دیه

دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن در قانون مجازات اسلامی

در ادامه مبحث دیات در قانون مجازات‌های اسلامی به مبحث دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن و نحوه محاسبه می‌پردازیم. تاثیر هر یک از آسیب‌ها (قطع کردن، از بین بردن، آسیب و شکستگی گردن، سقط جنین و …) در میزان دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن با توجه به نسبت آن به کل دیه محاسبه می‌شود.

در شرایطی که حدود و اندازه دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن در قوانین مشخص نشده باشد، به آن نوع آسیب ارش تعلق می‌گیرد.

بخش اول دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن

ماده 669 دیه پستان

  • قطع و از بین بردن هریک از دو پستان زن، موجب نصف دیه کامل زن است.
  • از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است.
  • اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود دیه یا ارش نیز باید پرداخت شود.

ماده 670 دیه پستان

در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا دشوار شدن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.

بخش دوم دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن

ماده 717 دیه جنین

هرگاه در اثر حادثه وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.

ماده 720 دیه جنین

دیه ‌اعضا و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود. (در تصادفات و در بخش دیه مرتبط با بیمه شخص ثالث جنسیت و دین در محاسبه تاثیری ندارد و دیه جنین مونث و مذکر برابر است.)

ادامه مطلب  هر آنچه درباره نحوه محاسبه دیه و انواع جراحت باید بدانیم | کلیات محاسبه دیه جراحات

بخش سوم دیه پستان ، دیه جنین و دیه گردن

ماده 626 دیه گردن

کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کاملاست.

در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.

ماده 627 دیه گردن

شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.

ماده 628 دیه گردن

جنایت برگردن که مانع فروبردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا