ازکی
 ازکی

بیمه موتور سیکلت

مشخصات موتور خود را وارد کنید:
درباره بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

معرفی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت از زیر مجموعه‌های بیمه وسایل نقلیه موتوری است. بیمه‌نامه شخص ثالث موتور سیکلت در واقع قراردادی است بین شرکت بیمه و خریدار که خسارت‌های جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث یا راننده را جبران می‌کند. در واقع شرکت بیمه متعهد می‌شود در مقابل دریافت مبلغ حق بیمه مشخص هزینه‌های حادثه را برای خسارت‌های ثبت‌شده در بیمه نامه پرداخت کند.

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت خسارات جانی و مالی که راننده مقصر موتورسیکلت به شخص زیان‌دیده یا وسیله نقلیه او وارد کرده است تا سقف تعهدات بیمه بر عهده می‌گیرد. همچنین خسارات جانی وارد شده به راننده موتورسیکلت که شامل هزینه‌های درمان، نقص عضو و فوت وی باشد هم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

چرا بیمه شخص ثالث موتورسیکلت بخریم؟ 

بیمه شخص ثالث موتورسیکلت یک بیمه اجباری است. با این وجود، موتورسواران بسیاری بدون داشتن آن در سطح شهر تردد می‌کنند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، حدود ٪۹۰ موتورسیکلت‌های کشور بیمه شخص ثالث ندارند و این به معنای احتمال وقوع میلیون‌ها خسارت جبران‌ناپذیر است. احتمالا موتورسواران، آشنایی چندانی با مزایای بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ندارند و از خطرهایی که بدون بیمه موتورسیکلت آن‌ها را تهدید می‌کند نیز اطلاع ندارند.

پوشش‌های  بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

خسارت‌های تحت پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت به دو دسته کلی خسارات مالی و جانی تقسیم می‌شود و شامل موارد زیر است:

 • خسارت مالی موتور یا اموال اشخاص ثالث
 • جبران خسارت جانی اشخاص ثالث از جمله آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم)
 • جبران خسارت جانی راننده موتورسیکلت مقصر تصادف

پوشش جانی بیمه ثالث:

پوشش‌های جانی بیمه شخص ثالث موتورسیکلت شامل:‌ فوت، نقص عضو و هزینه‌های درمانی افراد آسیب‌دیده در حوادث رانندگی است. در واقع پوشش مالی بیمه شخص ثالث، دیه یا ارش شخص ثالث آسیب‌دیده در تصادف را بر اساس نوع صدمه‌ی بدنی از جمله شکستگی، نقص عضو و از کار افتادگی جزئی یا کلی (موقت یا دائم) پرداخت می‌کند.

پوشش مالی بیمه ثالث:

این پوشش هر گونه خسارت‌ مالی و مادی كه به ‌دلیل تصادف یا برخورد موتور بیمه‌شده به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود را جبران می‌کند. این خسارت ممکن است در اثر آسیب به موتورسیکلت دیگر اتفاق بیفتد یا در اثر برخورد با اجسام ثابت مثل گاردریل، درخت و جدول یا حتی حیوانات رخ بدهد.

پوشش حوادث راننده:

راننده مقصر حادثه هم در صورت داشتن گواهینامه معتبر و مرتبط با موتور می‌تواند هزینه خسار‌ت‌های جانی خود را از بیمه شخص ثالث بگیرد.

مواردی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نیستند.

بیمه شخص ثالث در برخی موارد، خسارات وارد شده را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. موارد استثنا این بیمه را در ادامه بخوانید. 

 • خسارت وارد شده به موتور سیکلت راننده مقصر
 • خسارت وارد شده به بار یا محموله موتورسیکلت بیمه‌شده
 • خسارت وارد شده ناشی از تشعشعات رادیواکتیو 
 • پرداخت جرائم ناشی از محکومیت قضایی و جزایی

نحوه دریافت خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

نحوه استفاده از بیمه شخص ثالث در تصادف با توجه‌ به مبلغ خسارت و این که کسی در تصادف صدمه جانی دیده باشد یا نه، متفاوت است. اولین قدم از مراحل خسارت از بیمه مراجعه به مراکز پرداخت خسارت بیمه و تشکیل پرونده اعلام خسارت است. مهلت مراجعه به بیمه بعد از تصادف در بیشتر شرکت‌های بیمه، حداکثر ۵ روز کاری است؛ یعنی در نهایت باید تا ۵ روز موضوع حادثه و خسارت را به شرکت بیمه اعلام کنیم. 

به‌طورکلی اگر زیان‌دیده و مقصر حادثه بر سر حادثه و خسارت توافق نداشته باشند، باید بعد از دریافت کروکی غیرسازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد‌شده به خودرو به شورای حل اختلاف محل سکونت مقصر مراجعه کنند و نظر مرجع قانونی را به شرکت بیمه تحویل بدهند. اما اگر مشکلی بابت تعیین مقصر و میزان خسارت نبود، می‌توان با تکمیل فرم دریافت خسارت بدون داشتن کروکی هم خسارت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان را با پوشش‌های بیمه شخص ثالث جبران کرد.

سقف پرداخت هزینه‌ها در پوشش جانی در همه‌ی شرکت‌های بیمه و برای همه‌ی بیمه‌نامه‌ها یکسان است و بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین می‌شود. مبلغ دیه در سال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. مقدار تعهدات پوشش مالی بیمه ثالث می‌تواند برای هر بیمه‌نامه متفاوت باشد. یعنی بیمه‌شده در زمان خرید بیمه ثالث موتور یا تمدید بیمه شخص ثالث، می‌تواند مقدار پوشش مالی مورد نیاز خود را انتخاب کند. حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث ۵/۲ درصد مبلغ دیه هر سال در ماه حرام خواهد بود. بنابراین حداقل تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۲، ۳۰ میلیون تومان است. 

سقف تعهدات پوشش حوادث راننده هم بر اساس مقدار دیه انسان کامل در ماه‌های غیر حرام پرداخت می‌شود. یعنی سقف تعهدات پوشش حوادث راننده در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان است.

اگر موتورسوار گواهینامه مربوط به موتورسیکلت نداشته باشد و تصادف کند، شرکت بیمه با توجه به شرایط تصادف، برای پرداخت خسارت به یکی از روش‌های زیر عمل می‌کند:

پرداخت خسارت مالی شخص ثالث وقتی راننده موتور بدون گواهینامه مقصر باشد: شرکت بیمه تمام خسارات مالی وارد‌شده به شخص ثالث را به‌صورت کامل پرداخت می‌کند. سپس باید راننده مقصر این خسارت را طی اقساطی به شرکت بیمه برگرداند.

پرداخت خسارت جانی شخص ثالث وقتی راننده موتور بدون گواهینامه مقصر باشد: اگر تصادف یا حادثه باعث خسارت جانی به شخص ثالث شود و راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد، بیمه موتور او نمی‌تواند دیه یا خسارت جانی شخص ثالث را پرداخت کند. چون ماده 3 قانون بیمه موتورسیکلت می‌گوید برای پرداخت دیه به راننده مقصر، داشتن گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ضروری است.

اگر راننده موتور بدون گواهینامه مقصر نباشد: در چنین شرایطی شرکت بیمه راننده مقصر باید تمامی خسارات مالی و جانی او را جبران کند.

مدارک دریافت خسارت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث به نوع تصادف (مالی یا جانی بودن تصادف) و میزان خسارت بستگی دارد. در‌واقع برای دریافت خسارت هر نوع تصادفی به مدارک متفاوتی نیاز خواهید داشت. همچنین توافق صورت‌گرفته میان راننده مقصر و فرد زیان‌دیده و شدت تصادف نیز روی لزوم ارائه کروکی جهت پرداخت خسارت بیمه ثالث تاثیر می‌گذارد. 

مدت اعتبار بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

اعتبار بیمه شخص ثالث معمولا یک ساله است. دریافت بیمه ‌نامه شخص ثالث برای مدت کوتاه مثلا دوماهه، سه‌ماهه، چهارماهه، شش‌ماهه و نه ماهه هم ممکن است. قیمت بیمه شخص ثالث کوتاه‌مدت ۳٬۲، ۴، ۶ و ۹ ماهه معمولا %۲۵، %۳۰، %۴۰، %۶۰ و %۹۰ از حق‌بیمه یکساله است. یعنی ممکن است حق ‌بیمه ثالث کوتاه‌مدت، ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر از یک بیمه‌ نامه یک‌ساله تمام شود. برای همین عملاً خرید بیمه شخص ثالث سالانه، مقرون به‌صرفه‌تر است چون هرچه اعتبار بیمه شخص ثالث کوتاه‌تر باشد، مدام باید در بازه زمانی کوتاه‌تری آن را تمدید کنیم.

 

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

جریمه دیرکرد بیمه موتورسیکلت در سال 1402 را در جدول زیر ببینید:

نوع موتورسیکلت

جریمه دیرکرد
‎ تک سیلندر دنده‌ای۲۵۳۳ تومان
دو سیلندر به بالا۲۷۸۲ تومان
دنده‌ای سه چرخ و سایدکار۲۹۹۲ تومان
گازی۲۰۷۳ تومان

تخفیف بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

اگر در مدتی که ماشین خود را بیمه کرده‌‌‌ بودید تصادفی نداشته‌اید که نیاز به دریافت خسارت از شرکت بیمه داشته باشد، زمان تمدید بیمه شخص ثالث، تخفیف‌های عدم خسارت برای شما محاسبه می‌شوند. نرخ این تخفیف‌ها هم یکسان است و بر اساس تعرفه‌های مصوب برای سال اول ۵ درصد، برای سال دوم ۱۰ درصد، برای سال سوم ۱۵ درصد است و می‌تواند در صورت ادامه تمدید‌ها تا سال چهاردهم به ۷۰ درصد هم برسد. جدول تخفیف بیمه شخص ثالث به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تخفیف عدم خسارتمیزان تخفیف به درصد
سال اول تخفیف5%
سال دوم تخفیف10%
سال سوم تخفیف15%
سال چهارم تخفیف20%
سال پنجم تخفیف25%
سال ششم تخفیف30%
سال هفتم تخفیف35%
سال هشتم تخفیف40%
سال نهم تخفیف45%
سال دهم تخفیف50%
سال یازدهم تخفیف55%
سال دوازدهم تخفیف60%
سال سیزدهم تخفیف65%
سال چهاردهم تخفیف

70%

کاهش پلکانی تخفیف:

در قانون قبلی بیمه ثالث، با اولین خسارت و کنده‌شدن کوپن بیمه ‌نامه، تمام تخفیف‌‌‌های سال‌‌های قبلی از بین می‌رفت؛ اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرایط تغییر کرده و کاهش آن‌ها به صورت پلکانی است. طبق تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه جدید، در صورت خسارت تمام تخفیفات خریدار بیمه به یک‌باره از بین نمی‌رود و به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

تاثیر کاهش تخفیف‌های خسارت مالی بیمه شخص ثالث یک بار : ۲۰٪ دو بار : ۳۰٪ سه بار و بیشتر : ۴۰٪

تاثیر کاهش تخفیف‌های خسارت جانی بیمه شخص ثالث یک بار: ۳۰٪ دو بار : ۷۰٪ سه بار و بیشتر : ۱۰۰٪

 

قیمت بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

قیمت بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ارتباط مستقیم با مبلغ دیه تعیین شده برای هر سال دارد. همچنین در محاسبه بیمه موتور سیکلت معمولا یک نرخ پایه بر اساس قدرت یا تعداد سیلندر موتور از طرف سازمان بیمه مرکزی تعیین می‌شود. به‌طور کلی نرخ پایه بیمه ثالث موتور سیکلت برای هر کدام از چهار دسته موتورسیکلت زیر متفاوت خواهد بود:

موتور سیکلت گازی

موتور سیکلت دنده‌ای یک سیلندر

موتور سیکلت دو سیلندر و بالاتر

موتور سیکلت دارای سه چرخ و سایدکار

بر همین اساس جدول نرخ بیمه موتور سیکلت در سال 1402 عبارت است از:

نوع موتورسیکلتمبلغ پایه حق بیمه
گازی582000 تومان
دنده‌ای یک سیلندر711000 تومان
دنده‌ای دو سیلندر به بالا781000 تومان
دنده‌ای سه چرخ و سایدکار

840000 تومان

به این ترتیب قیمت بیمه موتور سیکلت 1402 در هر دسته نسبت به دسته قبلی خود بالاتر خواهد بود. همچنین نرخ پوشش مالی انتخابی توسط خریدار (از ۳۰ میلیون تومان تا ۶۰۰ میلیون تومان) هم باعث افزایش حق بیمه می شود.  علاوه بر نرخ پایه و پوشش مالی انتخابی، تخفیف عدم خسارت عدم خسارت بیمه شخص ثالث (از 5 درصد تا 70 درصد) و جریمه دیرکرد بیمه موتور سیکلت و مدت اعتبار بیمه نامه هم بر روی نرخ حق بیمه موتور سیکلت تاثیر می گذارد. به این شکل که تخفیف عدم خسارت باعث کاهش قیمت بیمه موتور سیکلت می شود و جریمه دیرکرد باعث افزایش آن.

مدارک خرید بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

برای خرید بیمه‌شخص ثالث موتور سیکلت به بیمه‌نامه قبلی و کارت موتور نیاز است. درصورت عدم صدور کارت موتور سیکلت تان‌ با استفاده از فاکتور فروش ممهور شده هم می‌توان بیمه ‌موتور را از صفحه ی مقایسه و استعلام نرخ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت خریداری کرد.

استعلام و خرید بیمه شخص ثالث موتورسیکلت از ازکی

در سایت ازکی استعلام قیمت بیمه موتور سیکلت را برای هر نوع و مدل موتورسیکلت بگیرید. اگر اطلاعات موتور را دارید فقط باید شماره پلاک و کد ملی مالک را در صفحه استعلام قیمت و خرید بیمه موتور سیکلت در سایت ازکی وارد کنید. بدون پلاک هم می‌توانید با وارد کردن اطلاعاتی مثل مدل موتورسیکلت (برقی، دنده‌ای، تک سیلندر، دو سیلندر به بالا و ...) و سال ساخت، قیمت بیمه موتور سیکلت 125 یا هر موتور دیگری را بگیرید.

یعنی با استعلام قیمت بیمه موتور از ازکی می‌توانید قیمت بیمه نامه موتور برای یک نوع مدل و کاربری خاص را در شرکت‌های بیمه مختلف با هم مقایسه کنید. حتی می‌توانید ارزانترین بیمه موتور سیکلت یک ماهه را برای موتور خود قیمت بگیرید.

سوالات متداول

تصور کنید شما هنگام رانندگی با موتورسیکلت به شخص یا اشخاصی خسارت وارد کنید، و در آن حادثه مقصر شناخته شوید، طبق قانون شما مسئول جبران این خسارت به زیان‌دیدگان هستید. ممکن است این خسارت مالی و یا خسارت بدنی باشد. بنابراین نیاز به پشتوانه‌ای دارید تا در هنگام بروز این حوادث در جبران خسارت در کنار شما باشد.

بیمه موتورسیکلت در واقع یک بیمه مسئولیت است (بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی) که زیر گروه بیمه‌های اموال قرار دارد.

بر اساس قانون مالک خودرو یا کسی که خودرو در اختیار اوست باید اقدام به تهیه بیمه موتورسیکلت نماید. (در این صورت این شخص بیمه‌گذار نامیده می‌شود)

به هر نوع دیه یا ارش (دیه جراحت) که درصورت بروز آسیب، شکستگی، نقص عضو و ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است، گفته می‌شود؛ بیمه شخص ثالث موتورسیکلت تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، جبران خواهد کرد.

حوادث شامل هرسانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه است که مطابق با شرایط بیمه‌نامه باشد و موتورسیکلت باعث به وجود آمدن این حوادث غیرمترقبه شده باشد.

در صورت دیرکرد تمدید بیمه موتورسیکلت، علاوه بر عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که موجب صرف زمان زیادی می شود. از عواقب نداشتن بیمه موتورسیکلت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در صورت شناسایی موتور فاقد بیمه موتورسیکلت توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، موتور متوقف شده و به پارکینگ منتقل می‌شود. در این حالت شخص خاطی برای ترخیص موتورسیکلت، باید بیمه‌‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت معتبر ارائه نماید و باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته (تا حداکثر یک سال) را بپردازد، و همچنین علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.

در صورت نداشتن بیمه موتورسیکلت در حوادث، اگر مالک موتور مقصر باشد، هیچ شرکت بیمه‌ای خسارت را پرداخت نمی‌کند، باید کلیه هزینه‌ها را شخصا بپردازد.

طبق قوانین جدید بیمه شخص ثالث، در شرایطی که راننده مقصر بیمه شخص ثالث موتورسیکلت نداشته باشد و در صورت بروز حوادث منجر به فوت یا خسارات بدنی، جبران این گونه خسارت‌ها به عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است؛ و پرداخت دیه را برای راننده مقصر حادثه به صورت قسطی خواهد بود. این قانون برای حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است. امکان خرید و فروش موتوری که تحت پوشش بیمه موتورسیکلت نیست وجود ندارد.

اگر موتور متعلق به دوست من باشد و بیمه داشته باشد و من راننده آن باشم و تصادف کنم آیا بیمه خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند؟ بله؛ بیمه موتورسیکلت وابسته به موتور است و در صورتی که شما گواهی‌نامه معتبر متناسب با وسیله نقلیه (گواهی‌نامه موتورسیکلت) داشته باشید، حتی اگر موتور متعلق به شما نباشد، بیمه خسارت وارد شده را جبران خواهد نمود.

حق بیمه موتورسیکلت و میزان پوشش مالی و بدنی آن بر اساس دیه کامل یک انسان در ماه حرام تعیین می‌گردد. این مبلغ در ابتدای هر سال با انتشار بخشنامه‌ای توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود؛ همین موضوع باعث تغییر حق بیمه در هر سال است.

خیر؛ در تعیین حق بیمه موتورسیکلت ارزش موتور تاثیری ندارد. ملاک‌های تعیین حق بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث عباتند از:

 • حق بیمه پایه ابلاغ شده توسط بیمه مرکزی (تعداد سیلندر وسیله نقلیه)
 • تخفیف عدم خسارت بیمه موتورسیکلت
 • کاربری موتور
 • جریمه دیرکرد بیمه موتورسیکلت
 • میزان پوشش مالی مورد درخواست
 • مدت اعتبار بیمه‌نامه

بر روی بیمه نامه شخص ثالث آیتمی تحت عنوان تخفیف عدم خسارت (به اختصار ت.ع.خ) وجود دارد. موتوری که در طول مدت بیمه‌نامه خود خسارتی دریافت نکرده باشد، در زمان تمدید خود شامل تخفیف تشویقی از سمت شرکت بیمه‌گر می‌شود. در صورتی که اگر موتوری تصادف کند و از کوپن‌های بیمه‌نامه خود استفاده کند، تخفیف‌های عدم خسارت او به صورت پلکانی کاهش میابند.

بله؛ در صورتی که تقاضای بیمه‌گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه‌نامه باشد، امکان انتقال تخفیف‌ها به موتور جدید وجود دارد.