خسارت بیمه شخص ثالث

خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث

خسارت بیمه شخص ثالث سال 1400 به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:

خسارات جانی ثالث معادل مبلغ 640٫۰۰۰٫۰۰۰ است (یعنی تا سقف دیه کامل در ماه حرام).

خسارات جانی راننده مقصر حادثه معادل مبلغ 480٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است (یعنی تا سقف دیه کامل در ماه عادی).

خسارات مالی تا سقف پوشش مالی خریداری شده توسط بیمه‌گذار و طبق مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود (در همه شرکت‌های بیمه حداقل 16,000,000 تومان).

خسارت چیست؟

به صورت کلی مفهوم «خسارت» :

 • درمورد انسان به معنی نقص عضو و یا در مرحله بالاتر فوت فرد است.
 • در مورد اشیا و اموال به معنای از بین رفتن، تلف شدن، كم شدن یا معیوب شدن آن شی است.

مثلاً در صورت برخورد دو خودرو یكی از آنها مقصر شناخته می‌شود، نقص‌ها و شكستگی‌ها و آسیب‌های واردشده به خودرو نوعی خسارت محسوب می‌شود.

خسارت انواع مختلفی دارد؛ خسارت‌های مادی، خسارت‌های جانی و بدنی و خسارت‌های معنوی كه در مبحث خسارت بیمه شخص ثالث به بیان دو نوع اول می‌پردازیم.

خسارت‌های مادی (پولی) در بیمه شخص ثالث:

در اینجا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث آن دسته از خسارت‌هایی است كه به اموال مردم (اشخاص ثالث) وارد می‌شود. مثل تصادف و خسارت به خودرو ثالث، شكستن شیشه مغازه یا خانه شخص ثالث، خراب شدن كشت و زراعت یك مزرعه و … خسارت بیمه شخص ثالث مصادیق بسیار زیادی دارد.

این خسارت‌ها باعث زیان مادی شخص ثالث صاحب آن وسیله می‌شود و با پول قابل جبران است؛ جبران خسارت وارد شده به ماشین شخص ثالث، از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

خسارت‌های جانی و بدنی :

در اینجا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث آن دسته از خسارت‌هایی است كه به بدن و جسم انسان وارد می‌شود. مثلاً اگر در یك تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان‌های بدنی و جسمی است. فوت و مرگ شخص ثالث هم نوعی خسارت جانی است. از آنجایی که نمی‌توان برای جان انسان قیمتی گذاشت یا ارزش یک عضو را مشخص نمود؛ جبران خسارت فوت و یا نقص عضو قطعا کار بسیار دشواری است؛ اما بر اساس شرع و قانون برای جبران خسارت‌های جانی و بدنی مفهوم «دیه» بوجود آمد تا با پرداخت و جبران مالی بخش اندکی از زیان وارد شده جبران شود.

جبران خسارت‌های جانی و بدنی وارد شده به شخص ثالث نیز از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

مفهوم خسارت جانی و بدنی در بیمه شخص ثالث:

به هر نوع دیه یا ارش (دیه‌ای است که مقدار و میزان آن مشخص نشده) که درصورت بروز آسیب، شكستگی، نقص عضو و ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است خسارت بدنی بیمه شخص ثالث گفته می‌شود.

بیمه شخص ثالث خودرو تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را جبران خواهد کرد.

تعریف حادثه در خسارت بیمه شخص ثالث :

حوادث شامل هرسانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه است.

حتما بخوانید:  بیمه ثالث چیست؟ | روش محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث ، تخفیف ثالث و جریمه دیرکرد بیمه ثالث

تعریف وسیله نقلیه موتوری در خسارت بیمه شخص ثالث :

وسیله نقلیه موتوری شامل کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و كفی (تریلر) متصل به آنها است.

خسارت بیمه شخص ثالث

تصادف شخص ثالث

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی شخص ثالث (دیه)

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.
 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودرو و کارت ملی راننده.
 • کروکی تصادف (گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس منتخب مراجع قضایی).
 • گزارش ها و صورت جلسات نیروی انتظامی.
 • اوراق بازجویی از مقصر و زیان‌دیدگان.
 • نظریه سازمان پزشکی قانونی.
 • آرای دادگاه.
 • کارت های شناسایی مجروحین و متوفیان (شناسنامه و کارت ملی ایشان).
 • خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی و یا ذی‌نفعان دریافت خسارت.
 • جواز دفن، گزارش معاینه جسد و گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی، در صورتی‌که در حادثه زیان‌دیده فوت نموده باشد.
 • ارائه گواهی انحصار وراثت، در حوادث منجر به فوت.

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث

شرایط متفاوت حواث و زیان های وارد شده، منجر می‌شود بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسیم شود، در این قسمت به آنها خواهیم پرداخت:

خسارت بیمه شخص ثالث بدون كروكی

با رعایت شرایطی پرونده تشكیل و خسارت پرداخت می‌شود، در این قسمت به این شرایط اشاره می‌کنیم:

 • خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان‌دیده، باید حداکثر تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد.
 • هر دو خودرو در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
 • هر دو راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی با وسیله مورد نظر باشند.
 • اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.
 • حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی.
 • مراجعه طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یكی از مراكز پرداخت خسارت بیمه.
 • سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث معادل حداقل پوشش مالی بیمه‌نامه است.

پس از مراجعه طرفین حادثه به یكی از مراكز پرداخت خسارت خودرو و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون كروكی را تنظیم، تكمیل و امضای نموده و بر اساس مدارک ارائه شده پرونده خسارت تشكیل می‌شود.

مدارک تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی

برای تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی مدارك زیر مورد نیاز است:

 • اصل و كپی مدارک مقصر و زیان¬دیده یا زیان¬دیدگان حادثه (گواهینامه، كارت ملی).
 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.
 • اصل و كپی بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.
 • یك برش اصل كوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

مدارك تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی

برای تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی مدارك و شرایط زیر مورد نیاز است:

 • حضور راننده و خودروی زیان‌دیده برای رویت و تایید حادثه و ارزیابی خسارت توسط كارشناس بیمه‌گر.
 • اصل برگ كروكی سازشی تصادف، امضاء شده توسط پلیس تنظیم کننده.
 • اصل و كپی گواهینامه زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی كارت ملی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی بیمه نامه ثالث معتبرخودروی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل یك برش كوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.
 • كپی گواهینامه و كارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.
تصادف شخص ثالث

تصادف شخص ثالث

مدارک تشكیل پرونده و پرداخت خسارت شخص ثالث با كروكی غیرسازشی

هنگامی که به دلایل مختلفی مانند عدم توافق طرفین حادثه در مورد فرد مقصر، عدم قبول نظر پلیس و یا کامل نبودن مدارک طرفین حادثه و … کروکی از نوع عدم سازش (غیر سازشی) توسط پلیس و یا كارشناس رسمی دادگستری ترسیم می‌شود، باید زیان‌دیده یا طرفین تصادف با در دست داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به شعب پرداخت خسارت بیمه مراجعه نمایند:

 • اصل یا كپی برابر اصل شده كروكی تصادف و یا گزارش كارشناس رسمی دادگستری توسط مرجع قضایی تایید شده.
 • كپی برابر اصل شده مدارك مقصر (گواهی‌نامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی) كه توسط مرجع قضایی تایید شده.
 • اصل یك برش كوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه.
 • اصل و كپی مدارك زیان‌دیده (گواهی‌نامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی و بیمه‌نامه شخص ثالث).

همیشه این موضوع را در نظر داشته باشی که مدارک تکمیلی در شرکت‌های بیمه مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما به صورت کلی مدارک ذکر شده برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث الزامی است.

خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث
4.3 (85.85%) 41 votes
Print Friendly, PDF & Email

297 دیدگاه در “خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث

 1. سلام اینجانب در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ با خودرویی تصادف داشتم و مقصر شناخته شدم فردی که با ایشان تصادف کردم بعد از آمدن افسر راهنمایی و رانندگی کارت خودرو و بیمه شخص ثالث بنده را به ایشان و کارت خودرو طرف مقابل را به بنده واگذار کردن برای رفتن به یکی از مراکز بیمه برای تعیین خسارت حال سوال بنده این است آیا ایشان بدون حضور بنده می توانند به مراکز بیمه برای تعیین خسارت مراجعه کنند در ضمن کروکی کشیده نشده است و تاریخ بیمه شخص ثالث بنده ۶/۵/۱۳۹۷ به اتمام میرسد لطفا بنده را راهنمایی می فرمایید با تشکر

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر خسارت از میزان پوشش مالی کمتر باشه نیازی به کروکی نیست و بدون کروکی هم خسارت پرداخت میشه.
   در مورد سوال اول باید بدونین که برای دریافت خسارت هر دو طرف حادثه باید حضور داشته باشن و ایشون بدون حضور شما نمیتونن اقدام کنن.

  • سلام
   با یه پژو ت405 تصادف کردم،سپر جلو شکست ولی به نظر خودم قابل تعمیره،اما طرف مقابل میگه حتما باید سپر تعویض بشه،به نظر شما بیمه چه رایی میده

   • سلام دوست عزیز
    رای بیمه کاملا بستگی به خسارت وارد شده داره و اگر واقعا نیاز به تعویض نباشه باشه شرکت بیمه تعمیر مشخص میکنه. در صورتی که نیاز به تعویض باشه هم به همین شکل هست و بیمه فقط با توجه به خسارت رای صادر میکنه

 2. سلام خسته نباشید من با ماشین سنگین چپ شدم ومقصرشناخته شدم آسیب دیدم الان بعد استراحت دو ماه گذشته ومحکم صادر شده ولی متاسفانه هنوز دیگه پرادخت نشده چکارکنم لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  • ساتم وقت شما بخیر
   پروسه پرداخت خسارت بسته به شرکت بیمه متفاوته و معمولا بین 10 تا 70 روز بعد از نهایی شدن حکم پرداخت میشه.

 3. بنده تصادف کردم و به گفته افسر و کشیدن کروکی تصادف مقصر حادثه نشدم ولی هنوز ماشین بنده تعویض پلاک نشده و کارت و سند ماشین بنام بنده نمی باشد آیا پرداخت خسارت توسط بیمه به من که زیاندیده هستم ولی هنوز انتقال مدارک بنام خودم نشده میباشد یا به کسی که کارت ماشین بنام وی میباشد در ضمن دو ساله ماشین را خریدم بدلیل داشتن اقساط نقل و انتقال صورت نگرفته لطفا بنده را راهنمایی کنید

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که وکالت نامه داشته باشین و امور بیمه ای در وکالت نامه تعیین شده باشه خسارت به شما پرداخت میشه اما در غیر اینصورت به صاحب سند پرداخت میشه.

   • منم همین مشکل رو دارم صاحب سنداهوازه صاحب پلاک هم نمیتونه وکالت بده اگرتعویض پلاک کنم به اسم خودم میتونم خسارت روبگیرم؟

 4. سلام بنده تصادف کردم و مقصر شناخته نشدم در جریان کروکی مامور پلیس ازم خواست که اون قطعاتی که از ماشینم خراب شده مثل سپر و گلگیر و بقیه موارد رو براش بگم ولی بعدا مشخص شد که یه چیزهایی از قلم انداختم آیا کارشناس بیمه همون قطعات آسیب دیده که مامور پلیس توی کروکی نوشته رو قبول میکنه یا خود ایشان ممکنه قطعات خراب شده دیگه ای رو اضافه کنه ممنونم

  • با سلام.
   احنمالش کم هست اما از شرکت بیمه سوال کنید و آنچه اتفاق افتاده رو توضیح بدید.

 5. سلام آیا نداشتن گواهی نامه رانندگی باعث می شه که بیمه خسارت رو پرداخت نکند

  • با سلام.
   در صورت نداشتن گواهی نامه خسارت شخص ثالث توسط صندوق خسارات بدنی پرداخت میشه و بعدا از شخص راننده مققصر دریافت میشه. اما خسارت راننده مقصر نه توسط بیمه نه توسط صندوق پرداخت نمیشه چون راننده گواهی نامه نداشته.

   • تا حالا با دو نفر بدون گواهینامه تصادف کردم.فقط جریمه دادن و هر دو خودم مقصر شدم.

 6. سلام خدا قوت ممنون میشم پاسخ سوال من رو هم بدید
  من تصادفی با شکل زیر داشتم
  ابتدا دنا به علت لغزندگی و عدم رعایت سرعت با کارد ریل تصادف میکنه . سپس ۲۰۶ نقره به اون میخوره و من هم به ۲۰۶ نقره ای . افسر کروکی میکشه . ۲۰۶ کروکی رو قبول نداره و میخواد اعتراض کنه اما متاسفانه من به دلیل نیاز به خودرو اون رو تعمیر کردم . اما از ماشین عکس و فیلم گرفتم .
  ۱) اگر بیمه در صورت مقصر بودن طرف مقابل من به علت تعمیر ماشین میتونه به من خسارت نده؟
  ۲) ایا تعمیر ماشین من برای کارشناسی شورای حل اختلاف ایجاد مشکل میکنه؟
  ممنون میشم اگه این لطف رو به من بکنید و من رو راهنمایی کنید ؟

  • باسلام. قاعده کلی این هست که بعد از تعمیر ماشین خسارتی به شما تعلق نمیگیره. اما با توجه به این که از خودرو عکس گرفتید و کروکی افسر پلیس رو دارید شاید بتونید بخشی از خسارت رو دریافت کنید. البته نتیجه به عملکرد شرکت بیمه و تصمیم نهایی اون بستگی داره.

 7. سلام
  در صورت وجود کروکی پلیس و کوپن بیمه مقصر
  حضور ماشین مقصر در بیمه جهت تشکیل پرونده و اخذ خسارت نیازه یا نه؟
  در صورت عدم نیاز به حضور مقصر
  آیا با داشتن کپی کارت ماشین و گواهینامه امکان انجام کار هست یا نه؟

  • باسلام وقت بخیر.
   بله هر دو ماشین باید حضور داشته باشن.
   اصل مدارک باید تحویل بشه نه کپی اون

 8. با سلام
  بیمه من بندی به اسم تعهد بدنی راننده داره تصادف کردم و مقصر نیستم و کارهای بیمه ای با بیمه میصر در حال انجامه ایا بیمه خودم با توجه به مجروحیت بر اساس اون بند بهم خسارتی میده ؟

  • با سلام.
   شما راننده مقصر نیستید؟ یعنی راننده دیگری با خودروی خودش با ماشین شما تصادف کرده و مقصر شناخته شده؟ در این صورت خسارت شما از محل بیمه ثالث راننده مقصر که به شما برخورد کرده پرداخت میشه. بندی که در بیمه شما برای راننده مقصر درج شده برای زمانی هست که شما مقصر شناخته بشید.

 9. سلام.در تصادفی که طرف مقابل مقصر بود سپر جلوی ماشینم خیلی جزی ترک برداشت.قیمت سپر بالاست.میخواستم بدونم بیمه هزینه ی تعمیرشو میده یا اینکه میتونم هزینه تعویض کاملشو بگیرم که عوضش کنم؟

  • با سلام.
   بستگی به نظر کارشناس داره که چه میزان خسارت به سپر شما وارد شده باشه.

 10. سلام خسته نباشید آیا در تصادف شکستن پا یا دست خسارت مالی محسوب میشود یا خسارت مالی و آیا درسابقه تخفیف عدم خسارت تاثیر دارد یا نه

 11. باسلام من تصادف کردم ولی افسر نیومده کروکی بکشه میخواستم بدونم بدون کروکی هم میشه رفت بیمه وبرای طرف زیان دیده خسارت گرفت؟؟؟

  • با سلام.
   این موضوع کاملا بستگی به خسارتی داره که به طرف مقابل وارد شده. اگر خسارت جرحی اتفاق افتاده باشه و یا در خسارت مالی وارد شده بیش از سقف تعهدات بیمه ثالث یاشه حتما باید کروکی کشیده بشه.

 12. سلام، از پشت ماشینی با ماشین بنده برخورد داشت و پلیس کروکی کشید و اون ماشین مقصر شناخته شد. کروکی تایید شده پلیس و کپی کارت ماشین و کپی گواهینامه رانندگی و کپی بیمه شخص ثالث راننده مقصر رو به بنده دادن.
  من یه مسافر خانم میانسال داشتم صندلی عقب که فردای روز حادثه گفتن که بر اثر ضربه تصادف در ناحیه ستون فقرات درد شدیدی دارن، سوالم اینه که ایشون چطور میتونن بابت آسیبی که دیدن خسارت دریافت کنن و چه روند و مدارکی لازم دارن؟
  با تشکر

  • با سلام وقت بخیر
   ایشون میتونن به کلانتری مراجعه و طرح شکایت کنند تا فرد مقصر برای پرداخت دیه به بیمه مراجعه کند و پرونده اولیه تشکیل شود. با مراجعه به پزشکی قانونی میزان جراحت مشخص میشه و بیمه پرداخت میکنه.

 13. سلام
  واژگونی پاشین داشتم به صورت زیر
  ب دلیل انحرف ب سمت چپ خودروی مقابل
  بنده برای جلوگیری از تصادف شاخ به شاخ مجبور به خارج شدن از جاده شدم ک منجر به واژگونی خودرو بنده شده . راننده بودم و یک نفر سرنشین .
  که شکستگی دست و در رفتگی داره و من هم پارگی صورت
  میخواستم بدونم آیا میتوانم برای خسارت جانی و مالی اقدام کنم
  در ضمن صورت جلسه مقامات انتظامی موجوده و همچنین پرونده بستری بیمارستان.
  لطفا راهنمایی کنید …

  • با سلام.
   شما میتونید برای دریافت خسارت مالی و جانی خودتون و سرنشین ماشین اقدام کنید. بر اساس رای دادگاه و نظر پزشکی قانونی بر اساس جراحتی که به شما وارد شده دیه و یا ارش مقرر میشه که راننده مقصر باید این خسارت رو پرداخت کنه. اگر راننده بیمه داشته باشه که بیمه خسارت رو میده اگر نداشته باشه خسارت جانی شما از محل صندوق خسارات بدنی پرداخت خواهد شد.

   • سلام منم همين مشكل برام پيش اومده ولي پرونده بسته شده قاضي ميگه نامه پزشك قانوني ببر از بيمه بگير . آيا بدون حكم قاضي بيمه ميده خسارتو؟

    • با سلام وقت بخیر.
     بله امکانش هست اگر از پزشکی قانونی نامه داشته باشید

 14. سلام ازموقع بیمه شدن بدنه بعداز چه تاریخی میتوان برای خسارت گرفتن دراثر چپ کردن ماشین اقدام کرد

  • با سلام وقت بخیر.
   نیازی نیست زمان بگذره و از زمان خرید بیمه خسارت تعلق میگیره

 15. سلام
  اگه بعد از طی همه مراحل مربوط به دریافت خسارت وداشتن درصد پنجاه پنجاه مشخص بشه که یکی از راننده ها موقع رانندگی تعادل روحی نداشته مثلا قرص روانگردان استفاده کرده آیا راننده طرف مقابل میتونه اعتراض کرده ومجدد شمایت کند؟؟

  • با سلام وقت بخیر.
   بله در هر صورت اگر رای نهایی دادگاه صادر نشده باشه، میتونید اعتراض کنید.

 16. سلام من سال 85 ی تصادف داشتم که تهالم رو از دست دادم اما به علت نااگاهی نتونستم برای گرفتن 30 درصد حق دیه اقدام کنم.حتی در نامه خروجی از پزشکی قانونی هم ذکر شد که میتونم 30 درصد حق دیه رو دریافت کنم آیا الان میتونم برای گرفتن دیه اقدام کنم؟

 17. سلام آیا مبلغ طول درمان را بیمه پرداخت میکنه؟من با یک خانم تصادف کردم
  طول درمان گرفته خواستم ببینم مبلغ طول درمانش هم با بیمست؟

  • در پرداخت خسارت طول درمان ملاک نست و بر اساس جراحات و صدمات دیه مشخص و پرداخت میشه
   ر

 18. سلام و خسته نباشيد پدرم راننده ماشين و بر اثر برخورد به نيوجرسى واژگون شده و از ناحيه مهره گردن اسيب ديده پرونده در پزشك قانونى طول درمان را طى ميكند و در بيمه براى خسارت جانى شخص ثالث اقدام كرديم با توجه به طولانى بودن پروسه طول درمان ايا ميشود نصف مبلغ ديه را قبل از راى نهايي دادگاه از بيمه گرفت و سئوال دوم در طى اين پروسه ميشود ماشين را فروخت؟! و اگر به نام كس ديگر شود خسارت به ما پردخت ميشود؟!

  • با سلام وقت بخیر.
   بلهه بخشی از خسارت رو قبل از رای قطعی میتونید دریافت کنید. مشکلی در فروش بیمه وجود نداره و بیمه نامه به نام شما هست. اما مراحل اداری رو حتما و با فرد مطلع مشورت کنید تا مشکلی ایجاد نشه.

 19. سلام من یه پرایدی بهم زد ومقصر بود رفتیم بیمه قرار بود خسارت رو بریزن ب حساب من ازطرف بیمه گفتن تا ۷۲ساعت طول میکشه ولی الان نزدیک ۵روزه واریز نشده

  • با سلام وقت بخیر.
   با شعبه یا ستاد مرکزی تماس بگیرید و پیگیری بفرماید.

 20. باسلام
  من تصادف کرده ام و مقصر هم بوده ام اما به دلیل ندانستن قوانین بیمه که تا ۶۰ روز وقت هست تا من پرونده بیمه را تشکیل دهم پرونده ام رو تشکیل نداده ام اما هنوز رای پزشک قانونی صادر نشده آیا بیمه میتواند از پرادخت خسارت به من امتناع کند ؟

  • با سلام وقت بخیر.
   بستگی به سیاست های شرکت بیمه داره و این که چه میزان منعطف باشه.

 21. سلام ، من یک تصادف داشتم و مقصر بودم و مامور راهنمایی ، بیمه من رو گرفته و داده به راننده زیان دیده ، و روز بعد هر دونفر با خوردروهای تصادفی رفتیم بیمه ، کارشناس بیمه نظرش رو داده و مبلغی رو که تایید کرده کمتر از سقف تعهد مالی بیمه است و راننده زیان دیده شاکیه و نظر کارشناس رو قبول نداشته و کارت ماشین من رو برداشته و رفته . سوال من اینه که اولا : اینکه کارشناس بیمه مبلغ رو کمتر از انتظار ایشون زده ، راننده زیان دیده میتونه از من شاکی باشه ؟
  دوما : اینکه آیا راننده زیان دیده این حق رو داشته که کارت ماشین من رو برداره یا نه ؟ و من میتونم از ایشون شاکی باشم ؟
  و در صورتی که ادعای افت قیمت داشته باشه تکلیف چیه ؟

  • با سلام و وقت بخیر.
   نظر کارشناس مهمه و مقصر حادثه نمیتونن مبلغی رو مشخص کنن. و این که کارت ماشین شما رو بردن که بدون اجازه شما این کار غیرقانونی هست و میتونید شکایت کنید. چرا که شما مراحل قانونی لازم رو طی کردین و به بیمه مراجعه کردین. ایشون اگر از شما شکایت کنن با توجه به این که کارشناس بیمهخسارت رو براورد کردن، شرکت بیمه باید پاسخگو باشه. و این که راننده مقصر میتونه ادعای افت قیمت داشته باشه اما عموما شرکت ها خسارت افت قیمت رو پرداخت نمیکنن.

 22. سلام
  من هفته گذشته یک تصادف داشتم که بعد از اینکه پلیس 110 امد گفت که شما به نسبت 2 به 1 مقصر هستید چون من میخواستم از فرعی بپیچم و با اینکه ایست کامل کرده بودم ماشینی که در مسیر مستقیم عبود میکرد انتهای ماشینش به سپر ماشین من خراشیده شد خلاصه پلیس در بیمه نامه ایشان دقت نکرده بود که اعتبار ندارد و بیمه نامه من را به ایشان داد و وقتی به دفتر بیمه رفتیم مسوول پرداخت خسارت متوجه شد که ماشین ایشان بیمه نامه اش مدتهاست منقضی شده ! و گفت باید بروید از پلیس کروکی بیاورید
  حالا ان راننده رفته و بیمه نامه اش را تمدید کرده
  سوال اینست که ایا به شخصی که در هنگام تصادف بیمه شخص ثالث ندارد خسارت تعلق میگیرد ؟
  ایا مینوانم از ایشان شکایت کنم ؟
  ایشان بیمه نامه من را نمیدهد

  • با سلام وقت بخیر.
   اولا ایشون نمیتونن بیمه نامه رو بدون اجازه شما پیش خودشون نگه دارن و قانونی نیست. نکته بعد اینه اگر شرکت بیمه ایشون خسارت رو پرداخت نکرد شما میتونید ازشون شکایت کنید و خسارت رو از خودشون دریافت کنید.

 23. سلام بنده در سال 94 با ماشین شخصی مسافر زدم و در مسیر دچار واژگونی شد و یکی از مسافرهام فوت شد
  بیمه شخص ثالث داشتم و هزینه 2.5 درصد که مقصر بودم رو هم پرداخت کردم سانحه هم کارشناسی شد و مبلغ دیه به خانواده متوفی پرداخت شد الان با گذشت 4 سال از بیمه بهم زنگ زدن که ما اشتباه کردیم و شما مسافر زدین و 20٪ درصد از مبلغ دیه رو باید برگردونین
  الان برام سوال چرا باید بنده 20٪ رو پرداخت کنم مگه مسافر جز بیمه شخص ثالث نمیشه ؟؟؟؟
  اگر هم حرفشون درسته کارشناس اشتباه کرده چرا من باید تاوان اشتباهش رو بدم مبلغ دیه که به حساب من نرفته ؟؟؟

  • با سلام وقت بخیر.
   شما با ماشین شخصی مسافر سوار کردید. در نتیجه کاربری خودرو رو به شرکت بیمه اعلام نکردید تا ریسک رو به شل درست ارزیابی کنید. چون ریسک یک خودروی شخصی که سرنشین محدود داره با ریسک یک خودروی مسافری که با سرنشینان زیادی سروکار داره کمتره.
   گاهی راننده مقصر باید بخشی از خسارت رو خودش پرداخت کنه. اگر اعمال متخلفانه انجام دادده باشه یا مثل مورد شما، اطلاعات رو به درستی در اختیار شرکت بیمه قرار نداده باشه.

 24. سلام وخسته نباشی
  من یک اردیبهشت تصادف کردم که خودم راننده بودم و واژگون شدم بعدش اورژانس اومد برد بیمارستان وبقیه کارا
  ماشین من مدل ۹۷بود که تعهد رانندش ۲۳۱میلیون هست
  حالا که برام دیه تعیین کردن رفتم بیمه برای گرفتن دیه که گفتن باید طبق همون تعهد راننده که ۲۳۱تومن محاسبه کنیم
  درحالی که رفتم بیمه مرکزی استان سوال کردم گفتن باید با نرخ بیمه سال ۹۸ محاسبه کنن
  باز رفتم واحد خسارت شهرستانمون که گفتن نخیر باید با همون ۲۳۱تومن محاسبه بشه
  توروخدا کمک یا راهنماییم کنید که چکار کنم

  • با سلام وقت بخیر.
   دیه باید یوم الادا پرداخت بشه. اما سوال اینه که شما برای افزایش تعهد جانی راننده، درخواست الحاقیه دادید؟ یعنی درخواست دادید که سقف تعهدات راننده مقصر رو افزایش بدن؟

 25. با سلام .ممنون میشم جواب سوالم رو بدید
  من تصادف کردم و مقصر شماخته نشدم بعد از تصادف به مرکز خسارت بیمه رفته و سپر نیاز به تعویض بوده و کف صندوق نیز جمع شده و بیمه به من کفته باید تعمیر کنم و فاکتور ببرم برای دریافت خسارت یا اینکه پیش فاکتور ببرم بعد خسارت دریافت کنم .سوالاول اینکه سقف خسارت من تقریبا دو میلیون میباشد و این قانون درست است که باید فاکتور ببرم ؟ و سوال بعد اینکه فاکتور رو باید حتما از نمیایندگی مجاز بگیرم ؟ و سوال سوم اینکه الان از مراجعه به بیمه یک ماه گذشته ایا برای دریافت خسارت محدوده زمانی خاصی وجود دارد ؟

  • با سلام وقت بخیر.
   عموما رویه شرکت‌های مختلف متفاوته و گرفتن فاکتور ممکنه الزامی باشه. به مراکز معتبر باید برای تعمیر مراجعه کنید.و این که تا 60 روز میتونید پرونده تشکیل بدید برای دریافت خسارت

 26. سلام من چپ كردم خودم پشت فرمون بودم دستم شسكته با كتفم خواستم بيمه بهم خسارت ميده خسارت بدنى؟

 27. سلام،من با ماشین چپ کردم،علتش اومدن سگ تو خیابان بود،ولی داخل کروکی نوشتن خواب آلودگی،طول درمان ۳ ماه برام نوشته پزشکی قانونی،می خواستم ببینم بهم دیه تعلق میگیره؟؟

  • با سلام وقت بخیر.
   بله به شما خسارت تعلق میگیره اما نکته اینجاست که خواب آلودگی رو جزو تخلفات حادثه ساز در نظر بگیرند یا نه. چون در این صورت ممکنه بخشی از خسارت رو به شما پرداخت نکنند.

 28. با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان غزیز

  بنده در ساله ۱۳۹۶ .با موتور سیکلت در جاده در لاین خودم میرفتم که ماشینی با رعایت نکردن حق تقدم و گردش به چپ بر رویه خط ممتد باعث سعد معبر شد با برخورد به گلگیر چپ ران راست هم شکست و حکم را ۵۰ ۵۰ اعلام کردند تا الان دوبار پلاتین داخل پام گذاشته ام ۳ درصد ارش چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل انسان و سه درصد هم ارش نسج و خلاصه رفتم بیمه پول را دریافت کنم و دیه را نصف کرده و بیمه گفت نصف دیگر را هم به راننده باید بدهم بیمه رازی بندرعباس آیا دیه شخص ثالث باید نصف شود و من باید خسارت ماشین او را هم بدهم و در نهایت کل مبلغی که به من داده‌اند ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به من داده اند آیا بیمه میتواند همچین کاری را انجام بدهد

  با تشکر از تمام دست اندرکاران که وقتتان را برای خواندن این مطلب گذاشته اید لطفاً نظر خود را بدهید

  • با سلام وقت بخیر.
   بخشی از خسارت از بیمه خودتون و بخشی دیگه از بیمه طرف مقابل پرداخت میشه. اون بخشی که شما مقصرید باید از بیمه خودتون پرداخت بشه. اون بخشی که راننده مقابل مقصر بوده باید از بیمه ثالث ایشون پرداخت بشه.

 29. با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان غزیز

  بنده در ساله ۱۳۹۶ .با موتور سیکلت در جاده در لاین خودم میرفتم که ماشینی با رعایت نکردن حق تقدم و گردش به چپ بر رویه خط ممتد باعث سعد معبر شد با برخورد به گلگیر چپ ران راست هم شکست و حکم را ۵۰ ۵۰ اعلام کردند تا الان دوبار پلاتین داخل پام گذاشته ام ۳ درصد ارش چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل انسان و سه درصد هم ارش نسج و خلاصه رفتم بیمه پول را دریافت کنم و دیه را نصف کرده و بیمه گفت نصف دیگر را هم به راننده باید بدهم بیمه رازی بندرعباس آیا دیه شخص ثالث باید نصف شود و من باید خسارت ماشین او را هم بدهم و در نهایت کل مبلغی که به من داده‌اند ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به من داده اند آیا بیمه میتواند همچین کاری را انجام بدهد

  با تشکر از تمام دست اندرکاران که وقتتان را برای خواندن این مطلب گذاشته اید لطفاً نظر خود را بدهید

  • با سلام وقت بخیر.
   شرکت بیمه به اندازه تقصیر و مسئولیت شما خسارت رو پرداخت میکنه نه بیشتر نه کمتر

 30. سلام من تصادف کردم و خسارت فقط مالی بوده و اینجانب هم مقصر شدم و با زیان دیده به بیمه مراجعه کردیم و از بیمه من استفاده کرد و هفت میلیون بیمه هم پرداخت کرده.حالابعدازچندماه زیان دیده آمده سراغ من و ادعای خسارت بیشتردارد .میگه من بیشترازپولی که بیمه داده خرج کردم باید تو پرداخت کنی آیا من باید جوابگوی ایشان باشم ازلحاظ قانونی می تونه شکایت کنه .ممنون میشم اگر جواب بدین

  • با سلام وقت بخیر.
   با توجه به این که میزان خسارت براورد مبشه و بعد توسط بیمه پرداخت میشه، فرد زیاندیده نمیتونه بعد از دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه و امضای اسناد و مدارک مربوطه، ادعای خسارت بیشتر داشته باشه

 31. سلام. و خسته نباشید
  بنده با ماشین مال خواهرم بود تصادف کردم تصادف مالی بود من مقصر نبودم بیمه طرفم بیمه ایرانه سوالم اینه من خواهرم نگفتم برم بیمه واسه گرفتن خسارت باید خواهرم باسه یا نیاز نیست کارت ملی دارم اثبات میکنه خواهرمه؟من نمیخوام اون بفهمه

  • با سلام وقت بخیر.
   باید مدارک شناسایی اسشون و کارت خودرو و بیمه نامه رو همراه داشته باشید.

 32. سلام وقت بخیر
  ماشین مال خودم نبود تصادف کرذم که مالی بود بدون کروکی قرار شد بریم بیمه ایران کاسه خسارت حضورمالک ماشین الزامیه یا خیر نمیخوام طرف بفهمه و اینکه من پشت ماشین بودم امانت بود

  • با سلام وقت بخیر.
   برای دریافت خسارت حضور ایشون لازم نیست اما مدارک شناسایی و مدارک خودرو باید تحویل شرکت بیمه بشه

 33. سلام خشته نباشید جناب من پژو مدل ۸۷ داشتم ک ۱۷ شهریور اقساطی بیمش کردم و یک چک ی ماهه دادم و بیست و ششم تصادف کردم وماشین کلا سوخت الان چ راه حلی وجود داره ک من بیمش رو باطل کنم و نخوام چکی رو ک دادم پاس کنم ممنون میشم راهنماییم کنید.

 34. سلام من تازه تصادف کردم هم جرحی بوده هم مالی منتهی کارشناس بیمه مبلغ بیمه ارو با توجه به خسارت بالا متقبل نمیشه باید چیکار کنم؟؟ضمنا مقصر نیستم

  • با سلام وقت بخیر.
   نظر کارشناس بیمه معیاره . اگر مقصر نیستید میتونید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا مراجعه کنید تا خسارت ارزیابی بشه

 35. با سلام
  من در اردیبهشت ماه ۹۸ با خودرو خودم تصادف کردم که باعث گذاشتن پلاتین در ران و خرد شدن استخوان رانم بود شرح حادثه به این صورت بود که ماشین در پارکینگ خونه پارک بود و بخاطر گیر کردن استارت مجبور بودم باطری قطع و وصل کنم ومن برای وصل کردن باطری جلوی ماشین بودم که باطری وصل شد ماشین استارت خورد و لخاطر اینکه در دنده بود حرکت کرد و من به دیوار چسبوند و بین ماشین و دیوار گیر کرده و استخوان لگنم بر اثر این حادثه خرد شد گزارش ۱۱۰ و کرکی و مدارک پزشکی قانونی هم موجود هست من اون تاریخ بخاطر اینکه نمیتوانستم حرکت کنم یه وکیل گرفتم که متاسفانه هیچ کاری نکرد و امروز دادگاه قرار منع تعقیب صادر کرد لطفا اگر ممکن هست بنده را راهنمایی کنید . پیشاپیش از لطف شما سپاسگزارم

  • با سلام وقت بخیر.
   شما تا 10 روز فرصت دارید به قرار منع تعقیب اعتراض کنید.

 36. با سلام من تصادف داشتم در ماه حرام که مقصر شناخته شدم و راکب دچار شکستگی دندان جلو شد، آیا بیمه گر درصدی از خسارت را از من میگیرد یا خیر ؟ ضمنا ۱۲ سال تخفیف دارم

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه در زمان تصادف بیمه و گواهینامه معتبر داشتید، بیمه دیه آسیب دیده رو به طور کامل پرداخت میکنه

 37. با سلام
  بنده بعد از یه تصادف و مقصر شنلخته شدن مبلغی رو به راننده مقابل جهت تعمیر دادم بعد از تعمیر بیمه خسارت رو کم براورد کرده و طرف تصادف من مبلغ رو رو از من کم کرده . بیمه میگه فرانشیز مال ۱۰ درصده که باید خودم بدم . بیمه من ثالثه برا راننده ی مقابل . سوال من اینه ۱ – طرف تصادفم میتونه اون پول رو به من نده؟ ۲- فرانشیز یا پولی که من باید بدم چند درصد مبلغ خسارته؟ متشکرم.

  • با سلام وقت بخیر.
   تخلف شما از نوع تخلف حادثه ساز بوده؟ چون این نوع تخلفات فرانشیز دارن. و بیمه بخشی از خسارت رو پرداخت نمیکنه.
   راننده اسیب دیده بیش از مبلغی که شرکت بیمه براورد کرده، از شما خسارت گرفته؟ در این صورت کار غیر قانونیه

 38. باسلام
  بنده 3ماه پیش با خودرو hسی کراس تصادف کردم .به دلیل کاری که برام پیش اومده بود منتظر افسر نشدم .وصاحب ماشین فوق به شواری حل اختلاف مراجعه کرده واینکه هیچ کروکی دال براین موضوع تصادف من ندارم . سپر عقب ماشین فوق کاملا شکسته وقابل تعمیر نیست واینکه ماشین من یه مقدار کاپوت درب موتور ضربه خورده بود که درست کردم .وایشون هیچ کاری واسه سپر ماشین خودش انجام نداده . ودرحال حاضر چیز حدود 2میلیون وشایدم بیشتر قیمت سپر و صاف کاری هست ..آیا بیمه پارداخت میکنه

  • سلام وقتتون بخیر.
   میزان خسارت نهایی که شورای حل اختلاف یا دادگاه مشخص میکنه تعیین کننده ست و بدون داشتن کروکی هم میتونن خسارت رو برآورد کنن. البته اگه بیمه ثالث و گواهینامه معتبر داشته باشین بیمه خسارت رو پرداخت میکنه.

 39. با سلام
  بنده یک تصادف جرحی داشتم که مقصر شناخته شدم. سوالم این هست که برای مراجعه به شرکت بیمه و استفاده از بیمه ثالث بازه زمانی پس از تصادف در نظر گرفته شده یا بعداز تعیین تکلیف زیاندیده باید مراجعه کنم.
  ممنون

  • سلام وقت شما بخیر.
   مراحل دریافت خسارت مقصر و زیاندیده همزمان با هم انجام میشه و معمولا تا 5 روز بعد از تصادف برای اعلام خسارت فرصت هست.

 40. باسلام
  می خواستم بدونم چندروز بعد از تاید خسارت.پول به حساب واریز می شود
  بیمه رازی هست خودشون گفتن چندروز ولی 10روز که نریختن می خواستم بدونم ایا مشگلی وجود داره ممنون

  • با سلام وقت بخیر.
   اگر رسیدگی از طرف شرکت بیمه انجام شده که پول رو واریز میکنن. باز هم پیگیری بفرمایید.

 41. سلام خسته نباشید، بنده تصادف کردم و مجروح شدم مراحل قانونی رو طی کردم و دو بار برای معاینه به پزشکی قانونی رفتم بعد از مدتی به دادگاه احظار شدم و مدارک و برگه تایین خسارت رو به بیمه تحویل دادم و گفتن با شما تماس خواهیم گرفت اما خیلی وقته میگذره و تماس نگرفتند چه مقدار طول میکشه که پرداخت خسارت کنند؟

  • سلام وقت بخیر. برای خسارات جانی شرکت ها باید تا دو هفته هزینه رو پرداخت کنند. بازهم پیگیری بفرمایید

 42. سلام وقت بخیر
  من با یک موتوری تصادف داشتم که افسر بنده را مقصر اعلام کرده و راکب موتور دچار شکستگی پا شده
  سوالم اینه که آیا تمام هزینه های درمان حادثه دیده توسط بیمه پرداخت میشه؟ من باید چیزی پرداخت کنم یا نه؟ ایا موتور سوار بعد از بهبودی میتونه رضایت نده و برای من دردسرساز بشه؟

  • با سلام. خسارت جانی سقف نداره و در صورتی که شما بیمه داشته باشید پرداخت میشه. درباره رضایت هم بستگی به نوع جراحت و نوع تقصیر شما داره.

 43. سلام فامیلمون شاخ به شاخ تصادف کرده راننده مقصر شناخته شده خودشم فوت شده سه نفر سرنشینشم فوت شده از ماشین مقابل هم راننده و چهار نفر سرنشینش فوت شده هر دو ماشین بیمه دارند گواهی نامه هم دارند الان دیه چطوری حساب میشه؟

  • سلام وقت بخیر.
   دیه راننده مقصر، سرنشینان خودروی مقصر و دیه خودروی مقابل از بیمه ثالث راننده مقصر پرداخت میشه. سقف تعهد مالی بیمه ثالث، تا 10 برابر ظرفیت قانونی ماشین هست که در این صورت قابل پرداخت خواهد بود

 44. سلام وقتتون بخیر
  من اگر با خودرویی که خودرو و بیمه نامه بنام من نیست تصادف کنم . بیمه شامل من میسود یا خیر؟
  ممنونم

  • سلام وقت بخیر.
   اگر با اجازه مالک، از خودرو استفاده کردید بله شامل میشه

 45. با سلام بنده تصادف کردم و طرف مقابل خسارت جرحی دیده الان دادگاه بجز دیه مبلغ ۳میلیون تومن را به مدت سه سال بهم فرصت داده تا ب صندوق خود دادگاه پرداخت کنم.آیا میشود برای این مبلغ اعتراض زد؟

  • سلام وقت بخیر.
   از اونجایی که ما از پرونده شما آگاهی نداریم نمیتونیم دقیق راهنماییتون کنیم. اما اگه تصادفتون بر اثر تخلفات رانندگی حادثه ساز بوده باشه، احتمالا این سه میلیونی که میفرمایید، فرانشیزه و شما باید اون رو پرداخت کنید.

 46. سلام. همسرم با ماشین پراید به علت ترکیدن چرخ عقب از جاده خارج میشه و ماشین چپ میکنه ماشین کاملا از بین میره و همسرم هم پاشون میشکنه با توجه به اینکه ماشین بیمه بدنه نداشته آیا راهی هست از بیمه شخص ثالث خسارت مالی بگیریم ممنون میشم جواب بدین

  • سلام دوست عزیز.
   خیر امکانش نیست. بیمه ثالث خسارت مالی مقصر رو به هیچ وجه پرداخت نمیکنه

 47. خودروی آکورد هوندای 2014 من بعلت تصادف دچار خسارت شده است و قرار شد که مقصر از محل بیمه شخص ثالث خودش 3 میلیون تومان بدهد . در روز اول کارشناس شرکت بیمه گر قبول کرد ، اما پس از انجام تعمیرات ماشین می گوید که طبق مقررات برای ماشین خارجی گران قیمت (حدود 400 تومان ) فقط 2میلیون می دهیم و برای یک میلیون باید شکایت کنید ! ایا 3 میلیون از حداقل تعهد بیمه گر کمتر است و اصولا این نوع جبران خسارت خلاف مقررات نیست ؟
  لطفا بفرمایید که در چه صورت شرکت بیمه می تواند خسارت شخص ثالث را نپردازد ؟؟؟
  با سپاس

  • بر اساس آیین نامه جدید، تمام خسارت تا سقف تعهد مالی شرکت بیمه باید پرداخت شود. پیگیری بفرمایید انشالله بتونید کامل دریافت کنید.

 48. با سلام
  در صورت تصادف خودرویی با خودرویی دیگر و ایجاد خسارت بیش از سقف پرداخت بیمه ،آیا می شود از طریق شکایت ، مابه التفاوت خسارت را از بیمه جانی خودرو مقصر دریافت کرد؟

  • سلام و وقت بخیر.
   خیر، سقف جانی و مالی در بیمه شخص ثالث جداگانه و متفاوت هستن

 49. باسلام
  من تصادف کردم وبعدازکشیدن کروکی مقصرشناخته شدم وتصادف منجربه جرشد والان نزدیک یکماه رفتیم دنبال کارهای دادگاه وبیمه
  بیمه امشب پیامک زده میگه اگر تا چندروز دیگه جواب دادگاه رونیارید بیمه هیچ خسارتی روتقبل نمیکنه
  یعنی چی؟؟؟؟؟

  • با سلاو وقت بخیر
   چه نوع جرحی بوده؟ شما چه نوع تقصیری داشتید؟ تصادف در اثر چه اتفاقی بوده؟

 50. باسلام خسته نباشین
  من چندماه پیش تصادف کردم ومقصرشناخته شدم.چون بیمه وگواهینامه مرتبط داشتم بیمه قبول کرد ک خسارت پرداخت کنه چون آسیب بدنی دیدم.الان یکماهه که نامه پزشکی قانونی رو ب بیمه دادم وگفته باید ازتهران تاییدبشه.میخواستم بدونم چقدر ممکنه طول بکشه تا دیه ب من پرداخت بشه؟ممنون میشم راهنماییم کنین

  • سلام وقت شما بخیر.
   احتمالا مراحل اداری کار شما در حال طی شدنه ولی متاسفانه ما اطلاعاتی در مورد شرایط پرونده‌تون نداریم و این موضوع به پزشکی قانونی و دادگاه مربوط میشه.

 51. سلام لطف می کنید در مورد این مساله راعنمایی کنید
  بررسی مسئولیت شرکت های بیمه در خصوص پرداخت خسارت ارش ناشی از جراحی در تصادفات رانندگی با توجه به قانون شخص ثالث مصوب 1395

  • خسارت جانی شامل دیه و ارش در صورت تایید پزشکی قانونی قابل پرداخت است

 52. با سلام من و دوستم در تاریخ ۷شهریور سال ۹۸ با یک موتور که دوستم راننده بود و من ترک نشین موتور که بعد از تصادف اون شخص راننده ۱۰۰درصد مقصر حادثه شناخته شد و الان پرونده داره میره بیمه ولی
  (من ساکن استان هرمزگان هستم و در استان اذربایجان شرقی تصادف کردم آیا باید در بیمه اونجا حضور داشته باشم تا خسارت به من پرداخت بشه یعنی اگر خودم نباشم دیه پرداخت نمیشه؟
  آیا میشه به شخص دیگری وکالت داد که کار های منو انجام بده؟
  اون شخص باید وکیل باشه ؟

  • با سلام و قت بخیر.
   بله حضور خودتون الزامی هست. اما میتونید به فرد دیگری وکالت در ردیافت خسارت و وجه اون رو بدید

 53. زمانیکه بیمه دیه سرنشین به مسدوم بعداز۵ماه پرداخت میشود ایا بعد پرداخت دیه بعد از۲۸روز بیمه ایا میتواند ادا کند که درصد دیه اشتباه وارزشده؟و مجدد وازدرصد دیه پرداخت شوه بیمه یک نیم درصد کم کند؟

  • با سلام وقت بخیر.
   لطفا توضیح بدید که درصد دیه رو تغییر دادن یا اعلام کرده واریز اشتباه انجام شده. یعنی بیش از حق شما واریز شده یا مبلغی که دریافت کردید متناسب با درصد دیه بوده؟

 54. سلام چندروز پیش تواتوبان بایه ماشین سنگین تصادف کردم که با کروکی پلیس راننده ماشین سنگین مقصر شناخته شده وسرنشینان بنده که خودرو سواری داشتم جراحاتی به اونها وارد شده که به پاسگاه مربوطه شکایت کرده اند.سوال من اینه که خسارت جانی ومالی به چه طریقی پرداخت میشه واگه خسارت مالی وارد شده به خودرو سواری بیشتر از سقف بیمه باشه چگونه میتونم که ازمقصر بقیشو دریافت کنم

  • با سلام وقت بخیر.
   باید پرونده تشکیل بشه در پاسگاه برای خسارات جانی و پزشکی قانونی میزان جراحت رو تعیین کنه.
   برای مابقی خسارت مالی هم اگر به توافق نرسیدید میتونید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.

 55. با سلام ,آیا در پرداخت خسارت میزان مبلغی که کارشناس بیمه در حضور طرفین خسارت دیده تعیین و تایید می نماید,هنگام پرداخت آن مبلغی کسر می شود? مثلا” اگر کارشناس 5میلیون تومان خسارت وارده را تایید نمود هنگام پرداخت مبلغی از آن کسر میگردد? چون بیمه دانا پرداختی هایش را بعد چند روز انجام میدهد ….ممنون

  • با سلام وقت بخیر.
   اگر تخلف حادثه ساز اتفاق نیفتاده باشه و فرانشیز تعلق نگرفته باشه، بله. کامل پرداخت میشه

 56. سلام وقت بخیر ببخشید ماشین ما با سه ماشین دیگه تصادف کرده و مقصر شناخته شده سقف بیمه شخص ثالث۹ میلیون تومنه ایا ۹ میلیون جمعا برای هر سه ماشین محاسبه میشه یا برای هر ماشین ۹ میلیون پرداخت میشه؟

  • با سلام وقت بخیر.
   9 میلیون تقسیم میشه و مابقی رو خودتون باید پرداخت کنید.

 57. سلام.من به یه عابر زدم و عابر پاش شکست و بیمارستان برای تصادفی هزینش رایگانه وایشون به جای پلاتین ایرانی که خوده بیمارستان رایگان میزاشت پلاتین آلمانی گذاشتند و بیمه برای ایشون ۵۵میلیون بریدن ایا ایشون حق دارن هزینه دیگری جداازبیمه به اسم ازکار افتادگی ازمن دریافت کنند؟

  • با سلام وقت بخیر.
   ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم رو میتونن از شما مطالبه کنن که بیمه ثالث باید پرداخت کنه.

 58. مبلغ کوپن بیمه شخص ثالث خودرو دوبرابر مبلغ خسارت وارده به خودرو آسیب دیده است
  مابه االتفاوت را بهای کوپن خودرو مقصر کجا می رود؟آیا شرکت بیمه مربوطه، نباید از محل مبلغ مابه التفاوت مذکور خسارت افت قیمت خودرو زیان دیده را پرداخت کند؟

  • با سلام وقت بخیر.
   فارغ از این که پوشش مالی وجود داشته باشه یا نه, شرکت بیمه خسارت افت قیمت رو پرداخت نمیکنه.

 59. سلام بنده ،با وانت چپ کردم و جناقم ترک برداشته آیا دیه تعلق میگیرد.

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه مدارک شما از نظر اعتبار بیمه نامه و گواهینامه مشکلی نداشته باشه، دیه شما پرداخت میشه.

 60. سلام چند تا سوال
  ۱- در صورت تصادف فرد با خودش با انحراف از جاده و امثالهم ، اگه افراد داخل ماشین آسیب ببینندبیمه خسارت آنها را پرداخت خواهد کرد؟
  ۲- اگر خود راننده هم آسیب ببیند آیا بیمه خسارت جانی راننده را هم خواهد داد؟ بیمه بدنه چطور؟
  ۳- مبنای دادن خسارات و دیه به افراد ، سلامت راننده در هنگام رانندگی هست یا خیر؟ در صورت داشتن مشکل راننده است باز هم بیمه پرداخت را انجام خواهد داد؟
  ۴- در صورت اتمام اعتبار تاریخ گواهینامه باز هم بیمه پرداخت را انجام می خواهد داد؟ کلا برای بیمه شرط داشتن گواهینامه، دقیق بودن تاریخ صدور و اتمام و حتی عدم رانندگی در یک سال اول و امثالهم چقدر در دادن خسارات دارد؟

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه مدارک شما از نظر اعتبار بیمه نامه و گواهینامه مشکلی نداشته باشه، دیه راننده مقصر و سرنشینان به طور کامل پرداخت میشه.
   در صورت وجود مشکل هم، تصمیم نهایی توسط رای دادگاه تعیین میشه

 61. باسلام وخسته نباشید
  من باخودروی پدرم تصادف کردم ومقصرم.حال باید برای پرداخت خسارت به بیمه مراجعه کنیم.سوال اینجاست .آیا حضور پدرم الزامیست.؟خودم گواهینامه دارم.وخسارت حدود1میلیون برآورد شده.

  • سلام دوست عزیز.
   شما میتونید خودتون به عنوان راننده مقصر برای پیگیری خسارت به بیمه مراجعه کنید و نیازی به حضور پدرتون نیست. البته پرداخت خسارت معمولا به حساب مالک خودرو انجام میشه.

 62. سلام من با خودروی مادرم دراسفند سال۹۷بایه عابر تصادف کردم و مقصر هستم .یک ماه پیش حکم صادر شدکه ۵۰ میلیون درنظرگرفتن برای فرد مسدوم.میخواستم بدونم بیمه چقدر ازاین ۵۰ میلیون رو تقبل میکنه؟ اگه مبلغی رو من باید پرداخت کنم به چ صورته؟

  • سلام وقت بخیر.
   اگه در زمان تصادف بیمه نامه ثالث و گواهینامه شما مشکلی نداشته، بیمه کل دیه رو پرداخت میکنه.
   البته اگه دلیل تصادف، یکی از تخلفات حادثه ساز باشه، ممکنه 2.5 درصد دیه به عهده شما باشه. در نهایت همه چیز به رای دادگاه بستگی داره.

 63. سلام ماشین من درب خانه آتش گرفت آیا بیمه شخص ثالث جبران خسارت میکند

  • با سلام وقت بخیر
   خسارت مالی خودروی خودتون رو نمیتونید از بیمه ثالث دریافت کنید. از بیمه بدنه پرداخت میشه. البته اگر علت حادثه حوادث قهری نبوده باشه.

 64. باستان درحادثه آتش سوزی بدون تصادف آیا بیمه شخص ثالث جبران خسارت میکندیانه

  • با سلام وقت بخیر.
   اگر برای خودروی خودتون اتفاق افتاده باشه، بیمه ثالث هیچ خسارت مالی رو پرداخت نمیکنه. از بیمه بدنه میتونید استفاده کنید

 65. سلام اگه معاینه فنی نداشته باشم وتصادف کنم فرقی هم میکنه مشکلی پیش میاد

  • با سلام وقت بخیر.
   اگر تصادف در اثر عیوب ذاتی خودرو و یا مشکل فنی نبوده باشه، خیر.
   اما ممکنه تصادف بخاطر نقص فنی بوده باشه.

 66. سلام من ماشینم پارک بوده پسر کوچکم استارت زده ماشین خورده تو درب مغازه میتونم از بیمه شخص ثالث استفاده کنم

  • با سلام وقت بخیر.
   برای خسارات مالی خودروی خودتون نمیتونید از بیمه ثالث استفاده کنید.

 67. سلام خسته نباشين همسرم با موتور تصادف کرده و پاشون شکس و جراحي شد 2 ماه استراحت مطلق داشتن .ميخواستم ببينم امکانش هست بعد از گذشت 2 ماه مراحل اداري رو طي کنه و براي بيمه شخص ثالث اقدام کنه؟آيا بيمه قبول ميکنه ؟آيا بيمه خسارت رو پرداخت ميکنه؟

 68. بنده تصادف کردم و زیان دیده هستم.بیمه شخص ثالث بنده یکروز بوده تموم شده ولی باز گرفتم.برای دریافت خسارت از بیمه مشکلی پیش نمیاد؟؟؟

 69. سلام خسته نباشید پدرم در ماه حرام در اثر تصادف جاده ای فوت شدن که علتش نقص فنی جاده و نبود گاردریل و ترکیدن لاستیک بود الان بیمه به ما ۲۲۰ میلیون پول دیه میخوان بدن درحالیکه دیه در ماه حرام ۴۴۰ و غیر حرام ۳۳۰ میلیونه چرا به ما دیه کمتر تعلق میگیره؟ ممنون

  • سلام دوست عزیز.
   متاسفیم بابت اتفاق تلخی که براتون رخ داده.
   ولی متاسفانه ما نمیتونیم بدون اطلاع از حکم دقیق دادگاه و شرایط پرونده شما نظر بدیم.

 70. سلام.خسته نباشید من در سال ۱۳۹۷/۷/۳۰
  پیاده بودیم ویه ماشین منو زد ومقصر شناختمش ومدارک ماشین بامقصر همه اماده شده.واز اون وقت تا حالا امروز تمومش کردم.و ۳/۵ درصد از دیه کامل برام زد..حکم دادگاه گرفتم وهمه چیز تموم شد…الان بیمه امروز بم گفت برو دیگه انتظار تماسمون ..ونمیدونم کی پولام برام واریز میشه خواهشن میشه بم بگی

  • سلام دوست عزیز.
   متاسفانه شما سوالتون رو به شکل واضحی مطرح نکردید.
   اما مدت زمان پرداخت دیه به شرایط پرونده شما بستگی داره و ما نمیتونیم راهنماییتون کنیم.

 71. با سلام و خسته نباشین
  من سال 97 با یک عابری تصادف کردم امروز حکم صادر شده 190 در صد دیه؟ بیمه چقدر پرداخت می کنه ؟ آیا من هم چیزی باید پرداخت کنم.
  مدارک هم کامل بوده هست.
  با تشکر

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه پرونده و مدارک شما هیچ مشکلی نداشته باشه، دیه آسیب دیده پرداخت میشه.
   البته اگه تصادف، به دلیل یکی از تخلفات حادثه ساز رخ داده باشه، شما 2.5 درصد از مبلغ دیه رو باید به عنوان فرانشیز پرداخت کنید.

  • سلام دوست عزیز.
   اگه شرایط و قوانینی که برای گواهینامه های زیر یک سال وجود داره رو رعایت کرده باشین، مشکلی در پرداخت خسارت نیست.

 72. سلام وقتتان بخير
  ماشين بنده تو جاده چپ شده
  بنده رو صندلي عقب ماشين خواب بودم كه ماشين واژگون شد
  مشكل اينجاست من را بعنوان راننده شناختند حالا به چه دليلي ؟
  البته من بيهوش به بيمارستان رسيدم و10روز در مراقبتهاي ويژه بخاطر خونريزي مغزي
  آيا بنده كه بعنوان راننده محرز شدم ديه به من تعلق ميگيره ؟
  واينكه آيا سرنشين كه راننده واقعي بود وبعنوان سرنشين معرفي شده مثل ايشان به همان اندازه ديه تعلق ميگيره
  چون بين من سرنشين كه جابجا شده بوديم اختلاف بر سر مبلغ ديه احتمالي آينده صورت گرفته شده!

  • سلام و وقت بخیر.
   در بیمه شخص ثالث خسارت جانی راننده مقصر و سرنشینان پرداخت میشه.
   اگه در مورد گزارش پلیس و راننده مقصر اعتراضی دارید، میتونید به یکی از مراجع حل اختلاف مراجعه کنید.

 73. سلام بنده در حین مهار بار کامیون دچار سانحه شدم باید چطوری و از چه بیمه ای استفاده کنم

  • سلام دوست عزیز.
   متاسفانه متوجه منظور سوالتون نشدم. اما اگه حادثه ای که میفرمایید در یک تصادف رانندگی نباشه، ارتباطی به بیمه ثالث نداره.
   اگر از طرف محل کارتون بیمه حوادث داشته باشید، میتونید از اون استفاده کنید.

 74. سلام وقت بخیر
  خودرویی با موتور سیکلت اینجانب تصادف کرده و بنده خسارت زیادی دیدم…حدود ۱۲ میلیون تومان شایدم بیشتر!!موتور اسپرت است..بیمه گر مقصر حادثه میگوید برو اول خودت میزان خسارت رو پرداخت کن بعد فاکتور و داغی بیار ما بهت پول رو پرداخت میکنیم…حقیقت امر در حال حاضر در توان من نیست که همچین مبلغی را پرداخت کنم…شرکت سازنده ی موتور سیکلت هم از دادن پیش فاکتور خودداری میکند…تکلیف چیست ؟؟؟مگر شرکت بیمه گر ضامن مقصر حادثه نیست ؟؟آیا در قانون ما بند و ماده ایی مبنی بر اینکه خود شرکت بیمه گر موتور بنده را به نمایندگی مجاز ارسال کند و تمام ضرر و زیان ناشی را با خود شرکت سازنده ساخت و ساز کند هست ؟واضح تر بگم…موتور سیکلت را ارسال کنند به تهران و زنجان آنها تعمیر کنند بیمه گر خسارت را به آنها پرداخت کند و موتور و داغی قطعات دوباره ارسال شود اینجا…

 75. سلام خدمت شما
  من سال ۹۶ به یه عابر زدم و افسر سر صحنه هم حاضر بود کروکی افسر راهنمایی رانندگی و برگه کلانتری و همه شواهد رای به مقصر بودن عابر داشت و من بی تقصیر بودم ولی ایشون به رای بارها اعتراض زد و تا کارشناسی ۵ نفره هم رفتیم درنهایت ۵۰ ، ۵۰ رای دادن .مبلغ دیه مشخص شد ولی بازم اعتراض زد در نهایت الان ۹ ماهه که پرونده رفته دادگاه تجدید نظر ولی ایشون بازم اعتراض زدن و دوباره گروه کارشناسی تقاضا کردن ۳ نفره و هنوزم ادامه دارد … ناگفته نماند که من سال۹۷ رفتم بیمه و تشکیل پرونده دادم و کوپن بیمه هم کنده شده الان دوسال گذشته از تصادف میخواستم ببینم این طولانی شدن به پرونده بیمه من لطمه نمیزنه چون هنوز رای نهایی قاضی صادر نشده برا دیه که طرف ماهم راضی بشه .البته ایشون میخواد منو ۱۰۰ ٪ مقصر کنه که بتونه دیه کامل بگیره ! ولی هیچی بنفعش نیست.
  ممنون میشم راهنمایی کنین

  • با سلام وقت بخیر.
   تا زمانی که رای قطعی صادر نشده باشه و خسارت از بیمه دریافت نشه به پرونده بیمه شما صدمه ای وارد نمیشه.

 76. با سلام چند روز پیش تصادف کردم و مقصر اعلام شدم حالا بعد چند روز باید برم دادگاه برای پرداخت دیه ، آیا به جز برداخت دیه توسط بیمه من هم باید جریمه پرداخت کنم

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه تصادف ایجاد شده به علت یکی از تخلفات حادثه ساز بوده باشه، شما باید به جز جریمه 2.5 درصد فرانشیز هم پرداخت کنید

 77. سلام
  من با یک خودر تصادف کردم ، طبق نظر کارشناس مقصر حادثه طرف شد و کروکی کشیده شد ، زمان امضاء کروکی دقت نکردم که زیر کروکی در محل امضاء زیاندیده چاپ شده “چون هزینه خسارت وارده از طرف شرکت بیمه مقصر تا سقف تعهدات بیمه شخص ثالث به اینجانب پرداخت می گردد از راننده مقصر هیچ شکایتی ندارم” و محل زیاندیده رو امضاء کردم ؛ حال با توجه به خسارت بالای خودروام بیمه نصف مبلغ خسارت رو پرداخت میکنه و مجبورم از بیمه بدنه خودم نیز استفاده کنم ، حال می خواهم ببینم برای دریافت افت قیمت خودرو می توانم از مقصر حادثه شکایت و مبلغ افت قیمت خودرو ام رو با نظر کارشناس شورای حل اختلاف بگیرم؟

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه خودروی شما جزو خودروهای غیر متعارفه، بر اساس قانون خسارت شما کامل پرداخت نمیشه و شما هم نمیتونید از مقصر شکایت کنید. البته برای افت قیمت میتونید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید.

 78. چرا باید دوطزف بیمه باشن من که ماشینمو بیمه کردم اگه با کسی تصادف کنم که ماشین یا موتورش بیمه نکرده چه باید بکنم. خب اون بیمه نکرده گناه من چیه؟

  • با سلام وقت بخیر.
   شما به هر کسی که خسارت وارد کنید بیمه باید هزینشو پرداخت کنه حتی اکر اون فرد بیمه نداشته باشه. درباره بیمه نداشتن طرف مقابل باید بگیم که ممکنه جریمه بهشون تعلق میگیره اما خسارت توسط بیمه شما باید پرداخت بشه.

 79. سلام من پدرم تو تصادفی ک طرف مقصر صد درصد بوده فوت شده متاسفانه .الان ک میخوان بیمه .دیه رو واریز کنن میگن ۲۵۰ ملیون هست در صورتی ک پدرم تو محرم یعنی ماه حرام فوت شده چرا الان اینجوری میگن در صورتی ک دیه الان ۴۴۰ ملیون هس اطلاعاتم کم‌هس لطفا راهنماییم کنید

  • سلام و وقت بخیر.
   متاسفیم بابت اتفاق تلخی که رخ داده.
   ولی متاسفانه ما نمیتونیم بدون اطلاع دقیق از شرایط پرونده شما و نظر دادگاه، راهنماییتون کنیم.
   بهتره در مورد این موضوع با یک مشاور حقوقی صحبت کنید تا اگر اعتراضی هم به رای دادگاه دارید بتونید برای شکایت و تجدیدنظر اقدام کنید.

 80. سلام بنده با ماشینی تصادف کردم که پارک کرده بود ایشان شکایت کرده نظریه کارشناسی شش میلیون خسارت بوده و شاکی ماشین رو تعمیر کرده آیا بنده میتوانم خسارت را از محل بیمه ماشینم تامین کنم یا خیر. ممنون

  • با سلام وقت بخیر.
   از بیمه شخص ثالث نمی‌تونید خسارت بگیرید. اگر بیمه بدنه داشته باشید برای خسارت ماشینتون می‌تونید از بیمه بدنه استفاده کنید.

 81. عرض ادب واحترام من چهارسال پیش تصادف کردم که باعث ازکارافتادگی من شدوتواین تصادف راننده مقابل مقصراعلام شد.خاستم ببینم ایا شرکت بیمه یادولت میتونن بابت ازکارافتادگی من مبلغی راماهیانه برای گذران زندگی درنظربگیرن…باتشکر

  • سلام و وقت بخیر.
   اگه شما تحت پوشش هیچ بیمه ای، از جمله بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و بیمه حوادث نبوده باشید، متاسفانه بیمه نمیتونه به شما کمکی کنه

 82. سلام دو سال پیش چپ کردم با ماشین راننده بودم اسیب زیادی دیدم بیمه بدنه داشتم خسارت ماشین گرفتم ولی خسارت جانی نه الان فهمیدم به راننده هم خسارت میدن میشه الان اقدام کرد یا که پرونده بسته شده؟؟؟؟

  • با سلام وقت بخیر.
   با توجه به این که دو سال گذشته و شکایت به مراجع قضایی مسئله تخصصی هست، پیشنهاد میشه با یک کارشناس حقوقی مشورت بفرمایید.

 83. با سلام،،،یه سوالی داشتم،،اگه در تصادف طرف مقابل مقصر باشه وکارشناس بیمه ماشین و از نزدیک چک کنه ولی مبلغ و کم بنویسن درصورتیکه هزینه های درست کردن ماشین زیاد باشه،چکار میشه کرد؟ایا میشه از بیمه شکایت کرد؟اگه میشه لطف میکنین رویه قانونیش به چه شکلیه؟

  • با سلام وقت بخیر.
   خسارت چقدره؟ اگر کمتر از 10 میلیونه میتونید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و درخواست بدی کارشناس دوباره خسارت رو ارزیابی کنه.

 84. سلام من تصادف کردم با موتور اما گواهی نامه ندارم آیا بیمه خسارت پای طرف مقابل را که پلیس نصف نصف اعلام کرده رو میده و چگونه انجام میشه

  • سلام و وقت بخیر.
   بیمه خسارت فرد مقابل رو بهش میده ولی چون گواهینامه نداشتید، بعدا مبلغ خسارت رو از شما پس میگیره.

 85. با سلام راننده من با ماشین پنج تن به گارد ریل زده و فوت کرده و در ماه ذیغده این اتفاق افتاده یعنی ماه حرام سوال من اینه که با توجه به اینکه بنده از راننده سفته دارم و بیمه گر شخص ثالثم خودم هستم دیه به حساب چه کسی واریز میشه و اینکه میتونم مبلغی از دیه رو به عنوان خسارت به ماشین بردارم متشکرم

  • با سلام وقت بخیر.
   خیر نمیتونید از روی دیه خسارت مالی رو دریافت کنید. چون بیمه ثالث تنها خسارت جانی راننده مقصر رو پرداخت میکنه و برای خسارت مالی باید به بیمه بدنه مراجعه کنید.

 86. سلام من تصادف کردم ومقصر شناخته شدم سقف تعد مالی بیمه تا سی میلیون تومان هست ولی خسارت وارد شده بیشتر از این مقدار هست میخواستم بدونم بیمه تا سقف تعهد خود یعنی سی میلیون را پرداخت می‌کند یا خیر

 87. اگر راننده گواهی نداشته باشه و مقصر باشد بیمه خسارت مالی را پرداخت میکند

  • سلام و وقت بخیر.
   در چنین شرایطی معمولا بیمه خسارت زیان دیده رو پرداخت میکنه ولی بعد مبلغ رو از راننده مقصر دریافت میکنه

 88. سلام و وقت بخیر
  من پارسال با ماشین ب موتوری زدم و مقصر شناخته شدم
  مراحل دادگاه و تشکیل پرونده بیمه طی شد، زیان دیده ک همون موتوری هست مدارکش کامل نبوده و ظاهرا موتور سند نداره یا هر چیز دیگه ک من بی اطلاعم. الان ۸ ماه از تشکیل پرونده بیمه میگذره و زیان دیده از طرف بیمه خسارتی دریافت نکرده . میخواستم بپرسم اگه بیمه بعلت ناقص بودن پرونده خسارت نده در نهایت چی میشه ، رای دادگاه پرداخت ۵ درصد دیه بوده
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   از اونجایی که این موضوع ممکنه دچار پیچیدگی های حقوقی و قانونی بشه، بهتره که از الان و برای اطمینان خاطر خودتون، از یه کارشناس حقوقی مشاوره بگیرید و مراحل قانونی لازم رو طی کنید

 89. سلام . بنده یه تصادف داشتم . بعد که افسر اومد و بنده را مقصر اولیه دانست و مدارک جفت راننده ها را گرفت و قرار بر این شد که عصر همان روز به ادرسی که افسر مشخص کرده بود برای تعیین مقصر برویم که اون طرف دیگر نیامد و تا الان هر بار بهش زنگ میزنم میگه من کار دارم و نمیام . حال پلیس اصل مدارک تحویل را بنده داده و کپیش را گرفت

  سوال من از شما کارشناس فرهیخته این است که :
  1: الان با این شرایط که بعد از 7 روز هنوز طرف دیگر خودش را معرفی نکرده و سر قرار نیامده ، وضعیت چگونه است ؟
  2: با توجه به اینکه بیمه تا 60 روز برای تشکیل پرونده زمان میدهد ، در صورت مقصر بنده وضعیت چگونه است ؟
  3: با توجه به در جریان گذاشتن پلیس از این اتفاقات ، آیا می توان پرونده را مختومه اعلام کرد ؟

  • سلام و وقت بخیر.
   در مورد موضوعات حقوقی باید با از یک مشاور حقوقی اطلاعات بگیرید چون ما فقط مشاور بیمه ای هستیم. ولی اگه در مورد بیمه فرد اطلاعاتی دارید، میتونید برای اطمینان به یکی از شعب بیمه فرد زیان دیده مراجعه کنید.

 90. با سلام و احترام
  با ماشینی تصادف کردم که راننده برای پرداخت هزینه نمیاد ،کارت ماشین و بیمه نامه اون دست منه ولی مدارک من دست اون نیست و کروکی هم نداریم چون خسارت زیاد نبود،چی کار کنم من؟میتونم از بیمه اون شخص بدون حضورش خسارت بگیرم یا باید شکایت کنم؟کجا شکایت کنم .

  • سلام و وقت بخیر.
   شما میتونید به همراه بیمه نامه و کارن ماشین راننده مقصر به شرکت بیمه ای که روی بیمه نامه درج شده مراجعه کنید و برای دریافت خسارت پیگیری کنید

 91. سلام
  من پارسال با ماشین ب موتوری زدم و مقصر شناخته شدم، مراحل دادگاه و تشکیل پرونده بیمه طی شد. زیان دیده ک همون موتوری هست مدارکش کامل نبوده و ظاهرا موتور سند نداره یا هر چیز دیگه ای ک من اطلاع ندارم. الان ۸ ماه از تشکیل پرونده بیمه میگذره و زیان دیده از طرف بیمه خسارتی دریافت نکرده. میخواستم بپرسم اگه بیمه بعلت ناقص بودن پرونده خسارت نده در نهایت چی میشه . رای دادگاه پرداخت ۵ درصد دیه بوده
  با تشکر

  • سلام و وقت بخیر.
   دلیل تأخیر پرونده رو باید از دادگاه پیگیری کنید ولی به صورت کلی اگه زیان دیده مدارکش ناقص باشه، مسئولیتی به عهده شما نیست

 92. سلام
  بنده برج ۱۱ سال گذشته با ماشین تصادف کردم طول درمان تا برج ۲ امسال بود و بعد از معاینه پزشکی قانونی تا ماه ۷ تمدید شد بعلت فشار مالی چند ماهی در یک کارگاه مشغول بکار شدم ک بیمه رو هم پرداخت کرد و در حین انجام کار مجدد آسیب دیدم میخواستم بدونم چون در مدت زمان طول درمان بیمه ام واریز شده مشکلی برای دریافت غرامت از بیمه ی تصادف ماشین پیش نمیاد و این ک بیمه میتونع از پرداخت صرف نظر کنه و بنده میتونم از بیمه حادثه ی ضمن کار استفاده کنم.

  • با سلام.
   موردی که میفرمایید کمی پیچیده ست و به حوزه مسائل حقوقی مربوط میشه. متاسفانه ما نمیتونیم راهنماییتون کنیم و باید از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید

 93. با سلام من خودرو پراید داشتم که در پارکینگ سوخت و آتیش زد به ماشین کناری که اونم مال خودم بود و دوتا بیمه به این من بود ماشین یکیش ۴۰۰ میلیون و یکیش ۵۰ میلیون پرایده کامل سوخت اون ام وی ام طرف شاگرد سوخت و به خاطر اینکه بیمه دوتا ماشین به اسم من بود بیمه میگه هیچی بهت تعلق نمی گیره آیا این درسته من ۴۵۰ میلیون ضرر برا ۹ میلیون بیمه به من تعلق نگیره که دوتا بیمه به این منه

 94. سلام وقت تون بخیر
  ما یک سال پیش تصادف کردیم و کارهای دادگاه و بیمه رو انجام دادیم. ما چند ماه پیش ماشین رو فروختیم ولی هنوز حکم دادگاه صادر نشده است. اگر حکم دادگاه برای پرداخت دیه صادر بشه ما باید چیکار کنیم؟ چون ماشین رو فروختیم برای ما مشکلی پیش می آید؟
  ممنون از پاسخگویی تون

  • سلام ممنون از شما.
   تا جایی که بنده اطلاع دارم با فروش ماشین مشکلی برای پرداخت دیه پیش نمیاد

 95. سلام
  بنده شهریور 98 تصادف کردم-راننده بودم و مقصر شدم-مبلع دیه حوادث راننده در بیمه نامه 230 میلیون قید شده و احاقیه هم نزده ام.بعد از گذشت یکسال و مراجعه به پزشک قانونی درصد مشخص شده 84 درصد تعیین شده.الان سوالم این هست که
  1-با توجه به این درصد، مبلغی که به من تعلق میگیره چقدر است؟و با توجه به اینکه امروز(99/6/4) نامه پزشکی قانونی تحویل من شده چه مراحل دیگیری باید طی شود و چه مقدار روند پرداخت طول میکشه؟
  2-در زمان تصادف مبلع تعیین شده در بیمه نامه 230 میلیون بوده چنانچه امسال(99) دیه پرداخت شود آیا با نرخ دیه سال 99 پرداخت می شود و یا با توجه به مبلغ مشخص شده در بیمه نامه پرداخت می شود؟
  با سپاس فراوان

  • سلام وقتتون بخیر.
   مبلغ دیه بر اساس زمانی که قراره پرداخت بشه تعیین میشه. یعنی اگه امسال دیه شما پرداخت بشه، طبق دیه سال امسال یعنی 330 میلیون تومن محاسبه میشه.
   مبلغ دیه رو هم دادگاه براتون تعیین میکنه و متاسفانه ما نمیتونیم به شکل دقیق براتون محاسبه کنیم.

 96. سلام وخسته نباشیدمن باماشین چپ کردم ودست چپ وبینی شکسته وبرای من
  دوماه طول درمان زدن سوال من اینه من میتونم ماشینم وبفروشم وبعددیه بگیرم یابایدصبرکنم دوماه بشه بعدبفروشم لطفاراهنمایی کنید

  • سلام ممنون از شما.
   تا جایی که بنده اطلاع دارم با فروش ماشین مشکلی برای پرداخت دیه پیش نمیاد

 97. سلام دراستان مازندران ماشین ازجاده منحرف شده وبه درخت برخورد کردم وسرنشین من دچارحادثه شده برای مراحل قانونی به محل سکونت خودبرای مراحل شکایت ودیگرکارهای اداری راانجام بدم وماشین آسیب دیده آیاازبیمه شخص ثالث وحوادث راننده برای آسیب بدنه ومالی ماشین استفاده کرد

  • سلام وقتتون بخیر.
   بیمه شخص ثالث خسارت مالی خودروی مقصر رو پرداخت نمیکنه. اما خسارت جانی سرنشینان و راننده مقصر رو میتونید از بیمه ثالث دریافت کنید.

 98. باسلام لطفا به سوال من جواب بدید دخترم بغلم بود یهو همسرم ترمز گرفت دخترم دهن ودماغش خورد به داشبورد ماشین الان بردم دکتر گفت بینیش شکسته لطف کنید راهنمایی کنید باید پانزده شهریور بره اتاق عمل جهت گرفتن خسارت بیمه چکاری باید انجام بدم

 99. با سلام وخسته نباشید تصادف مالی بین دوخودرو بوجود امدوبعداز تماس باپلیس امدن افسر راهنمایی شخص مقابل من مقصرشناخته شد وطبق گفته افسر راهنمایی مدارک دوعدد مقرحادثه داده یک مدرک زبان دیده بین هم ردوبدل کردن حال بعدازانجام تمام مراحل بیمه وتمام شدن کارها مقصر حادثه که یک مدرک ازبنده دراختیارش بوده میگه مدرکتوگم کردم حال من بایدچیکارکنم که ازطرف مقابلم خاطرش جمع بشه و یک نکته دیگه طرفی که مقصر بوده دوباره بعدازتصادف با من هم با شخص دیگر یاچیزی دیگر تصادف کرده ممنون میشم راهنمایی کنید

 100. سلام ،یکی از بستگان ما با ماشینش چپ کرده ،و یکی از سرنشینان فوت کرده ،حدود ۴۰ روز از بیمه گذشته و ماشین فاقد بیمه بوده ،آیا دیه بهش تعلق میگیره؟؟؟؟

  • سلام و وقت بخیر.
   خیر از بیمه پرداخت نمیشه. ممکنه صندوق خسارت بدنی به خانواده فوت شده دیه رو پرداخت کنه ولی بعدا کل مبلغ رو از راننده مقصر پس میگیره

 101. من تصادف کردم خسارت بابت شکستگی دست گرفتم آیا بابت بیمه ای که به سازمان خودم پرداخت کرده ومی کنم ادعائی می توانم داشته باشم و درخواست خسارت کنم یا خیر باتشکر .

 102. سلام من به تازگی تصادف کردم و 3 نفر بودیم من بغل دست راننده بودم و تصادف ب قدری شدید بود ک راننده از در خودش ب بیرون پرت شد و من هم بعد از اون از در راننده ب بیرون پرت شدم و یکی از پاهام داخل گیر کرد و من ب شدت آسیب دیدم سر صحنه پلیس بالای سرم پرسید کی راننده بوده ی آقا ک نمیدونم کی بود گفت من و من با اون حالم گفتم من نبودم ولی پلیس گزارش اشتباه نوشت و حالا تو صورت جلسه اسم من هست و تو کروکی اسم راننده اصلی ولی برای بیمه بخاطر گزارش غلط ب مشکل میخوریم میشه لطفا راهنمایی کنید ممنون

  • سلام و وقت بخیر.
   توی بیمه شخص ثالث، خسارت جانی راننده مقصر و سرنشینان پرداخت میشه. اما اگه تصمیمتون اینه که گزارش پلیس تغییر کنه، میتونید از طریق مراجع قضایی به گزارش پلیس اعتراض بزنید.

 103. سلام اگر بیمه شخص ثالث قسطی باشد و قسط پرداخت نشود در زمان تصادف اگر مقصر باشم پرداخت خسارت چگونه است

  • سلام و وقت بخیر.
   در این حالت شما میتونید حق بیمه های باقی مونده بیمه شخص ثالثتون رو به شرکت بیمه پرداخت کنید و بعد خسارتتون رو کامل از بیمه بگیرید. و یا در غیر این صورت خسارت شما به نسبتی که تا اون روز حق بیمه پرداخت کردید بهتون پرداخت میشه و به صورت کامل پرداخت نمیشه.

 104. سلام من دوسال پیش با یک ماشین آلفا رومئو جولیتا تصادف کردم ماشین خودم پیکان وانت بود.
  خسارت آلفا رومئو شده 80میلیون.
  بعد دوسال از بیمه ی آلفا رومئو زنگ زدن که بیا خسارتی که شرکت بیمه به ماشین پرداخت کرده رو بده. البته بیمه بدنه داشت. الانم که زنگ زدن جاییه که آلفا رومئو بیمه بدنه شده بود
  الان داستان من چجوریه من باید خسارت از جیبم بدم.

  خواهشا راهنماییم کنید لطفا

  • سلام و وقت بخیر.
   طبق قاتون بیمه، حق با شرکت بیمه ست و میتونه خسارت رو از شما بگیره. اما دقت کنید که مبلغ خسارتی که شما باید پرداخت کنید، به ارزش همون دو سال پیشه و نه ارزش روز.
   ضمنا اگه در حال حاضر توان مالی پرداخت اون مبلغ رو نداشته باشید، میتونید درخواست بدید و به صورت اقساط پرداخت کنید.

 105. سلام وقتتون بخیر سوالی داشتم شاید خنده دار باشه ولی خیلی برام مخمه جوابش . من خانمی ۳۰ ساله هستم و مدتی سرویس مدارس بودم . به علیت رانندگی زیاد کمر درد شدید دارم در حدی که میترسم برم دکتر . اگه مشکل جدی باشه و دکتر تایید کنه به دلیل رانندگی هست . آیا بیمه به من تعلق میگیرد ؟ منظورم بیمه شخص ثالث ماشینم هست .

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   خیر دوست عزیز پرداخت نمیشه. توی بیمه شخص ثالث فقط خسارت هایی که به علت وقوع یک حادثه یا تصادف ایجاد شده باشه جبران میشه

 106. سلام
  اگر در تصادفی در ماه صفر مقصر صد در صد شناخته بشیم و فرد مقابل فوت کند. و بیمه باشیم آیا بیمه تمام دیه متوفی را پرداخت میکنه؟
  مقصر حبس باید بره؟
  ماشین چی؟

  • با سلام.
   دوست عزیز ماه صفر جزو ماه های حرام نیست. اما در ماه های حرام هم دیه به صورت کامل پرداخت میشه.
   در تصادف منجر به فوت معمولا راننده مقصر محکوم به چند ماه حبس میشه.
   البته در نهایت همه چیز به رای دادگاه بستگی داره و در شرایط مختلف، متفاوته.

 107. سلام وقت بخیر
  سقف پرداخت بیمه بدنه ماشین من(بیمه ایران)
  ۹ میلیون تومان بوده اما بیمه به شخصی که به اون مقصر شناخته شدم ۵۹ میلیون تومان داده
  و الان بیمه از من ۵۰ میلیون تومان را میخواد
  چطور چنین چیزی ممکنه وبر اساس چه قانونی این مبلغ بیشتر از سقفش پرداخت شده ؟

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   تا جایی که من متوجه شدم، احتمالا بیمه بدنه زیان دیده اون 50 میلیون رو پرداخت کرده. چون بیمه بدنه شما مربوط به ماشین خودتونه و چنین چیزی ممکن نیست. بیمه شخص ثالث شما هم بیشتر از سقفش پرداخت نمیکنه.
   احتمالا اون خودرو، خودروی غیر متعارف بوده و مبلغ خسارت زیاد بوده. در این حالت چنین چیزی طبق قانون درسته.
   اگه شما توان پرداخت یکجای این مبلغ رو ندارین، میتونین درخواست کنین که بیمه براتون قسط بندی کنه

 108. سلام خسته نباشید ما یک هفته اس تصادف کردیم خوردیم ب گادریلا اتوبان بعد لاستیک ترکید کشیدیم کنار اونجا لاستیک عوض کردیم و رفتیم بعد از صحنه تصادف خارج شدیم و و ماشین گذاشتیم تعمیرگاه درست کنه من زانو خیلی درد میکرد هر ب شوهرم میگفتم پام درد میکنه میگفت کوفته شدع الان پام گچ گرفتم زانو صدمه شدید دیده ایا میتونم از بیمه خسارت بگیرم کروکی هیچی نداریم

  • سلام و وقت بخیر.
   به هر حال شما برای دریافت خسارت به یک سری مدارک احتیاج دارید. مثلا کروکی یا گواهی پزشکی قانونی. وقتی هیچ مدرکی ندارید و مدت زمان زیادی هم از حادثه گذشته، راهی برای دریافت خسارت وجود نداره

 109. باسلام
  من ۱۳ مهر تصادف کردم ومقصر بودم و پسر۳ ساله ام توو ماشین جلو نشسته بود سرش به شیشه خورد وشیشه ترکید و دماغ پسرم قرمز شدشب بود که تصادف کردم بعد که اوردم خونه دیدم از نصف دماغش تا کنار دهنش قرمز شده و ساییده شده جراحت برداشته در اثر برخورد به شیشه.
  الان که براتون پیام میدم ۸ آبان هست قرمزی جای زخم ها رو صورتش مونده کاملا از پوستش پاک نشده سوال: ایا بعد این مدت همسرم می تونن از من با استفاده از کروکی شکایت کنن و برای دیه پسرم اقدام کنن؟ آیا بعد گذشت این مدت امکان این هس که پزشکی قانونی جراحت رو تشخیص بده؟

  • سلام دوست عزیز.
   موضوعات این چنینی رو بهتره با یه مشاور حقوقی در میون بذارید. ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم امکان پیگیری وجود داره

 110. سلام وقت بخیر ببخشید من ۳ماه از گواهینامه ام گذشته و یک تصادف داشتم ک مصدومم داشته الان کروکی رفتم گفتن قانون جدید اومده یا گواهینامه شمارو میگیرن یا اموزشگاهتون رو تنبیه میکنن میخواستم بدونم رو خسارت بیمه هم تاثیر داره و امکان داره نصف بدن بیمه رو؟

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   خسارت شما به صورت کامل پرداخت میشه ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم، از طریق راهور یک سری محدودیت روی گواهینامه تون اعمال میشه. مثلا ممکنه تا مدتی از رانندگی محروم بشید

 111. سلام
  با متور تصادف کردم زدم ب ی ماشین گواهی نامه ندارم مقصرم شدم
  اما بیمه اسیا دارم
  خودم صورتم پام اسیب دیده
  بیمه خسارت من و ماشین طرفمو پرداخت میکنه یا خیر ؟؟ ممنون میشم

  • با سلام.
   چون گواهینامه نداشتید، خسارت شما به عنوان راننده مقصر پرداخت نمیشه.
   بیمه خسارت زیان دیده رو پرداخت میکنه، ولی بعد مبلغ خسارت رو به صورت قسطی از شما پس میگیره

 112. باسلام
  بنده تصادف کردم وسرنشینم داشتم
  ولی ماشین جلویه مقصر بود
  سرنشینم اسیب دیده
  میتواند ازبیمه من استفاده کند یا بابد ازبیمه مقصر می تواند استفاده کند

  • سلام دوست عزیز.
   بیمه شخص ثالث راننده مقصر خسارت سرنشین شما رو پرداخت میکنه

 113. با عرض سلام
  اینجانب با یه پراید چپ کردم و پراید واژگون شد. (با هیچ ماشین یا شخصی برخورد نکردم)
  خودم از ناحیه مصدوم شدم و یک سرنشین هم داشتم (خواهرزادم) اونم از ناحیه ی گردن.
  پس از دوندگی های مربوطه (پلیس راه ، کروکی ، بیمه ،پزشکی قانونی ، دادگاه و …)
  الان داخل رای نهایی دادگاه فقط دیه سرنشین ذکر شده و دیه ی بنده ذکر نشده داخل رای نهایی
  سوال بنده اینه که پس تکلیف دیه ی من چی میشه ؟

  • با سلام.
   طبق قانون باید خسارت جانی شما هم پرداخت بشه.
   البته بنده ازجزئیات پرونده تون اطلاعی ندارم ولی اگه مورد خاصی توی پرونده تون نباشه میتونید به رای دادگاه اعتراض کنید.
   پیشنهاد می کنیم از یک مشاور حقوقی کمک بگیرید

 114. سلام. سوال داشتم در مورد اینکه اگر تصادف منجر به فوت داشته باشیم و بخواهیم مجددا بعد از چند ماه بیمه نامه و تمدید کنیم آیا در مبلغ آن تاثیر دارد یعنی افزایش قیمت بدلیل تصادف به بیمه نامه تعلق میگیره

  • سلام و وقت بخیر.
   اینکه چند درصد به حق بیمه تون اضافه میشه بستگی به درصد تخفیفتون داره.
   خسارت جانی برای بار اول، 30 درصد به حق بیمه تون اضافه میکنه. ولی اگه تخفیف عدم خسارت داشته باشین، این 30 درصد از درصد تخفیفتون کسر میشه

 115. سلام من تصادف کردم زیان دیده شدم بعد بیمه گفت فاکتور پست کن بعد چند وقت پول میریزن حساب

  • با سلام.
   اگه مدارک ارائه شده کامل شده باشه و مشکل خاصی توی پرونده وجود نداشته باشه، تا 15 روز بعد خسارت پرداخت میشه

 116. با سلام من دیروز با جدول داخل بلوار که در دست ساخت بود تصادف کردم یه سرنشین هم با من بود که در تصادف به بینی اون ضربه وارد شده بردم دکتر گفتن بینی اون ترک برداشته ماشین رو هم بردم پیش مکانیک بودن پلیس اگه اقدام کنم از بیمه چیزی به اون تعلق میگیره ممنون

  • سلام دوست عزیز.
   شما میتونید از بیمه شخص ثالث برای خسارت سرنشین تون استفاده کنید. ولی خسارت وارد شده به ماشینتون از بیمه بدنه قابل جبرانه، نه بیمه ثالث

 117. من با عابر پیاده تصادف کردم ودندان مصنوعی وی شکسته شده و الاغش هم مرده ایا بیمه ایران این خصارت ها رو میدهد

  • با سلام.
   خسارت احشام (همون الاغ که میفرمایید) توی بیمه شخص ثالث پرداخت میشه. خسارت دندان مصنوعی هم تا جایی که بنده اطلاع دارم قابل پرداخته

 118. سلام
  بنده بادارای یه خودرو پژوپارس 92هستم
  با دو ماشین گران قیمت برخورد کردم
  بیمه از طرف کسی بود و بیمه پارسیان با سقف خسارت 11میلیون تعیین شده است
  ماشین های ک تصادف کردم بی ام و 823 و سوزوکی ویتارا است که از 6سال گذشته وشامل کاهش قیمت نمیشن
  در ضمن سپر بی ام و حتی نشکسته و میگه شاید دلق داخلش باشه
  میخاستم ببینم میتونن بعد از گرفتن خسارت از بیمه،طبق قانون سال 99،از بنده شکایت و مابقی خسارت طلب کنند؟؟منظورم ضرر خودرو هست ونه کاهش قیمت و اینکه واقعا برای کاهش قیمت نمیتونن اقدام کنند؟؟

  • با سلام.
   دوست عزیز اگه منظورتون افت قیمته، این موضوع ربطی به قانون جدید نداره و اگه کارشناس تایید کنه و راننده زیان دیده پیگیری کنه میتونه افت قیمت ماشینش رو ازتون دریافت کنه.
   اگر هم منظورتون مابه تفاوت خسارته، باز هم ربطی به قانون جدید نداره و اگه مبلغ خسارت (که بر اساس قانون خودروهای متعارف توسط بیمه تعیین شده) از پوشش بیمه نامتون بیشتر باشه، شما موظف به پرداخت مابه تفاوت هستین.

 119. با سلام یه سوال داشتم اگه در یک تصادف رانندگی راننده ی شاکی فاکتور های اشتباه و خلاف واقع به شورای حل اختلاف برای دریافت خسارت نشون بده ایا میشه ازش شکایت کرد؟

  • با سلام.
   بله قطعا. باید از مراجع قانونی پیگیری کنید و اگر نیاز به کمک داشتید، با یک مشاور حقوقی صحبت کنید

 120. سلام وقت بخیر
  برادر من تصادف کرده و از پشت ب ماشین جلویی زده مقصر هست الان هر دو ماشین خسارت دیده
  آیا به هر دو ماشین بیمه خسارت میده یا خیر؟

  • سلام دوست عزیز وقتتون بخیر
   در مورد ماشینی که برادرتون باهاش تصادف کردند بیمه شخص ثالث خسارت رو پرداخت می‌کنه ولی در مورد ماشین خودشون خسارت رو باید از طریق بیمه بدنه پیگیری کنند. اگر ماشین خودشون بیمه بدنه داشته باشه بله بیمه خسارت رو پرداخت میکنه.

 121. سلام وقت بخیر
  بنده مرداد 99 مسافر تاکسی بودم یک ماشین تندر ب از پشت ب تاکسی کوبید . من سمت راننده ک نشسته بودم ناگهان سر درد گرفتم بر اثر کنده شدن باند ماشین ب مخچه بشدت درد گرفت امبولانس امد و مرا بیمارستان بردن همونجا منو انداختن رفتن گفتن کرونا هست ی پرستار و بهیار بالا سرم نبود بستریم نکردن گفتن کروناس .همراهم ک امد گفتن برید کلانتری اونجا شکایت نوشته شد البته توانایی صحبت و راه رفتن نداشتم منو میکشوندن اینور و اونور و فرداد بردن پزشک قانونی و گفتن چند روز استراحت کن خوب میشی. بعد بدن درد وسردرد شدید و عدم تعادل راه رفتن طی چند روز ب یک ماه رسید قاضی تو همون چند روز اول حکم منع تعقیب زده و هزینه درمان و یکماه بیکار شدنم رو نادیده گرفتن و توجلسه رفتم و راننده نبود قاضی گفت پزشک قانونی نوشته شکستگی و خونریزی وعلایم مشهود نیست و گفتن حل اختلاف مراجعه گنم اونجا هم خوانده گفت از گلوی زن و بچه ام ببرم ب تو هزینه درمان و بیکار شدنت رو بدم برو بیمه ثالث بگیر و قاضی اونجا هم رای به رد دادخواست بنده داده . و حکم کردن ک من بروم بیمه شخص ثالث بگیرم ؟؟؟؟
  چیکار باید کنم؟؟؟؟
  ممنون از رسیدگیتون

  • سلام وقت شما هم بخیر.
   دوست عزیز کل هزینه های درمانی شما باید از بیمه شخص ثالث اون تاکسی پرداخت بشه.
   بنده واقعا نمیدونم چرا دادگاه به این شکل رای داده. بهتره با یک مشاور حقوقی صحبت کنید تا بتونید هر چه سریع تر حق و حقوقتون رو دریافت کنید

 122. سلام در تصادف ۵۰ ۵۰ سقف تعهدات یک خودرو ۲۲ میلیون و میزان خسارت وارده ۵۰ میلیون و دیگری ۹ میلیون و میزان خسارت وارده ۲۵ میلیون هست نحوه محاسبه خسارت چی میشه الان

  • با سلام.
   در تصادفی که می فرمایید هر دو خودرو جزو خودروهای متعارف (یعنی با ارزش زیر 220 میلیون) بودن؟

 123. سلام من تصادف کردم و مقصرم و ماشین طرف سپر و چراغ راهنماش شکست ماشینش 405هستش خواستم بدونم بیمه پولشو میده؟؟؟

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که پوشش مالی بیمه شخص ثالثتون بیشتر از مبلغ خسارت باشه بیمه خسارت رو پرداخت می‌کنه. در غیر این صورت بیمه تا سقف پوشش مالی خسارت رو میده و مابه‌التفاوت رو باید خودتون پرداخت کنید.
   در این مورد چون خسارت به احتمال زیاد کمتر از 11 میلیون تومان هست (حداقل پوشش مالی شخص ثالث) بیمه خسارت رو پرداخت می‌کنه.

 124. سلام خسته نباشید
  من چند روز پیش تصادف کردم و مقصر شناخته شدم،بیمه شخص ثالث دارم ۴نفر سرنشین بودیم هممون آسیب دیدیم یک نفر از سر نشینام حال مساعدی نداره و میگن احتمال داره مرگ مغزی شه
  و این که ما یک کارخانه خارج از شهر میرفتیم نوبتی ماشن میبردیم ،اون نفری که حال مساعدی نداره روز اول کاریش بود و رئیس کارخونه به ما گفت با خودتون بیاریدش،الان اگر خدایی نکرده براش مشکلی پیش بیاد و ما هیچکدوم قرارداد سرویس نداریم بیمه خسارت هارو میده؟

  • سلام دوست عزیز
   بیمه شخص ثالث تمام خسارات وارد شده به سرنشینان خودروی شما رو پوشش میده و به قرارداد سرویس بستگی نداره.

   • فقط این که میگن اگر بیمه مسافری نداشته باشیم باید ۲۵ درصد دیه رو خودمون بدیم، و ما نوبتی برای راحتی خودمون ماشین میبردیم اون نفری که حال مساعدی نداره به اسرار کار فرما اون روز بردیمش ، الان یعنی من باید ۲۵ درصد دیرو بدم؟چجوری میتونم ثابت کنم که اصلا سرویس نبودم

 125. با سلام
  بنده راننده خودرویی بودم که متعلق به شخص دیگری بوده و بر اثر گیر کردن زیرپایی روی پدال گاز و در زمان ازاد کردن ان با جدول برخورد کردم و خودرو واژگون شد.
  یکی از سرنشینان فوت کرده و دو نفر دیگر مجروح شده اند
  گواهینامه معتبر دارم و خودرو بیمه شخص ثالث دارد
  3 ماه از تصادف میگذرد و هنوز هیچ گونه کروکی و مدرکی دال بر تصادف ندارم که به شرکت بیمه ارایه بدهم ، از طرفی سرنشینان خودرو از من به دلیل بی احتیاطی شکایت کرده اند
  1. مالک خودرو میتواند اجازه ندهد که از بیمه شخص ثالث خودرو ( به جهت پرداخ دیون جانی ) استفاده نکنم !؟
  2. تاخیر در صدور حکم و روند قانونی مانع از پرداخت دیون جانی توسط بیمه گر نمی شود !؟
  3.بیمه شخص ثالث چه مقدار از خسارت مالی خودرو را پرداخت میکند !؟
  4. با توجه به اینکه هیچ یک از مدارک را در اختیار بنده قرار نمیدهند چگونه تسریع زمان انجام پرونده را پیگیری کنم !؟

  • سلام دوست عزیز
   در رابطه به سوالات شما، مالک نمیتونه از پرداخت خسارت جانی جلوگیری کنه مگر اینکه ثابت کنه که شما خودرو رو بدون اجازه و رضایت برداشته بودید در غیر اینصورت بیمه خسارات جانی را پرداخت میکنه.
   در مورد روند قانونی رسیدگی به پرونده متاسفانه بنده اطلاعاتی ندارم و باید از طریق شرکت بیمه یا مراجع قانونی پیگیر بشید.
   بیمه شخص ثالث هیچ مبلغی برای خسارت مالی راننده مقصر پرداخت نمیکنه و اگر تصادف شما منجر به خسارت به خودروی دیگری شده بود بیمه شخص ثالث این خسارت رو پرداخت میکرد.
   در صورتی که مدارک رو ندارید به تنهایی نمیتونید روند رو پیگیری کنید و حضور مالک خودرو و بیمه‌گذار در روند پیگیری و دریافت خسارت الزامیه.

 126. درود
  من هفته پیش تصادف کردم و مقصر بودم رفتیم بیمه کارشناس پنج و نیم میلیون نوشت که براش واریز میشه الان راننده به من میگه من همون پنج و نیم خرجم شده ولی بیمه چهار میلیون واریز کردن و بقیه رو باید خودت بدی.اولا میشه از مبلغی که کارشناس تعیین کرده کمتر واریز بشه؟ دوما من اجباری به پرداخت این تفاوت دارم؟

  • سلام دوست عزیز
   با توجه به اینکه مبلغ خسارت از حداقل پوشش مالی ثالث کمتر هست، بیمه باید تمام خسارت رو پرداخت کنه و شما نیازی به پرداخت وجه اضافه ندارید. توصیه میکنم برای اطمینان بیشتر از این موضوع و مبلغ واری شده با شرکت بیمه تماس بگیرید و پیگیر بشید تا احیانا مجبور به پرداخت هزینه اضافه و اشتباه نباشید

 127. سلام من زیان دیده هستم و الان بیمه ایران به من گفته که یا باید ماشین بنامتون باشه یا باید حتما وکالت داشته باشید مگه قولنامه بانگاهی نشان نمیده که من صاحب ماشین هستم

  • سلام دوست عزیز
   متاسفانه قولنامه نمیتونه مدرک موثقی باشه و در این شرایط بیمه خسارت رو به مالک قبلی که خودرو به اسمش هست پرداخت میکنه و شما باید از ایشون خسارت رو دریافت کنید یا قبل از اقدام برای دریافت خسارت وکالت مالکیت خودرو را بگیرید

 128. سلام خسته نباشید
  من با یک پژو تصادف کردم و آسیب دیدم و مقصر هم بودم الان بیمه شخص ثالث به من تعلق میگیره یا نه

  • سلام دوست عزیز
   بیمه شخص ثالث خسارتی که به خودروی فرد مقابل وارد شده و خسارت جانی که به شما وارد شده باشه رو جبران میکنه. اگر منظور شما از آسیب، آسیب جانی هست بله شخص ثالث تا بخشی از هزینه رو پرداخت میکنه اما اگر منظور شما آسیب وارد شده به خودرو هست خیر باید از بیمه بدنه استفاده کنین.

 129. با سلام و وقت بخیر
  دوست عزیز بنده با موتورسیکلت در سرعت بالا در حال حرکت بودم ک بخاطر اینکه با خودرویی ک در حال انحراف به چپ در مسیر بود برخورد نکنم متاسفانه خودم واژگون شدم ک دیگه نفهمیدم چی شد زمانیکه چشم باز کردم دیدم داخل اورژانس بیمارستان هستم و بر اثر ضربه ای ک به سرم وارد شده شبکیه یک چشمم پاره شده و چشم دیگر هم تار میدید و هم اینکه دندانهای فک بالام شکسته الان نه گزارش دارم نه چیزی چون اصلا نفهمیدم کی و چطور به اورژانس بیمارستان منتقل شدم حالا سوالم اینه آیا با همون مدارک بیمارستانی ک داخلش اورژانس نوشته ک بر اثر حادثه موتورسیکلت چنین آسیبی بهم وارد شده میتونم با همون مدارک بیمارستان به بیمه مراجعه کنم و از بیمه حوادث موتور سیکلت خودم خسارت بگیرم گواهینامه و مدارک موتورم هم کامل دارم ممنون میشم اگر یه توضیح و راهنمایی کاملی کنید چون واقعا هزینه های درمانی رو خودتون ک دیگه بهتر میدونید چقدر بالاست مضاف بر اینکه خودمم دچار نقض عضو شدم و به گفته پزشک معالج چشمم مثل سابق نخواهد شد و دوتا عمل در پیش دارم ضمنآ حدود ده روز هم از حادثه گذشته و از اون‌موقع بنده درگیر درمان و معالجه هستم .
  با تشکر از شما ??

  • سلام دوست عزیز
   بله شما میتونید با مدارک بیمارستان و گزارش نیروی انتظامی به بیمه مراجعه کنید و برای دریافت خسارت اقدام کنید. در صورتی هم که نیاز به کروکی باشه معمولا شرکت بیمه رسم میکنن خودشون.

 130. با سلام.
  بندا ماشینم تعیین خسارت شده و حالا بیمه گفته برو ماشینت که درست کردی،بیار تا سلامتش چک بشه و بعدش بهت مبلغ خسارتو بدیم.
  ۵تومن دستمزد ۵ تومنم قطعه
  حالا میخام صافکاری کنم و قطعه عوض نکنم.
  ایا بیمه میتونه پول قطعه رو پس بگیره چون من قطعه عوض نکردم؟

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که شما تعویض نکنید بیمه میتونه هزینه تعویض رو بهتون پرداخت نکنه و صرفا هزینه تعمیرات رو پرداخت کنه چون معمولا برای پرداخت هزینه تعویض قطعه تعویض شده رو باید تحویل شرکت بدین.

 131. سلام ببخشید اگر شخصی که با ماشین در حال حرکت باشد و به علت ترکیدن لاستیک از جاده خارج و به ان صدمه ای وارد شود شخص راننده مشمول دریافت بیمه برای خودش یا ماشینش میشود یا نه

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که به راننده آسیب جانی وارد بشه بله میتونن از بیمه شخص ثالث استفاده کنن ولی خسارت‌های مالی که به خودرو وارد شده توسط بیمه بدنه پرداخت میشه و شخص ثالث در قبال خسارت مالی راننده مسئول نیست.

 132. من با یه پژو تصادف کردم زنگ زدیم افسر اومد من مقصر شدم مدارک مون داد به هم گفتن برین بیمه چون باید می رفتیم سرکار نرفتیم بیمه و من ماشین خودم درست کردم ماشین طرف هنوز خرابه آیا باتوجه به اینکه من ماشینم تعمیر کردم بیمه من خسارت ماشین طرف پرداخت می کنه؟؟

  • سلام دوست عزیز
   بله مشکلی در پرداخت خسارت فرد زیاندیده به وجود نمیاد چون به هر حال بیمه شخص ثالث خسارت مالی شما رو پوشش نمیده و فقط خسارت فرد مقابل رو پرداخت میکنه.

 133. سلام خسته نباشید من تصادف کردم و مقصر بودم هم به ماشین طرف خسارت زدم هم یکی از سرنشینای طرف که ماشینش پراید بود فکش شکست و باید عمل کنه . ایا بیمه من که بیمه ایرانه تمام هزینه های خسارت مالی و جانی رو میده؟

  • سلام دوست عزیز
   هزینه مالی با کسر فرانشیز پرداخت میشه ولی در مورد خسارت جانی تمام خسارت پرداخت میشه.

 134. سلام ببخشید یکی از آشناها در آتش سوزی فوت شده و خسارت زیادی به منزل هم وارد شده. بیمه چقدر هزینه برا خونه و شخصی که فوت شده میده. و هزینه ای که میده برای فوت بین فرزندان تقسیم میشه؟

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که منزل بیمه آتش‌سوزی داشته باشه خسارت‌های وارد به منزل پرداخت میشه. برای خسارت فوت اگر فرد بیمه عمر داشته باشن خسارت فوت پرداخت میشه و طبق قانون به وراث و ذی نفعان میرسه.

 135. سلام. با عابر پیاده تصادف کردم. خود ایشان سالم است اما گوشی موبایل ایشان صدمه دیده. آیا بیمه شخص ثالث خسارت گوشی موبایل ایشان را میدهد؟

  • سلام دوست عزیز
   خیر بیمه چنین خسارتی رو پوشش نمیده و صرفا خسارت جانی رو پوشش میده. خسارت مالی هم صرفا برای وسیله نقلیه زیان‌دیده هست.

 136. سلام.من چند روز پیش تصادف کنم و لاستیک از روی پای عابر پیاده رد شد و پاش شکست که مراحل قانونی رو انجام دادم و مصدوم رو فرستادیم بیمارستان حالا میخان از بیمه استفاده کنن ولی از بیمارستان ک مرخص شد ب نظر شخصی خودشون دوباره بردن یه بیمارستان خصوصی که حدود ۲۰ میلیون هزینه شده .بدون اجازه بیمارستانی ک پرونده تصادف داشتن.ایا میتونن از من درخواست اون ۲۰ میلیون ک خرج کردن بکنن

  • سلام دوست عزیز
   اگر پرونده بیمه تشکیل شده باشه احتمالا نمیتونن این مبلغ رو درخواست بدن. با این وجود اگر هم چنین شرایطی باشه بیمه شخص ثالث مبلغ رو پوشش میده.

 137. سلام اگر کسی بیمه ی بدنه اش به نام مالک قبلی بوده باشد ولی سند به نام خودش باشد میتواند از ان بیمه نامه استفاده کند وخسارت وارده به ماشین را از بیمه بدون حضور مالک قبلی استفاده کند؟

  • سلام دوست عزیز
   بله اگر مدارک نقل و انتقال کامل باشه مشکلی ایجاد نمیشه و میتونین از بیمه بدنه استفاده کنین.

 138. سلام من با یک عدد پژو ۴۰۵تصادف کردم مقصر شناخته شدم ماشینم درست کردم بخاطر اینک بتونم تا بیمه ببرمش الان بیمه میگ جوابگو نیستم نباید درست میکردی خسارت ماشین مقابل رو ک بهش زدم تامین نمیکنه باید چکار کنم

  • سلام دوست عزیز
   اولین قدم برای تعیین مبلغ خسارت، بازدید از خسارت و ارزیابی اون توسط شرکت بیمه هست. وقتی شما خودرو رو تعمیر کنین خسارت غیرقابل ارزیابی میشه و به همین خاطر بیمه نمیتونه مبلغی رو به شما پرداخت کنه.

 139. سلام طرف مقصر بدون حضور صاحب بیمه شخص ثالت میتونه از بیمه برای خودش استفاده کنه؟

  • سلام دوست عزیز
   متوجه منظورتون نمیشم. دقیقا چه کسی قصد استفاده از بیمه شخص ثالث چه کسی رو داره؟ شخص مقصر باید برای جبران خسارت جانی خودش و خسارت فرد زیان‌دیده از بیمه خودش استفاده کنه.

 140. سلام خسته نباشید
  ببخشید من سه ماه پیش تصادف کردم و ماشین من چپ کرد،طرف مقابل مقصر شناخته شده و سقف بیمه ی شخص ثالث طرف۱۹ میلیونه در صورتی ک خسارت ماشین من حدودا سی میلیونه میشه و حدودا ۲۰ میلیون هم افت قیمت میخوره
  سوالم اینه ک آیا ماشین مقصر میتونه از دادن مابقی خسارت طفره بره و اگر خیر من چطور میتونم مابقی خسارت و افت قیمت خودرو رو ازش بگیرم؟

  • سلام دوست عزیز
   در صورتی که خودروی شما متعارف باشه فرد مقصر باید تمام خسارت رو پرداخت کنه. در صورتی که خودروی شما نامتعارف باشه فقط بخشی از خسارت پرداخت میشه و باقی رو باید از بیمه بدنه خودتون دریافت کنین. برای افت قیمت هم اگر خودروی شما شرایط دریافت افت قیمت داشته باشه بله میتونین درخواست بدین و ایشون ملزم به پرداخت هست.

 141. سلام ، ماشین بابام چپ کرده ، بابا و یک نفر دیگه فوت کردن ، بابا به علت سرعت غیر مجاز مقصر شناخته شد ، ماشین معاینه فنی نداشت . سئوالم اینه بیمه شخص ثالث ، دیه بابا رو به وراث پرداخت میکنه یا خیر ?

  • سلام دوست عزیز
   بابت فقدان شما متاسفیم. به طور کلی دیه به اشخاص ثالث و وراث فرد مقصر پرداخت میشه مگر در شرایطی مانند تخلفات حادثه ساز که ممکنه درصدی از دیه کسر شه و کامل پرداخت نشه. باید این مورد رو از طریق کارشناس بیمه پیگیری کنین.

 142. سلام و عرض ادب و احترام
  واقعا متاسفم برای شرکت بیمه ایران ک به هر طریق ممکن و یا غیر ممکن فقط قصد داره از تعهدات خودش در قبال بیمه گذار فرار کنه و خسارت نپردازه بنده از عید سال ۱۴۰۰ ک مراجعه کردم به واحد خسارات جانی این شرکت در خیابان سعدی شمالی تهران و تشکیل پرونده دادم تا الان ک بیش از ۳ ماه از آن گذشته هفته ای یک بار به آنجا مراجعه کرده ام و متاسفانه هر مرتبه یه اشکال تراشی میکنند و هر مرتبه هم یه چیز جدید از آدم میخوان من پرونده بالینی بیمارستان رو بطور کامل گرفتم و در اختیارشون هم گذاشتم باز امروز جناب سرهنگ …. ک هفته ای یه روز تشریف میارن تماس گرفتن و میفرمایند پرونده بالینی روز حادثه رو هم براشون ببرم من نمیدونم این دیگه چه صیغه ای هست من پرونده بالینی بیمارستان رو دادم برم از کجا پرونده برای روز حادثه پیدا کنم خوب روز حادثه هم جزیی از کل همون پرونده بالینی هست دیگه قشنگ دارن میگن ک آقا جون خسارت نمیدیم برو پی کارت دیگه فقط بلد هستند پول رو بگیرن موقع پول گرفتن هیچ منفی وجود نداره ولی موقع پرداخت خسارت تا دلت بخواد اشکال تراشی میکنند و متاسفانه هیچ مرجعی هم پاسخگو نیست چون بهر حال مثل زنجیره بهم متصل هستند و هدف شون هم ک مشخص هست خواهشآ مطلب رو منتشر کنید

 143. سلام خسته نباشید ‌ببخشید پدر من تو شرکت آستان قدس کار میکنه روز عید فطر بعد از پایان بتن ریزی پیمان کارشون میگه ک من عجله دارم خودتون با یکی از کارکنا ک ماشین داره برگردین کارگاه و ساعت پایان کار بزنن بیان خانه حین برگشت تو مسیر ماشین چپ میکنه و پدر من گردنش میشکنه حالا خواستم بدونم ب پدر من خسارت ناشی از کار تعلق میگیره یا ن یا فقط دیه از طرف ماشین پرداخت میشه؟

  • سلام دوست عزیز
   دیه سرنشین خودرو بهشون تعلق میگیره ولی در رابطه با خسارت ناشی از کار ایشون اگه در محل کار و ساعت کاری آسیب دیده باشن ممکنه خسارت ناشی از کار بهشون تعلق بگیره با این وجود چون بنده اطلاع دقیق از شرایط حادثه ندارم نمیتونم دقیق بهتون اطلاع بدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *