نام شرکت: بیمه رازی
تعداد نیرو: 636
سهم از بازار: 2.6
توانگری مالی: 100
سال تاسیس: 1382
تعداد شعب: 48
تعداد نماینده: 882

بیمه مسئولیت رازی

بیمه مسئولیت یکی از رشته‌های جدید بیمه است.‌این بیمه‌نامه در زمینه کسب و کارتان، هرگونه خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می‌شود را جبران می‌کند. شرکت بیمه رازی بیمه مسئولیت را در شکل‌ها و طرح‌های مختلفی ارائه می‌دهد. که در ادامه به انواع بیمه مسئولیت رازی می‌پردازیم.

انواع بیمه‌ مسئولیت رازی:

 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان :

بر اساس قانون کار در صورت وقوع حادثه‌ای که منجر به جراحت ، نقص عضو و یا فوت کارکنان و کارگران شود، مراجع قضایی معمولاً کارفرما را مقصر می‌دانند و او را به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم می‌کنند.

در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ، جبران خسارت‌های جانی وارد شده به کارکنان در زمان انجام وظایف محوله، به عهده بیمه مسئولیت رازی خواهد بود.

 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای :

در بیمه مسئولیت حرفه‌ای ، صاحبان مشاغل در برابر خسارت‌های مالی یا جانی وارد شده به مشتریان آن‌ها تحت پوشش قرار می‌گیرند.

این بیمه‌نامه زیرمجموعه‌های بسیاری را شامل می‌شود مثل: بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پزشکان، بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای پیراپزشکان ، بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مهندسین ناظر ، بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مدیران و ناجیان استخرها و غیره.

 • بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول :

در چرخه تولید کالا همواره‌ این خطر وجود دارد که نقص و اشکالی در برخی از محصولات ‌ایجاد شود و در زمان مصرف، خسارت مالی یا بدنی به مصرف کنندگان وارد کند.

در‌این صورت و بر اساس قانون، مسئول جبران خسارت واردشده به مصرف کننده، تولید کننده آن کالا می‌باشد.

بیمه مسئولیت تولید کنندگان محصول بیمه رازی ‌این گونه خسارت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 • بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث :

همه افراد در زمان انجام فعالیت‌های روزمره خود ممکن است اشخاص ثالث را در معرض خطر قرار دهند.

یکی از ‌این موارد ریزش ساختمان‌های مجاور موقع گودبرداری و اجرای یک پروژه ساختمانی است.

بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث بیمه رازی که یکی از زیرمجموعه‌های بیمه مسئولیت رازی است، انواع دیگری هم دارد مثل:  بیمه مسئولیت مدیران هتل‌ها، بیمه مسئولیت مدیران رستوران‌ها ، بیمه مسئولیت مدیران شهربازی ، بیمه مسئولیت مدیران بسیاری ادارات ، سازمان‌ها و اماکن عمومی و به ویژه بیمه مسئولیت جامع شهرداری‌ها.

پرداخت خسارت بیمه مسئولیت رازی :

بیمه‌گذار باید برای دریافت خسارت بیمه مسئولیت رازی ، بلافاصله و حداکثر تا 5 روز بصورت کتبی بیمه‌گر را مطلع نموده و تشکیل پرونده بدهد.

مدارک مورد نیاز برای بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان ، پیراپزشکان و مسئول فنی بیمارستان‌ها:

 • مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

 مدارک مورد نیاز برای بیمه مسئولیت در برابر کارکنان:

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت : نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامی
 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

 مدارک مورد نیاز برای بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی:

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه‌گذار توسط زیاندیده
 • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی : ارائه مدارک مربوطه

 مدارک مورد نیاز برای بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا:

 • مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده
 • ارائه مدارک مربوط به اثبات مسئولیت بیمه‌گذار

مدارک مورد نیاز برای بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی:

 • ارائه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارائه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحاً در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده.