نام شرکت: بیمه دانا
تعداد نیرو: 1589
سهم از بازار: 5.19%
توانگری مالی: سطح 1 از 5 (100 درصد و بیشتر)
سال تاسیس: 1353
تعداد شعب: 14
تعداد نماینده: 1785

بیمه مسئولیت مدنی دانا

با توجه به خطرات و حوادث ناشی از فعالیت افراد که ممکن است بر اساس قانون فوق در برابر دیگران مسئول مدنی شناخته شوند، مناسب ترین راه برای جبران چنین خسارت‌هایی بیمه مسئولیت مدنی دانا است؛ که با پرداخت مبلغ اندکی (حق بیمه) آرامش و امنیت حرفه‌‌ای را برای فعالان اقتصادی شاغل در کارهای ساختمانی، خدماتی، صنعتی، تولیدی و عمرانی به ارمغان می‌آورد.

موضوع ‌بیمه مسئولیت مدنی دانا :

تأمین و جبران خسارت‌هایی است كه بر اثر:

 • تقصیر و خطا، غفلت، اشتباه
 • یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه‌گذار متوجه دیگران می‌شود.

تعهد بیمه‌گر در ‌بیمه مسئولیت مدنی دانا شامل:

 • خسارت‌های بدنی
 • خسارت‌های مالی می‌باشد.

مزایای بیمه مسئولیت مدنی دانا

 • حمایت از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی
 • جبران سریع خسارات زیاندیدگان
 • ‌تأمین آرامش و امنیت حرفه‌ای

انواع متداول ‌بیمه مسئولیت مدنی دانا  :

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند‌. این نوع بیمه مسئولیت مدنی دانا ، بیمه‌گذار را در مقابل كاركنان تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد‌. تمامی كاركنان شاغل در محدوده كارگاه اعم از كارگران ساختمانی، عمرانی، خدماتی، صنعتی و تولیدی تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهند بود‌. به موجب این بیمه‌نامه هزینه‌های پزشكی و غرامت فوت و نقص عضو كارگران براثر حوادث ناشی از كار تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در قبال اشخاص ثالث (ویژه عملیات ساختمانی)

گاهی در طول انجام عملیات ساختمانی خسارت مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث وارد می‌آید كه ناشی از:

 • عملیات تخریب، گودبرداری، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و غیره می‌باشد.
 • نشست ساختمان‌های مجاور، ریزش ساختمان‌های مجاور.
 • خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان مجاور در اثر ریزش.
 • خسارت وارد به خیابان، پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
 • خسارات وارد به تاسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز و تلفن
 • خسارت جانی وارد به عابرین و همسایگان باشد‌.
 • با اخذ این بیمه مسئولیت مدنی دانا ، صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌‌ای پزشکان و پیراپزشکان

موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌‌ای پزشكان و پیراپزشكان در قبال بیماران كه به علت خطا، اشتباه، غفلت ویا قصور بیمه‌گذار در تشخیص، معالجه، مداوا ، اعمال جراحی، وبه طور كلی انجام امور پزشكی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده ویا فوت شوند این بیمه‌نامه بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشكی كشور تهیه و تدوین گردیده است و كلیه دعاوی بیماران و یا ذوی الحقوق آنها علیه پزشكان مشمول پوشش بیمه‌‌ای می‌باشد، به شرط آن كه معالجه و یا عمل جراحی در مدت اعتبار بیمه‌نامه صورت گرفته باشد.

به دلیل ارتباط قوانین جاری كشور خصوصا قانون دیات در رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه پزشكان، حدود پوشش بیمه‌‌ای بیمه‌نامه باید متناسب با قوانین وضع شده مذكور باشد.

بیمه مسئولیت مدنی شرکت‌های مسافرتی

در صورتی كه برای هر یك از مسافران تور اتفاقی رخ‌دهد، مسئولیت جبران خسارات آن شامل هزینه پزشكی، فوت و نقص عضو بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه‌نامه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی‌ (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود. از این رو مسئولین آژانس‌های مسافرتی كه مالكیت تور را به عهده دارند در قبال مراجعه‌كنندگان به آژانس‌ها به این بیمه‌نامه نیاز دارند.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران مجموعه‌های ورزشی

چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات و یا تماشای فعالیت ورزشی دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود، خسارت جبران می‌گردد.

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی دارندگان و نگهدارندگان آسانسور در مقابل استفاده کنندگان از آن

شركت‌های نصب و نگهداری كننده آسانسور و یا هیئت مدیره ساختمان‌ها، می‌توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت‌های جانی وارده به استفاده كنندگان آسانسور‌ها با خرید این بیمه مسئولیت مدنی دانا بیمه نمایند. حداكثر تعهد بیمه‌گر متناسب با حداکثر ظرفیت هر آسانسور خواهد بود.

بیمه مسئولیت شرکتهای گاز و توزیع نیروی برق در قبال اشخاص ثالث و مشترکین

به طور کلی موضوع بیمه عبارت است از جبران كلیه خسارت‌های جانی اعم از غرامت فوت، نقص عضو و هزینه‌های پزشكی همچنین جبران خسارت‌های مالی وارده به اموال اشخاص ثالث در عرصه و اعیانی مشترك و یا مصرف كننده و اشتراك‌های عمومی مرتبط باساختمان‌های مسكونی و كلیه افراد حاضر در مكان مورد بیمه همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در محدوده حوزه استحفاظی شرکت‌های گاز و برق.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمانی

جهت برقراری ‌تأمین بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای برای مهندسین طراح، محاسب، مجری و ناظر ساختمان كه در عضویت سازمانهای نظام مهندسی استانها می‌باشند و پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازی و شماره امضا شهرسازی از شهرداری دارند بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین تهیه و عرضه می‌گردد.

براساس این بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌‌ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه‌های اجرایی مربوطه در برابر مالكین ساختمانها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و…) كاركنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه‌‌ای قرار می‌گیرد.

تعهدات بیمه‌‌ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارات مالی مطابق تقاضای طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.

بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری

بیمه مسئولیت بیمه‌گذار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانجه در نتیجه فعل یا ترک فعل بیمه‌گذار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه‌گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود بیمه‌گر با رعایت قوانین فوق و شرح وظایف قانونی شهرداری تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه خسارت وارده را جبران می‌نماید.

بیمه مسئولیت مدنی مدیران هتل و مهمان‌پذیرها

براساس این طرح بیمه مسئولیت مدنی دانا ، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ وغیره باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

در این نوع بیمه مسئولیت مدنی دانا ، مسئولیت شرکتها و موسسات حمل و نقل کالا در قبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه‌های صادره که ناشی از تحقق خطرات موضوع بیمه‌نامه باشد، بیمه می‌گردد.

این بیمه‌نامه به دو صورت انفرادی از طریق شرکت‌ها و موسسات متصدی حمل و نقل و گروهی از طریق کانون و یا انجمن‌های مربوطه صادر شده و به دو گروه داخلی و بین المللی که هر کدام نیز بر اساس نحوه حمل به انواع جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و یا مرکب تقسیم بندی می‌گردد.

متداولترین انواع بیمه مسئولیت مدنی دانا در زمینه حمل و نقل، شامل بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل جاده‌‌ای (داخلی و یا بین المللی) می‌باشد.

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی-جاده ای

خطرات اصلی تحت پوشش:

 • تصادف و واژگونی و سقوط وسیله حمل و یا برخورد محموله با سایر اشیاء اعم از ثابت یا متحرک.
 • پرتاب شدن محموله از روی وسیله حمل.
 • آتش سوزی و یا انفجار محموله.
 • سرقت کلی محموله با وسیله حمل.

پوشش‌های اضافی در صورت توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار:

 • حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتش فشان.
 • خسارت هنگام تخلیه و بارگیری.
 • جعل و تزویر اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه راننده و یا کمک راننده وسیله حمل.
 • ریزش، روندگی و آبدیدگی محموله، مگر این که ناشی از خطرات مورد تعهد در قرارداد باشد.
 • سرقت کلی محموله بدون سرقت وسیله حمل.
 • سرقت قسمتی از محموله.
 • هزینه‌های نجات و دادرسی بیش از بیست درصد مازاد بر تعهدات تحت پوشش.

استثنائات بیمه مسئولیت مدنی دانا در مورد متصدیان حمل و نقل داخلی:

 • جعل اسناد و خیانت در امانت و هر نوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه‌گذار و کارکنان و نمایندگان وی (رانندگان و کمک رانندگان جزء کارکنان بیمه‌گذار محسوب نمی شوند.
 • جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره.
 • تشعشعات رادیو اکتیو و فعل و انفعالات هسته ای.
 • عیب ذاتی و یا خودبخود سوزی کالاها.
 • عدم النفع و کاهش ارزش کالاها.
 • حمل کالاهای قاچاق و غیر مجاز و خسارت وارده به آنها.
 • نداشتن گواهینامه متناسب برای رانندگی وسیله حمل.
 • کاهش طبیعی وزن محموله.
 • سرقت قسمتی از محموله مگر آنکه ناشی از حادثه تحت پوشش منجر به مصدومیت یا فوت راننده بوده باشد.

بیمه مسئولیت شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

اصولا شرایط، خطرات تحت پوشش و استثنائات در این قرارداد بر اساس کنوانسیون بین المللیCMR می‌باشد، ولی می‌توان قرارداد مذکور را بر اساس توافق فیمابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار نیز تنظیم نمود.

سایر رشته‌های ‌بیمه مسئولیت مدنی دانا

 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی
 • بیمه مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بانك‌ها
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر
 • بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه‌ها
 • بیمه مسئولیت مدنی آسایشگاه‌ها
 • بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ‌های عمومی
 • بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه‌های خودرو
 • بیمه مسئولیت مدنی شركت‌های پیمانكار اجرای عملیات طرح‌های عمرانی (طرح‌های آب، برق، مخابرات، نفت وگاز) و…

مشتریان بیمه‌ مسئولیت مدنی دانا

کلیه تولید‌کنندگان کالا و خدمات، صاحبان و مسئولین مشاغل عمومی و حرفه‌ای جهت جبران خسارات ناشی از حوادث حین کار که منجر به صدمات جانی و مالی شود، می‌توانند از بیمه‌های مسئولیت ویژه شغل خود استفاده کنند.

خطرات و ریسک‌های تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی دانا

در بیمه‌های مسئولیت خطرات و ریسک‌های به شکل عام فوت، نقص عضو، هزینه‌های پزشکی و خسارات مالی تحت پوشش قرار می‌گیرد. مشتریان محترم می‌توانند در خصوص موارد خاص با مراجعه به شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور بیمه دانا و یا پرتال این شرکت بیمه‌ای از جزئیات این رشته‌ بیمه‌ای اطلاعات لازم را کسب نمایند.

توجه:

با توجه به تنوع بیمه‌های مسئولیت مدارک لازم جهت صدور و دریافت خسارت به صورت عام برای کلیه زیر رشته‌های این رشته بیمه‌ای در نظر گرفته شده است، بنابراین ممکن است برای برخی از زیر رشته‌های این رشته بیمه‌ای پاسخگو نباشد، بدیهی است در زمان مراجعه بیمه‌گذار/ زیاندیده، بیمه‌گر مدارک تکمیلی را یادآوری می‌نماید.

Print Friendly, PDF & Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *