نام شرکت: بیمه آسیا
تعداد نیرو: 2569
سهم از بازار: 9.9
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1338
تعداد شعب: 72
تعداد نماینده: 3000

بیمه مسئولیت مدنی آسیا

با توجه به اینکه هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه مسئولیت‌های بسیاری داریم،‌ می‌توان بیمه مسئولیت را به شاخه‌های بسیار متنوعی تقسیم کرد. اما با توجه به میزان استقبال و استفاده مردم از تعداد نسبتا محدودی از بیمه‌های مسئولیت و عدم آشنایی با شاخه‌های دیگر آن، شرکت‌های بیمه هم به طور معمول تعداد اندکی از این پوشش‌ها را به مردم‌ می‌فروشند. بیمه مسئولیت مدنی آسیا قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل دریافت حق بیمه تعهد می‌کند مسئولیت ‌بیمه‌گذار را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل زیان‌دیدگان مسئول مدنی شناخته شوند را جبران می‌نماید.

موضوع بیمه مسئولیت مدنی آسیا تأمین یا جبران خسارت‌هایی است که بر اثر غفلت، خطا، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت‌های روزمره متوجه دیگران می‌شود.

انواع بیمه مسئولیت مدنی آسیا

با توجه به تنوع و گستردگی انواع بیمه‌های مسئولیت در یک طبقه بندی کلی به 4 گروه تقسیم می‌شوند:

  1. مسئولیت مدنی کارفرما
  2. مسئولیت مدنی حرفه ای
  3. مسئولیت مدنی عمومی
  4. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

مسئولیت مدنی کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شامل خسارت‌های:

  • خسارت‌های جانی و صدمات جسمانی وارد شده به کارکنان و کارگران در محیط کار و در حین انجام کار، که کارفرما مسئول آن شناخته‌ می‌شود، را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد.
  • منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان است.
  • کارکنان و کارگران (شامل تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی)

مسئولیت مدنی حرفه ای

هر فرد با توجه به شغل و حرفه خود ممکن است موجب بروز خسارت جانی و یا مالی برای افراد مرتبط با حرفه خود شود. بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای آسیا متعهد جبران خسارت‌های ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است.

مسئولیت مدنی عمومی

در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و آن را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این موارد صادر می‌شوند.

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

  • پوشش مسئولیت تولیدکنندگان، در قبال خسارت‌های جانی و یا مالی وارد شده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی؛
  • پوشش خسارت واردشده به اشخاص ثالث در اثر عدم ایمنی و به‌دلیل وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده؛
  • پوشش مسئولیت خسارت واردشده به اشخاص ثالث که ناشی از کیفیت نامطلوب کالای تولیدی توسط وی‌ می‌باشد.