نام شرکت: بیمه پارسیان
تعداد نیرو: 854
سهم از بازار: 3.6
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 62
تعداد نماینده: 1950

بیمه مهندسی پارسیان

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه افراد در بخش خصوصی و عمومی است. این بیمه همه افراد مرتبط در ط‌رح‌های زیر بنایی‌ ، عمرانی‌ و صنعتی، از جمله صاحبکار، پیمانکار و مهندسین‌ مشاور را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار می‌دهد و خسارت‌های مادی‌ پیش آمده را جبران خواهد کرد. در این به بخش به بیمه مهندسی پارسیان خواهیم پرداخت.

بيمه مهندسي پارسیان به دو دسته کلی تقسیم میشود: دسته اول، بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي صادر مي‌شوند (شامل بيمه تمام خطر نصب، بيمه تمام خطر پيمانكاران و بيمه عدم‌النفع ناشي از تاخير در بهره‌برداري) و دسته دوم بيمه‌نامه‌هايي كه براي دوره بهره‌برداري صادر مي‌شوند (شامل سازه‌هاي تكميل شده، شكست ماشين‌آلات،‌ بيمه ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري و…)

انواع بیمه مهندسی پارسیان:

1) بيمه‌نامه‌هاي دوره احداث پروژه‌هاي عمراني و زيربنايي پارسیان :

این بیمه نامه شامل 3 بخش میشود:

 • بيمه تمام خطر پيمانكاران بيمه پارسيان

بيمه نامه تمام خطر پيمانكاران که جزئی از بیمه مهندسی پارسیان است، برای جبران خسارت ها در زمان ساخت پروژه ارائه شده است.

تهيه بيمه‌ نامه ‌تمام ‌خطر پيمانكاران براي انجام فعاليت هاي عمراني و زير بنايي الزامي می باشد.

همچنین در اين بيمه نامه، خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث ناشي از اجراي عمليات هم پوشش داده مي شود.

 • بيمه تمام خطر نصب بيمه پارسيان

پوشش هاي ارائه شده در اين نوع بيمه نامه كاملاً مشابه با بيمه تمام خطر پيمانكاران است، با اين تفاوت كه بيمه تمام خطر نصب براي نصب انواع دستگاه ها و نصب نيروگاه، پالايشگاه، پتروشيمي، تأسيسات مخابراتي، لوله گذاري آب، گاز، نفت و غيره به كار می‌رود.

 • بيمه عدم النفع ناشي از تاخير در بهره برداري بيمه پارسيان

ممكن است در اثر بروز حادثه منجر به خسارت، زمان بهره برداري فعاليت عمراني به تأخير بیفتد و شما متحمل ضرر و زيان بسیاری شوید. این بیمه که زیرمجموعه ای از بیمه مهندسی پارسیان میباشد، به همین منظور ارائه شده است.

بیمه مهندسی پارسیان

بیمه مهندسی پارسیان

2) بيمه‌نامه‌هاي دوره بهره ‌برداري پارسیان :

 • بيمه تمام خطر ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاري بيمه پارسيان

این بیمه تمام خطراتي كه كليه ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده پيمانكاران در پروژه ها را تهديد مي كند، تحت پوشش قرار مي دهد.

 • بيمه شكست ماشين‌آلات بيمه پارسيان

در این بیمه نامه خسارت هاي وارد شده ناشي از عيوب فني ماشين آلات و تاسيسات توسط بیمه مهندسی پارسیان جبران خواهد شد.

 • بيمه تجهيزات الكترونيكي بيمه پارسيان

خسارت های فیزیکی وارد شده به تجهيزات الكترونيكي در این بیمه جبران میشود.

 • بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان هاي مسکوني بيمه پارسيان

در این نوع بیمه‌نامه از بیمه مهندسی پارسیان، خسارت‌های ناشی از هر گونه نقص و عیب در سازه‌های اصلی ساختمان که به علت طراحی و اجرای نادرست و به کارگیری مواد و مصالح غیر استاندارد به وجود می‌آید ، جبران خواهد شد.

بیمه نامه های دوره بهره برداری، علاوه بر بیمه نامه های فوق موارد دیگری را هم شامل می شود:

 • بيمه فساد كالا در سردخانه بيمه پارسيان
 • بيمه سازه‌هاي تكميل شده بيمه پارسيان
 • بيمه عدم‌النفع ناشي از شكست ماشين‌آلات بيمه پارسيان
 • بيمه بويلر و مخازن تحت فشار بيمه پارسيان

پرداخت خسارت بیمه مهندسی پارسیان:

برای دریافت خسارت بیمه مهندسی پارسیان در مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران، مراحل زیر باید انجام شود:

 • حداکثر تا 5 روز بعد از وقوع حادثه، به صورت حضوری، تلفنی یا … بیمه‌گر را مطلع کنید
 • مواضع آسیب دیده و در صورت امکان، نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام کنید.
 • هماهنگی لازم را برای بازدید کارشناس بیمه‌گر انجام دهید
 • صورتجلسه خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
 • مدارك تكميلي پرونده خسارت مثل صورت وضعيت تاييد شده قبل و بعد از خسارت، فهرست قیمت‌ها، گزراش نیروی انتظامی، آتش نشانی و گزارش سایر سازمان‌های مرتبط را در اختيار بيمه‌گر قرار دهید.
 • در نهایت مبلغ خسارت برآورد، تأیید و پرداخت خواهد شد.