نام شرکت: بیمه سامان
تعداد نیرو: 561
سهم از بازار: 0.59
توانگری مالی: 146
سال تاسیس: 1383
تعداد شعب: اعزام کارشناس
تعداد نماینده: 571

بیمه باربری واردات-صادرات سامان

بیمه باربری واردات-صادرات سامان پوششی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می‌شود در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار چنانچه در جریان حمل کالا و در نتیجه وقوع خطرات بیمه شده کالا تلف شده یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه‌هایی را در ارتباط با این خطرات متحمل شود زیان وارده و هزینه‌های انجام شده را جبران نماید.

از سال 1982 به بعد شرایط ‌بیمه‌نامه در سه كلوز A,B,C که اصولا به نفع بیمه گذاران می‌باشد تعریف شده است.

تقسیم بندی بر مبنای نوع پوشش بیمه‌ای بیمه باربری واردات-صادرات سامان

 1. بیمه با شرایط تمام خطر(All Risks)
 2. بیمه با شرایط B
 3. بیمه با شرایط C
 4. بیمه با شرایط خسارت كلی (Total Loss)

خطرات تحت پوشش كلوز  C

این كلوز بجز بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی را كه منطقا مرتبط با یكی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • آتش سوزی یا انفجار
 • به‌گل نشستن و زمینگیر شدن ، برخورد باكف دریا ، غرق شدن ، یا واژگون شدن كشتی یا شناور
 • واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل و نقل زمینی
 • تصادم یا برخورد كشتی ، شناور یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی بغیر از آب
 • تخلیه كالا در بندر اضطراری
 • فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی

خطرات تحت پوشش كلوز  B

این كلوز بجز بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7 موارد استثنائات، خساراتی كه منطقا مرتبط با یكی از موارد ذیل باشد تحت پوشش قرار می‌دهد:

 • تمام خطرات تحت پوشش کلوز C
 • تلف یا آسیب وارده به كالای مورد بیمه كه علت آن یكی از موارد ذیل باشد :
 • فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی
 • به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی یا به دریا افتادن كالا از روی عرشه كشتی
 • ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتی ، شناور ، محفظه كالا ، كانتینر ، لیفت وان یا محل انبار .
 • زلزله، آتشفشان یا صاعقه
 • تلف شدن كلی هربسته دركشتی یاشناور و یا تلف كلی هر بسته

لازم به ذكر است هم اكنون علاوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:

 • عدم تحویل یك بسته كامل كالا
 • دزدی
 • قلاب زدگی
 • آبدیدگی
 • روغن زدگی
 • شكست و ریزش
 • خسارات ناشی از كالاهای مجاور

نیز تحت پوشش قرار می‏گیرد.

خطرات تحت پوشش كلوز  A

بیمه باربری با کلوز A  کاملترین نوع بیمه حمل و نقل است و بیشتر برای کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد .این بیمه كلیه خطرات به جزء بند‌های 4 ، 5 ، 6 ، 7، را كه موجب زیان و یا آسیب به مورد بیمه میگردد، تحت پوشش قرار می‌دهد .

موارد خارج از پوشش بیمه باربری واردات-صادرات سامان

این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمی گردد:

 1. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
 2. نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
 3. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كافی نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل (بسته بندی) مندرج در این بند (4-3) شامل بارچینی در كانتینر و لیفت وان نیز می‌گردد، به شرط اینكه چنین عملی قبل از شروع بیمه كالا یا بوسیله بیمه گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد.
 4. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
 5. تلف، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسی آن تأخیر باشد، حتی اگر این تأخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
 6. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشكستگی یا اعسار مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یكی از آنها .
 7. آسیب عمدی یا تخریب عمدی كالای مورد بیمه یاقسمتی ازآن توأم باسوءنیت از طرف هركس (فقط در کلوز A تحت پوشش می‌باشد)
 8. تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انریی اتمی یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواكتیو كار كند.
 9. استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن كشتی برای دریانوردی .

سایر استثناعات بیمه باربری وارداتی-صادراتی سامان

 1. این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد:
  1. عدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی
  2. نامناسب بودن كشتی، كرجی، وسیله حمل، كانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینكه بیمه‌گذار یا كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كالای مورد بیمه در وسایط مذكور اطلاع داشته باشند.
 2. استثناء خطر جنگ: از بین رفتن، آسیب دیدگی یا هزینه‌های ناشی از عوامل زیر به هیچ   وجه تحت پوشش این بیمه نیست:
  1. جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، قیام و یا زد وخوردهای داخلی ناشی از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط  یا بر علیه یكی از دو قدرت متخاصم
  2. توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشی از این امور (به استثنا دزدی دریایی) یا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها.
  3. مین، ایدر و بمب‌های متروكه یا سایر سلاح‌های جنگی به جا مانده و متروكه
 3. استثناء خطر اعتصابات: این بیمه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشی از موارد زیر را پوشش نمی دهد :
  1. عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری ازورود كارگران یا عمل اشخاصی كه در درگیری‌های كارگری، آشوب‌ها یا اغتشاشات داخلی شركت می‌كنند.
  2. اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوب‌ها و یا اغتشاشات داخلی
  3. عمل هر تروریسم یا هر شخصی با انگیزه سیاسی

شرایط تشدید خطر و حق بیمه اضافی بیمه باربری واردات-صادرات سامان

در صورتی كه در بیمه باربری واردات-صادرات سامان ،  نوع وسیله نقلیه كشتی و یا كشتی با وسائل نقلیه دیگر از قبیل كامیون یا قطار اعلام شود، شرط طبقه‌بندی كشتی باید به بیمه نامه ضمیمه گردد، دراین شرایط كشتی‌های حامل كالا باید توسط یكی از مؤسسات مندرج در شرایط ذكر شده طبقه بندی شده باشند.

منظور ازطبقه‌بندی شرایطی است كه كشتی‌های حامل كالا باید دارا باشند و این شرایط معمولا توسط مؤسسات معتبر بین المللی كه مورد قبول انستیتوی بیمه‌گران لندن می‌باشند كنترل می‌شود و به كشتی گواهی طبقه بندی اعطاء می‌شود؛

 • چنانچه كشتی طبق شرایط مذكور طبقه بندی نشده باشد
 • سن كشتی بیش از حدودی باشد كه در شرایط ذكر شده
 • در صورت حمل محموله مورد بیمه با کشتی چاتر
 • كالابیمه شده بدون كانتینرروی عرشه كشتی حمل شود

بیمه گذار می‌بایست ضمن اعلام مراتب به بیمه گر حق بیمه اضافی متعلقه را پرداخت نماید.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *