نام شرکت: بیمه آسیا
تعداد نیرو: 2569
سهم از بازار: 9.9
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1338
تعداد شعب: 72
تعداد نماینده: 3000

بیمه حوادث آسیا

هر شخصی حقیقی و حقوقی می‌تواند با خرید بیمه حوادث آسیا برای مدت معین، خود و یا اعضا خانواده، و یا کارکنان خود را در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطرات:

 • فوت
 • نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم جزئی
 • نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی
 • پرداخت هزینه پزشکی و غرامت روزانه بر اثر حادثه

تحت پوشش بیمه قرار دهد‌‌.

حادثه عبارت است از به واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده در مدت بیمه رخ دهد.

نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی):

به معنی قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضا بدن است که به علت حادثه تحت پوشش ‌بیمه‌نامه به وجود آید و حداکثر، تا دو سال بعد از وقوع حادثه، بروز نموده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

هزینه‌های پزشکی شامل هزینه‌هایی است که بیمه‌شده یا بیمه‌گذار به علت تحقق خطرات موضوع ‌بیمه‌نامه حوادث، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می‌نماید، که در صورت ارائه صورت حساب به شرکت بیمه بر اساس شرایط ‌بیمه‌نامه خسارت پرداخت می‌گردد. هزینه انتقال بیمه‌شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد نیز توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

در صورتی که بیمه‌شده در اثر تحقق هر یک از خطر ات موضوع ‌بیمه‌نامه حوادث به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه‌گر قادر به انجام وظایف شغلی خود نباشد؛ شرکت بیمه مبلغی را که از قبل در ‌بیمه‌نامه توافق گردیده بعنوان غرامت روزانه به وی پرداخت می‌نماید.

معرفی رشته‌های مختلف بیمه حوادث آسیا :

 • حوادث انفرادی عادی
 • حوادث انفرادی دفترچه ای
 • بیمه‌نامه حوادث مربوط به خودرو
 • حوادث گردشگری
 • بیمه‌نامه حوادث عتبات عالیات
 • حوادث گروهی
 • حوادث دانشجوئی
 • حوادث دانش آموزی
 • حوادث مهد کودک
 • حوادث ورزشی

بیمه حوادث انفرادی عادی آسیا

·         در صورتی فوت بیمه‌شده در طول مدت ‌بیمه‌نامه بر اثر حادثه سرمایه بیمه منتخب به ذی‌نفع و یا وراث قانونی پرداخت می‌شود.

·         در صورتی نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم کلی و جزئی بیمه‌شده در طول مدت ‌بیمه‌نامه بر اثر حادثه کل سرمایه مندرج در ‌بیمه‌نامه را به شخص بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

·         در صورتی که فرد بیمه‌شده متحمل پرداخت هزینه درمان ناشی از وقوع حادثه شود، درصدی از مبلغ سرمایه به شخص بیمه‌شده پرداخت می‌گردد.

·         مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه‌ای طبقه شغلی بیمه‌شده است‌‌.

بیمه حوادث انفرادی دفترچه‌ای آسیا

شرکت سهامی بیمه آسیا با هدف تسریع در ارائه خدمات به افرادی که از سلامت کامل برخوردار می‌باشند؛ اقدام به طراحی ‌بیمه‌نامه‌‌های حوادث انفرادی دفترچه‌ای با احتساب تخفیفات خاص و با سرمایه‌‌های از پیش تعیین شده نموده است‌‌.

‌بیمه حوادث مربوط به خودرو آسیا

در ‌بیمه‌نامه حوادث مربوط به خودرو با پرداخت یک حق بیمه علاوه بر بیمه‌شده اصلی (بیمه‌گذار) راننده غیر و هر یک از اعضاء خانواده بیمه‌گذار (همسر و هریک از فرزندان صرف نظر از تعداد) در مقابل خطرات فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم (جزئی و کلی) بر اثر حادثه مشمول بیمه در طول 24 ساعت شبانه روز در تمام نقاط دنیا تحت پوشش قرار می‌گیرند‌‌.

بیمه حوادث گردشگری آسیا

تمام گردشگران که به صورت فردی و یا در قالب تور‌‌های مسافرتی عازم سفر‌‌های سیاحتی، زیارتی، تجارتی و… هستند می‌توانند با خرید ‌بیمه‌نامه‌‌های حوادث گردشگری شرکت بیمه آسیا آرامش را در طول سفر به خود و خانواده خود هدیه نمایند. مسئولین آژانس‌‌های مسافرتی نیز با انعقاد قراردادهای حوادث گروهی کوتاه مدت‌‌، ضمن بهره مندی از تخفیفات گروه، می‌توانند در طول برگزاری سفرخاطری آسوده داشته باشند زیرا در صورت وقوع حادثه خسارت مسافرین توسط شرکت بیمه آسیا پرداخت خواهد گردید.

‌بیمه حوادث عتبات عالیات آسیا

به منظور ایجاد امنیت خاطر متقاضیان سفر به عتبات عالیات‌‌، پوشش خطرات فوت‌‌، نقص عضو و از کار افتادگی دائم (جزئی و کلی ) و هزینه‌‌های پزشکی بر اثر حوادث مشمول بیمه‌‌، در غالب قراردادهای گروهی ( جهت کاروان‌‌ها و آژانس‌‌های مسافرتی ) و‌بیمه‌نامه حوادث دفترچه‌ای عرضه می‌گردد.‌‌.

این ‌بیمه‌نامه در قالب طرح‌‌های 10، 15 و 30 روزه با حق بیمه‌‌های نازل ارائه می‌شود‌‌.

بیمه حوادث گروهی آسیا

تمام شرکت‌‌ها‌‌، سازمان‌‌ها‌‌، ارگان‌‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی که دارای شماره ثبت می‌باشند می‌توانند کارکنان و کارگران خود را در قبال خطر فوت‌‌، نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم کلی و جزئی و هزینه‌‌های پزشکی ناشی از حوادث (کاری و یا خارج از محیط کار) را تحت پوشش قرار داده و در صورت از کارافتادگی بیمه‌شده و یا فوت وی با پرداخت سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه آسیا تضمین مناسبی برای بیمه‌شده و یا بازماندگان او ایجاد نمایند. مبنای تعیین نرخ این رشته بیمه‌ای نوع فعالیت شغلی که اکثریت کارکنان بدان مبادرت می‌ورزند، می باشد.

بیمه حوادث دانشجویی آسیا

در این طرح‌‌، دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی با پرداخت حق بیمه نازل برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز دانشجویان خود در قبال خطرات فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی بر اثرحادثه تحت پوشش قرار می‌دهند.

بیمه حوادث دانش آموزی آسیا

با دریافت این پوشش بیمه‌ای، مدارس دولتی و غیر دولتی کلیه دانش آموزان خود را در قبال خطر فوت‌‌، نقص عضو و هزینه پزشکی برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز برای مدت معین تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهند‌‌. با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت در موارد اعزام دانش آموزان به اردوهای تفریحی ،علمی و پژوهشی و… مسئولین و احد‌‌های آموزشی آرامش را به خود و خانواده دانش اموزان هدیه می‌نمایند.

بیمه حوادث مهد کودک آسیا

شرکت بیمه آسیا با ارائه این طرح کودکان زیر 7 سال و مربیان مهد کودک‌‌ها را در داخل محوطه مهد کودک برای مدت معین تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌دهد‌‌.

بیمه حوادث ورزشی آسیا

ورزشکاران حرفه‌ای و یا غیر حرفه‌ای با توجه به نوع فعالیت ورزشی در برابر حوادثی که منجر به فوت‌‌، نقص عضو و یا هزینه پزشکی می‌گردد می‌توانند به صورت گروهی و یا انفرادی تحت پوشش طرح حوادث ورزشی شرکت بیمه آسیا قرار گیرند.

بیمه حوادث اصناف آسیا

کارکنان اصناف مختلف می‌توانند با توجه به نوع فعالیت خود و با دریافت تخفیفات ویژه برای مدت یکسال و به صورت 24 ساعت شبانه روز تحت پوشش طرح حوادث گروهی اصناف شرکت بیمه آسیا قرار گیرند.

راهنمای دریافت خسارت بیمه حوادث آسیا :

 • به محض وقوع حادثه (غیر از فوت)، بیمه‌شده موظف است به پزشک مراجعه و دستورات پزشک معالج را رعایت نماید‌‌.
 • بیمه‌شده و یا بیمه‌گذار موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از حادثه، مراتب را کتبا به اطلاع بیمه‌گر برسانند.
 • در صورت فوت بیمه شده، بیمه‌گذار و یا ذی‌نفع باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ اطلاع از فوت بیمه‌شده مراتب را کتبا به اطلاع بیمه‌گر برساند.

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت بیمه حوادث آسیا :

در صورت فوت طبق بیمه‌نامه‌ی بیمه حوادث آسیا مدارک زیر لازم است:

 • اصل و یا کپی برابر اصل‌‌.
 • اصل ‌بیمه‌نامه (انفرادی)
 • کارت ملی باطل شده متوفی‌‌.
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی‌‌.
 • گواهی فوت صادره توسط پزشک معالج، بیمارستان و یا پزشک قانونی‌‌.
 • شناسنامه و کارت ملی ذی‌نفعان.
 • قیم نامه (در صورتی که ذی‌نفع صغیر باشد).
 • آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر بیمه‌گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی)‌‌.
 • فیش حقوقی و یا لیست سازمان تأمین اجتماعی مربوط به تاریخ وقوع خسارت ممهور به مهر بیمه‌گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی).

در صورت نقص عضو و یا ازکارافتادگی طبق بیمه‌نامه‌ی بیمه حوادث آسیا مدارک زیر لازم است:

 • اصل و یا کپی برابر اصل‌‌.
 • اصل ‌بیمه‌نامه انفرادی.
 • کارت ملی بیمه‌شده‌‌.
 • تمام صفحات شناسنامه بیمه‌شده‌‌.
 • تکمیل فرم اعلام خسارت‌‌.
 • تکمیل فرم گواهی پزشک معالج‌‌.
 • اولین و آخرین گرافی از عضو صدمه دیده‌‌.
 • آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر بیمه‌گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی)‌‌.
 • فیش حقوقی و یا لیست سازمان تأمین اجتماعی مربوط به تاریخ وقوع خسارت ممهور به مهر بیمه‌گذار (در خصوص بیمه شدگان قراردادهای گروهی).
 • اصل گواهی هزینه‌های پزشکی یا صورتحساب بیمارستانی (درصورت اخذ پوشش هزینه پزشکی)

با توجه به نوع خسارت و قرارداد منعقد شده، در صورت نیاز به مدارک دیگر، پس از اعلام خسارت توسط کارشناسان شرکت بیمه آسیا به اطلاع خواهد رسید.

2 دیدگاه در “بیمه حوادث آسیا

 1. سلام
  بیمه حوادث طرح لبخند آسیا داریم .داخل منزل از چهارپایه افتادم پام ترک خورده میتونم هزینه های پزشکی رو از طریق بیمه استفاده کنم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *