خسارت بیمه شخص ثالث

خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث

خسارت بیمه شخص ثالث سال 98 به سه بخش زیر تقسیم می‌شود:

خسارات جانی ثالث معادل مبلغ ۳60٫۰۰۰٫۰۰۰ است (یعنی تا سقف دیه کامل در ماه حرام).

خسارات جانی راننده مقصر حادثه معادل مبلغ ۲70٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان است (یعنی تا سقف دیه کامل در ماه عادی).

خسارات مالی تا سقف پوشش مالی خریداری شده توسط بیمه‌گذار و طبق مبلغ مندرج در بیمه‌نامه پرداخت می‌شود (در بیشتر شرکت‌های بیمه بین 9,000,000 تا ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان).

خسارت چیست؟

به صورت کلی مفهوم «خسارت» :

 • درمورد انسان به معنی نقص عضو و یا در مرحله بالاتر فوت فرد است.
 • در مورد اشیا و اموال به معنای از بین رفتن، تلف شدن، كم شدن یا معیوب شدن آن شی است.

مثلاً در صورت برخورد دو خودرو یكی از آنها مقصر شناخته می‌شود، نقص‌ها و شكستگی‌ها و آسیب‌های واردشده به خودرو نوعی خسارت محسوب می‌شود.

خسارت انواع مختلفی دارد؛ خسارت‌های مادی، خسارت‌های جانی و بدنی و خسارت‌های معنوی كه در مبحث خسارت بیمه شخص ثالث به بیان دو نوع اول می‌پردازیم.

خسارت‌های مادی (پولی) در بیمه شخص ثالث:

در اینجا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث آن دسته از خسارت‌هایی است كه به اموال مردم (اشخاص ثالث) وارد می‌شود. مثل تصادف و خسارت به خودرو ثالث، شكستن شیشه مغازه یا خانه شخص ثالث، خراب شدن كشت و زراعت یك مزرعه و … خسارت بیمه شخص ثالث مصادیق بسیار زیادی دارد.

این خسارت‌ها باعث زیان مادی شخص ثالث صاحب آن وسیله می‌شود و با پول قابل جبران است؛ جبران خسارت وارد شده به ماشین شخص ثالث، از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

خسارت‌های جانی و بدنی :

در اینجا منظور از خسارت بیمه شخص ثالث آن دسته از خسارت‌هایی است كه به بدن و جسم انسان وارد می‌شود. مثلاً اگر در یك تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان‌های بدنی و جسمی است. فوت و مرگ شخص ثالث هم نوعی خسارت جانی است. از آنجایی که نمی‌توان برای جان انسان قیمتی گذاشت یا ارزش یک عضو را مشخص نمود؛ جبران خسارت فوت و یا نقص عضو قطعا کار بسیار دشواری است؛ اما بر اساس شرع و قانون برای جبران خسارت‌های جانی و بدنی مفهوم «دیه» بوجود آمد تا با پرداخت و جبران مالی بخش اندکی از زیان وارد شده جبران شود.

جبران خسارت‌های جانی و بدنی وارد شده به شخص ثالث نیز از بیمه‌نامه مقصر حادثه قابل پرداخت است.

مفهوم خسارت جانی و بدنی در بیمه شخص ثالث:

به هر نوع دیه یا ارش (دیه‌ای است که مقدار و میزان آن مشخص نشده) که درصورت بروز آسیب، شكستگی، نقص عضو و ازكارافتادگی (جزیی یا كلی ـ موقت یا دائم) یا فوت شخص ثالث به دلیل حوادث مشمول موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث است خسارت بدنی بیمه شخص ثالث گفته می‌شود.

بیمه شخص ثالث خودرو تمامی هزینه‌های درمانی و دیه را جبران خواهد کرد.

تعریف حادثه در خسارت بیمه شخص ثالث :

حوادث شامل هرسانحه ناشی از وسایل نقلیه موتوری و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه است.

حتما بخوانید:  بیمه ثالث چیست؟ | روش محاسبه قیمت بیمه شخص ثالث ، تخفیف ثالث و جریمه دیرکرد بیمه ثالث

تعریف وسیله نقلیه موتوری در خسارت بیمه شخص ثالث :

وسیله نقلیه موتوری شامل کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدك و كفی (تریلر) متصل به آنها است.

خسارت بیمه شخص ثالث

تصادف شخص ثالث

دریافت خسارت بیمه شخص ثالث

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی شخص ثالث (دیه)

 • اصل کوپن بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.
 • اصل گواهینامه راننده مقصر حادثه، کارت خودرو و کارت ملی راننده.
 • کروکی تصادف (گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس منتخب مراجع قضایی).
 • گزارش ها و صورت جلسات نیروی انتظامی.
 • اوراق بازجویی از مقصر و زیان‌دیدگان.
 • نظریه سازمان پزشکی قانونی.
 • آرای دادگاه.
 • کارت های شناسایی مجروحین و متوفیان (شناسنامه و کارت ملی ایشان).
 • خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در مراکز درمانی بستری شده باشد.
 • کپی شناسنامه و کارت ملی وراث متوفی و یا ذی‌نفعان دریافت خسارت.
 • جواز دفن، گزارش معاینه جسد و گواهی فوت به همراه شناسنامه باطل شده متوفی، در صورتی‌که در حادثه زیان‌دیده فوت نموده باشد.
 • ارائه گواهی انحصار وراثت، در حوادث منجر به فوت.

مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث

شرایط متفاوت حواث و زیان های وارد شده، منجر می‌شود بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسیم شود، در این قسمت به آنها خواهیم پرداخت:

خسارت بیمه شخص ثالث بدون كروكی

با رعایت شرایطی پرونده تشكیل و خسارت پرداخت می‌شود، در این قسمت به این شرایط اشاره می‌کنیم:

 • خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان‌دیده، باید حداکثر تا سقف تعهدات مالی قانونی باشد.
 • هر دو خودرو در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
 • هر دو راننده دارای گواهی‌نامه مجاز رانندگی با وسیله مورد نظر باشند.
 • اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.
 • حادثه منجر به خسارت مالی باشد نه جانی.
 • مراجعه طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یكی از مراكز پرداخت خسارت بیمه.
 • سقف خسارت بدون کروکی بیمه شخص ثالث معادل حداقل پوشش مالی بیمه‌نامه است.

پس از مراجعه طرفین حادثه به یكی از مراكز پرداخت خسارت خودرو و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون كروكی را تنظیم، تكمیل و امضای نموده و بر اساس مدارک ارائه شده پرونده خسارت تشكیل می‌شود.

مدارک تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی

برای تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی مدارك زیر مورد نیاز است:

 • اصل و كپی مدارک مقصر و زیان¬دیده یا زیان¬دیدگان حادثه (گواهینامه، كارت ملی).
 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.
 • اصل و كپی بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروی مقصر و زیان‌دیده یا زیان دیدگان حادثه.
 • یك برش اصل كوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

مدارك تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی

برای تشكیل پرونده خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی مدارك و شرایط زیر مورد نیاز است:

 • حضور راننده و خودروی زیان‌دیده برای رویت و تایید حادثه و ارزیابی خسارت توسط كارشناس بیمه‌گر.
 • اصل برگ كروكی سازشی تصادف، امضاء شده توسط پلیس تنظیم کننده.
 • اصل و كپی گواهینامه زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی كارت ملی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی بیمه نامه ثالث معتبرخودروی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل و كپی كارت مشخصات خودروی زیان‌دیده حادثه.
 • اصل یك برش كوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.
 • كپی گواهینامه و كارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.
تصادف شخص ثالث

تصادف شخص ثالث

مدارک تشكیل پرونده و پرداخت خسارت شخص ثالث با كروكی غیرسازشی

هنگامی که به دلایل مختلفی مانند عدم توافق طرفین حادثه در مورد فرد مقصر، عدم قبول نظر پلیس و یا کامل نبودن مدارک طرفین حادثه و … کروکی از نوع عدم سازش (غیر سازشی) توسط پلیس و یا كارشناس رسمی دادگستری ترسیم می‌شود، باید زیان‌دیده یا طرفین تصادف با در دست داشتن مدارک زیر جهت تشکیل پرونده به شعب پرداخت خسارت بیمه مراجعه نمایند:

 • اصل یا كپی برابر اصل شده كروكی تصادف و یا گزارش كارشناس رسمی دادگستری توسط مرجع قضایی تایید شده.
 • كپی برابر اصل شده مدارك مقصر (گواهی‌نامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی) كه توسط مرجع قضایی تایید شده.
 • اصل یك برش كوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه.
 • اصل و كپی مدارك زیان‌دیده (گواهی‌نامه، كارت مشخصات خودرو، كارت ملی و بیمه‌نامه شخص ثالث).

همیشه این موضوع را در نظر داشته باشی که مدارک تکمیلی در شرکت‌های بیمه مختلف ممکن است متفاوت باشد؛ اما به صورت کلی مدارک ذکر شده برای دریافت خسارت بیمه شخص ثالث الزامی است.

خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث
4.4 (87.37%) 19 votes
Print Friendly, PDF & Email

23 دیدگاه در “خسارت بیمه شخص ثالث | انواع و میزان خسارت ثالث

 1. سلام اینجانب در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ با خودرویی تصادف داشتم و مقصر شناخته شدم فردی که با ایشان تصادف کردم بعد از آمدن افسر راهنمایی و رانندگی کارت خودرو و بیمه شخص ثالث بنده را به ایشان و کارت خودرو طرف مقابل را به بنده واگذار کردن برای رفتن به یکی از مراکز بیمه برای تعیین خسارت حال سوال بنده این است آیا ایشان بدون حضور بنده می توانند به مراکز بیمه برای تعیین خسارت مراجعه کنند در ضمن کروکی کشیده نشده است و تاریخ بیمه شخص ثالث بنده ۶/۵/۱۳۹۷ به اتمام میرسد لطفا بنده را راهنمایی می فرمایید با تشکر

  • سلام وقت شما بخیر
   اگر خسارت از میزان پوشش مالی کمتر باشه نیازی به کروکی نیست و بدون کروکی هم خسارت پرداخت میشه.
   در مورد سوال اول باید بدونین که برای دریافت خسارت هر دو طرف حادثه باید حضور داشته باشن و ایشون بدون حضور شما نمیتونن اقدام کنن.

 2. سلام خسته نباشید من با ماشین سنگین چپ شدم ومقصرشناخته شدم آسیب دیدم الان بعد استراحت دو ماه گذشته ومحکم صادر شده ولی متاسفانه هنوز دیگه پرادخت نشده چکارکنم لطفا راهنمایی کنید متشکرم

  • ساتم وقت شما بخیر
   پروسه پرداخت خسارت بسته به شرکت بیمه متفاوته و معمولا بین 10 تا 70 روز بعد از نهایی شدن حکم پرداخت میشه.

 3. بنده تصادف کردم و به گفته افسر و کشیدن کروکی تصادف مقصر حادثه نشدم ولی هنوز ماشین بنده تعویض پلاک نشده و کارت و سند ماشین بنام بنده نمی باشد آیا پرداخت خسارت توسط بیمه به من که زیاندیده هستم ولی هنوز انتقال مدارک بنام خودم نشده میباشد یا به کسی که کارت ماشین بنام وی میباشد در ضمن دو ساله ماشین را خریدم بدلیل داشتن اقساط نقل و انتقال صورت نگرفته لطفا بنده را راهنمایی کنید

  • سلام وقت شما بخیر
   در صورتی که وکالت نامه داشته باشین و امور بیمه ای در وکالت نامه تعیین شده باشه خسارت به شما پرداخت میشه اما در غیر اینصورت به صاحب سند پرداخت میشه.

 4. سلام بنده تصادف کردم و مقصر شناخته نشدم در جریان کروکی مامور پلیس ازم خواست که اون قطعاتی که از ماشینم خراب شده مثل سپر و گلگیر و بقیه موارد رو براش بگم ولی بعدا مشخص شد که یه چیزهایی از قلم انداختم آیا کارشناس بیمه همون قطعات آسیب دیده که مامور پلیس توی کروکی نوشته رو قبول میکنه یا خود ایشان ممکنه قطعات خراب شده دیگه ای رو اضافه کنه ممنونم

  • با سلام.
   احنمالش کم هست اما از شرکت بیمه سوال کنید و آنچه اتفاق افتاده رو توضیح بدید.

 5. سلام آیا نداشتن گواهی نامه رانندگی باعث می شه که بیمه خسارت رو پرداخت نکند

  • با سلام.
   در صورت نداشتن گواهی نامه خسارت شخص ثالث توسط صندوق خسارات بدنی پرداخت میشه و بعدا از شخص راننده مققصر دریافت میشه. اما خسارت راننده مقصر نه توسط بیمه نه توسط صندوق پرداخت نمیشه چون راننده گواهی نامه نداشته.

 6. سلام خدا قوت ممنون میشم پاسخ سوال من رو هم بدید
  من تصادفی با شکل زیر داشتم
  ابتدا دنا به علت لغزندگی و عدم رعایت سرعت با کارد ریل تصادف میکنه . سپس ۲۰۶ نقره به اون میخوره و من هم به ۲۰۶ نقره ای . افسر کروکی میکشه . ۲۰۶ کروکی رو قبول نداره و میخواد اعتراض کنه اما متاسفانه من به دلیل نیاز به خودرو اون رو تعمیر کردم . اما از ماشین عکس و فیلم گرفتم .
  ۱) اگر بیمه در صورت مقصر بودن طرف مقابل من به علت تعمیر ماشین میتونه به من خسارت نده؟
  ۲) ایا تعمیر ماشین من برای کارشناسی شورای حل اختلاف ایجاد مشکل میکنه؟
  ممنون میشم اگه این لطف رو به من بکنید و من رو راهنمایی کنید ؟

  • باسلام. قاعده کلی این هست که بعد از تعمیر ماشین خسارتی به شما تعلق نمیگیره. اما با توجه به این که از خودرو عکس گرفتید و کروکی افسر پلیس رو دارید شاید بتونید بخشی از خسارت رو دریافت کنید. البته نتیجه به عملکرد شرکت بیمه و تصمیم نهایی اون بستگی داره.

 7. با سلام
  بیمه من بندی به اسم تعهد بدنی راننده داره تصادف کردم و مقصر نیستم و کارهای بیمه ای با بیمه میصر در حال انجامه ایا بیمه خودم با توجه به مجروحیت بر اساس اون بند بهم خسارتی میده ؟

  • با سلام.
   شما راننده مقصر نیستید؟ یعنی راننده دیگری با خودروی خودش با ماشین شما تصادف کرده و مقصر شناخته شده؟ در این صورت خسارت شما از محل بیمه ثالث راننده مقصر که به شما برخورد کرده پرداخت میشه. بندی که در بیمه شما برای راننده مقصر درج شده برای زمانی هست که شما مقصر شناخته بشید.

 8. سلام.در تصادفی که طرف مقابل مقصر بود سپر جلوی ماشینم خیلی جزی ترک برداشت.قیمت سپر بالاست.میخواستم بدونم بیمه هزینه ی تعمیرشو میده یا اینکه میتونم هزینه تعویض کاملشو بگیرم که عوضش کنم؟

  • با سلام.
   بستگی به نظر کارشناس داره که چه میزان خسارت به سپر شما وارد شده باشه.

 9. سلام خسته نباشید آیا در تصادف شکستن پا یا دست خسارت مالی محسوب میشود یا خسارت مالی و آیا درسابقه تخفیف عدم خسارت تاثیر دارد یا نه

 10. باسلام من تصادف کردم ولی افسر نیومده کروکی بکشه میخواستم بدونم بدون کروکی هم میشه رفت بیمه وبرای طرف زیان دیده خسارت گرفت؟؟؟

  • با سلام.
   این موضوع کاملا بستگی به خسارتی داره که به طرف مقابل وارد شده. اگر خسارت جرحی اتفاق افتاده باشه و یا در خسارت مالی وارد شده بیش از سقف تعهدات بیمه ثالث یاشه حتما باید کروکی کشیده بشه.

 11. سلام
  واژگونی پاشین داشتم به صورت زیر
  ب دلیل انحرف ب سمت چپ خودروی مقابل
  بنده برای جلوگیری از تصادف شاخ به شاخ مجبور به خارج شدن از جاده شدم ک منجر به واژگونی خودرو بنده شده . راننده بودم و یک نفر سرنشین .
  که شکستگی دست و در رفتگی داره و من هم پارگی صورت
  میخواستم بدونم آیا میتوانم برای خسارت جانی و مالی اقدام کنم
  در ضمن صورت جلسه مقامات انتظامی موجوده و همچنین پرونده بستری بیمارستان.
  لطفا راهنمایی کنید …

  • با سلام.
   شما میتونید برای دریافت خسارت مالی و جانی خودتون و سرنشین ماشین اقدام کنید. بر اساس رای دادگاه و نظر پزشکی قانونی بر اساس جراحتی که به شما وارد شده دیه و یا ارش مقرر میشه که راننده مقصر باید این خسارت رو پرداخت کنه. اگر راننده بیمه داشته باشه که بیمه خسارت رو میده اگر نداشته باشه خسارت جانی شما از محل صندوق خسارات بدنی پرداخت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *