نام شرکت: بیمه دانا
تعداد نیرو: 1589
سهم از بازار: 5.19%
توانگری مالی: سطح 1 از 5 (100 درصد و بیشتر)
سال تاسیس: 1353
تعداد شعب: 14
تعداد نماینده: 1785

بیمه حوادث دانا

مدیریت بیمه حوادث دانا تعداد بسیاری از هموطنان را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده است تا به وسیله مکانیزم بیمه ریسک (خطر) را از اشخاص یا اموال به شرکت‌های بیمه منتقل نماید؛ و با استفاده از صندوقی متشکل از پرداخت‌های بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه اقدام می‌نمایند.

اصطلاحات بیمه حوادث دانا

حادثه: عبارت است از پیشامد ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.

نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم و قطعی: عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانائی انجام کار عضوی از اعضاء بدن که به علت حادثه تحت پوشش بیمه‌نامه بوجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم قطعی داشته باشد.

پوشش‌های بیمه حوادث دانا

فوت: در صورتی که بیمه شده در اثر حادثه فوت نماید، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به استفاده کنندگان به طور یکجا پرداخت خواهد نمود.

نقص عضو: در صورتی که بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو جزیی، کلی و دائم گردد، شرکت بیمه دانا با توجه به میزان نقص عضو و براساس جدول نقص عضو، غرامت فوق را به بیمه شده پرداخت خواهد نمود.

ازکارافتادگی: چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه دچار ازکارافتادگی کلی و دائم گردد، شرکت بیمه دانا سرمایه مورد تعهد را به بیمه شده به طور کامل پرداخت می‌نماید.

هزینه های پزشکی: در صورتی که بیمه شده براثر حادثه مصدوم و متحمل پرداخت هزینه های درمانی گردد، شرکت بیمه دانا هزینه های درمانی مزبور راتا سقف مورد تعهد جبران خواهد نمود.

 • در صورت افزایش سرمایه، حق بیمه نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.
 • مدت بیمه‌نامه حوادث انفرادی یکسال تمام شمسی می‌باشد و درپایان مدت، با درخواست بیمه‌گذار تمدید میگردد.
 • حداقل سن متقاضی جهت پذیرش در انواع بیمه حوادث انفرادی 4 سال و حداکثر 80 سال می‌باشد.

خطرات استثناء شده در بیمه حوادث دانا

 • خودکشی و یا اقدام به آن.
 • صدمات بدنی که ‌بیمه‌شده عمدا موجب آن ‌شود.
 • مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.
 • استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک.
 • ارتکاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن.
 • هر نوع دیسک و یا فتق ‌بیمه‌شده.
 • بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن که ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود.
 • اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
 • زمین لرزه، آتش‌فشان و فعل و انفعالات هسته‌ای.
 • ورزش‌های رزمی و حرفه‌ای، شکار، سوارکاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه‌ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

راهنمای دریافت خسارت بیمه حوادث دانا

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده فوت در بیمه حوادث دانا

 • ارائه تقاضای کتبی توسط ذینفع بیمه‌نامه مبنی بر شرح کامل علت و زمان فوت به شعبه صادر کننده بیمه‌نامه
 • اصل بیمه‌نامه و اوراق ضمیمه آن.در بیمه‌نامه های عمر ارائه  کلیه دفترچه های پرداخت اقساط حق بیمه الزامی است.
 • اصل یا کپی برابر با اصل مدارک زیر الزامی است:
  • خلاصه رونوشت وفات
  • گواهی فوت پزشکی قانونی
 • گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی در موارد مرتبط از قبیل:
  • فوت بعلت حادثه و یا فوت مشکوک و کمتر از 24 ساعت
  • کلیه گزارشات نیروی انتظامی ویا سایر مراجع ذیصلاح (در صورت فوت بعلت حادثه)
  • گواهی حصر وراثت چنانچه استفاده کنندگان وراث قانونی باشند.
 • اصل کلیه مدارک بیمارستانی شامل:گواهی پزشک معالج مبنی تاریخ شروع بیماری و شرح سیر بیماری، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن،  صورتحساب بیمارستان، گواهی فوت بیمارستانی و سایر مدارک مربوطه.
 • کپی برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه متوفی (بیمه شده) و ذی‌نفع بیمه‌نامه.
 • دفترچه بیمه درمانی و سوابق درمانی مرتبط با بیماری.
 • گواهی‌نامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده نقص عضو و از کار افتادگی بر اثر حادثه در بیمه حوادث دانا

 • ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه‌گذار یا بیمه شده مبنی بر شرح کامل علت و زمان حادثه به شعبه صادر کننده بیمه‌نامه
 • اصل بیمه‌نامه و اوراق ضمیمه آن.در بیمه‌نامه های عمر ارائه  کلیه دفترچه های پرداخت اقساط حق بیمه الزامی است.
 • اصل یا کپی برابر با اصل گزارشات نیروی انتظامی  یا سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با حادثه.
 • اصل یا کپی برابر با اصل گواهی پزشکی قانونی یا نظریه کمیسیون پزشکی صادره از سوی بیمه سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی.
 • اصل کلیه مدارک بیمارستانی شامل:گواهی پزشک معالج مبنی برشرح سیر بیماری، شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل، گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن،  صورتحساب بیمارستان و سایر مدارک مربوطه.
 • گواهی‌نامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.

مدارک لازم جهت تشکیل مراحل اولیه پرونده هزینه پزشکی در بیمه حوادث دانا

 • ارائه تقاضای کتبی توسط بیمه‌گذار یا بیمه شده مبنی بر شرح کامل علت و زمان خسارت به شعبه صادر کننده بیمه‌نامه
 • اصل بیمه‌نامه و اوراق ضمیمه آن.
 • اصل کلیه مدارک پزشکی شامل:
  • گواهی پزشک معالج مبنی برشرح سیر بیماری
  • شرح حال اولیه بیمارستان، شرح اتاق عمل
  • گزارش یا عکس رادیولوژی و اسکن، نسخ ویزیت و داروخانه یا صورتحساب بیمارستان
  • و سایر مدارک مربوطه
 • اصل یا کپی برابر با اصل گزارشات نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذیصلاح در رابطه با حادثه
 • گواهی‌نامه معتبر بیمه شده متناسب با وسیله نقلیه مورد استفاده در صورتیکه حادثه بر اثر رانندگی باشد.
درصورتی که بیمه شده تحت پوشش بیمه های تامین اجتماعی ویا خدمات درمانی و… باشد ارائه مدارک اصل یا برابر بااصل درمانی به انضمام چک بیمه‌گر اولیه الزامی است.

مدارک مورد نیاز به منظور پرداخت غرامت فوت در بیمه حوادث دانا

درصورتی که فوت بعلت بیماری باشد:

 • نامه اعلام خسارت از طرف بیمه‌گذار
 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شده کلیه صفحات باطل شده شناسنامه متوفی
 • اصل یا کپی برابر اصل شده خلاصه رونوشت وفات
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گواهی پزشک یا پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت
 • فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده
 • اصل یا کپی برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین و اولین حکم بازنشستگی جهت بازنشستگان

درصورتی که فوت بعلت حادثه باشد:

 • نامه اعلام خسارت از طرف بیمه‌گذار
 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی برابر اصل شده کلیه صفحات باطل شده شناسنامه متوفی
 • اصل یا کپی برابر اصل شده خلاصه رونوشت وفات
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گواهی پزشک یا پزشکی قانونی مبنی برعلت فوت
 • فیش حقوقی ماه قبل از فوت بیمه شده
 • اصل یا کپی برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی جهت شاغلین واولین حکم بازنشستگی جهت بازنشستگان
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گزارش حادثه تنظیمی توسط مراجع ذیصلاح و درصورت حادثه رانندگی گزارش افسر کاردان راهنمایی و رانندگی
 • کپی برابر اصل شده گواهی‌نامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه درصورتی که بیمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگی وسیله نقیله را بعهده داشته است‌‌.

مدارک موردنیاز به منظور پرداخت غرامت نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه در بیمه حوادث دانا

 • نامه اعلام خسارت از طرف بیمه‌گذار
 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی صفحه اول شناسنامه بیمه شده
 • کپی گزارش اولین مرجع درمانی از قبیل گزارش پذیرش اورژانس بیمارستان به همراه کپی مدارک بیمارستانی شامل شرح عمل‌‌، ‌خلاصه پرونده و عکس‌های رادیولژی
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گواهی پزشک معالج مبنی بر اتمام معالجات و شرح ضایعات وارده
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گزارش حادثه مراجع ذیصلاح
 • اصل یا کپی برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی صادره قبل از حادثه جهت شاغلین و اولین حکم بازنشستگی صادره جهت بازنشستگان
 • آخرین فیش حقوقی ماه قبل از حادثه
 • کپی برابر اصل شده گواهی‌نامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه درصورتی که بیمه شده در هنگام وقوع حادثه رانندگی وسیله نقیله را به عهده داشته است‌‌.

مدارک مورد نیاز به منظور پرداخت خسارت پزشکی ناشی از حادثه بیمه حوادث دانا

 • نامه اعلام خسارت از طرف بیمه‌گذار
 • کپی برابر اصل کارت ملی
 • کپی گزارش اولین مرجع درمانی یا گزارش پذیرش اورژانس
 • اصل یا کپی برابر اصل شده گزارش حادثه توسط مراجع ذیصلاح
 • اصل صورت‌حساب بیمارستانی و صورت‌حساب پزشکان
 • اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع خدمات انجام شده و میزان حق العمل دریافتی
 • اصل گواهی پزشک بیهوشی مبنی بر زمان بیهوشی و تعیین پایه بیهوشی
 • ریز نسخ دارویی و لوازم مصرفی اتاق عمل
 • اصل یا کپی برابر اصل شده شرح عمل انجام شده و یا خلاصه پرونده بیمارستانی
 • مدارک انجام آزمایشات و رادیولوژی‌ها و ام آر آی و سی تی اسکن شامل تجویز پزشک و قبض پرداخت
 • اصل یا کپی برابر اصل شده فاکتور‌های معتبر پروتزهای مصرف شده داخل بدن همراه گواهی تاییدیه آن از پزشک معالج
 • درصورت داشتن ‌‌بیمه‌گر اولیه از قبیل خدمات درمانی یا تامین اجتماعی ارائه کپی برابر اصل پرداخت هزینه‌ها و صورت‌حساب به همراه خلاصه پرونده یا کپی شرح عمل و کپی چک ‌‌بیمه‌گر اولیه
 • کپی برابر اصل شده گواهی‌نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه درصورتی که بیمه شده رانندگی وسیله نقلیه را در هنگام وقوع حادثه به عهده داشته است‌‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *