بیمه درمان گروهی نوین

بیمه درمان گروهی نوین ، جبران هزینه‌های بیمارستانی و عمل‌های جراحی و هزینه‌های پاراکلینیکی بیمه شدگان را، مازاد بر مبلغ پرداختی توسط سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، و تا سقف تعیین شده در قرارداد تحت پوشش قرار می‌دهد.

این بیمه‌نامه به صورت گروهی و برای کارکنان شاغل در یک سازمان و همه افراد تحت تکفل آنها صادر می‌شود.

پوشش‌های بیمه درمان گروهی نوین:

پوشش‌هایی که بیمه‌گذار می‌تواند در بیمه مازاد درمان گروهی نوین انتخاب کند عبارت است از:

 • جبران هزینه‌های بستری به جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب، گامانایف، هزینــه عمل دیسک ستون فقرات و انواع سنگ شکن، بستری شـدن در بیمارستان و مراکــز جراحــی محدود Daycare
 • جبران هزینه‌های زایمان طبیعی و عمل سزارین
 • جبران هزینه اعمال جراحی مهم (اصلی): شامل سرطان، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع (به استثناء دیسک ستون فقرات) گامانایف، قلب، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان
 • جبران هزینه‌های پاراکلینیکی (۱): شامل ســـونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آرآی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری
 • جبران هزینه‌های پاراکلینیکی (۲): شامل تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، نوار مثانه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم.
 •  جبران هزینه جراحی‌های مجاز سرپایی و بدون بستری: شامل شکستگی‌ها و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپــوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزردرمانــی (به استثناء رفع عیوب دیـــد چشم)
 • هزینه رفع عیوب انکساری دید چشم، چنانچه نقص بینایی هر چشم به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر، درجه نزدیک بینی، دوربینی، آستیگمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات) ” ۳ دیوپتر” یا بیشتر باشد.
بیمه درمان گروهی نوین
بیمه درمان گروهی نوین

پرداخت خسارت بیمه درمان گروهی نوین:

برای دریافت خسارت بیمه درمان گروهی نوین مدارک زیر مورد نیاز است:

 • کپی کارت ملی بیمار
 • خلاصه پرونده پزشکی بیمار
 • در صورت بستری اصل صورت حساب بیمارستان (مهر شده به مهر بیمارستان)
 • اصل نسخه داروها (مهر شده به مهر داروخانه و پزشک معالج)
 • اصل قبض های پرداختی بابت هزینه‌هایی مثل رادیوگرافی، آزمایشگاه، M.R.I و …
 • در صورت عمل جراحی: برگه شرح عمل جراحی، اصل گواهی جراح و گواهی بیهوشی
 • در صورت خرید عینک: اصل نسخه تجویز شده توسط چشم پزشک، برگه تعیین نمره چشم، اصل فاکتور خرید عینک
 • برای دریافت هزینه ویزیت: اصل قبض رسید (مبلغ پرداختی توسط بیمار) مهر شده به مهر پزشک معالج و قید تاریخ
 • برای دریافت هزینه‌های دندان‌پزشکی: اصل گواهی دندانپزشک مبنی بر نوع اقدامات درمانی انجام شده بادرج مبلغ دریافتی و تاریخ.
دکمه بازگشت به بالا