نام شرکت: بیمه معلم
تعداد نیرو: 587
سهم از بازار: 3.4
توانگری مالی: 76
سال تاسیس: 1386
تعداد شعب: 50
تعداد نماینده: 1141

بیمه عمر گروهی معلم

در بیمه عمر گروهی معلم که به صورت قراردادی با سازمان‌ها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و موسسات خصوصی و دولتی و … منعقد‌ می‌گردد، بیمه‌گذار کارکنان خود را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر زمانی (فوت به هر علت) قرار می‌دهد (حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن تا سقف ۷۰ سالگی است). بیمه‌گر نیز متعهد است چنانچه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه فوت نماید، بشرط وصول حق بیمه در سررسیدهای مقرر، سرمایه مندرج در قرارداد را به استفاده کنند(گان) پرداخت نماید. قابل ذکر است که پس از پایان مدت بیمه‌نامه، بیمه‌گر هیچگونه تعهدی نسبت به برگشت سرمایه و حق بیمه دریافتی نخواهد داشت.

انواع بیمه عمر گروهی معلم

بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت:

در این بیمه عمر گروهی معلم ، سرمایه بیمه‌نامه برای همه بیمه شدگان یکسان بوده و تعیین میزان آن با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر‌ می‌باشد ضمنا تعیین نرخ حق بیمه براساس نوع شغل، میانگین سنی و تعداد بیمه شدگان‌ می‌باشد.

بیمه عمر زمانی براساس ضریبی از حقوق‌ :

در این بیمه عمر گروهی معلم ، سرمایه بیمه‌نامه با توجه به ضریبی از حقوق و مزایای هر یک از بیمه شدگان تعیین‌ می‌گردد. تعیین میزان ضریب براساس توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار‌ می‌باشد.

بیمه عمر مانده بدهکار گروهی:

این بیمه عمر گروهی معلم ، برای ارائه پوشش به وام گیرندگان موسسات اعتباری، بانک‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه و سایر سازمان‌های مشابه که در راستای رفع مشکلات و نگرانی وام دهندگان و وام گیرندگان طراحی شده است و در این نوع بیمه‌نامه‌ها بیمه‌گر تعهد‌ می‌کند در صورت فوت مشمول بیمه هر یک از وام گیرندگان، در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه و بشرط پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر مانده اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، بصورت یکجا به بیمه‌گذار (موسسات وام دهنده) پرداخت نماید.

  • حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن بیمه‌شده با مدت بازپرداخت وام نباید از ۷۰ سال تمام تجاوز نماید.

نحوه دریافت انواع بیمه عمر گروهی معلم

افراد متقاضی بیمه‌نامه عمر زمانی گروهی اشخاص حقوقی‌ می‌باشند که با ارائه درخواست کتبی‌ می‌توانند بیمه‌نامه عمر زمانی گروهی را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به:

  • نوع فعالیت گروه
  • رده سنی
  • سرمایه درخواستی
  • حق بیمه

شرایط بیمه‌نامه را اعلام و با تواقق بیمه‌گذار اقدام به صدور بیمه‌نامه‌ می‌نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه عمر گروهی معلم

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه‌نامه، بیمه شده یا ذی‌نفع‌ می‌تواند به شرح زیر عمل نماید:

  • مراتب را در اسرع وقت به بیمه‌گذار یا بیمه‌گر اعلام نماید.
  • مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه‌گر تحویل نماید.
  • شرکت بیمه‌گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت‌ می‌نماید.
Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *