نام شرکت: بیمه نوین
تعداد نیرو: 551
سهم از بازار: 3.1
توانگری مالی: 172
سال تاسیس: 1384
تعداد شعب: 35
تعداد نماینده: 1167

بیمه مسئولیت نوین

بیمه مسئولیت یکی از رشته های اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. موضوع این بیمه‌نامه جبران زیان وارد شده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت‌های مالی و غرامت‌های بدنی ناشی اشتباه غیرعمدی بیمه‌گذاران است. در این بخش به بیمه مسئولیت نوین می‌پردازیم.

بیمه مسئولیت نوین در ایجاد نظم اجتماعی، تأمین حرفه‌ای و مشاغل و فعالیت‌ها، جبران زیان‌های مالی و جانی وارد بر اشخاص ثالث و از همه مهم تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و شکایت در محاکم قضایی، نقش مهمی را ایفا می‌کند.

انواع بیمه مسئولیت نوین:

بیمه مسئولیت نوین شامل چند مورد می‌شود که به شرح زیر است:

1) بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان نوین:

این بیمه صدمات بدنی وارد شده به کارکنان را که ناشی از مسئولیت مدنی کارفرمایان باشد، تحت پوشش قرار می‌دهد،

صدمات بدنی شامل جبران هزینه های پزشکی، دیه فوت و نقص عضو می‌باشد.

انواع بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان:

 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان ساختمانی
 • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان پروژه های عمرانی
 • بیمه مسئولیت مدنی در برابر کارکنان ، واحدهای تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی

2) بیمه مسئولیت مدنی عمومی نوین:

این بیمه خسارت های بدنی و مالی که در اجرای فعالیت بیمه‌گذار به اشخاص ثالث وارد می شود و ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار باشد را تحت پوشش قرار می دهد. مانند:

 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب
 • بیمه مسئولیت مدنی شهرداری ها در قبال شهروندان
 • بیمه مسئولیت مدنی جامع (CGL)
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی
 • بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در قبال اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران پارکینگ‌های عمومی و خصوصی
 • بیمه مسئولیت مدیر/ هیأت مدیره مجتمع های مسکونی یا اداری در قبال ساکنین، مراجعین و اشخاص ثالث
 • بیمه مسئولیت مدنی ناشی از نصب و نگهداری آسانسور در قبال استفاده کنندگان
 • و ….

3) بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای نوین:

این بیمه مسئولیت مدنی فعالیت حرفه ای افراد را در برابر خدمات گیرندگان تحت پوشش قرار می‌دهد. مانند:

 • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان و پرستاران
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی کلینک ها، درمانگاه ها و بیمارستان ها
 • بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر، محاسب
 • بیمه مسئولیت حرفه ای سر دفتران اسناد رسمی
 • بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری در قبال موکلین.

4) بیمه مسئولیت قراردادی نوین:

این بیمه که یکی از انواع بیمه مسئولیت نوین است، خسارت‌های مالی ناشی از مسئولیت قراردادی بیمه‌گذار در برابر طرف دیگر قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این نوع بیمه برای انواع قراردادهای حمل و نقل داخلی و بین المللی در برابر گیرنده کالا از جمله قراردادهای زیر قابل ارائه است:

 • بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل جاده ای (داخلی)
 • بیمه مسولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای براساس شرایط کنوانسیون سی ام آر
 • بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی براساس شرایط بارنامه فیاتا
 • بیمه مسئولیت مدنی شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا از طریق هوایی (داخلی و خارجی)
 • بیمه مسئولیت مستأجر در برابر مؤجر
 • بیمه مسئولیت پیمانکاران در برابر صاحبکاران مطابق مفاد قرارداد منعقده.

5) بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان و فروشندگان کالا و خدمات + تضمین کیفیت کالا و خدمات

این بیمه خسارت‌های مالی و یا بدنی ناشی از نقص کالای تولیدی و فروخته شده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار باشد، تحت پوشش قرار می‌دهد.

این نوع بیمه در دو بخش “خدمات گارانتی” و “بیمه مسئولیت تبعی ناشی از محصول” عرضه می‌شود.

انواع این بیمه عبارت است از:

 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان عایق های رطوبتی
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان جرثقیل های سقفی
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان لوله های آبرسانی و شبکه آبیاری (PVC) و …..
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده در خودرو مانند سیلندر، صفحه کلاج و…..
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان دستگاه های فیزیوتراپی

طرح‌های ویژه بیمه مسئولیت نوین:

این بیمه‌ها در مواردی صادر می‌شود که ماهیتاً موضوع جدیدی باشد. از جمله این طرح‌های ویژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت داخلی کالا در برابر گمرک
 • بیمه تضمین شرکت های حمل و نقل بین المللی برای ترانزیت خارجی کالا در برابر گمرک
 • بیمه تضمین ورود و خروج موقت خودرو در برابر گمرک
 • بیمه اسب های مسابقه
 • بیمه گلخانه

پرداخت خسارت بیمه مسئولیت نوین:

برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت نوین ، بیمه‌گذار باید بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز به صورت کتبی بیمه‌گر را مطلع کرده و برای تشکیل پرونده اقدام کند.

اسناد و مدارک لازم برای دریافت خسارت:

 • ادعای خسارت زیاندیده
 • مدارک بالینی و درمانی بیمارستانها و مراکز درمانی
 • نظریه پزشکی قانونی
 • گزارش بازرس حوادث کار
 • اسناد و اوراق بازجویی و اظهارات مراجع انتظامی و قانونی
 • رأی مراجع قضایی
 • لیست تأمین اجتماعی ماه وقوع حادثه
 • لیست حقوق و دستمزد
 • پروانه ساختمانی (برای بیمه نامه های مسئولیت کارفرمادرقبال کارکنان پروژه های ساختمانی )
 • گزارش و کروکی پلیس
 • گواهینامه
 • اسناد مدارک وسیله نقلیه

در پرونده‌های تعهدات مالی از جمله متصدیان حمل و نقل:

 • بارنامه ، قبص باسکول مبدأو مقصد ، گزارش و کروکی مقامات انتظامی.