ازکی
 ازکی

مسئولیت

بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
درباره بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت نوعی خدمات بیمه‌ای به حساب می‌آید که در اصلاح روابط اجتماعی به صورت مستقیم نقش داشته و به نوعی پذیرش مسئولیت خطا و اشتباهات گروه‌های مختلف شغلی است در قبال مشتریان و کارکنان خود. در یک جمله کوتاه، بیمه مسئولیت تعهد بیمه‌گزار است در مقابل دیگران که در صورت بروز خساراتی از جانب شخص بیمه‌گزار برای اشخاص دیگر به سبب این بیمه، خسارت وارده توسط بیمه‌گر، جبران خواهد شد. با توجه به تعریف ارائه‌شده نقش و اهمیت بیمه مسئولیت کاملا روشن می‌شود.

انواع بیمه مسئولیت

به طور کلی و در یک تقسیم‌بندی اولیه می‌توان بیمه مسئولیت را به سه بخش تقسیم کرد. طبق این دسته‌بندی اولیه انواع بیمه مسئولیت شامل بیمه مسئولیت مدنی، بیمه مسئولیت قراردادی و بیمه مسئولیت متقابل هستند.

بیمه مسئولیت قراردادی زمانی ایجاد می‌شود که به علت کوتاهی بیمه‌گر و یا بیمه‌گزار، طرف مقابل دچار خسارت و زیان شود. در این زمان است که بیمه مسئولیت قراردادی تحقق می‌یابد.

بیمه مسئولیت متقابل در واقع تعهد یک‌جانبه فردی در قبال فردی دیگر است. بیمه مسئولیت متقابل به دلیل شرایط و پوشش‌های فراوانی که دارد معمولا توسط شرکت‌های بیمه زیادی ارائه نمی‌شود.

اما آن‌چه امروزه به صورت کلی به بیمه‌ مسئولیت شناخته می‌شود و کاربرد بیش‌تری دارد همان بیمه مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی خود به معنای تعهد شخص عامل و مسبب زیان است به شخصی که دچار خسارت شده است و در نتیجه بیمه مسئولیت مدنی، تحت پوشش قرار دادن مسئولیت افراد نسبت به دیگران است. به این صورت که با تحت پوشش قرار دادن مسئولیت چنان‌چه از جانب بیمه‌گزار، خسارت و زیانی به شخصی وارد شود، بیمه‌گر آن خسارت را جبران خواهد کرد. بیمه نامه‌های مسئولیت مدنی با توجه به گستره حیطه‌های شغلی، بسیار متنوع بوده و دارای شاخه‌های فراوانی است که به صورت کلی تحت چهار تقسیم‌بندی ارائه می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • بیمه مسئولیت عمومی

همان‌طور که از نام این بیمه پیداست، در آن افراد، خود را در برابر زیان‌های مالی و جانی وارده بر اشخاص ثالث (غیر از کارکنان و کارمندان خود) طی فعالیت‌های روزانه و عمومیشان بیمه می‌کنند. این نوع بیمه مسئولیت نیز خود دارای بخش‌های زیادی است که مهم‌ترین آن می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بیمه عملیات ساختمانی

طی عملیات گودبرداری، تخریب و... ممکن است آسیبی به خانه‌های اطراف و ساکنان و یا سایر افراد، وارد شود که به موجب این بیمه خسارات ناشی از انجام فعالیت‌های ساختمانی به اشخاص غیر، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

 • بیمه مسئولیت جامع شهرداری

به موجب این بیمه کلیه خسارت وارده بر اثر عملیات زیربنایی، اجرایی و... که تحت نظر شهرداری انجام می‌شود، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

 • بیمه مسئولیت نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

به واسطه این بیمه، کلیه خسارت جانی و مالی وارده بر اشخاص ثالث، طی عملیات نصب و یا نگهداری تابلوهای تبلیغاتی، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

 • بیمه مسئولیت آتش‌سوزی

خسارات وارده بر همسایگان و اماکن اطراف مورد بیمه آتش‌سوزی توسط بیمه آتش‌سوزی جبران نخواهد شد و برای جبران خسارت وارده بر اشخاص ثالث به دلیل آتش‌سوزی، می‌توان از بیمه مسئولیت عمومی آتش‌سوزی استفاده کرد.

 • بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

این بیمه موجب تحت پوشش قرار گرفتن خسارات جانی احتمالی به افراد حاضر در مراکز آموزشی می‌شود.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای

در بیمه‌ نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای، بیمه‌گزار در قبال خسارت وارده بر دیگران به واسطه شغل اصلی و حرفه‌ای خود، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و مسئول رفع خسارت، بیمه‌گر خواهد بود. برخی از مهم‌ترین بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای به شرح زیر است: 

 • بیمه مسئولیت کارفرما

کارفرمایان در مقابل کلیه خسارات جانی وارده بر کارگران و یا کارکنان خود که ناشی از حوادث حین کار باشد، مسئول بوده و ملزم به جبران هستند. به موجب این بیمه، مسئولیت کارفرمایان در قبال خسارت وارده بر کارکنان خود، تحت پوشش قرار می‌گیرد. پوشش اصلی بیمه نامه‌های مسئولیت کارفرما شامل دیه ناشی از صدمه جانی و یا فوت کارکنان و همچنین هزینه‌های پزشکی در صورتی که کارفرما به موجب قانون ملزم به پرداخت آن‌ها باشد

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان، جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی، روانی و یا فوت بیماران به موجب قصور، اشتباه و یا غفلت پزشک است. پوشش اصلی این بیمه‌نامه شامل دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه‌های پزشکی صدمات جسمی و روانی به بیمار است که در طول مدت بیمه رخ داده باشد و حداکثر تا 4 سال پس از پایان مدت بیمه به اطلاع بیمه‌گر رسیده باشد

 • بیمه مسئولیت فنی بیمارستان، کلینیک، داروخانه و ازمایشگاه

به موجب این بیمه‌نامه اگر در حین انجام وظایف اصلی این ارگان‌ها که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید شده است، آسیبی به مراجعه‌کنندگان، همراهان و ذوی‌الحقوق آن‌ها وارد شود، بیمه‌گر ملزم به جبران آن خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

این بیمه به منظور جبران خسارت ناشی از مصرف تولیدات تولیدکنندگان بر مصرف‌کنندگان ایجاد شده است که در سه زیر مجموعه ارائه می‌شود:

 • بیمه مسئولیت ناشی از تولید (محصولات گازی)

به موجب این بیمه‌نامه اگر آسیبی شامل فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارات مالی، توسط استفاده از محصولات ناشی از عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالا به مصرف‌کندگان برسد، بیمه‌گر مسئول جبران آن خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق رطوبتی)

این بیمه خسارات مالی و جانی ناشی از عدم عملکرد صحیح عایق را دربر می‌گیرد.

 • بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولیدکنندگان)

شامل جبران خسارت وارده بر مصرف‌کنندگان به علت عدم ایمنی کالا و یا وجود عیب و نقص در آن است.

 • سایر بیمه‌های مسئولیت

علاوه بر موارد بالا، بیمه نامه‌های مسئولیت دیگری نیز تحت عنوان سایر بیمه‌های مسئولیت وجود دارند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

 • بیمه مسئولیت صداقت در امانت
 • بیمه مسئولیت مدیر سینما
 • بیمه مسئولیت دارندگان و نگه‌دارندگان آسانسور

کلوزهای بیمه مسئولیت مدنی

به پوشش‌های اضافی که می‌توان به بیمه‌نامه‌های مسئولیت علاوه بر پوشش‌های اصلی بنابر نیاز آن بیمه‌نامه اضافه کرد کلوز گفته می‌شود که برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

 1. کلوز افزایش مرور زمان از 4 سال به 6 سال: طبق این پوشش مدت زمانی که پزشک می‌تواند خسارت وارد شده به بیمار را بعد از پایان مدت بیمه‌نامه به اطلاع بیمه‌گر برساند به 6 سال افزایش می‌یابد.
 2. پوشش جبران هزینه‌های پزشکی: به موجب این پوشش هزینه‌های پزشکی که بیمه‌گزار طبق قانون ملزم به پرداخت آن نشده است نیز توسط بیمه‌گر تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 3. پوشش مسئولیت خارج از کارگاه: به موجب این پوشش صدمات بدنی وارد بر کارکنان در خارج از کارگاه به شرط انجام ماموریت و با اعلام اسامی آن‌ها توسط کارفرما، توسط بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.
 4. پوشش بیمه‌ای افزایش ریالی دیه: مبلغ دیه در بیمه‌نامه عددی ثابت است و از آنجایی که بین وقوع حادثه و صدور رای فاصله زمانی وجود دارد برای جلوگیری از متضرر شدن بیمه‌گزار، طبق این پوشش او می‌تواند تا 3 بار در طول مدت بیمه‌نامه، مبلغ دیه را افزایش دهد.
 5. پوشش تعدد دیات و دیات غیرمسری: بر اساس این پوشش اگر بیمه‌گزار در حادثه تحت پوشش بیمه، محکوم به پرداخت بیش‌از یک دیه ودیات مسری شود، بیمه‌گر تا سقف تعهدات ملزم به پرداخت خسارات خواهد بود. 

خرید بهترین بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت همان‌طور که می‌توان حدس زد دارای ده‌ها زیرشاخه است و هر کس با هر شغلی می‌تواند مسئولیت شغلی خود را بیمه کرده و با آرامش خیال بیش‌تری به انجام فعالیت‌های خود بپردازد. اگر تصمیم به خرید بیمه مسئولیت دارید، اما با شاخه مربوط به شغل خود و نیز شرکت‌های بیمه‌ای که آن را ارائه می‌دهند آشنایی ندارید می‌توانید برای خریدی آگاهانه از مشاوران و سامانه خرید بیمه سایت ازکی، کمک بگیرید.