تفاهم نامه همکاری بین ایران و روسیه

تفاهم نامه همکاری بین ایران و روسیه در زمینه بیمه

به گزارش بیمه مرکزی در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۷، با حضور دکتر همتی و نیکولای گلوشین، رئیس کل شرکت بیمه اتکایی روسیه، تفاهم نامه همکاری میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه در زمینه بیمه‌های اتکایی امضاء شد.

به گفته دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی، پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه اتکایی در تقویت تجارت خارجی و فرامنطقه‌ای، توسعه اقتصادی و اتحاد و یکپارچگی اجتماعی دو کشور ایران و روسیه از مهمترین مفاد این تفاهم نامه است.

دکتر همتی اضافه کرد: بخشی از مناسبات فیمابین طرفهای تفاهم نامه، تاکید بر ضرورت ارتقاء همکاری‌های فنی و تخصصی اتکایی، هماهنگ و یکنواخت سازی بیمه نامه‌های اتکایی در چهارچوب قوانین و مقررات ملی هریک از دو کشور است که این موضوع نیازمند تعامل و اطمینان گسترده طرفین تفاهم نامه می‌باشد.

تعهدات طرفین تفاهم نامه:

بر اساس این تفاهم نامه هر یک از طرفین باید زمینه حضور و فعالیت عاملین بیمه گری خود در بازارهای بیمه طرف دیگر را فراهم کنند که این فعالیت باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری بیمه و بیمه اتکایی هریک از دو کشور و از طریق همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌های بیمه‌ و اتکایی انجام پذیرد.

به گفته دکتر همتی تبادل دانش و تجارب از دیگر مهمترین بندهای این تفاهم نامه است و در آن مقرر شده تا هریک از طرفین در زمینه‌های بیمه اتکایی و حاکمیت شرکتی برای بیمه گران اتکایی، مدیریت ریسک و انواع تکنیک‌های کاهش ریسک، کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه بیمه اتکایی، تشویق آموزش و ارتقاء سطح مهارت اکچوئریها، ارزیابی خسارت، روش‌های سرمایه گذاری منابع و ذخایر دانش و تجربیات خود را به نحو مقتضی به طرف مقابل انتقال و آموزش دهند.

در همین راستا و به منظور ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارشناسان اداری و متخصصین بیمه اتکایی، طرفین با برگزاری سمینارهای هم اندیشی‌ها، دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی با اعزام کارشناسان موافقت نمودند.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند برای واگذاری و قبول بیمه‌های اتکایی به منظور توسعه تبادلات متقابل اتکایی، به شکل دو جانبه همکاری نمایند.

در ضمن هر کدام از دو طرف گسترش فعالیت‌های مرتبط با منافع متقابل را تسهیل کرده و به منظور ارائه پوشش اتکایی برای ریسک‌های پیشنهادی از طریق قراردادهای اتکایی، همکاری کنند.

لازم به ذکر است این تفاهم نامه در ۹ ماده تنظیم و از تاریخ امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

منبع: سایت رسمی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟
Print Friendly, PDF & Email