بیمه شخص ثالث دی

بیمه شخص ثالث دی بر اساس قانون مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و پیشنهاد بیمه گذار (که جزء لاینفک بیمه نامه می‏ باشد) تنظیم شده و بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث در قبال خسارت‏‏ های مالی و جانی نزد یکی از شرکت های بیمه داخلی که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند. در بیمه شخص ثالث دی ، منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

خسارات تحت پوشش بیمه شخص ثالث دی

خسارت های مالی بیمه شخص ثالث دی

زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. که منظور از حوادث مذکور هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی، و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

خسارت های جانی بیمه شخص ثالث دی

هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.

مدارک صدور بیمه شخص ثالث دی

 • سوابق بیمه نامه قبلی
 • ارائه کارت ماشین
 • ارائه اصل و کپی سند
 • تکمیل فرم پیشنهاد صدور

تخفیفات و جرائم بیمه شخص ثالث دی

در صورتی که در مدت بیمه، خساراتی از محل این بیمه پرداخت نشود بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف اعمال نماید.

مدارک خسارت بیمه شخص ثالث دی

واحد پذیرش:

 • حضور بیمه گذار یا زیان دیده حادثه جهت اعلام خسارت
 • ارائه اصل بیمه نامه مقصر حادثه و کوپن مربوطه
 • ارائه اصل گواهینامه یا رونوشت تأیید شده آن

واحد کارشناسی:

 • بیمه نامه و رونوشت آن
 • کارت و سند اتومبیل
 • کروکی افسر راهنمایی و یا گزارش کارشناس رسمی تصادفات
 • گزارش اولیه (گزارشات کلانتری به دادگاه)
 • گواهینامه رانندگی مقصر و زیان دیده
 • اوراق بازجویی از مقصر و زیان دیده و اولیاء دم
 • نظریه پزشک قانونی
 • رأی دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین، رأی تجدید نظر دادگاه)
 • جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات و برگ معاینه جسد
 • حصر وراثت نامحدود و قیم نامه
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
 • شناسنامه وراثت متوفی
 • اصل صورت حساب بیمارستان در پرونده بالینی
Print Friendly, PDF & Email