بیمه شخص ثالث

شرایط و پوشش های بیمه راننده مقصر حادثه چیست؟

در تصادفات رانندگی دو بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه خسارت‌های ایجاد شده را جبران می‌کند. بیمه شخص ثالث خسارات مالی و جانی تمام افراد آسیب‌دیده یا همان اشخاص ثالث (شامل سرنشینان خودرو مقصر به جز راننده هم می‌شود) و بیمه بدنه هزینه تعمیر خودروی فرد مقصر را جبران می‌کند. در این میان، سوالی ایجاد می‌شود که خسارت راننده مقصر را چه کسی پرداخت می‌کند؟ بیمه حوادث راننده به همین منظور ایجاد شده است.

بیمه حوادث راننده چیست؟

بیمه حوادث سرنشین یکی از پوشش‌های اضافی بیمه شخص ثالث است. گفتیم که بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت مالی و جانی به فرد سوم یعنی شخصی غیر از راننده را پوشش می‌دهد. حالا اگر در یک تصادف خود راننده دچار صدمه و آسیب شود، تکلیف هزینه‌ها و خسارت‌های او چه می‌شود؟ در واقع پوشش بیمه حوادث سرنشین و راننده خسارات جانی وارده به بیمه‌شونده را پرداخت می‌کند اینجا همان راننده مقصر است. در سال‌های قبل بیمه حوادث راننده بیمه‌ای جدا بود که باید در کنار بیمه شخص ثالث تهیه می‌شد، اما چند سالی است که این بیمه با بیمه شخص ثالث یکی شده است. در واقع نیازی به تهیه دو بیمه جدا نیست و شما با خرید بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده را هم خواهید داشت.

آیا بیمه حوادث راننده اجباری است؟

بیمه شخص ثالث برای همه ماشین‌ها اجباری است و گفتیم که بیمه حوادث سرنشین هم یک پوشش از این بیمه‌نامه است. یعنی عملا با خرید بیمه شخص ثالث به‌نوعی بیمه حوادث سرنشین هم می‌خریم.

قانون جدید بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر

تا چند سال پیش بیمه راننده مقصر حادثه جدا از بیمه شخص ثالث بود و باید این دو در کنار هم خریده می‌شد، اما در حال حاضر به عنوان یکی از پوشش‌های بیمه شخص ثالث در نظر گرفته شده است و شما با خریدن بیمه شخص ثالث عملا خودتان را هم بیمه می‌کنید. بنابراین اگر به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته شوید، می‌توانید دیه خود را از شرکت بیمه بگیرید. تاریخ تصویب قانون بیمه راننده مقصر حادثه تاریخ ۱ مرداد ۹۵ است و از تاریخ ۲۳ مرداد ۹۵ لازم‌الاجرا شد.

اگر در تصادف مقصر باشیم، بیمه خسارت می‌دهد؟

اصولا بیمه شخص ثالث در زمانی که مقصر حادثه باشیم، کاربرد دارد و تمام خسارت‌هایی را که به دیگران یا همان اشخاص ثالث وارد کرده‌ایم، تا سقف پوشش‌هایمان جبران می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید که بیمه شخص ثالث چند نفر را پوشش می‌دهد، باید بگوییم که شرکت بیمه میزان خسارت جانی را به تعداد سرنشینان خودروی زیان‌دیده پرداخت خواهد کرد. اگر تعداد تلفات و زیان‌دیدگان جریان تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو بود، صندوق تامین خسارات جانی بیمه مرکزی متعهد به پرداخت این خسارت جانی است. البته همان طور که گفتیم، بیمه شامل راننده مقصر می‌شود  و او هم می‌تواند برای خسارت‌های جانی از شرکت بیمه دیه بگیرد.

پرداخت خسارت به سرنشینان خودور یا راننده مقصر؟

عنوان و عبارت سرنشین ممکن است برای خیلی‌ها گمراه‌کننده باشد. درست است که به‌جز راننده دیگر مسافران و همراهان او در ماشین هم به‌نوعی سرنشین هستند، اما پوشش بیمه حوادث سرنشین می‌تواند فقط برای جبران خسارت‌های راننده استفاده شود؛ یعنی بیمه حوادث سرنشین فقط به راننده مقصر پرداخت می‌شود نه دیگر سرنشین‌های ماشین. جبران هزینه‌های دیگر سرنشینان ماشین در اصل یکی از تعهدات اصلی بیمه‌نامه شخص ثالث است.

بیمه حوادث راننده چه پوشش‌هایی دارد؟

این بیمه خسارت جانی راننده مقصر را جبران می‌کند. پوشش‌های این بیمه در قانون جدید عبارتند از:

 • غرامت فوت؛
 • غرامت قطع یا نقص عضو دائم؛
 • هزینه‌های پزشکی و درمانی؛
 • دیه جراحت.

مبنای محاسبه دیه برای راننده مقصر، دیه فرد در ماه عادی (غیر حرام) است. این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برابر با ۶۰۰ میلیون تومان است. راننده مقصر باید در زمان تصادف گواهینامه و بیمه‌نامه معتبر داشته باشد تا بتواند از بیمه حوادث راننده استفاده کند.

بیمه حوادث راننده
بیمه حوادث راننده

شرایط استفاده از بیمه شخص ثالث برای راننده مقصر

برای اینکه بتوانیم از پوشش حوادث راننده بیمه ثالث استفاده کنیم و خسارت جانی راننده مقصر را بگیریم، راننده مقصر باید موارد زیر را داشته باشد:

 • بیمه شخص ثالث؛
 • گواهی‌نامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه‌اش.

پرداخت دیه راننده مقصر توسط شرکت بیمه چگونه است؟

با داشتن پوشش بیمه حوادث سرنشین و راننده، اگر در یک تصادف خدای نکرده راننده مقصر فوت کند، به خانواده او غرامت فوت پرداخت می‌شود. خسارت‌های مربوط به آسیب‌های کم و جزئی هم با‌توجه‌به میزان آسیب‌دیدگی راننده محاسبه و به او پرداخت می‌شود. بیمه حوادث سرنشین و راننده، پوشش ازکارافتادگی کامل و دائم هم دارد و مطابق با مبلغ دیه کامل آن سال به راننده آسیب‌دیده پرداخت می‌شود.

مبلغ خسارت راننده مقصر چقدر است؟

قانون می‌گوید مقدار خسارت راننده مقصر بر اساس دیه انسان کامل در ماه‌های غیرحرام پرداخت می‌شود؛ یعنی برای سال ۱۴۰۱ دیه راننده مقصر ۶۰۰ میلیون تومان است.

نکات مهم بیمه حوادث راننده

استفاده از بیمه حوادث سرنشین و راننده شرایطی دارد. مهم‌ترین نکته برای دریافت خسارت از این بیمه‌، این است که پرداخت خسارت فقط وقتی شامل حال راننده می‌شود که آسیب‌دیدگی او که به‌دلیل حادثه تصادف باشد و راننده در زمان تصادف در ماشین باشد. بدون بیمه شخص ثالث هم هیچ‌گونه خساراتی به شما پرداخت نمی‌شود؛ یعنی اگر بیمه شخص ثالث‌تان اعتبار نداشته باشد، از بیمه حوادث سرنشین هم نمی‌توانید استفاده کنید. میزان پرداخت خسارت هم باتوجه‌به نوع، شدت و زمان حادثه محاسبه می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بیمه حوادث راننده

مدارک کلی مورد نیاز برای دریافت خسارت شامل مدارک زیر است:

 • اصل و کپی بیمه‌نامه شخص ثالث مقصر؛
 • اصل و کپی گواهینامه رانندگی مقصر؛
 • اصل و کپی کارت شناسایی و کارت خودروی ماشین مقصر؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) گزارش مقامات انتظامی؛
 • کپی (یا کپی برابر اصل) اوراق بازجویی.

در صورت نقص عضو، جراحت و یا هزینه‌های پزشکی، علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر هم باید ارائه شود:

 • اصل و کپی صورت‌حساب‌های مراکز درمانی؛
 • اصل و کپی نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر.

در صورت فوت راننده مقصر علاوه بر مدارک کلی فوق، مدارک زیر هم باید ارائه شود:

 • کپی برابر اصل برگه معاینه جسد؛
 • کپی برابر اصل جواز دفن؛
 • کپی برابر اصل گواهی فوت؛
 • گواهی انحصار وراثت نامحدود؛
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه راننده فوت شده؛
 • کپی شناسنامه اولیای دم.

نرخ حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟

طبق آیین نامه جدید بیمه حوادث راننده جزء پوشش‌های بیمه شخص ثالث است و با خرید بیمه شخص ثالث، راننده هم بیمه می‌شود. به همین دلیل لازم نیست تا هزینه جداگانه و بیشتری برای بیمه‌کردن راننده مقصر پرداخت کنید.

جبران خسارت مالی راننده مقصر با بیمه بدنه

در کنار بیمه حوادث راننده، بیمه بدنه هم برای جبران خسارت راننده مقصر استفاده می‌شود. بیمه بدنه فقط خسارت مالی راننده مقصر را پوشش می‌دهد. البته در صورتی که آسیب‌دیده باشید و خسارت از طریق بیمه شخص ثالث به صورت کامل پرداخت نشود (خودروی نامتعارف، مقصر ۵۰-۵۰ و …) می‌توانید از بیمه بدنه برای جبران باقی خسارت استفاده کنید. در حالتی که زیان‌دیده باشید، ابتدا باید حتما از بیمه شخص ثالث راننده مقصر استفاده کنید و سپس در صورت نیاز از بیمه بدنه خودتان استفاده کنید. در غیر این صورت، امکان استفاده از بیمه بدنه برای شما وجود نخواهد داشت و باید تمام خسارت را خودتان پرداخت کنید!

خرید بیمه شخص ثالث با پوشش حوادث راننده در ازکی

از آنجایی که بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه دو بیمه مکمل برای خودرو محسوب می‌شود، بهتر است هر دو بیمه را تهیه کنید. برای خرید بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده ازکی، میزان پوشش مالی را بیشتر از حداقل پوشش قرار دهید تا در صورت وقوع حادثه، احتمال ضرر مالی شما کمتر شود. توصیه ما این است که حداقل پوشش ۵۰ میلیون تومان را برای بیمه شخص ثالث انتخاب کنید.

همچنین برای خرید بیمه بدنه در ازکی، بهتر است در کنار پوشش‌های اصلی، پوشش‌های اضافی سرقت درجا، بلایای طبیعی و نوسانات ارزش را انتخاب کنید تا بیشترین میزان پوشش را داشته باشید. البته می‌توانید با توجه به محیط زندگی خود، پوشش شکست شیشه یا پاشیدن رنگ و مواد شیمیایی را نیز انتخاب کنید. اگر در هر مرحله از خرید نیاز به کمک داشتید، با کارشناسان ما در ازکی تماس بگیرید تا شما را برای خرید بهترین بیمه خودرو راهنمایی کنند.

نمایش بیشتر

253 دیدگاه

 1. اگه تاریخ گواهینامه راننده مقصر سر رفته باشه تکلیف چیه ایا خسارت جر حی بهش تعلق میگیره یا نه ینی گواهینامه داشته باشه فقط تاریخش سر رفته باشه

   1. با استعلام از پلیس +۱۰ با نامه معرفی از سوی بیمه بع پلیس +۱۰ با پرداخت مبلغ ثبت نام برای گرفتن گواهینامه جدید شما هم استعلام به صحت داشتن گواهینامه فرد تقاضاکننده و دارایی گواهینامه های که تاریخ انها به اتمام رسیده باشد توسط بیمه به پلیس +۱۰اعلام و با این معرفی نامه فرد متقاضی مراحل گرفتن گواهینامه جدید خود در کمترین زمان و با معرفی شخص به چشم پزشکی تحت پوشش اداره صدور گواهینامه با گرفتن مبلغی حدود ۴۰هزار و انجام معاینه توسط پزشک معالج و معتبری انجام میشود و پلیس +۱۰تا صدور گواهینامه جدید فرد متقاضی به اداره بیمه نامه ای پیوست و به بیمه توسط متقاضی جهت صحت و تآیید آن به داشتن و صحت ان جواب را با تایید و مهر تایید کرده و هیچ اشکالی بوجود نمی آید .

    1. سلام من یه سوال داشتم.
     با تاکسی پدر بودم که از پشت یکی میزنه به ماشین.
     من گواهی نامه پایه 2 دارم ولی کار نامه ندارم خسارت ماشینو حدود 15 میلیون و افت قیمت 20 میلیون کار شناس شورای حل اختلاف مشخص کرده.

     راننده مقصر میگه چون کار نامه نداری میتونم شکایت کنم و…
     البته بیمش تا سقف 11 میلیون پرداخت میکنه.
     پدرم میتونه بخاطر مابقی خسارت و همچنین افت قیمت ماشین مدل 1400 از مقصر شکایت کنه؟ یه نکته برای در یافت خصارت بیمه با گواهینامه خود پدرم رفتن. و شکایت برای قیمت گذاری خسارت هم با کار نامه پدرم هست. یعنی در مدارک هیچ جا اسم من برده نشده.

     1. ۹عزیزم ایشون بخاطر اینکه اززیربدهیش دربره شما رو ترسونده شما با همون گواهینامه پایه ۲برو شرا حل اختلاف تمام هزینه هاتو اژزش میگیرن نهایت ۵۰۰ هزار تمن جریمت میکنن بخاطر کارنامه اصلاذنترس اگه مقصربودی یکم باید از حرفشون میترسیدید که اونم اگه قانونو ندونی ترس داره مقصرم اگه بودی بیمه پرداخت میکرد به هرسال که بیمه میکردید مبلغی بیشترباید پرداخت میکردی برو تو شیکمش نترس

    2. سلام من چند روز پیش ماشین سنگین از رو پام رد شد پام ترک خورده الان تو گچه بیمه تامین اجتماعی هم دارم الان گفتن که برین گواهی پزشک بگیرین بعد ببرینش پزشک قانونی چند درصد بهم تعلق میگیره؟

     1. عباس عزیز سلام
      بستگی داره کدوم قسمت از پاتون ترک خورده باشه.

    3. سلام خسته نباشیدتصادف کردم مقصرهم هستم ولی استزاحت پزشکیم تموم شدولی زیاددیده تابرج 12تموم میشه پرونده من تکمیل هست نامه برای کلانتری داده که بدن دادگاه برای تعیین درصددیه ایابایداستراحت پزشکی اونم تموم بشه تاپرونده من جلوبره یاهرکه جداگانه مشخص میشه

    4. سلام اگه باذماشین بزنیم به یهذماشین که رانندش بینیش اسیب دیده باش و حکم یک دهم دیه صادر بشه بیمه تعلق میگیره ولی نوشته بع بیمه مربوط نیس

     1. زینب عزیز سلام
      بیمه باید پرداخت کنه این مورد رو، چرا قبول نکردند؟

   2. سلام من یه تصادف کردم که با یک سر نشین بودم و سر نشین رضایت داد خودرو آزاد شد من دیه شخص ثالث رو گرفتم الان پرونده حوادث راننده رو دارم یعنی میتونم از بیمه استفاده کنم ماشین چپ شده به کسی نزدم

    1. جلال عزیز سلام
     برای دیه خودتون اگر منظورتون هست، بله می‌توانید استفاده کنید.

     1. سلام من یه دیه گرفتم که شخص ثالث است واسه حوادث راننده میتونم اقدام کنم

    2. سلام خسته نباشید تصادف کردم مقصرم سرنشینم داشتم سرنشین ها شکایت کردن منم صاحب ماشین نبودم و ماشین خسارت دیده ماشین بیمه بدنه نداره بیمه هزینه ای میده؟

     1. سلام
      هزینه جانی رو که بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کنه. برای خسارت مالی چه خسارتی رو می‌خواهید بگیرید؟

   3. سلام من یه سوال داشتم.
    با تاکسی پدر بودم که از پشت یکی میزنه به ماشین.
    من گواهی نامه پایه 2 دارم ولی کار نامه ندارم خسارت ماشینو حدود 15 میلیون و افت قیمت 20 میلیون کار شناس شورای حل اختلاف مشخص کرده.

    راننده مقصر میگه چون کار نامه نداری میتونم شکایت کنم و…
    البته بیمش تا سقف 11 میلیون پرداخت میکنه.
    پدرم میتونه بخاطر مابقی خسارت و همچنین افت قیمت ماشین مدل 1400 از مقصر شکایت کنه؟ یه نکته برای در یافت خصارت بیمه با گواهینامه خود پدرم رفتن. و شکایت برای قیمت گذاری خسارت هم با کار نامه پدرم هست. یعنی در مدارک هیچ جا اسم من برده نشده.

   4. سلام وقت بخیر من ی تصادف کردم که نیسانه کارت ماشین ظرفیت ۳۸۰۰می باشد بیمه میگه گواهینامه پایه ۳قبول نیس باید پایه۲داشته باشی من گواهینامه پایع ۲رو ۵۰روز قبل از تصادف گرفتم ولی تاریخ چاپ گواهینامه خورده ۱روز بعدازتصادف الان بیمه بدنه دارم ولی بیمه خسارتم رو نمی ده باید چکارکنم ممنونم میشم راهنمایی کنید

    1. سجاد عزیز سلام
     متاسفانه قبولی در آزمون به معنی گرفتن گواهینامه نیست و شما باید تا زمان دریافت گواهینامه خود صبر می‌کردید.

   5. با سلام
    شرکت بیمه چگونه دیه را بین وراث تقسیم میکند؟
    ایا برای هر کس جداگانه سهم خود را واریز میکند یا بحساب یکنفر واریز میکند.
    اگر یکی از ورثه سهم دیه را نداد چکار باید کرد؟

  1. با سلام.
   من با موتور بودم یک ماشین بهم زده مقصر هم صد درصد ماشین زدن.
   الان من بالای ابروم چاک ورداشته گونه ترک خورده دماغم شکسته عمل کردن چهار تا از دندونام شکسته کبودی زخمای صورتم.سه جای پام استخون خورد کرده از مچ پا تا باسنم تو گچ. دستگاه تناسلی به مشکل خورده با چشمم ضربه خورده میخاستم ببینم تقریبا چقدر دیه بهم تعلق میگیره ممنونم.یک تقریبا لطفا بهم بگین

   1. دانیال عزیز سلام
    برای محاسبه درصد دیه باید مقدار دقیق آسیب و محلش رو داشته باشیم.

  1. سلام لطفا راهنمایی کنید حدودا یک ما قبل با ماشین زدم به ماشین دیگه ی که پارک بود چون مقصر بودم و پلیس گفت بهتر ه با هم توافقی حل کنید قبول کردم و شکایتی نشد بیمه اول دوازده و نیم برای طرف مقابل خسارت زد بعد کارشناس بیمه مبلغ رو ده و نیم زد الان سیزده میلیون شاکی فاکتور داره الباقی رو میخواد اگه شکایت کنه نظر و مقدار مبلغ اعلام شده بیمه و نظر کارشناس برای دادگاه کافیه یا باید رضایت طرف مقابل رو جلب کنم ضمنا افت قیمت مگه به مدل ۹۲تعلق میگیره که جدا افت قیمت میخواد با تشکر

   1. حسین عزیز سلام
    بیمه باید خسارت ایشون رو پرداخت کند. برای سوال بعدیتون هم بله می‌توانن افت قیمت را جدا دریافت کنند.

   2. راننده کامیونم که بعلت لاستیک ترکیده جلو که به فهم من کمک فنر سمت شاگرد خراب شده بود و به صاحب آن گزارش دادم ولی در همان روز با ترکیدن چرخ جلو سمت شاگرد و داشتن غیر متعارف بار ۲۸تن نتونستن در سرازیری پل زیر گذر ماشین را جمع کنم و به بدنه جاده خاکی با شدت خوردم وباعث جداشدن اکسل و واژگون شدن بسمت راننده شد و در این حین توسط مردم و نماینده کامیون با ۱۱۵ تماس و من را بدون درنظر گرفتن اینکه پلیس بیاد روانه بیمارستان کردن و بعد از آمدن پلیس باطرح کردن سرعت زیاد راننده واقعیت را برعکس گفته و کارشناس ۱۰۰در۱۰۰من راننده را مقصر دانسته حال سوالم این است در شرایطی که خودرو در محل شرکت باید بیمه بدنه داشته باشد و بیمه شخص ثالث و حوادث و همچنین مدیر کارگاه باید بیمه مسئولیت نداشته باشن و تکلیف من راننده که نه بیمه توسط شرکت نشدم و نه بیمه بدنه نداره باید زندان برم آیا میتوانم به نظریه اول کارشناس اعتراض کنم و دو شاهد که جلو و عقب من حرکت میکردن را به مراجع ذی صلاح معرفی تا علت واقعی ترکیدن لاستیک و اضافه بار زدن معلوم شود

 2. سلام . وقت بخیر . بنده ی سوال داشتم از خدمت شما .
  حدود ۳هفته پیش بنده با موتور خودم بصورت شاخ ب شاخ با یک خودرو 405 درخطوط BRT تصادف کردم ک راهور کروکی کشیدو چون بنده در لاین خوردو سواری بودم و ب 405 زدم مقصر شناخته شدم . آیا دیه یا خسارتی ک ب من تخورده شده رو بیمه پرداخت میکنه یا خیر ؟ چون پام از مچ شکسته و 25تا بخیه خورده و پشت زانوی پای چپم هم مو برداشته و مچ پام پلاتین گذاشتن و تاالان ۲میلیون هم خرج کردم بااینکه مریض تصادفی بودم دربیمارستان. تمام مدارکای خودم و موتور هم تکمیله . ایا دیه ب بنده تعلق میگیره ؟؟؟ سپاسگذارم

   1. با سلام وقتی برای بار اول از بیمه شخص ثالث استفاده میشه چند درصد رو نرخ بیمه نامه تاثیر ( افزایش) میگذاره و هر سال باید جریمه رو پرداخت یا مدت زمان مشخصی داره با تشکر

    1. سلام
     اگر خسارت شما مالی باشه ۲۰٪ از تخفیف‌هاتون کم میشه. اگر تخفیف‌هاتون کم‌تر از ۲۰٪ باشه مثلا ۱۰ درصد تخفیف داشته باشید، تخفیف‌هاتون صفر می‌شود و ۱۰ درصد هم جریمه می‌شوید.

    2. سلام
     من مهر ۹۹ ماشینمو بیمه کردم،۱۸اردیبهشت ۱۴۰۰تصادف کردم،صدمه دیدم،مقصرم شناخته شدم
     میخواستم بدونم پرداخت دیه باید سال ۹۹ باشد یا ۴۰۰؟۳۳۰یا۴۸۰؟

     1. ماهان عزیز سلام
      دیه راننده مقصر مطابق زمان حادثه یعنی ۱۴۰۰ پرداخت میشه.

   1. سلام .پدر من با موتور شاخ به شاخ باموتور تو لاین بی آرتی تصادف کرده .گواهینامه موتور نداره .بینی و فکش شکسته .آیا بیمه خسارتی پرداخت میکنه؟

    1. محمدامین عزیز سلام
     در صورتی که راننده موتور سیکلت گواهی نامه نداشته باشد و در تصادف مقصر باشد، پرداخت دیه غیر ممکن است.

 3. سلام.اگه بیمه نامه به نام کس دیگه ای باشه و راننده کس دیگه،مثلا ماشین امانت گرفته شده باشه بازم میشه از بیمه استفاده کرد؟

  1. سلام دوست عزیز.
   در مورد خسارت های جانی و مالی که به اشخاص ثالث وارد شده باشه، بله میشه از بیمه شخص ثالث ماشین استفاده کرد. البته مراحل دریافت خسارت رو باید بیمه گذار انجام بده.

   1. سلام وقت بخیر
    راننده به دلیل نقص فنی تریلی(قفل کردن چرخ ماشین) از ماشین پیاده میشه میرود زیر تریلی که دلیل نقص فنی رو جویا شود که چرخ های ماشین آزاد میشود و از روی راننده رد میشود، و مهره های کمر راننده میشکنند. میخواستم بدونم آیا مشمول دریافت خسارت از بیمه حوادث راننده میشود یا خیر؟ ممنون

 4. سلام،رامهرمز موقع تمدید بیمه میگن راننده بیمه نیست هزینه های پزشکی رو نمیدن،میگن بایدبیمه نامه حوادث انفرادی پرکنی که هزینه جداگانه داره میدونم دروغ میگن ،من امسال نگرفتم هرچقداصرار کردن،

  1. با سلام وققتون بخیر.
   دوست عزیز چه هزینه‌ای براتون درنظر گرفتن؟ چه درصدی از حق‌بیمه متعلق به بیمه حوادث راننده خست؟

  2. سلام
   سر چهارراه پشت چراغ قرمز ایست کامل داشتیم و چراغ سبز شد با اینکه هیچ ماشینی نبود به راهنما به سمت چپ حرکت کردیم و با سرعت ۵ تا یهو موتوری با سرعت خیلی بالا و چراغ خاموش و بدون کلاه نتونست خودشو کنترل کنه و به ما زد حتی سر چهارراه سرعتشو کم نکرد که با احتیاط بره
   اینقدر سرعتش بالا بود که ما وقتی متمایل شدیم سمت چپ اون موتوری اصلا نبود
   موتوری اسیبی ندید و پاش مو برداشت و دوساعت بعد مرخص شد
   و افسر اومد و مارو مقصر دونست
   ولی خود کسایی که از کلانتری اومدن معتقد بودن ما مقصر نیستیم.هنوز رای نهایی نیومده
   دوربین هم فیلم گرفته ایا اگر مقصر شدیم با فیلم دوربین احتمالش هست رای برگرده با تخلف سرعت بالای موتور و چراغ خاموش بودنش؟؟
   و اینکه ماشین ما صفر هست ایا بجز بیمه ثالث بیمه بدنه هم موقع تحویل ماشین برای یک سال خودبخود تعلق میگیره؟؟

 5. سلام وقت بخیر
  ایا حادثه رخ داده در تاریخ ۳ دی ۹۸
  شامل قانون جدید شخص ثالث میشه؟؟؟
  ینی راننده مقصر و صدمه دیده که دچار چپ شدگی خودرو شده میتونه دیه دریافت کنه؟؟؟؟

  1. با سلام و احترام ،من در حال سبقت از اتوبوس بودم و ناگهان اتوبوس که من تا نصف آن رفته بودم به سبقت رفت و کلا مسیر من را بست و برای حفظ جان خود و سرنشین ها به خاکی رفتم و کلی خسارت دیدم ،آیا در این مورد اتوبوس مقصر شناخته نمی شود؟

   1. سلام و وقت بخیر.
    به گزارش پلیس بستگی داره. به این صورت نمیشه اظهارنظر کرد

 6. زمان پرداخت خسارت به راننده آیا نرخ دیه در زمان عقد بیمه ثالت حساب می شود یا زمان وقوع تصادف؟

  1. سلام وقتتون بخیر.
   نرخ دیه یوم‌العدا هست. یعنی با توجه به مبلغ دیه در تاریخی که حکم دادگاه صادر میشه

   1. سلام یعنی حتی دیه ای را که بیمه گر بیمه ثالث خودرو به راننده مسبب حادثه پرداخت می‌کند یوم الادا است (به روز محاسبه می‌شود) یا به نرخ نوشته شده در بیمه نامه ثالث بند حوادث راننده است محاسبه میگردد؟؟؟؟؟؟ و آیا می‌توان به علت دیر کرد در پرداخت دیه خسارت جانی یا فوت و نقص عضو به راننده مسبب حادثه از بیمه گر شکایت کرد و طبق قانون معادل 0/005(پنج هزارم) دیه مشخص شده به صورت روزانه از شرکت بیمه خسارت گرفت؟؟؟؟

    1. با سلام وقت بخیر.
     دیه راننده مقصر هم باید یوم الادا باشه اما بعضی شرکت‌ها بر این اساس عمل نمی‌کنند. و نکته بعد این که خسارت تاخیر در پرداخت دیه زمانی قابل مطالبه هست که دیه پرداخت شده باشه و قبل از این که شرکت بیمه دیه رو پرداخت کنه نمی‌تونید خسارت تاخیر بگیرید. اما می‌تونید برای الزام شرکت بیمه از طریق مراجع قضایی اقدام کنید.

   2. سلام خسته نباشید من برج9/1/1401تصادف کردم مقصرهم شدم پروندم تموم شده استراحت پزشکیم هم تموم شده نامه هم پزشک قانونی داذه برای کلانتری که بده به دادگاه رفتم داداگاه میگه دست مانیست برای راننده مقصربایدبری بیمه خودت برای دیه میشه لطفاراهنمای کنیدممنون

 7. سلام.دو ماه پیش پدرم تثادف کردن و مادرشون که توی ماشین بودن فوت شدن.پدرم فقط یک خواهر دارن.میخواستم بدونم دیه به پدرمم میرسه یا فقط بیمه گر به خاهرشون دیه رو پرداخت میکنه؟چه مقدار از دیه به هرکدوم میرسع؟

  1. با سلام وقت بخیر.
   پیشنهاد می‌کنیم سوالتون رو از یک کارشناس حقوقی بپرسید چون موضوع در حیطه مسائل حقوقی هست.

  2. با سلام بر اساس قانون ارث اگر تنها وراث متوفی فقط پدر و عمه شما باشند به نسبت سهم الارث دیه به پدر و شما و خواهرشون تعلق میگیره

 8. با سلام بنده امسال تصادف کردم برج ۶ سال ۹۷ و راننده مقصر هستم و تعهد بیمه نامه من هم ۲۳۱ ملیونه و شرکت بیمه میگه هر درصد دیه ۲۳۱۰دوملیونو سیصد ده حساب میشه و یوم الادا نیس.. خواستم ببینم حرفشون درسته یا نه ؟؟
  و سوال دوم اینکه ماشینی ک باهاش تصادف کردم ب گفته خودش ۹۰ ملیون خرج داره و بیمه منم تا ۷۷۰۰هفت ملیون هفتصد تعهد داره ک کارشناس بیمه همون هفت ملیون ۷۰۰ رو براش زده و بهش داده ولی هنوز شکایت نکرده ولی ی رضایت روی پرونده گذاشته وهرگونه حق حقوقی و مادی را از خودش سلب کرده و قاضی قرار من تعقیب صادر کرده برام و خودرو از ۱۸۰ ملیون قیمتش بیشتر
  ب گفته خودش میگه دیگه نمیتونم شکایتت کنم و چیزی ازت نمیخوام ولی قبلش زیر فشارم گذاشته بود ک پول میخوام لطفا راهنمایی کنید ببینید میتونه شکایت کنه یا ن ؟

  1. با سلام وقت بخیر.
   رویه شرکت‌ها درباره پرداخت دیه راننده مقصر متاسفانه یکسان نیست. البته که دیه باید یوم الادا پرداخته بشه اما در مواردی دیده شده شرکت بیمه خلاف این عمل کرده.
   نکته بعد اینه که ببینید کارشناس ارزیاب خسارت چه میزان براتون خسارت مشخص کرده، این خسارت باید بر اساس نسبت خودروی متعارف مشخص بشه. هر چهه قدر خسارت بر اساس خودروی متعارف مشخص بشه به همون میزان شما هم مسئولیت دارید. پس کاری به گفته ایشون نداشته باشید و بر اساس نظر کارشناس عمل کنید.

 9. سلام متشکرم از مطالب مفیدتون
  در قانون استفاده از بیمه حوادث راننده مقصر آیا به سرنشین ماشینی که رانندش مقصر بوده هم پوششی تعلق میگیره یا خیر؟

  1. سلام و ممنون از شما.
   بله دوست عزیز، خسارت جانی سرنشینان از بیمه ثالث راننده مقصر پرداخت میشه

 10. سلام
  سایتتون واقعا عالیه
  من هم سوالی مشابه اون دوست عزیز که پرسیده بودن اگر بیمه نامه به نام بیمه گذار که معمولا مالک خودرو است صادر شده باشد اما راننده فرد دیگری باشد دارم اما پاسخ جامعی به این سوال داده نشده…به عنوان مثال ماشین بنده به نام پدرم است اما ماشین دست من است و فقط من از آن استفاده میکنم اما بیمه نامه به نام صاحب ماشین صادر میشود آیا در صورت تصادف و مقصر بودن و نیز جراحت به بنده خسارت تعلق می گیرد؟
  ممنون میشم پاسخ بدید.

  1. سلام دوست عزیز
   ممنون از همراهی شما.
   بله، مشکلی در پرداخت خسارت نیست. در واقع بیمه شخص ثالث وابسته به خودرو هست، نه به شخص.

 11. سلام وقتتون بخیر
  یک ماه پیش تصادف کردم مقصر شناخته شدم
  پای خانمم شکسته و دادگاه میگه چونکه شما خودت مقصر بودی به خانمت دیه تعلق نمیگیره چنین چیزی صحت داره ؟ بیمه شخص ثالث تعلق نمیگیره؟
  لطفا راهنمایی کنید ممنونم

  1. سلام وقت شما هم بخیر.
   خیر، طبق قانون بیمه شخص ثالث، خسارت جانی به سرنشین های خودروی مقصر باید پرداخت بشه

 12. سلام وقت بخیر
  داخل سایت بیمه آسیا حد اکثر زمان برای تشکیل پرونده را پنج روز نوشتن!!! زمان وقوع حادثه ۲۰ روز پیش بوده چه کار باید کنم؟

  1. سلام وقت شما هم بخیر.
   شرکت های بیمه با در نظر گرفتن تعطیلات نوروز و شرایط کرونا، مشکل شما رو حل میکنن. با شماره 0218707 تماس بگیرید

   1. سلام
    .میگم آیا بیمه سامانه متمرکزی داره ، منظورم یه نفر مثلا تو شیراز تصادف کرده و از بیمه ایران دیه گرفته ، بعد اومده اصفهان باز تصادف کرده به خاطر همون جراحات میخواد از بیمه ایران مطالبه دیه بکنه؟؟

    1. سلام و وقت بخیر.
     دوست عزیز شما در هر شهری که هستید، به شعب شرکت بیمه تون مراجعه کنید (و یا حداقل تماس بگیرید). اونها شما رو به شکل دقیقی راهنمایی میکنن

 13. سلام.من درسال۹۶تصادفی کردم خودم راننده مقصربودم سرنشینهای ماشین طرف دونفرزخمی شدن ویکی هم سرنشین ماشین خودم بوده که زخمی شده الان همه سرنشینهادیه خودرادریافت کردندوازطرف بیمه ایران برای من جریمه اومده ایامیتوان کاری کردکه جریمه راپرداخت نکنم یاتخفیف بگیرم؟

  1. سلام دوست عزیز.
   اگه بر اساس گزارش پلیس، تصادف به دلیل یکی از تخلفات حادثه ساز اتفاق افتاده باشه، مقصر حادثه موظف به پرداخت جریمه ست و راهی برای پرداخت نکردنش وجود نداره

 14. سلام ی سوال من سال گذشته تصادف کردم و میخوام از بیمه حوادث راننده ام استفاده کنم و هنوز دیه رو نگرفتم ی سوال با افزایش نرخ دیه در سال جدید مقدار دیه من هم به روز بهم میدن تا طبق تعرفه درج شده در بیمه نامه پرداخت میشه؟؟؟

  1. سلام و وقت بخیر.
   مبلغ دیه یوم الاداست. در واقع مبلغش متناسب با تاریخ پرداخت دیه تعیین میشه. یعنی اگه دیه شما قراره در سال 99 پرداخت بشه، مبلغش بر اساس دیه سال 99 خواهد بود.

   1. با عرض پوزش در بسیاری از سوالات به خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر به دیه و یوم الادا بودن آن اشاره کردید و اینکه راننده در بیمه شخص ثالث پوشش حادثه دارد و خسارات آن طبق تعرفه های حادثه محاسبه میشود و اساسا به آن دیه اطلاق نمیشود و برای همین شرکتها بر اساس تعهد قید شده در بیمه ناه پرداخت مینمایند و با گذر زمان تغییری در پوشش آن حاصل نمیشود

   2. سلام وقتتون بخیر بنده سال تود تصادف کردم که بعد از تصویب رویه وحدت ۷۸۱ میتونم دیه راننده مسبب حادثه رو بگیرم شما میفرمایید که دیه یوم اللدا میباشد و باید به روز پرداخت بشه ولی دادگاه دیه من رو به مبلغ دیه زمان تصادف محاسبه کرده باید چیکار کنم که به روز پرداخت بشه

 15. سلام وقت بخیر ممنون از مطالب مفیدتون
  من چن وقت پیش تصادفی کردم و بیمه ماشین 20درصد منفی خورده باید چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید خسته نباشید

 16. با سلام و خسته نباشید پدرم در ماه حرام در اثر تصادف جاده ای فوت شدن در اثر نقص فنی جاده و ترکیدن لاستیک الان میگن چون حادثه بوده به راننده 230 میلیون تومن دیه پرداخت میشه در حالیکه دیه فوت در ماه حرام 440 میلیونه ایا این قانون وجود داره؟ تشکر

  1. با سلام وقت بخیر.
   متاسفانه دیه‌ای که به راننده مقصر تعلق میگیره به اندازه ماه غیر حرام هست. مگر این که دارنده بیمه ثالث، پوشش خسارت جانی رو به اندازه ماه حرام افزایش داده باشن که گویا این اتفاق نیفتاده.

 17. خانم پور مقدم وقت بخیر
  اقواممون پارسال تابستون در تصادفی که راننده بودن و مقصر هم اعلام شدن ، فوت کردن. و تا امروز دیه ای دریافت نکردیم .
  سوالم اینه که حداقل دیه تعلق میگیره یا به رنخ سال ۹۹؟؟
  ممنون

  1. سلام و وقت بخیر.
   مبلغ دیه یوم الاداست. در واقع مبلغش متناسب با تاریخ پرداخت دیه تعیین میشه. یعنی اگه دیه شما قراره در سال 99 پرداخت بشه، مبلغش بر اساس دیه سال 99 خواهد بود.

 18. با سلام، پدر بنده دو سال قبل در سانحه رانندگی فوت کردن و راننده مقصر بودن، الان بیمه میگه همون مبلغ دو سال قبل تعلق میگیره و یوم الادا به راننده مقصر تعلق نمیگیره، لطفاً با ذکر ماده قانونی راهنمایی بفرمایید، ضمناً بیمه سینا هستش، ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام دوست عزیز.
   بسیاری از کارشناسان حقوقی به ماده 3 قانون بیمه شخص ثالث استناد میکنن و بیمه حوادث راننده رو یوم الادا میدونن.
   ولی از اونجایی که این موضوع صراحتا در قانون ذکر نشده، ممکنه بعضی از شرکت های بیمه، یوم الادا بودن دیه رو اجرایی نکنن.
   بهتره برای اطلاع دقیق یا پیگیری با یک کارشناس حقوقی یا وکیل مشورت کنید.

   1. سلام وقت بخیر دیه حوادث راننده چون غرامت محسوب میشود برای همون بیمه ها از پرداخت یوم الادا سر باز میزنن

    1. رضا عزیز سلام
     بله دیه راننده به نرخ ماه‌های عادی در زمان خرید بیمه حساب میشه.

 19. سلام وبا تشکر از مطالب عالیتان
  بنده در آبان 95و در ماه های حرامبا ماشینم چپ کردم و متاسفانه در این حادثه پدر و مادر وهمسرم فوت شده خودم هم جراحاتی برداشتم.لذا بیمه باتوجه به اینکه من راننده مقصر و بی احتیاط بودم.از پرداخت هر نوع مبلغی به عنوان دیه سرباز زده ومرا به پرداخت جریمه نیز محکوم نموده است.با توجه به قانون جدید تغییر در وضعیت اینجانب حاصل می گردد.

  1. سلام و وقت بخیر.
   متاسفیم بابت حادثه تلخی که براتون رخ داده.
   در بیمه شخص ثالث خسارت جانی راننده مقصر و سرنشینان باید پرداخت بشه، مگر اینکه مدارک شما از نظر اعتبار بیمه نامه و گواهینامه مشکلی داشته باشه یا راننده مقصر در حالت مستی و مصرف مواد مخدر و … بوده باشه و یا ثابت شده باشه که حادثه به صورت عمدی اتفاق افتاده.
   اگه در مورد شما هیچکدوم از این شرایط صدق نمیکنه، شما میتونید از طریق مراجعه قانونی برای دریافت دیه اقدام کنید.

 20. با سلام و خسته نباشید خدمت شما سروران گرامی
  بنده حدود سه ماه پیش مدارک خودم را برای دریافت غرامت راننده مقصر تحویل بیمه ایران دادم
  ی ماه پیش بعد از پیگیری گفتن ک برم محضر و رضایت بدم تا سه روز بعد خسارت پرداخت بشه
  الان بعد از گذشت ی ماه هربار ب بیمه مراجعه کردم گفتن اعتبار نداریم از طریق دفتر تو تهران پیگیری کردم ولی همین جواب رو دادن
  ..راهی هست ک بتونم زودتر خسارت خودمو بگیرم ؟؟
  تمام مدارکم تحویل بیمه دادم و فقط شماره بیمه نامه رو دارم

 21. سلام و درود خدمت خانم پورمقدم عزیز بابت راهنمایی های بی شائبه شون???
  خاستم بپرسم برای بیمه حوادث راننده مقصر باید الحاقیه گرفت یا مثل بیمه شخص ثالث نیاز به اخذ الحاقیه نیست!؟

  1. با سلام وقت بخیر.
   بهتره با نماینده یا شرکت بیمه این مسئله رو چک کنید تا مطمن بشید پوشش جانی راننده مقصر برای سال جدید افزایش پیدا کرده باشه.

 22. باسلام و احترام فراوان بابت وقتی کی میگذارید
  من دی ماه ۹۸ ماشینم چپ شد و خودمو دوستم هردو با صدمات فراوانی رو به رو شدیم.
  چنتا سوال داشتم یکی اینکه خودرو به اسم یه نفر هست بیمه گذار شخص دیگری و راننده خودم.یعنی من خودرو رو خریداری کردم.
  ایا برای پرداخت خسارت نیاز به حضور بیمه گذار هست؟
  دوم اینکه ایا بیمه به نرخ ۹۹ محاسبه میشه.راننده وسرنشین؟
  سوم اینکه ایابیمه میتونه راننده رو جریمه کنه با توجه به اینکه علت تصادف عدم بی احتیاطی از سمت راننده اعلام شده.؟
  سپاسگزارم از پاسخی کی میدهید.

  1. سلام و وقت بخیر.
   برای بعضی از خسارت های جانی ممکنه نیاز به حضور بیمه گذار باشه ولی به صورت کلی مشکلی براتون ایجاد نمیشه.
   ضمنا اگه تصادفی که اتفاق افتاده به دلیل یکی از تخلفات حادثه ساز بوده باشه، راننده جریمه میشه و ممکنه درصدی از دیه هم پرداخت نشه.
   مبلغ دیه هم یوم الاداست.

 23. سلام خسته نباشید، من با راکب موتورسوار بودم وبا یک وانت تصادف کردم راننده وانت مقصر شناخته شده ولی گواهینامه نداره منم صدمه بدنی دیدم مخواستم بدونم طرف مقصر میتونه از بیمه استفاده کنه و دیه منو بده . ممنون میشم راهنمایی کنید .

  1. سلام دوست عزیز.
   مقصر حادثه موظفه که از بیمه نامه ثالثش خسارت شما رو پرداخت کنه و نداشتن گواهینامه دلیلی برای عدم پرداخت خسارت نمیشه

 24. سلام من قبل عید ی تصادف داشتم از کوچه فرعی اومدم بیرون ی تاکسی تو خیابون زد بهمون و مقصر شناخته شدم سر اون خود راننده تاکسی دنده ش شکسته یکی از مسافرای دیگه م جرح داشته ی خانومم ک پشت نشیته انگار باردار بوده و ادعا میکنه بچه ش مرده ی هفته بعد تصادفم رفته تو بیمارستان بچه شو دراورده انگار نامه پزشک قانونیم دارن حالا سوالم اینه بیمه همه این خسارات این سه نفرو پرداخت میکنه یا نه و اینکه عایا با توجه ب اینکه بچه ایشون فوت کرده و انگار ۲۱ هفته شونم بوده عایاا در اخر‌منم باید پوولی پرداخت کنم یا نه ؟؟ی سوال دیگه م داشتم تو کلانتری ی بار منو فرستادن بیمه برای تشکیل پرونده و پرونده رو تشکیل دادم آیاااا کار دیگه ای لازم‌است انجام بدم قبل رای دادگاه در قبال بیمه ؟؟؟ببخشید طولانب شد ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز.
   شما اگه گواهینامه و بیمه ثالث معتبر داشته باشید، خسارت جانی راننده و سرنشینان توسط بیمه پرداخت میشه.
   مراحل و مدارک دقیقش رو هم لطفا از شرکت بیمه تون جویا بشید

 25. سلام من سال ۹۷تصادف کردم راننده ی مقصر بودم و تعهد بیمه ایران به راننده ۲۳۱میلیون بود
  بعد از معاینات کمیسیون پزشکی علاوه بر از دست دادن حس بویایی جراحات دیگه ی هم دیدم ولی بیمه ایران میگه درصد بر اساس روز حساب میکنم و میزان خسارت بالا میزنه و چون تعهدم به راننده سال نود و هفت ۲۳۱میلیون بوده همان را میدم یعنی تعهدم به روز نمیشه
  و من باید به بیمه خسارت بدم چون راننده مقصر بودم

  1. سلام و وقت بخیر.
   به صورت کلی دیه یوم الاداست ولی برخی از شرکت های بیمه با استناد به بعضی از تبصره ها، دیه راننده مقصر رو یوم الادا نمیدونن.
   خسارتی هم که شما میفرمایید، احتمالا فرانشیزیه که راننده های مقصر بابت تخلفات حادثه ساز باید پرداخت کنن که این موضوع جزو قانون بیمه شخص ثالثه.

 26. سلام من سال ۹۱ با موتور تصادف کردم چون گواهینامه نداشتم بیمه ایران دیه طرفو داد ۱۱ ملیون شد بعد گفت باید قسطی برگردونم پولو چنتا قسط دادم دیگه ندادم تا الان هم بیمه چیزی ازم نخواست و به ضامنم هم زنگی چیزی نزد …نمیدونم چی شده یعنی میخوان نمیخوان….چند روز پیش باز با موتور تصادف کردم پای خواهرم شکست بازم گواهینامه ندارم ولی موتور بیمه هست ایا بیمه میدن بدون گواهینامه با اینکه هنوز اسمم تو بیمه هست که قبلا از بیمه استفاده کردم

  1. با سلام وقت بخیر.
   اول این که بیمه ایران مدتیه پولی از شما مطالبه نکرده، کاملا به روند اداری این شرکت مربوطه و ما جوابی براش نداریم.
   دوما شما گواهی نامه نداشتید. بیمه هزینه رو به خاهر شما پرداخت میکنه اما احتمال این که اون هزینه رو دوباره از شما دریافت کنه زیاد هست.

 27. سلام خسته نباشین
  برادرم شهریور ۹۸ تصادف کردن و متاسفانه فوت شدن و خوده برادرم به عنوان راننده مقصر شناخته شد.
  تقریبا ۶ماه از تحویل مدارک به بیمه گذشته،و هربار پیگیری میکنیم میگن تا اخر این ماه پرداخت میشه ،ولی تاالان پرداخت نشده،
  میشه از شرکت بیمه شکایت کرد؟در صورت شکایت اخلالی در واریز پیش نمیاد؟

  1. سلام و وقت بخیر.
   متاسفایم بابت اتفاق تلخی که رخ داده.
   شرکت بیمه موظفه که حداکثر تا 20 روز بعد از تکمیلی پرونده خسارت رو پرداخت کنه. در غیر این صورت باید به ازای هر روز تاخیر به شما خسارت پرداخت کنه.
   شما میتونید توی سامانه رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی شکایتتون رو ثبت کنید یا به صورت حضوری به مراجع قانونی مراجعه کنید.

 28. سلام من با یک موتور 4 روز پیش تصادف کردم و مقصر شناخته شدم و بیمه و مدارکم کامل هستش فردا دادگاه دارم آیا امکان بازداشت کردن من وجود داره یا خیر ممنون

  1. با سلام وقت بخیر.
   عموما بازداشت نمیکنن چون بیمه‌نامه ثالث بعنوان یک سند معتبر محسوب میشه.

 29. سلام.من مورخ ۴/۶/۱۳۹۴ باخودروی پرایدواژگون شدم.یک نفرهم همراهم بود.افسرکارشناس راهنمایی ورانندگی ابتدا شرکت سازنده خودرو رابه میزان ۵۰ درصدبخاطربازنشدن ایربک ها وازبیخ کنده شدن کمربندمقصراعلام کرد.شرکت سازنده اعتراض زد وموفق شدومن راننده مسبب حادثه معرفی شدم.پرونده تاسال ۱۳۹۸ ادامه پیداکرده.سرنشین نیزباشکایت ازمن وحکمی که براش صادشده بوددیه اش را گرفت.
  بنده هم گواهینامه دارم وهم بیمه شخص ثالث وهم بیمه حوادث راننده.
  سوال: آیا باتوجه به تاریخ تصادفم که مورخ ۴/۶/۹۴ می باشددیه به من تعلق می گیرد؟
  آیا بایددادخواست جدیدبدهم؟
  شکایت کیفری کنم یا حقوقی؟
  باسپاس.ممنون میشم زودترجواب من رابدهید.

  1. با سلام وقت بخیر.
   احتمالا دیه به شما که راننده مقصر بودبد تعلق نمیگیره اما با کارشناس حقوقی مشورت کنید بهتره.

 30. سلام.
  من سال ۹۷تصادف کردم راننده مقصر بودم و رای داد در سال۹۸صادر شده و پرداخت دیه تو سال ۹۹هست آیا پرداخت دیه به نرخ روز تعلق میگیره .
  در ضمن تعهد راننده در بیمه نامه سال۹۷.مبلغ۲۱۰۰۰۰۰٫تومن است..
  بیمه میگه همون ۲۱۰۰۰۰۰۰تومن میده.
  ممنونم راهنمایی کنید.

  1. با سلام وقت بخیر.
   شرکت ها باید دیه رو یوم الادا پرداخت کنن در واقع شما باید بتونید خسارت رو طبق سال 99 بگیرید. اما گاهی دیده شده که دیه بر اساس تاریخ حکم پرداخت شذه.

 31. سلام وقت بخیر
  یک ماه پیش توی خیابون فرعی ماشینم پارک بود ولی در جهت خلاف یه ماشین هم روبروی ما پارک کرده بود‌ که بره کاری انجام بده بیاد یه پراید با سرعت زیاد میزنه به عقب پژو هم عقب ماشین پژو خسارت دید هم قسمت جلوی ماشینش که به جلوی ماشین ما برخورد داشت راننده پژو دنبال خسارت و کارای بیمه هست ماشین ماهم سمت چپ کمی خسارت دیده الان توی کروکی نوشته پژو‌ در جهت خلاف بوده توی فرم بیمه ما هم زیان دیده هستیم خواستم ببینم بیمه ما تعلق میگیره

 32. سلام من تصادف کردم و سرنشینم صدمه دیده و از من شکایت کرده با توجه به اینکه علت حادثه را براثر بیاحتیاطی نوشتن و در ابلاغیه هم اشاره شده صدمه بدنی شبه عمد آیا جریمه یا مجازاتی برای من مورد انتظار هست؟ممنون

  1. سلام و وقت بخیر.
   طبق قانون بیمه شخص ثالث، اگه خسارت جانی به علت یکی از تخلفات حادثه ساز باشه، درصدی از دیه رو باید راننده مقصر به عنوان فرانشیز پرداخت کنه. البته همه چیز به صورت دقیق در رای دادگاه مشخص میشه

 33. با سلام
  بنده با یک دستگاه موتور تصادف کردم، و موتور سه نفر سرنشین داشت، که متاسفانه یکی از آنها فوت کرد و دو نفر دیگر دارای شکستگی هستن، طبق کروکی مقصر شناخته شدم، با توجه به این که ظرفیت موتور دو نفر هست، سوالم اینه که بیمه برای هر سه نفر دیه پرداخت میکنه؟! اگر خیر، دیه نفر سوم با راننده خودرو هست یا موتور سیکلت؟

  1. سلام و وقت بخیر.
   طبق قانون اگه سرنشینان بیشتر از حد مجاز باشن، مبلغ دیه بین آسیب دیده ها تقسیم میشه. یعنی دیه هر فرد به صورت کامل پرداخت نمیشه. در این حالت ما به تفاوت دیه افراد به عهده مقصره

  2. سلام
   من و خواهرنم هر سه سرنشین خودرو بودیم
   راننده خودرو گواهینامه رانندگی نداره اینا دیه به سرنشین پرداخت میشه؟

   1. سلام دوست عزیز
    بله دیه از طریق صندوق خسارات بدنی پرداخت میشه و راننده بعدا باید این خسارت رو خودش جبران کنه. البته این در صورتی که به طور کلی اجازه رانندگی نداشته باشن وگرنه در صورت انقضای تاریخ گواهینامه مشکلی ایجاد نمیشه معمولا.

 34. سلام یکی از دوستان بنده از اتباع خارجه افغان میباشد با موتور سیکلت خودش میزنه به ماشین و گواهینامه نداره مقصر شده سرنشین روی موتور فوت میکنه و خودش زخمی میشه الان بیمه دیه سرنشین موتور میده یا دادگاه چه حکمی میده ایا میتونه از بیمه برای فرد سرنشین دیه بگیره باتشکر

  1. سلام و وقت بخیر.
   احتمال دیه سرنشین فوت شده، از صندوق خسارت های بدنی پرداخت میشه و بعدا فرد مقصر باید دیه رو به صورت قسطی به صندوق پس بده. البته بازهم همه چیز به رای دادگاه بستگی داره و نمیشه اظهارنظر قطعی کرد.

 35. سلام.ممنون از مطالب و راهنماییهاتون.
  بنده چند روز پیش تصادف کردم ولی متاسفانه خودرو مقصر متواری شده و امکان شناساییش وجود نداره.و براساس نظریه و کروکی پلیس راه خودرو مذکور مقصر اعلام شده.آیا بیمه حوادث راننده به بنده تعلق میگیره یا فقط شامل راننده مقصر هستش؟

  1. سلام ممنون از شما.
   بیمه حوادث راننده فقط مربوط به خسارت های جانی راننده مقصره. شما اگه بیمه بدنه داشته باشید میتونید خسارت ماشینتون رو از بیمه بدنه دریافت کنید.

 36. سلام خسته نباشین،بنده با موتورسیکلتم تصادف کردم بیمه دارم اما گواهینامه ندارم،آیا بنده میتونم خسارت جانی که بهم وارد شده از بیمه دیه بگیرم؟ البته مقصر خودمم

 37. سلام وقت بخیر درصورتی که حرکت ماشین از اصلی به فرعی برود و موتور سوار که از عقب می آمده بر اثر ترمز به زمین بخورد ولی هیچ گونه برخوردی ماشین نداشته باشد.
  آیا خسارت بدنی از بیمه ماشین به موتور سوار تعلق می گیرد

 38. سلام من پارسال با ماشین شخصی زدم ب یه موتور سوار و مقصر من بودم الان بخاطر کرونا کارای اداری عقب افتاد.من یه ماهه ماشینمو عوض کردم الان بیمه میگه باید اصل بیمه نامه رو بیاری اگه صاحب جدید ماشین بیمه نامه رو نده باید چیکار کنم

  1. سلام و وقت بخیر.
   فرد آسیب دیده میتونه بدون نیاز به حضور شما مراحل دریافت خسارت رو انجام بده و اگر هم لازم بود، شرکت بیمه از صاحب جدید ماشین درخواست میکنه که به همراه بیمه نامه مراجعه کنه.

 39. خیلی ممنون از مطالب خوبتون.وعرض خسته نباشین.
  سوالی داشتم.اگر بنده با ماشین خود تصادف کنم و خودم صدمه ببینم و همچنین ماشینی که بنده بش زدم و سرنشینان اون،بیمه ثالث هم خسارت بنده و هم خسارت ماشینی که بنده بش زدم تصادف کردم و همچنین دیه سرنشینانش را میده یا نه؟

  1. سلام دوست عزیز.
   بیمه ثالث خسارت مالی ماشین زیان دیده، خسارت جانی راننده و سرنشینان ماشین زیان دیده و همچنین خسارت جانی شما رو به عنوان راننده مقصر پرداخت میکنه

 40. باعرض سلام خدمت سروران گرامی…من درتاریخ1398/08/22تصادف کردم راننده مقصر بودم پوشش بیمه ماشینم هم بیمه دانا بود ماشین زیاندیده مبلغ خسارتش بالاتر ازپوشش بیمه من بود وراننده زیاندیده مابقی خسارت خودروش راازبیمه بدنه خودش استفاده کرد که شرکت بیمه بدنه ایشان مازاد خسارت راازمن وصول کنه…درصورتی که تصادف درتاریخ فوق انجام شده ایشان درشهریور99اقدام به گرفتن فاکتور جهت پرونده سازی دربیمه پاسارگاد(بیمه بدنه خودرو خودش)نموده بااین تفاسیر در موقع حادثه وقبل از عید99قیمت قطعات نصف قیمت بوده ولی الان دوبرابر شده …..ایا ایشان میتوانند بعد از این همه مدت که ازتصادف گذشته ادعای خسارت بروز نمایند یاخسارت طبق روز تصادف میباشد باتشکر از شما بزرگواران

  1. سلام و وقت بخیر.
   مبلغ خسارت طبق ارزش در روز حادثه محاسبه و پرداخت میشه.

 41. سلام
  من تصادف کردم مقصر شدم و بیمه ثالث و بدنه دارم
  کروکی کشیده و رفت
  و ماشینی که زدم ارزش سنگینی داشت
  بیمه بدنه من فقط مختص ماشین منه یا شامل ماشینی که بهش زدم هم میشه؟
  یا فقط از بیمه ثالث که تعهد مالی ۲۰ میلیونه به ماشینی که زدم داده میشه ؟
  (برای این میپرسم که خسارت بیش از ۲۰ میلیونه و مبادا از جیب بدم)

  1. سلام دوست عزیز.
   بیمه بدنه فقط خسارتی که به ماشین خودتون وارد شده رو جبران میکنه، نه ماشین طرف مقابل رو.
   خسارت ماشین اون فرد رو بیمه شخص ثالث شما پرداخت میکنه و اگه ماشینش جزو خودروهای غیرمتعارف باشه، طبق این قانون مبلغی که به عهده شما هست مشخص میشه

 42. سلام من به همراه ترک نشین با موتور در خط بی آرتی در حال حرکت بودم که به علت کندن زمین توسط شهرداری زمین خوردم وهم من و هم ترک من دچار آسیب شدیم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدیم،آیا بیمه دیه به بنده و دوست من تعلق میگیره واگر میگیره چه مدارکی نیاز داره

  1. سلام وقتتون بخیر.
   بله شما میتونید از طریق بیمه مسئولیت از شهرداری خسارت بگیرید. باید اول به مراجع قضایی مراجعه کنید و تشکیل پرونده بدید. همونجا مراحل بعدی رو بهتون راهنمایی میکنن

 43. سلام
  وقتی یک راننده وانت در حال بار زدن ماشین خودش است یا در حال شستن ان از روی ماشین سقوط کند ایا بیمه شخص ثالث تعهدی در جبران خسارتهای جرحی راننده دارد و راننده اسیب دیده میتونه از بیمه شخص ثالث خودروی خودش استفاده کنه مراحلش چطوری است لطفا راهنمایی کنید
  حداکثر چقدر فرصت دارد تا برای اعلام گزارش حادثه به بیمه اقدام کند؟

  1. سلام و وقت بخیر.
   اینجوری که میفرمایید این موضوع توی یک حادثه رانندگی اتفاق نیفتاده. بیمه شخص ثالث هم به راننده ای خسارت پرداخت میکنه که توی حوادث رانندگی مقصر باشه. به همین دلیل خسارتی در بیمه شخص ثالث به شما پرداخت نمیشه. مگر اینکه بیمه حوادث داشته باشید و بتونید از اون استفاده کنید

 44. با سلام من چند وقت پیش حدود یکسال پیش تصادف کردم راننده مقصر بودم ایا دیه که باید به من بدن اول باید در حساب دادگاه بره بعد به حساب من باید یا مستقیم میاد تو حسابم

  1. سلام دوست عزیز.
   بنده اطلاعی ندارم. ولی این دو حالت برای شما چه فرقی داره؟ در هر صورت باید دیه شما توی زمان مشخص بهتون پرداخت بشه

 45. با سلام و خسته نباشید. ما تصادف کردیم کامیون به ماشین ما زد فرار کرد و ماشین ما چپ کرد و خسارت دید..و من همسر خانواده دچار درد کمر و در نتیجه دوماه باردار بودم و سقط جنین داشتم..ایا از بیمه این ماشین چیزی بهم تعلق می‌گیرد.ممنون میشم لطفا توضیح بدیدبرامون…

  1. با سلام.
   بله اگه شما اطلاعاتی در مورد خودروی مقصر ندارید، میتونید از طریق مراجع قانونی شکایت کنید تا برای پیدا کردن راننده مقصر اقدام کنن و خسارت شما از بیمه اون ماشین پرداخت بشه. البته اگه راننده پیدا نشه هم خسارت شما از طریق صندوق خسارت بدنی پرداخت میشه

 46. سلام وقت بخیر من چند روز پیش با ماشین چپ کردم به کسی هم نزدم مقصر شناخته شدم گواهینانه من گم شده تاریخش هم تموم نشده رفتم قبل تصادف اقدام کردم بخاطر تتو برام مشاوره نوشتن که من وقت نکردم برم گواهینانه رو بگیرم ایا به من بیمه تعلق میگیره ممنونم

  1. سلام وقت شما هم بخیر.
   بله مشکلی نداره. افرادی که کلا گواهینامه نداشته باشن براشون مشکل ایجاد میشه ولی افرادی که گواهینامه شون تمدید نشده یا گم شده، بیمه بهشون خسارت میده

 47. سلام وقت بخیر
  من مرداد ۹۹ تصادفی با یه موتوری داشتم‌که بدلیل انحراف بچپ مقصر شدم و منجر به فوت موتوری شد متاسفانه .حالا که رای اومده برام زده دیه کامل یه مرد مسلمان بعلاوه جراحاتی که بهش وارد شده مثل شکستگی ها وووو که کمتر ۱۶ درصد میشه حالا میخام بدونم دیه کامل و این ۱۶ درصد رو باید بیمه بده یا دیه کاملرو بیمه و جراحت های ۱۶ درصد رو گردن من‌میندادزه درضمن تصادف در ماه حرام بوده
  ممنون میشم با جوابتون نجاتم بدید

  1. سلام وقت شما هم بخیر.
   در بیمه شخص ثالث، خسارت تعدد دیات هم پرداخت میشه. یعنی اگه خسارت های جانی بیشتر از یک دیه کامل باشه هم بیمه باید اون رو پرداخت کنه.
   البته در نهایت همه چیز به جرئیات پرونده و رای دقیق دادگاه بستگی داره.

 48. سلام
  بنده با موتور خودم تصادف کردم گواهینامه داشتم مقصر حادثه هم خودم بودم و شامل حوادث راننده شدم بیمه موترم برای سال ۹۸ بوده و تصادف سال ۹۹ اتفاق افتاده ایا دیه به سال ۹۸ محاسبه میشه یا سال ۹۹و چگونه باید درخواست بدم اگر میشه

  1. سلم دوست عزیز
   مقدار دیه در تصادفات با توجه به قیمت روز دیه محاسبه میشه و در مورد شما هم با توجه به نوع آسیب و قیمت روز دیه پرداخت میشه

 49. سلام خسته نباشید .من و پدرم، که راننده بودن بر اثر واژگونی خودرو دراثر لغزندگی جاده و بی احتیاطی راننده حدود ۵۰ روز پیش تصادف کردیم .
  من مچ دستم شکست و رباطش کشیده شد ک ۶ هفته ام داخل گچ بود و ۱۰ جلسه ام فیزیوتراپی رفتم .
  پدرم ۲۳ روز بیمارستان بودن و لگن و یکی ازدنده هاشون ک منجر ب خونریزی داخلی شد هم شکسته شد .سوالم اینه ک پدر من چون مقصرع(هیچ شاکی نداریم خودمون از جاده در اومدیم و واژگون شدیم) بهشون بیمه تعلق میگیره؟
  همچنین میخاستم بدونم نرخ پرداختی بیمه آسیا با توجه به جراحاتی که بالا گفتم چقدره ؟
  ممنون

  1. سلام دوست عزیز
   بیمه شخص ثالث خسارت جانی رو پوشش میده و در این مورد هزینه درمانی شما و پدرتون رو پرداخت میکنه. در مورد نرخ پرداختی هم کاملا بستگی به میزان جراحات وارده داره و باید فیش هزینه‌های درمانی رو داشته باشین.

 50. با سلام اگر با موتور سیکلت زمین خورده باشیم و منجرب به خسارت جانی هم شده باشه چطوری میشه خسارت گرفت یعنی برای اینگونه حوادث پلیس میاد کروکی می‌کشه وقتی شخص ثالثی برخورد نداشته و فقط راننده آسیب دیده امکانش هست پلیس بخواد کروکی ترسیم کنه؟؟؟

  1. سلام دوست عزیز
   شرکت بیمه خسارات جانی رو در هر شرایطی پوشش میده. در این حوادث هم باید مانند حوادث معمولی پلیس کروکی رسم کند. در صورتی هم که کروکی رسم نشده باشد، معمولا موقع دریافت خسارت شرکت بیمه با توجه به توصیف کروکی رسم میکنه

 51. سلام‌من پارسال به عنوان یه سرنشین تصادف کردم ۳ نفر مسافر بودیم و هر۳ زخمی شدیم تمام مراحل قانونی رو طی کردیم مقصر که راننده هستش گواهی نامه نداشت ایا دیه رو باید خودش بده یا بیمش؟و اینکه دیروز از کلانتری زنگ زدن بیاید برید دادگاه رفتم ولی گفتن اون ۲ نفر دیگه که شاکی ان نیستن باید هماهنگ‌کنید بیاید ایا حتما باید هر ۳تامونم باهم بریم اگر اونا دیه نخوان چی میشه؟

  1. احمد عزیز سلام
   یکی از شرایط قرارداد با شرکت بیمه داشتن گواهینامه معتبر است و در غیر این صورت خسارت پرداخت نمیشه.

 52. با سلام وقت بخیر پدر من سال 98 تصادف کردن با یک خودروی نیسان. و خودش مقصر بوده از جاده منحرف شد. و الان قطع نخاع هستن.پزشکی قانونی چند دیه براش نوشتن. ولی بیمه میگه ما یه دیه بیشتر نمیدیم چون راننده مقصر بوده. ایا این قانون درسته؟

  1. سلام دوست عزیز
   به طور کلی بیمه دیه بیشترین آسیب رو تقبل می‌کنه و سقف پرداخت حوادث راننده در بیمه شخص ثالث برای سال 99 هم 330 میلیون تومان هست. شما می‌تونین برای پیگیری بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرین و جویای شرایطتون بشید تا در صورت نیاز به صورت قانونی اقدام کنید.

 53. سلام وقتتون بخیر.بنده دیروز جلودرخونمون ترمزدستی خودروموکشیده بودم داشتم ازداخل صندوق عقب وسایل بیرون میاوردم یه دفه ماشین ترمزدستیش خوابیدواومدروپای چپم ودچارشکستگی وبریدگی شدیدی شدم آیابیمه ثالث بهم تعلق میگیره

  1. سلام دوست عزیز
   به طور کلی بیمه شخص ثالث خسارت جانی که خودتون مقصرش باشین رو پرداخت میکنه. اما در موردی که شما می فرمایید بستگی به نظر کارشناس بیمه داره با این وجود میتونید پیگیری کنید تا در صورت امکان هزینه رو دریافت کنید.

 54. با سلام و وقت بخیر
  طی واژگونی موتور سیکلت راکب (مقصر) دچار صدمه شدید از ناحیه سر و صورت میشه و شبکیه یک چشم پاره و همچنین دچار آب مروارید ضربه ای هم قرار میگیره پزشکی قانونی از جراح مربوطه نظرشون رو حویا میشه و جراح چشم پزشک نیز گزارش خودش رو مبنی بر جراحی شبکیه و اقدامات مربوطه ارائه میده مضاف بر اینکه در مورد ادامه درمان نظر نمیده زیرا معتقد هست ک برگشت بینایی کامل به دلیل اسیب شدید شبکیه غیر قابل برگشت میباشد.
  الان سوالم اینجاست ۱. چرا پزشکی قانونی معاینه مجدد برای ۴ ماه دیگه زده ؟ ۲. کاهش شدید دید شامل ارش میشه یا همون از بین بردن بینایی یک چشم (نصف ریه کامله) ؟ ۳ .از زمان حادثه بیش از یک ماه سپری شده است و پرونده در مرجع قضایی آیا باید به شرکت بیمه اعلام کرد یا اینکه پس از تصمیم مرجع قضایی و پس از صدور حکم یا اتمام طول درمان به شرکت بیمه مراجعه نمایند؟
  با تشکر?

  1. سلام دوست عزیز
   سوالات شما در زمینه روند قانونی و پزشکی قانونی هست و متاسفانه بنده اطلاعاتی در این زمینه ندارم. در مورد سوال سوم فرد میتونن برای دریافت بیمه بعد از تعیین خسارت مالی و بدنی به شرکت بیمه مراجعه کنن ولی حتما باید در یک بازه 5 روزه بعد از تصادف به بیمه اعلام حادثه شده باشه و پرونده تشکیل شده باشه تا بعد از تعیین خسارت بیمه خسارت رو پرداخت کنه.

 55. سلام
  چند روز پیش تو یه شهری همسر من با یه رهگذر تصادف میکنه که رهگذر مقصر بود آمبولانس میاد میبره طرف رو بیمارستان عکس از پای رهگذر میگیرن دکتر ارتوپد میگه مشکلی نداره.میتونه بره ولی رهگذر دیه میخواد. از کلانتری زنگ زدن که طرف شاکی هست.دیه به رهگذر تعلق میگیره یا نه؟

  1. سلام دوست عزیز
   تعلق گرفتن یا نگرفتن دیه توسط کارشناس بیمه و پزشک تعیین میشه و به این شکل نمیشه تعیین کرد.

 56. من سال 1394تصادف کردم ابان 98دیوان عالی کشور اعلام داشتند که تمام رانندگان مقصر سالهای90تا95که تصادف کردند پرونده شان مختومه شده باشد هم میتوانند از شرکت بیمه خسارت دریافت کنند چرا شرکت بیمه طرف قرار داد انکار میکنه …شرکت های بیمه قوانین رو پشت سر می گذارند …از سال 89تا95وقت ریاست مجلس بودن اقای لاریجانی این بند از 115ب قانون رو لازم الاجرا دانستند که”باید با راننده مسبب مانند شخص ثالث قوانین اعمال شود…منتهی امر اینجاست که شرکتهای محترم بیمه از این قوانیین پیروی نکرده وسر پیجی میکنند حق امثال بنده چه میشود اقایان این پولها خوردن ندارد چرا که نارضایتی ما هیچ وقت از بین نرفته و نمی رود

  1. سلام دوست عزیز
   ممنونیم از نظر شما. بیمه حوادث راننده (که در حال حاضر با بیمه شخص ثالث ترکیب شده است) توسط بیمه پرداخت میشه ولی طبق قانون مصوب مبلغ خسارت و دیه کمتر هست. در مورد شرایطی که شما میفرمایید به طور معمول پیگیری پرونده مختومه به نتیجه نمیرسه و این ارتباطی به شرکت‌های بیمه نداره مگر تشکیل پرونده جدید که به خاطر تفاوت ارزش خودرو در هر سال عملا چنین چیزی ممکن نیست. مشکلی که شما میفرمایید به قانون مربوط میشه نه صرفا شرکت بیمه.

 57. درود
  اگر شرکت بیمه احمال کاری کنه و مبلغ دیه رو امسال پرداخت نکنه و بگه برین سال آینده بیاین ، مبلغ دیه بر اساس سال 1400 هست یا 1399 ؟
  (دیه مربوط به بیمه حوادث راننده مقصر هست که مبلغ دیه توسط پزشکی قانونی 5 درصد اعلام شده(اعلام پزشکی قانونی در سال 99 بوده) و حدود 20 روز قبل پرونده کامل شد ولی امروز 25 اسفند بعد از مراجعه به شرکت بیمه ، گفتن برای امسال دیگه خسارات بدنی راننده پرداخت نمیکنیم و سال آینده 15 فروردین بیاین !)
  حالا سوالم اینه مگه دیه یوم الادا نیست ؟ و اگه سال 1400 پرداخت بشه با توجه به احمال کاری شرکت بیمه که موکول کردن به 1400 ، آیا مبلغ بر اساس مبلغ دیه 1400 باید به بنده پرداخت بشه یا سال 99؟
  و سوال بنده اینه جریمه دیر کرد بر چه اساس و چند روز محاسبه میشه؟ (از 25 تا 15 فروردین ؟)

  1. سلام دوست عزیز
   مبلغ دیه طبق زمان اعلام خسارت یعنی سال 99 پرداخت میشه با این وجود چون شرکت بیمه در پرداخت دیه دیرکرد داشته باید جریمه دیرکرد پرداخت کنه.

 58. سلام سال ۹۹درسانحه رانندگی مقصر شناخته شدم چون بایک تیربرق تصادف کردم باتوجه به اینکه طول درمان اینجانب سال۱۴۰۰برج۲به اتمام رسید چقدر طول میکشه داد جوابوبده ببرم بیمه نزدیک ۲۲روزه پزشک قانونی نامه به پاسگاه داده باسپاس

  1. سلام دوست عزیز
   بنده از اینکه چه زمانی طول میکشه تا مراجع انتظامی جواب رو تحویل شما بدن مطلع نیستم و باید از طریق خود دادسرا پیگیری کنین.

 59. با سلام و خسته نباشید بنده در سال ۹۱ بخاطر ورود ناگهانی یک گاو به جاده بدون برخورد با اون کنترل ماشین رو از دست دادم و در نتیجه چپ کردم که منجر به جراحت شدید سر و آرنج بنده شد.آنزمان در بیمه تشکیل پرونده دادم و حتی نظر پزشک قانونی رو هم ضمیمه اش کردم اما با حرف یکی از کارکنان بیمه مبنی بر عدم تعلق دیه به راننده مقصر از ادامه پیگیری منصرف شدم.حال بعد از گذشت ۹ سال از تشکیل پرونده و اینکه هیچ مدرکی در نزد خود ندارم دو سوال از شما دارم:
  اول اینکه آیا با گذشت ۹ سال میتوانم آن پرونده رو پیگیری کنم و به نتیجه برسم؟
  دوم اینکه در صورت تعلق دیه به نرخ سال ۹۱ محاسبه میشود یا نرخ امسال؟
  ممنون میشم از پاسختون

  1. سلام دوست عزیز
   در سال 91 که شما تصادف کردین فقط دیه فوت و نقص عضو به راننده مقصر تعلق میگرفت و شامل شرایط شما نمیشد. با این وجود امکان اینکه بتونین پیگیری کنین خیلی کم هست و چون در زمان تصادف شامل قانون نمیشده احتمال زیاد دیه به شما تعلق نمیگیره و فقط زمان زیادی رو باید صرف پیگیری کنین.

 60. باسلام .ایا بیمه هزینه بیمارستانی راحساب میکندبعداز تصادف مجبور به عمل شدم مقداری راخودم پرداخت کرده بقیه ازدفترچه تامین اجتماعی پرداخت شد.درضمن یک سال استراحت پزشکی داشتم.وبیکارشدم هزینه این مدت چی میشه.حالا به من دادنامه داده که ببرم بیمه پولمو بگیرم حرفی از هزینه بیمارستان وغیره…نزدند لطفا راهنمایی فرمایید.درضمن بیمه اینجانب ایران میباشد

  1. سلام دوست عزیز
   بیمه شخص ثالث فقط غرامت دیه رو پرداخت میکنه و برای هزینه‌های بیمارستانی و … شما باید از بیمه تکمیلی استفاده کنین.

 61. سلام خسته نباشید
  من مهر ۹۸ تصادف کردم سرنشینم شکایت کرده الان ۷۰۰ میلیون دیه میخواد که پزشکی قانونی تایید کرده
  ۱- بیمه کل دیه رو پرداخت میکنه؟
  ۲- سرنشینم رفته بوده بیمارستان خصوصی بازم بیمه میده همه ی دیه رو؟
  ممنون از لطفتون

 62. سلام وقت بخیر ما سال ۹۸ تصادف کردیم و همسرم ک راننده بود اسیب دیده حالا بیمه ایران میگه دیه رو بر اساس ۲۳۱ میلیون تومان سقف تعهد پرداخت میکنه ایا چنین چیزی درست هست؟میشه اقدامی بکنیم ک دیه بر اساس روز به راننده پرداخت بشه؟

  1. سلام دوست عزیز
   بیمه حوادث راننده جنس دیه نیست که یوم‌الادا باشه. در واقع از جنس حادثه هست و به صورت خودبخود افزایش پیدا نمیکنه مگر اینکه قبل از وقوع حادثه افزایش سرمایه بدین. پس در شرایط شما دیه بر اساس دیه همون سال پرداخت میشه.

 63. با سلام،،بنده در 7/2/99تصادف کرده و راننده مقصر هستم،بیمه بنده شب همان روز پایان می‌یافت،،البته 3/2/99/یعنی ۴ روز پیش از تصادف تمدید کرده بودم، استعلاجی بنده تا 29/2/1400 بود،،حال شرکت بیمه میگه چون با بیمه ۹۸ هستی طبق آن حساب کردند،، ضمنا بنده نیاز به عمل جراحی دارم که بعلت نداشتن هزینه درمان مجبور شدم در 29/2/1400 درخواست بدم تا دیگر استعلاجی ادامه نداشته باشد و خسارات را گرفته تا عمل کنم،،راه حل چیست؟

  1. صادق عزیز سلام
   متاسفانه خسارت راننده مقصر مطابق زمان بیمه حساب می‌شود.

 64. سلام
  من ۱۳۹۳/۵/۱۷ تصادف کردم و مقصر بودم
  برای درمانم کلی هزینه متحمل شدم و هنوز هم از کار افتاده هستم
  ایا از سمت بیمه راننده مقصر یا هرچیز دیگری میتونم اقدام کنم و چیزی به من تعلق میگیره؟

 65. سلام وقت بخیر یه سوالی داشتم از خدمتتون اون اینکه منامروز ماشینمو تو یه کوچه سر پایینی نگه داشتم پشت من هم یه خودرو بود من از ماشین که پیاده شدم ماشین من نمیدونم چرا خلاص شد ‌و حرکت کرد به طرف ماشین پشتی من دویدم جلوشو بگیرم بایسته ماشینو نگه داشتم ولی زورم نرسید دستم موند لای دوتا ماشین آسیب دید بخیه خورد ترک خورد ایا بیمه تعلق میگیرد

 66. سلام.سال ۹۸تصادف کردم مقصر حادثه بودم ماشین مقابل ۴نفر زخمی شدن ۲بچه یه زنو شوهر …طرف مقابل جز دیه ای که گرفته حدودا ۱۴۰میلیون…میگه هزینهای پزشکی جداگانه اقدام کردم بیمه نمیده شما باید پرداخت کنی ۵۰میلیون مثلا کفش مخصوص برا بچم باید بگیرم ۲۵میلیون و…خواستم ببینم قانون چطوره در این رابطه؟ممنون

 67. سلام سوالی داشتم خدمتتون من یه سربازم که یک هفته پیش از ماشین نظامی افتادم و استخوان بازوم شکست. همه سربازا که بیمه حوادث هستن و ماشین های نظامی هم بیمه هستن ایا دیه از طریق بیمه شامل من میشه

  1. سلام دوست عزیز
   خسارت شما از طریق بیمه حوادث پرداخت میشه و میتونین هزینه‌ درمان رو به این شکل جبران کنین. علاوه بر اون اگه در مراکزی که با بیمه نیروهای مسلح قرار دارن پذیرش بشین، تا حد زیادی مبلغ خسارت کم میشه.

 68. با سلام و وقت بخیر
  من یک راننده اتوبوس هستم که موقع پياده شدن از اتوبوس پای بنده به پله گبر کردو به زمین برخورد کردم که از ناحيه سر و صورت صدمه دیدم گزارش کلانتری و اورژانس در پرونده بنده موجود ميباشد واب راهنمایی برام کروکی نکشید گفت خارج از محدوده تصادف هست و گزارش پزشك قانونی موجود ميباشد آیا بنده ميتوانم از بیمه حوادث رانندگان استفاده کنم؟
  درحالی که خودم راننده اتوبوس میباشم
  با تشكر

 69. سلام حسته نباشید. آیا در تصادف ک من از پشت به ماشین دیگه ای زدم و مقصر هسم. با بیمه شخص ثالث خسارتی ک به ماشین من وارد شده رو میشه گرف

  1. سلام دوست عزیز
   خیر بیمه شخص ثالث همونطور که از اسمش مشخصه فقط خسارت مالی اشخاص ثالث (زیان‌دیده) رو پرداخت میکنه. برای خسارت مالی راننده مقصر باید از بیمه بدنه استفاده کنین.

   1. سلام من پسرم دوماه پیش بادوستش که سوار موتور بودن تصادف کردن ومقصرهم ماشینی بوده که ازپشت بهشون زده هم پسرم هم دوستش دست پاهاشون شکسته بود الان دوستش هم رو راننده ماشین شکایت کرده والان هم هرروز پسر منو تهدید میکنه که شماهم باید پول بدین واگرنه رو پسرشماهم شکایت میکنم و میگم منو به زور سوار کرده ایا همچین چیزی وجود داره هردو ۱۸ ساله هستن؟؟؟

 70. سلام نخیر،واسه راننده مقصر،اگه صدمه دیده باشه ودیه بهش تعلق بگیره،نرخ دیه بروز نیست وبراساس سالی که بیمه کرد بهش تعلق میگیره،چه بسا ک ۸۰درصدموارددیه سال جدیدپرداخت میشه،ولی حتی راننده درسال جدید هم که پرداخت بشه،براساس نرخ دیه سال قبل که بیمه کرده بهش تعلق میگیره

 71. باسلام سئوال بنده در مورد میزان پرداخت بیمه شخص ثالث هست من در تصادف که خودرو چپ شد در اسفند سال ۹۹ دچار آسیبهای زیادی شدم و درنهایت پزشک قانونی ۶۰٪ دیه برام در نظر گرفت به بیمه مراجعه کردم کلی مدارک خواستن که رفتم اصفهان گرفتم اومدم در نهایت الان میخوان پرداخت کنن در بیمه نامه سال ۹۹ حداکثر تعهد حوادث راننده رو ۳۳۰ میلیون قید کرده سئوال من این هست الان مبلغ دیه من ۶۰ ٪ این مبلغه یا دیگه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۸۰ میلیون

  1. وحید عزیز سلام
   اگر شما راننده مقصر بودید مطابق دیه سال قبل خسارت می‌گیرید.

 72. سلام وقتتون بخیر من راننده کامیون هستم و وقتی داشتم چادر ماشینم جمع میکردم از بالای ماشین ۴متری افتادم پایین و لگنم شکست و پیچ و پلاک شد بیمه حوادث رانندگان به من تعلق میگیره؟

 73. سلام وقتتون بخیر من راننده کامیون هستم و وقتی داشتم چادر ماشین جمع میکردم از بالای ماشین ۴متری پایین افتادم و لگنم شکست و پیچ و پلاک شده آیا بیمه حوادث به من تعلق میگیره؟

 74. سلام .چهار روز پیش تصادف ایجاد شده .و سرنشینان خودرو بعد از تصادف ،از صحه تصادف خارج میشن و بعد از چن روز بیماری گردن در سرنشین ها ظاهر میشود.
  سوال من این است ایا پزشک قانونی بعد از گذشت چن روز از تصادف به مسدوم ها رسیدگی میکند یا باید در روز حادثه این مسئله مطرح میشد?

  1. سلام
   بله اگر بتوانند ثابت کنند که در تصادف آسیب دیدند می‌توانند به پزشک قانونی مراجعه کنند.

 75. سلام وقت به خیر
  با موتور سیکلت در حال تردد بودم و به زمین خوردم در اثر عدم تعادل و مقصر خودم هستم و چند مورد شکستگی و جراحت دارم بیمه نامه و گواهینامه هم دارم میخواستم ببینم بیمه جرحی بهم تعلق میگیره ؟؟؟

  1. سجاد عزیز سلام
   بله می‌توانید خسارت جانی خودتون را از بیمه بگیرید، فقط داشتن گزارش پلیس ضروری است.

   1. سلام . همسر بنده ۵ هفته باردار بود و متاسفانه بعلت برخورد ماشین خودمون با ستون خونریزی کردن و جنین سقط شد. من خودم راننده بودم و همسرم سرنشین. میخواستم بدونم آیا میتونم از بیمه شخص ثالثم برای دیه استفاده کنم یا خیر و اگه اره چه مبلغی ممکنه تعلق بگیره؟

    1. مصطفی عزیز سلام
     بله، می‌توانید از بیمه برای دریافت دیه استفاده کنید. مبلغ توسط قاضی مشخص می‌شود.

 76. من مست بودم چپ کردم با سه تا ماشین برخورد کردم بیمه خسارت اون سه تا ماشین رو میده؟

  1. امیر عزیز سلام
   رانندگی در مستی جزو مواردی هست که بیمه خسارت رو پرداخت نمی‌کند.

 77. سلام وقت بخیر خسته نباشید . من سال پیش با ماشین که به نام برادرم هست تصادف کردم و خودم راننده بودم مقصر هم خودم بودم به علت خواب آلودگی ماشین واژگون شد و از ناحیه سر آسیب دیدم . الان واسه دریافت دیه به بیمه مراجعه کردم میگن که دیه شما با نرخ پارسال محاسبه میشه و درصد آسیب دیدگی ضرب در ۲۷۰میلیون میشه که مربوط به دیه راننده هست . میخواستم ببینم مگه دیه به نرخ روز حساب نمیشه الان دیه برای راننده ۴۸۰میلیون هست. میگن که فقط برای راننده دیه به نرخ روز حساب نمیشه و افزایش دیه امسال شامل حال راننده مقصر نمیشه .این صحت داره؟؟

  1. ایمان عزیز سلام
   بله برای راننده مقصر دیه به نرخ ماه‌های عادی همان سال پرداخت می‌شود.

 78. سلام..تصادف کردم و از بیمه شخص ثالث مقصر برای خسارت ماشین خودم استفاده کردم..اما خسارت ماشینم از تعهد بیمه بیشتر بود..آیا میتونم با شکایت مازاد هزینه را از مقصر بگیرم ؟

  1. یاس عزیز سلام
   شما می‌تونید تا سقف خسارتی که کارشناس مشخص کرده‌است از راننده مقصر دریافت کنید.

 79. راننده ماشین سنگینم‌ خودم واژگون شدم مقصر خودمم میخام از بیمه شخص ثالث ماشین استفاده کنم میشه راهنمایی کنید

  1. مجتبی عزیز سلام
   ماشینتون خسارت دید یا خودتون آسیب دیدید؟ برای خسارت ماشین نمی‌توانید از بیمه شخص ثالث استفاده کنید.

    1. علی عزیز سلام
     حق بیمه‌ای که برای شخص ثالث پرداخت می‌کنید راننده مقصر رو هم پوشش میده و نیازی به پرداخت هزینه بیشتر نیست.

     1. سلام وقت بخیر
      من با موتور داشتم میرفتم سرکار که با یه پژو تصادف کردم و پژو مقصر شد
      پزشکی قانونی برای شکستگی پای من 3 ماه طول درمان داده و صاحب کار من برام بیمه نریخته می خواستم بدونم حقوق 3 ماه که موندم خونه رو می تونم از راننده ماشین یا بیمه بگیرم
      بیمه ماشین بیمه ایران هستش

 80. سلام ببخشید من با ماشین چپ کردم تو کروکی پلیس هم ۱۰۰ درصد مقصر بودم با این حال استخون پام شکسته حالا میخاستم ببینم بیمه چیزی بهم تعلق میگیره اگه میگیره چقدر؟؟

 81. سلام وقت بخیر، برادرم من امسال سال 1400 تصادف کرد و فوت شد مقصرم شناخته شده، بیمه نامه خو روش، برا برج 9 پارسال بوده با تعهد راننده 330 میلیونی، اداره بیمه الان که من رفتم برا پرونده سازی و دریافت دیه میگه ما طبق تعرفه پارسال پرداخت میکنیم نه 480 امسال ، میخاستم راهنماییم کنید

  1. ارسلان عزیز سلام
   فوت برادرتون رو تسلیت می‌گیم. بله بیمه دیه راننده مقصر رو مطابق تعهد زمان خرید پرداخت می‌کنه ولی شما می‌توانید بقیه دیه رو از صندوق تامین خسارت‌های بدنی بگیرید.

   1. سلام من سال ۹۶ با ماشین به ی خانم زدم ولی فقط آینه ماشین به ایشون برخورد کرد و آیینه بسته شد و من نایستادم به خاطر شرایطی که داشتم بعد چند ماه از ماشین شکایت شد که رفتیم گفتن خانم لگنش شکست و سر و صورتش زخمی شد و خلاصه همه کارها رو انجام دادیم و ماشین هم که بیمه بود . ی جریمه ۸۰۰ هزار تومانی هم شدم که پرداخت کردم . بعد این همه بیمه ایران معین پیامک داده که مراجعه کنیم و گفتن ۲/۵ درصد از خسارت رو باید بدیم که میشه تقریبا ۱۵ میلیون!!! الان میخواستم ببینم این ۲/۵ درصدو راهی نیست کم بشه یا ندیم؟؟؟آخه این چه بیمه ایی هست؟؟؟ ضمن اینکه داماد این خانم به همسرم گفتن خانم به بچه هاش گفته بوده که از پله ها افتاده?

 82. سلام
  بنده تصادف کردم و از جلو زدم به یه ماشین منتها ماشین جلویی که من بهش زدم اصلا توقف نکرد و رفت و ماشین خودم داغون شد، خودم هم از ناحیه راست صورت یعنی استخوان گونه و بینیم شکست حالا از طریق بیمه درخواست دیه کردم، ۷ ماه گذشته جوابی بمن ندادند، هر دفعه میگن در حال کارشناسیه پرونده، این روند نرمال؟ میتونید بگید حدودا چقدر زمان میبره؟؟ و اینکه دیه من به نرخ سال جدید پرداخت میشه؟؟

  1. تارا عزیز سلام
   برای مدت زمان از شرکت بیمه‌اتون پیگیری کنید. خسارت راننده مقصر طبق نرخ دیه در ماه‌ عادی سالی که بیمه خریدید پرداخت می‌شه اما می‌توانید بقیه دیه را از صندوق خسارت‌های بدنی بگیرید.

 83. من از کی بیمه گرفتم موقع خسارت هیچ شرکت و نماینده ای همکاری نمیکرد.گفت برو ازکی خسارتتو بگیر
  کلی دوندگی تا خسارت گرفتم
  بخاطر صد تومان نمی ارزه ازکی بیمه گرفت واقعا

  1. علیرضای عزیز سلام
   ما برای پرداخت خسارت در سراسر کشور فعال هستیم و حتی خسارت را آنلاین هم پرداخت می‌کنیم. متاسفیم که برای شما چنین تجربه‌ای پیش آمده است.

 84. باسلام.نزدیک دوماه هست که رای قطعی دادگاه صادرشده ومن به شرکت بیمه تحویل دادم برای حوادث راننده مقصر.اماهمچنان خسارت پرداخت نشده.چقدطول میکشه.ممنون

 85. سلام..خسته نباشید..من امروز باموتورم خوردم زمین هم پام زخمی شد..هم شانه ام از بند دررفت…اونجا زیاد درد نمیکرد اماالان خیلی درد میکنه هم پام هم شونه ام..الان تقریبا ۱۲ ساعت گذشته ..ابا الان میتونم برم سر صحنه وزنگ بزنم اورژانس بیاد واز بیمه حوادث راننده استفاده کنم؟

  1. صادق عزیز سلام
   بله می‌توانید از بیمه‌اتون استفاده کنید. نیازی به تماس با اورژانس نیست گزارش پلیس را باید داشته باشید.

   1. سلام
    من ۷ماه پیش با ماشین خودم که باری هست واژگون شدم از جاده رفتم بیرون .تمام مراحل هم طی کردم میخواستم ببینم دیه منو از بیمه حوادث راننده تعلق میگیره. یا نیاز به وکیل دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید

 86. سلام وقت بخیر من تو اتوبان ازپشت به نیسان تو پارک بود زدم کروکی ۵۰به۵۰ شد پروندم رفته دادگاه بعد از عید دادگاه دارم میخاستم بدونم بیمه حوادث راننده دیه منو بیفته برای سال جدید نرخ سال جدید حساب میکنن یا بانرخ امسال که تصادف کردم ؟منظورم اینه بروز هست نرخ دیه؟

  1. احمد عزیز سلام
   اگر شما راننده مقصر باشید، دیه به نرخ سال خرید بیمه در ماه‌های عادی پرداخت می‌شود اما برای سایر سرنشین‌ها به نرخ روز محاسبه می‌شود.

   1. سلام
    درضمن منظورم از دیه چون چند تا از ناحیه بدنم دچار شکستگی و بخیه شده .دیه از بیمه خود ماشینم بهم تعلق میگیره. ممنون میشم

   2. سلام خسته نباشین من راننده هستم بیمه نامه سال ۹۹کردم ۱۴۰۰تصادف کردم بیمه هم داشتم چرا بیمه بهم گفت بیمه سال ۹۹حساب میشه ۱۴۰۰تصادف کردم دلیلش چیه مگه نخر روز حساب نمیشه

 87. سلام
  من ۷ماه پیش با ماشین خودم که باری هست واژگون شدم از جاده رفتم بیرون .تمام مراحل هم طی کردم میخواستم ببینم دیه منو از بیمه حوادث راننده تعلق میگیره. یا نیاز به وکیل دارم. ممنون میشم راهنمایی کنید

 88. سلام،من انگشتم لای تسمه ماشین مونده و تقریبا قطع شده ، ماشین بیمه شخص ثالث دارد ایا بیمه ای تعلق میگیرد؟

 89. سلام وقت بخیر
  بنده برج 9 /1400 تصادف کردم مقصر بودم، بیمه شخص ثالث و گواهینامه ی موتور داشتم تا برج 5 / 1401 بستری بودم کروکی تصادف و باقی مدارک بیمارستان و غیره موجوده ایا بعد از این مدت زمان که از تصادف میگذره بیمه ی راننده به من تعلق میگیره؟
  سپاسگزارم

 90. سلام،من تصادف کردم و مقصرشناخته شدم،طرف مقابل ماشینش رو فروخته(تعیین خسارت کرده ولی درستش نکرده)یه مبلغی رو هم از بیمه بدنه گرفته،حالا از من هم میخاد یه مبلغی رو بگیره تا پول به اندازه قیمت ماشینش برسه،پول ندم چی میشه؟

 91. سلام
  یکسال پيش مادرم با خودروی خودش تصادف وچپ میکنه مادرم از ناحیه چشم شکستگی دندان‌ها خونریزی مغزی وشکستگی دست وپا دچار آسیب دیدگی میشه و امسال که می‌خوان بیمه بدن مقدار ۱۵۰میلیون می‌خواهند بدن آیا این مقدار صحیح است یا اشتباه باید چیکار کنم ممنون میشم راهنمایی کنید چون خیلی کم دارن میدن ماشین تیبا صفر بود که چیزی ازش نموند و یک سوم قیمت فروختیم

 92. سلام وقت بخیر. چند روز پیش با ماشین به یک اقایی زدم بعد زنگ زدم ۱۱۰ و اورژانس و این اقارو بردن بیمارستان. سه ساعت بعد مرخص شد و خوشبختانه چیزیش نشده بود و همون موقع اومد کلانتری رضایت داد و من مدارکمو پس گرفتم. حالا با امروز چهارده روز میگذره. ایا هنوز میتونه بره شکایت کنه و دیه بگیره. اصن بیمه قبول میکنه؟

  1. سعید عزیز سلام
   بله، می‌تونن از شورای حل اختلاف محل سکونت، دادسرای محله تصادف یا از طریق کلانتری محل تصادف شکایت کنند.

 93. با سلام حدود بیست سال پیش دهه هشتاد تصادف با مینی بوس کردم فقط خودم از کار افتاده شدم مینی بوس بیمه سر نشین بودم. بیمه راننده نبوده بیمه فقط هزینه پزشکی به من تحق گرفت اما دیه خیر واقعا چرا چون اتاق افتاده کسی سرنشین نبوده فقط راننده تا یک عمر خانه نشین شده ممنون تشکر

 94. عبدالله نارویی من چند وقت پیش داخل جاده تصادف کردم ماشین مقصرک بهم زده بود ک دلیل واژگونی ماشینم بود فرار کرد من پنج تاازمهره های کمرم شکست آیا ب راننده ک من بودم دیه تعلق میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا