بیمه تعاون

سال تاسیس:
1386
درباره بیمه تعاون
نظرات کاربران
بیمه تعاون فعالیت خود را در زمینه تمام محصولات بیمه‌ای و از سال 1392 آغاز کرده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بیمه مرکزی، این شرکت حدود 165 کارمند, 30 شعبه و 386 نمایندگی فعال دارد. همچنین، توانگری مالی بیمه تعاون در سال 97 در سطح دو قرار دارد که نشانگر توانایی متوسط این شرکت در پرداخت خسارت مشتریان است. بیمه تعاون یکی از سه شرکتی است که بیمه تکمیلی را به شکل انفرادی ارائه می‌کند و 4 طرح ویژه با پوشش‌های متنوع برای آن درنظر گرفته است. به همین علت بعد از بیمه ثالث، بیمه درمان تکمیلی تعاون بیشترین فروش را در بین سایر محصولات داراست.