بیمه درمان تکمیلی بیمه میهن

درباره بیمه درمان تکمیلی بیمه میهن

 

پوششطرح 1طرح 2طرح 3طرح 4

هزینه‌های بستری، جراحی، شیمی درمانی, رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب, گامانایف، جراحی ستون فقرات،

انواع سنگ شکن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و Day Care

5,000,0008,000,00010,000,00020,000,000

افزایش سقف تعهد برای اعمال جراحی سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، قلب، پیوند ریه، کبد، کلیه

 و مغز استخوان

10,000,00016,000,00020,000,00040,000,000

پاراکلینیکی 1 ( سونوگرافی، ماموگرافی, انواع اسکن، انواع اندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو 

و دانسیتومتری)

500,000500,000750,0001,000,000

پاراکلینیکی 2 ( تستس ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نور مغ، نوار مثانه، شنوایی سنجی

بینایی سنجی، هولتر مانیتورینگ، آنژیوگرافی چشم)

500,000500,000750,0001,000,000

پاراکلینیکی 3 ( جراحی مجاز سرپایی شامل شکستگی، گچ‌گیری، ختنه، بخیه، کراپوتراپی، اکسیزیون، لیبوم، بیوپسی، 

تخلیه کیست و لیزر درمانی)

500,000500,0001,000,0001,500,000
خدمات ازمایشگاهی ( به استثنای چکاپ) شامل پاتوبیولوژی، رادیوگرافی، نوار قلب و فیزیوتراپی200,000250,000500,0001,000,000
هزینه زایمان ( طبیعی و سزارین)2,000,0002,500,0003,0000,0005,000,000
رفع عیوب انکساری دو چشم برای حالتی که قدر مطلق هر چشم 3 دیوپتر یا بیشتر باشد500,000500,0001,500,0002,000,000

آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی مشروط به بستری شدن در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به 

سایر مراکز تشخیصی-درمانی طبق دستور پزشک

200,000300,000500,000600,000
حق‌بیمه با فرانشیز 10%500،000600،000700،000780،000
حق‌بیمه با فرانشیز 30%435،000520،000610،000690،000