل ارائه می‌باشد.

خیر؛ منظور از آتش‌سوزی، آتشی است که از یک منبع حرارتی کنترل‌ناپذیر سرچشمه گرفته و یا منبع حرارتی کنترل شده ای را ترک نماید. همچنین لازم است آتش‌سوزی همراه با شعله بوده و با نیروی حرارتی خود توسعه و گسترش یابد.

بله؛ در این صورت بیمه‌گر خسارت را به بیمه‌گذار پرداخت می‌نماید، اما تمام حقوق بیمه‌گذار علیه شخص مسئول در ایجاد حادثه به بیمه‌گر منتقل می‌گرد؛ و بیمه‌گر می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و خسارت خود را از آن شخص مطالبه نماید.

همسر و بستگان درجه اول بیمه‌گذار و همچنین شرکا و کارکنان وی از لحاظ اجرای مقررات این ماده شخص ثالث تلقی نمی‌گردند، مگر آنکه خسارت ناشی از عمد آنان باشد.

براساس ماده ۳۲ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی خسارت وارد شده به موتورها و ماشین‌های برقی در صورتی که در اثر اتصالات و اثرات ناشی از جریان برق، پاره شده‌ هادی، جرقه زدن، امواج برقی ناشی از این اتفاقات، بار زیاد و یا عدم کفایت عایق بندی در داخل موتورها و ماشین‌های برقی بوقوع بپیوندد، تحت پوشش بیمه‌نامه آتش‌سوزی نمی‌باشد؛ اما خسارت‌هایی که در نتیجه اتفاقات ذکر شده در سایر قسمت‌های مورد بیمه رخ دهد، تحت پوشش خواهد بود .

براساس ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمه نامه‌های آتش‌سوزی هزینه‌هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌پذیرد، از محل بیمه‌نامه آتش‌سوزی قابل جبران می‌باشد. ولی در هر صورت، مجموع خسارت پرداختی به بیمه‌گذار از کل سرمایه تحت پوشش بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

چنانچه نحوه پرداخت حق بیمه به صورت نقدی بوده و بیمه‌گذار هیچ مبلغی را پرداخت نکرده باشد، بیمه‌گر در خصوص جبران خسارت هیچگونه تعهدی نخواهد داشت. اما اگر نحوه پرداخت حق بیمه اقساطی بوده و برخی از اقساط در زمان خود پرداخت نشده باشند، بیمه‌گر خسارت وارد شده را پس از اعمال قاعده نسبی حق بیمه جبران می‌نماید. یعنی به همان نسبتی که بیمه‌گذار حق بیمه کمتری پرداخت نموده خسارت کمتری را نیز دریافت می‌نماید.

 • ابطال یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه‌نامه از تاریخ شروع و برگشت کل حق بیمه.
 • فسخ یعنی بلااثر شدن اعتبار بیمه‌نامه از تاریخ درخواست بیمه‌گذار و برگشت حق بیمه از تاریخ فوق تا انقضای بیمه‌نامه براساس محاسبات تعرفه کوتاه مدت.

نام و میزان سهم شرکا از اموال بیمه‌شده باید در زمان صدور بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام گردد تا در بیمه‌نامه صادر شده مشخص شود. در اینصورت هنگام بروز خسارت به نسبت سهم هر کدام، مبلغ خسارت محاسبه و در وجه ایشان پرداخت می‌گردد.

در خسارات مربوط به ساختمان هزینه بازسازی بنا (یعنی گچ کاری، رنگ کاری، سیم کشی و …) ملاک محاسبات بیمه‌گر را تشکیل می‌دهد ضمن اینکه استهلاک نیز از مبلغ محاسبه شده کسر می‌گردد. بنابراین در هنگام صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار برای محاسبه سرمایه مورد بیمه فقط هزینه ساخت بنا (یعنی هزینه ساخت هر متر مربع مساحت کل بنا با احتساب مشاعات و…) را به عنوان سرمایه مورد بیمه اعلام نماید نه قیمت کل بنا با احتساب ارزش زمین و موقعیت محلی یا تجاری آن .

در این صورت هیئت کارشناسی سه نفره تشکیل خواهد شد که یک نفر نماینده بیمه‌گر و دیگری نماینده بیمه‌گذار خواهد بود و کارشناسان منتخب به اتفاق نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود و این هیئت کارشناسی نسبت به حل و فصل موضوع اقدام خواهند نمود.

بله؛ درصورت وقوع سیل یا زلزله حتی اگر منجر به آتش‌سوزی هم نشود خسارت قابل پرداخت است؛ این امر برای هر خطر اضافی مثل طوفان، رانش زمین، سقوط هواپیما و ضایعات برف و باران نیز صدق می‌کند.

فقط در صورتی که نوسانات برق منجربه آتش‌سوزی با شعله گردد خسارت قابل پرداخت خواهد بود. البته در بیمه آتش‌سوزی یک پوشش اضافی بنام خطر نوسانات برق ارائه می‌شود که در این حالت چنانچه وسایل برقی منزل بر اثر نوسانات جریان برق بسوزد حتی اگر منجر به شعله هم نشود خسارت پرداخت می‌شود.

توصیه‌های ایمنی باعث افزایش ایمنی محل مورد بیمه و کاهش ریسک و ضریب خسارت می‌شود؛ درصورتی‌که بیمه‌گذار توصیه‌های ایمنی را انجام ندهد و اثبات شود علت حادثه و بروز خسارت عدم رعایت توصیه‌های ایمنی توسط بیمه‌گذار بوده است، بیمه گر مطابق ماده ۲۷ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی می‌تواند از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت به دلیل بی احتیاطی بیمه‌گذار خودداری نماید.

اسناد و مدارک شامل فاکتور‌های خرید و انواع بارنامه و دیگر مدارک معمولا در محل مورد بیمه (مانند فروشگاهها و کارگاه‌های کوچک) نگهداری می‌شود؛ مطابق شرایط بیمه‌نامه اثبات میزان موجودی به عهده بیمه‌گذار است بنابراین اگر بیمه‌گذار مدارک و اسناد کامل برای اثبات ادعای میزان خسارت داشته باشد کار رسیدگی و پرداخت خسارت در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت؛ درغیراین صورت نظر کارشناس بیمه‌گر در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود. توصیه می‌شود از اسناد و مدارک خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و در محلی امن نگهداری فرمایید.

بر اساس ماده 27 شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی بیمه‌گر می‌تواند مبلغ خسارت را پرداخت ننماید و یا به نسبت تقصیر بیمه‌گذار آن را کاهش دهد.

گفتگوی آنلاین با مشاوران ازکیـ


برای شروع گفتگو با مشاوران ازکیـ فیلد های زیر را پر نمایید.


بیمه آتش سوزی چه خساراتی را پوشش می‌دهد؟

بیمه آتش سوزی در حالت عادی و بدون خریداری پوشش‌های جانبی، خسارت‌های مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را تحت پوشش قرار می‌دهد. بنابراین در ‌بیمه‌نامه آتش سوزی خسارت‌های مالی جبران می‌شود نه خسارت‌های جانی و بدنی، در نتیجه اگر صدمه‌ای به افراد برسد بیمه آتش سوزی آنرا پوشش نمی‌دهد. برای جبران خسارات ناشی از خطراتی مثل سیل، زلزله، طوفان، نشست زمین، نوسانات برق و... لازم است پوشش هریک از این خطرات را به صورت جداگانه خریداری و به موارد تحت پوشش ‌بیمه‌نامه خود اضافه نمایید. در این صورت مثلا با اضافه کردن پوشش زلزله، علاوه بر جبران خسارت‌های ناشی از آتش سوزی و صاعقه و انفجار، کلیه خسارات به وجود آمده از زمین لرزه نیز تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.

خسارت‌های بیمه آتش سوزی

 • خسارت مستقیم ناشی از آتش، صاعقه و انفجار.
 • خسارت و هزینه ناشی از اقدامات لازم كه به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می‌گیرد.
 • خسارت و هزینه ناشی از نقل مكان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده.

پوشش زلزله بیمه آتش سوزی

بیمه زلزله یکی از پوشش‌های جانبی بیمه آتش سوزی است و در صورت بروز حادثه، خسارات وارد شده به بنای ساختمان و اموال و دارایی‌های موجود در آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. با خرید پوشش زلزله‌ی بیمه آتش سوزی و با پرداخت مبلغی اندک، کلیه خسارت‌هایی که بر اثر وقوع آتش سوزی یا زلزله به اموال و دارایی‌های شخص بیمه‌گذار وارد شود، جبران خواهد شد.

چگونه بیمه زلزله بخریم؟

خرید بیمه زلزله به تنهایی امکان پذیر نیست. زلزله یکی از پوشش‌های جانبی بیمه آتش سوزی است و برای خرید آن، حتما باید یک بیمه آتش سوزی با پوشش زلزله خریداری نمود.

نرخ بیمه آتش سوزی و زلزله به چه عواملی بستگی دارد؟

نرخ پایه‌ی بیمه آتش سوزی به دو عامل زیر بستگی دارد:
 • ارزش ساختمان (قیمت ساخت ساختمان بدون ارزش موقعیت ملک)
 • ارزش اثاثیه و اموال موجود در ساختمان
برای محاسبه‌ی ارزش ساختمان هزینه‌ی ساخت هر متر مربع از بنا را در متراژ کل ساختمان ضرب می‌نمایند. نکته قابل توجه این است که در محاسبه‌ی ارزش ساختمان، ارزش بهای زمین و موقعیت تجاری محل ساختمان تاثیری نخواهد داشت و منظور از ارزش ساختمان تنها ارزش مصالح و خدمات به کار رفته برای ساخت بنا خواهد بود. ارزش اموال نیز بر اساس دارایی‌های موجود در ساختمان تخمین زده می‌شود. پس از محاسبه نرخ پایه نوبت به انتخاب پوشش‌های اضافی می‌رسد. انتخاب هریک از پوشش‌های اضافی موجب می‌شود مبلغی به حق بیمه پایه اضافه گردد.

عوامل تاثیرگذار بر نرخ بیمه آتش سوزی

خطرات اضافی

شامل پوشش خطراتی است که با پرداخت حق‌بیمه به بیمه‌نامه اضافه می‌شوند. به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.

انواع شرایط بیمه‌نامه

بیمه‌نامه با سرمایه ثابت: خسارت‌ها براساس مبلغ سرمایه مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.
بیمه‌نامه با شرایط توافقی: پس از توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد شرایط و میزان سرمایه، مبلغ توافق شده ملاک رسیدگی و پرداخت خسارت های احتمالی خواهد بود.
بیمه با شرایط اظهارنامه‌ای (شناور): این پوشش معمولا برای انبارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه سرمایه موجود در انبارها متغیر است، در پایان هرماه میزان سرمایه و موجودی انبار را در غالب یک اظهارنامه به بیمه‌گر اطلاع می‌دهند و هنگام بروز خسارت این اظهارنامه ملاک محاسبه خواهد بود.
بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی: این نوع از بیمه‌نامه برای مقابله با افزایش قیمت ناشی از تورم و نوسانات بازار است و شرکت بیمه متعهد به جبران خسارت به نرخ روز و به منظور جایگزینی مورد بیمه خواهد بود؛ به شرطی که بیمه ‌گذار اموال خود را به ارزش واقعی بیمه کرده باشد.
بیمه‌نامه فرست لاس (First Loss): در شرایطی از بیمه‌نامه فرست لاس استفاده می شود که بیمه‌گذار اطمینان دارد هر اندازه خسارت شدید باشد امکان از بین رفتن تمام مورد بیمه وجود ندارد؛ مانند زمانی که اموال بیمه شده درسطح جغرافیایی بسیار وسیعی پراکنده باشد و یا ریسک برای اموال بیمه‌شده متفاوت باشد. (مثل ریسک متفاوت برای موجودی انبارهای عمومی)

تخفیفات بیمه آتش سوزی:

 • تخفیف‌های مناسبتی
 • تخفیف‌ بیمه عمر
 • تخفیف حساب بلند مدت
 • تخفیف گروهی

میزان ریسک

تعیین میزان ریسک به دو عامل زیر بستگی دارد:

ریسک مورد بیمه: شرایط و ویژگی‌‌های مورد بیمه در این حالت ملاک تعیین میزان ریسک است. مثلا میزان ریسک انبار مواد قابل اشتعال خیلی بیشتر از انبار مواد اولیه پوشاک است و حق‌بیمه آن نیز بیشتر خواهد بود.

ریسک محل قرارگیری مورد بیمه: در این حالت تاثیر شرایط محیطی بر میزان ریسک بروز حادثه بررسی می‌شود. مثلا در مناطق با تراکم بالای جمعیت (مانند بازار تهران) میزان ریسک و متعاقبا حق بیمه آتش‌ سوزی بیشتر است.

پوشش‌های جانبی در بیمه آتش سوزی

در بیمه آتش سوزی جبران خسارت تعداد زیادی از خطرات احتمالی به عنوان «پوشش خطرات اضافی» تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

مهمترین پوشش‌های اضافی بیمه آتش سوزی عبارتند از:

سیل: خسارت‌های ناشی از سیل، طغیان رودخانه، شکستن سدها و خروج ناگهانی آب‌های سطحی از مسیر طبیعی را پوشش می‌دهد.
زلزله: خساراتی که بطور مستقیم در اثر زمین لرزه و یا آسیب‌های جانبی ناشی از زلزله به مورد بیمه وارد شود.
طوفان: خسارات مستقیم ناشی از طوفان، گردباد و تندباد با خریداری این پوشش جبران خواهند شد.
سرقت: در این پوشش تأمین و جبران خسارت‌های مالی وارد به بیمه‌گذار در نتیجه دزدی با شکست حرز (قفل) امکان پذیر می‌باشد.
مسئولیت مدنی در قبال همسایگان: مسئولیت مالی بیمه‌گذار در مقابل همسایگان (اشخاص ثالث) برای جبران خسارات ناشی آتش سوزی و انفجار.
ضایعات ناشی از آب برف و باران: جبران خسارات ناشی از آب باران و ذوب شدن برف در این پوشش ارائه می‌شود. مشروط بر اینكه آب از طریق بام و یا گرفتگی لوله‌ها، لبریز شدن آبراه‌ها و ناودان‌ها به محل مورد بیمه نفوذ كرده باشد.
ترکیدگی لوله آب: جبران خسارات ناشی از تركیدگی تانكرها و لوله كشی و فاضلاب دستگاه‌های آبرسانی كه در محل مورد بیمه نصب شده است.
سنگینی برف: در این پوشش خساراتی که در اثر سنگینی برف به مورد بیمه وارد شده است تحت پوشش قرار می‌گیرد.
سقوط هواپیما: کلیه خسارت‌های مستقیم ناشی از سقوط هواپیما و قطعات آن و همچنین چرخ بال (هلیکوپتر) و قطعات آن بر روی مورد بیمه که موجب بروز خسارت گردیده باشد.
پاکسازی: با اضافه کردن این پوشش هزینه پاكسازی وجمع آوری ضایعات ناشی از حوادث قید شده در بیمه‌نامه به میزان مورد درخواست بیمه‌گذار و حداکثر تا 20 درصد مجموع سرمایه میسر خواهد شد.
نشست زمین: خسارت‌های ناشی از نشست زمین به علل مختلف از جمله تأثیرات خاک، ریزش متوالی باران، تغییر سطح آب‌های زیرزمینی، امواج جزر و مدی و... را تحت پوشش قرار می‌دهد.
اسکان موقت: هزینه اجاره اسکان موقت بیمه‌گذار در اثر وقوع خطرات اصلی.

اماکن و اموال تحت پوشش در بیمه ‎آتش‌سوزی:

بطوركلی اماكن و مراكزی كه در بیمه آتش سوزی تحت پوشش قرار می‌گیرند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

منازل مسكونی:

شامل تمام اماکنی است که صرفا برای سكونت از آن استفاده می‌شود؛ این پوشش شامل ساختمان و اثاثیه آن می‌شود.

مراكز صنعتی:

شامل تمام كارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، دخانیات، نساجی، پوشاک، چرم، چوب، كاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، شیمیایی، محصولات كانی غیرفلزی، فلزات اساسی و صنایع متفرقه می‌شود. ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات، مواد اولیه موجود و محتویات هر یك از مراكز یاد شده را می‌توان در مقابل خطرهای آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و همچنین كلیه خطرهای اضافی ذكر شده تحت پوشش بیمه قرار داد.

مراكز غیرصنعتی:

ساختمان‌های تجاری، اداری، رفاهی، آموزشی، خدماتی و انبارها و تمام مراكزی كه در آن فعالیت صنعتی صورت نمی‌گیرد، زیر مجموعه این دسته از مراکز هستند. این پوشش شامل ساختمان، تاسیسات، ارزش دکوراسیون، اثاثیه اداری، موجودی کالاها و... می‌شود.

بیمه آتش سوزی و زلزله برای خانه‌های اجاره‌ای

خرید بیمه آتش سوزی و زلزله تنها برای جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان نیست. اموال و اثاثیه موجود در ساختمان نیز تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار می‌گیرند و خسارات وارد شده به آنها جبران خواهد شد. با این اوصاف ساکنین خانه‌های اجاره‌ای می‌توانند فقط اموال و اثاثیه متعلق به خود را به تنهایی در مقابل خطرات اصلی آتش سوزی و خطرات جانبی مثل زلزله، سیل، طوفان و... بیمه نمایند. در این حالت حق بیمه نهایی تنها بر اساس ارزش اموال و اثاثیه موجود در ساختمان محاسبه می‌شود و ارزش بنا تاثیری در نرخ بیمه‌نامه نخواهد داشت. علاوه بر این صاحبان ساختمان‌ها نیز می‌توانند به صورت جداگانه بنای متعلق به خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند و خسارات وارد شده در اثر حوادث احتمالی را جبران نمایند.

بیمه آتش سوزی و زلزله برای املاک تجاری و مغازه‌ها

امکان استفاده از ضمانت بیمه‌ای در برابر حوادثی مثل آتش سوزی و زلزله برای املاک تجاری و مغازه‌ها نیز وجود دارد. صاحبان این نوع واحدها مانند ساختمان‌ها و منازل مسکونی دو راه برای خرید بیمه‌نامه پیش رو خواهند داشت؛ هم می‌توانند ارزش بنای ساختمان و ارزش اموال موجود در آن را به صورت یک جا تحت پوشش بیمه قرار دهند؛ و هم امکان خرید بیمه برای اموال یا بنای ساختمان به صورت جداگانه وجود دارد. همچنین در هنگام صدور بیمه‌نامه آتش سوزی برای املاک تجاری، بسته به نوع محصولی که در آن فروشگاه وجود دارد، ممکن است ضریبی به نرخ اصلی بیمه‌نامه اضافه شود.

در بیمه آتش سوزی و زلزله جبرن خسارت چه اموالی تضمین می‌شود؟

بیمه آتش سوزی و زلزله در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت به تمام موارد قید شده در بیمه‌نامه تعلق خواهد گرفت. در این صورت ارزش بنای ساختمان و ارزش اموالی که در زمان خرید بیمه‌نامه تحت پوشش قرار گرفته است توسط شرکت بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که اگر ارزش ساختمان و اموال خود را بیش از مقدار حقیقی اعلام کرده باشید شرکت بیمه تنها ارزش حقیقی آنها را برای شما جبران می‌نماید و اگر برای اموال تحت پوشش، مبلغی پایین‌تر از مقدار واقعی در بیمه‌نامه قید شده باشد، شرکت بیمه فقط به همان اندازه خسارت پرداخت می‌نماید.

پرداخت خسارت در زمان زلزله چگونه تضمین می‌شود؟

نگرانی بزرگی که در مورد بیمه زلزله وجود دارد، تضمین پرداخت خسارت در روز وقوع حادثه است. شاید برای بعضی از مردم این نگرانی وجود داشته باشد که در زمان وقوع زلزله به علت بحران به وجود آمده، شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت ناتوان شده باشند. برای برطرف شدن این نگرانی باید به گستردگی شرکت‌های بیمه اشاره کرد و همچنین به این نکته توجه نمود که شرکت‌های بیمه‌ای منحصر به یک شهر خاص نبوده و با وقوع حادثه در یک شهر، توانایی مالی و خدماتی خود را از دست نخواهند داد. علاوه بر این کلیه شرکت‌های بیمه به منظور اطمینان بیشتر برای شرایط خاص و بحرانی زیر پوشش بیمه‌های اتکایی قرار دارند. بیمه‌های اتکایی معمولا در مناطق آزاد و کشورهای خارجی قرار گرفته‌اند و با نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه، انجام تعهدات آنها را به صورت جداگانه تضمین می‌نمایند تا جای هیچ گونه نگرانی وجود نداشته باشد.

چگونه بهترین بیمه آتش سوزی و زلزله را انتخاب کنیم؟

برای مشاهده قیمت بیمه آتش سوزی و زلزله شرکت‌های مختلف و مقایسه هرکدام از آنها در کنار پوشش‌ها و تخفیفات خاص هر شرکت، کافی‌ست در قسمت «بیمه آتش سوزی» سایت ازکیـ مشخصات ساختمان مورد نظر خود را وارد نمایید و پس از انتخاب پوشش‌های جانبی مورد نظر خود مثل پوشش زلزله، نرخ و شرایط بهترین شرکت‌های بیمه را در کنار هم ببینید و مقایسه کنید.

لوگوی-ازکیـ  نحوه خرید از سایت ازکیـ

مراحل خرید بیمه آتش سوزی و زلزله در سایت ازکیـ بسیار ساده و سریع انجام می‌شود. پس از وارد نمودن مشخصات ساختمان مورد نظر در قسمت‌های مربوط، که شامل متراژ بنا، ارزش هر متر از بنا و ارزش اموال و اثاثیه موجود در آن است، نرخ بهترین شرکت‌های بیمه بر اساس مشخصات درخواستی به صورت آنلاین محاسبه و به کاربر ارائه می‌شود. در این مرحله پس از مقایسه شرکت‌های مختلف و مشاهده نرخ و شرایط هرکدام، اقدام به انتخاب یکی از شرکت‌های بیمه نموده و مبلغ بیمه‌نامه را به صورت اینترنتی واریز خواهید کرد. پس از واریز حق بیمه، در کمترین زمان ممکن و به صورت رایگان اصل بیمه‌نامه خود را در محل دلخواه دریافت می‌نمایید.